CZ EN

ROP Jihozápad

"O dotacích EU, jež prověřuje policie, bude jasno asi příští týden"
ČTK | 14.4.2010 | čas vydání: 14:58

České Budějovice 14. dubna (ČTK) - O osudu miliardových unijních dotací z Regionálního operačního programu Jihozápad, kterými se zabývá policie, rozhodne správce peněz zřejmě příští týden. Do konce tohoto týdne by měl dostat právní analýzu, která naznačí, zda bude lepší projekty schválené ministerstvem financí podepsat, nebo zajistit nezávislé přehodnocení všech projektů. ČTK to dnes řekl náměstek jihočeského hejtmana Martin Kuba.

Takzvanou pátou výzvu prošetřuje policie kvůli problematickému hodnocení projektů. V souvislosti s tím je stíhán ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Jiří Trnka a šéf odboru implementace programu Martin Půlpytel. Ministerstvo financí projekty přehodnotilo a poskytlo regionální radě seznam bezproblémových projektů. Doporučilo také nezávislé přehodnocení všech projektů. 

Regionální rada by mohla podle Kuby příští týden zvolit další postup. Hejtman kraje Jiří Zimola (ČSSD) dnes novinářům řekl, že je situace neúnosná a je třeba, aby výbor regionální rady co nejdříve přijal nějaké definitivní stanovisko. 

Zástupci Jihočeského a Plzeňského kraje se dnes sešli s představiteli ministerstva pro místní rozvoj. Podle Kuby se zabývali metodikou hodnocení projektů. Ke konkrétnímu závěru však nedospěli. Ministerstvo nedoporučilo žádný postup. Nejednalo se o zavedení krizového řízení Úřadu regionální rady, uvedl Kuba. To je podle něj záležitost výboru regionální rady. 

Kuba nesouhlasí s tím, že by byla při hodnocení projektů porušena metodika, jak uvedlo ministerstvo financí. Na žádné chyby v metodickém postupu podle něj samo ministerstvo nepřišlo při kontrole před dvěma lety a ani při auditu páté výzvy. Současná situace, kdy nejsou podepsány ministerstvem schválené projekty, způsobuje mnoha obcím problémy, dodal Kuba. Řada jich začala projekty realizovat ještě dříve, než měly písemné rozhodnutí o přiznání dotace. 

Nejasnosti v přidělování dotací se týkají žádostí podaných v páté výzvě regionálního operačního programu v hodnotě 3,8 miliardy korun. Odloženo bylo i schválení dalších žádostí asi za půl miliardy, protože byly posuzovány podle stejných pravidel. Smlouvy se 177 úspěšnými žadateli nebyly dosud podepsány.

 

Stanovisko MF:

K odstavci č. 2

Ministr financí ve svém dopise ze dne 30. března 2010 adresovaném hejtmance Emmerové doporučil provedení nezávislého přehodnocení celé 5. a 6. výzvy tak, aby transparentnost hodnocení a výběru projektů v těchto výzvách nemohla být v budoucnu zpochybněna. Rozhodnutí o rozsahu, v jakém dojde k přehodnocení, je plně v kompetenci řídícího orgánu Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (ROP JZ). Nicméně MF stanovilo jako minimální požadavek přehodnocení všech projektů, na které byly aplikovány netransparentní výběrové metody a nebo v průběhu jejich hodnocení došlo ke změně v bodovém hodnocení projektu ještě před vložením do Informačního systému.

Upozorňujeme, že MF neprovádělo přehodnocení, neboť kompetenci k hodnocení a výběru projektů má dle platné legislativy EU zakotvenou výlučně řídící orgán, nikoli MF. Řídící orgán ROP JZ je tedy plně zodpovědný za hodnocení projektů, jejich výběr a schvalování a tuto zodpovědnost nelze přenést na jiný subjekt (tedy ani na MF). MF se při svém šetření zaměřovalo na způsob a systém hodnocení, nikoli na věcnou stránku či záměry projektů. Vzhledem k tomu, že průběh hodnocení projektů nebyl dle MF v pořádku, doporučilo opatření uvedené v dopise ministra financí. S ohledem na výše uvedené se MF nemůže a nebude vyjadřovat k žádostem o informace jednotlivých žadatelů.

K odstavci č. 5 a 6

Kontrola MF, která proběhla v druhé polovině roku 2008, byla zaměřena na hodnocení a výběr projektů v té době aktuální 1. a 2. výzvy. V rámci této kontroly bylo na místě identifikováno podezření na nedodržování postupů uvedených v platném operačním manuálu. Ve složkách projektů nebyly archivovány formuláře „Věcné hodnocení projektů“, podle kterého postupovali hodnotitelé při hodnocení projektů. Tyto formuláře však byly ještě v průběhu kontroly doloženy, a kontrola byla tedy uzavřena bez tohoto nálezu.

Policie ČR dne 27. 11. 2009 nahlásila podezření na nesrovnalost týkající se výběru a hodnocení projektů v 5. výzvě. Následně Policie ČR na základě výsledků vlastního šetření předala ministerstvu financí materiály, svědčící o nedodržování operačního manuálu a netransparentních postupech, které ministerstvu financí do té doby nebyly doloženy. Na základě toho MF vstoupilo do jednání s Úřadem regionální rady Jihozápad (ÚRR JZ) a vyžádalo si dodatečné podklady. V zájmu objasnění postupů ÚRR JZ při hodnocení a výběru projektů 5. a 6. výzvy MF tyto podklady analyzovalo a dospělo k závěru, že hodnocení projektů 5. a 6. výzvy proběhlo v  rozporu s operačním manuálem, když došlo k uplatnění postupů, které nejsou upraveny v metodických dokumentech ÚRR JZ. Tyto postupy tak nebyly schváleny Výborem regionální rady podle §16e, odst. 1, pís. a) zákona č. 248/2000 Sb. a byly z metodického hlediska posouzeny jako netransparentní, přičemž významné bodové výkyvy v hodnocení některých projektů v čase nebyly průběžně pracovníky ÚRR JZ odůvodněny ani řádně archivovány. Tyto postupy měly dopad na pořadí projektů.

Další postup a rozhodnutí o rozsahu přehodnocení i podpisu smluv 5. a 6. výzvy, které jsou z pohledu MF  akceptovatelné, je v současné době plně v kompetenci Regionální rady ROP JZ.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.