CZ EN

Ivan Fuksa - v pořadu ČT24: Interview ČT24 - dne 28.4.2010

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Dobrý den, vítejte u Interview ČT 24. Jak jistě víte, až o 60 miliard korun mohla evropské aerolinky připravit islandská sopka a mrak, který se následně rozšířil nad starým kontinentem. Brusel teď státům povolí, že pokud škody ohrožují letecké dopravce, že jim státy mohou pomoci. České aerolinie nejsou zrovna v dobré kondici. Co myslíte, týká se to i jich? A hostem Interview ČT 24 je dnes Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí. Dobrý den.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Dobré odpoledne.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, ještě než začneme mluvit o těch škodách po výbuchu islandské sopky, tak mě zaujalo, že jste provedl v minulých měsících kontrolu cestovních kanceláří, toho, jestli dodržují jedinou a konečnou cenu zájezdů, tak jak jim stanovuje nový zákon starý zhruba půl roku a prý jste na nic nepřišli.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak je to skutečně tak. Zaprvé když jsme v listopadu loňského roku prosazovali tuto novelu ve sněmovně, tak jeden z argumentů našich byl takový, že v první polovin letošního roku skutečně provedeme takové plošné šetření, mimo jiné i z toho důvodu, že to je nejžhavější období, kdy lidé nakupujou zájezdy před dovolenou. A skutečně provedli jsme šetření u zhruba 123 prodejců a cestovních kanceláří a skutečně jsme ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Malí, velcí?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Malí, velcí. Bylo to rovnoměrně zaprvé napříč celou republikou, za druhé malí, velcí, ale skutečně jsme nezjistili, co se týče zveřejňování konečné ceny žádné pochybení.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A ty kontroly tedy budou pokračovat?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ty kontroly budou pokračovat. Budou pokračovat z hlediska jako namátkově. Zároveň budeme vycházet i z iniciativy občanů, kdo nám sdělí, kde se setkal tady s tou, s tímto nešvarem, tak samozřejmě budou pokračovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jednoznačný úspěch tedy.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Na české podmínky, kdy se moc nerespektuje zákon, tak skutečně jednoznačně úspěch.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak pojďme teď k těm škodám, které napáchala v Evropě islandská sopka. Jsou nějakým způsobem evidovány, spočítány na ministerstvu financí ..., je nějaká, nějaká souhrnná částka?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak na ministerstvu financí v tuto chvíli ne. Samozřejmě tím, že jsme jedním z významných akcionářů ČSA, tak máme informace od ČSA. Dneska mimo jiné i při tiskové konferenci ke konečným cenám zájezdů jsme diskutovali s Asociací cestovních kanceláří, který, které nás taky dneska informovali o jejich propočtech finální ceny. Dále dnes vyšel i, bylo zveřejněno číslo, jakým způsobem utrpěly české hotely a převážně pražské hotely. Tak to číslo je v tuto chvíli zhruba známo asi tak v objemu třičtvrtě miliardy korun.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Kompletní teda cestovní ruch a firmy, které se na něm podílejí.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ano, ano.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tam jenom, když tedy máte informace ČSA, Letiště Praha, tak tam jsou souhrnné informace od pana Dvořáka, který shodou okolností vede teda obě společnosti, odhaduje nějakých 200 milionů korun. Travel Service asi 70 milionů korun. Hoteliéři a cestovky nějakých ...

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Asi 200 tak.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
... 500 milionů korun nebo kolik to je. Teď Brusel dovolil tu pomoc. Znamená to něco pro Českou republiku?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak znamená to určitý prostor, že je to možné, za druhé musíme ovšem vycházet z reálné situace, ze státního rozpočtu. Za posledních 24 hodin jsou dvě zásadní informace, a to je to, že je tam zhruba pětimilionový propad za pojištění, kdy, které vzniklo v podstatě zvýšenou nezaměstnaností. To ministr financí včera představil způsob, jakým se to bude v následujících měsících řešit. Dále obava z toho, abysme vůbec udrželi ten stanovený schodek, který byl schválen v rozpočtu, no a tomu samozřejmě odpovídá prohlášení z minulého, ze včerejšího odpoledne pana ministra, kdy v tuto chvíli nebo minimálně včera se neuvažovalo o tom, že by prostě ze státního rozpočtu se používaly nějaké finanční prostředky na sanování tady těchto propadů.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a ten časový údaj je tam proč? Protože se možná k tomu necháte donutit třeba aerolinkami, nebo cestovními kancelářemi?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak pro nás samozřejmě priorita je schválený rozpočet. Jednoznačně je to deficit veřejného rozpočtu. Samozřejmě plnění konvergenčního programu, i když teda jsme už hodně, hodně mimo ten rámec konvergenčního programu, ale jednoznačně je to ten rámec. A v okamžiku, kdy v tuto chvíli se sestavuje rozpočet na příští rok a sami velmi dobře budeme vědět, že se vychylujeme od té trajektorie nárůstu deficitu, tak by to byl velmi špatný signál pro všechny, ale mimo jiné i pro investory.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak tam bude asi potřeba korigovat i rozpočet, který je v tuhle chvíli. K tomu se, k tomu se ještě v průběhu tohoto rozhovoru dostaneme. Ale teď vyloženě ve vztahu k aerolinkám. Je jasné, že stát jim nebude žádným způsobem pomáhat?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
V tuhle chvíli platí to prohlášení pana ministra.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a zítra, pozítří?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Stále platí.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
I v okamžiku, kdy začnou pomáhat svým aerolinkám některé jiné státy?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak nemůžeme vydávat z kapsy, ze které nic není.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
I přesto, že teda se České aerolinie, které na tom opravdu nejsou moc dobře v tuhle chvíli, takže se stanou ještě míň konkurenceschopné s ostatními evropskými přepravci?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
V tuhle chvíli je velmi aktuální restrukturalizační program ČSA, kde se samotný ozdravný program představuje vládě a bude se představovat i do Evropské komise, aby byl akceptovatelný, aby vznikla veřejná podpora. To je zásadní problém číslo jedna. Ve srovnání s dopadem sopečné krize je to skutečně, ta sopečná krize je zanedbatelná.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ale tak vy vlastně můžete dávat i z kapsy, ve které nic není. Nějakými různými přísliby, různými jinými opatřeními a tak podobně.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
V tomto státě se to praktikuje už 15 let, tak samozřejmě je to jen a jen politické rozhodnutí. Bylo by to ..., už samozřejmě bude to i racionální ekonomické rozhodnutí, nicméně politické rozhodnutí takové může být.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
S tím, že v tuhle chvíli se teda o ničem neuvažuje a myslíte si, že úřednická vláda na něco takového nekývne?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Já si myslím, že ne, protože pan ministr Janota v této věci je velmi tvrdý i vůči svým kolegům a v tuto chvíli představuje to, že bude požadovat seškrtání výdajů, ale i investičních ..., investičních a provozních peněz jednotlivých resortů o 5 miliard právě z důvodu zvýšené nezaměstnanosti. Tak v tuto chvíli, aby se na ministerstvu financí diskutovalo o potenciální až třičtvrtě miliardě, tak v tuto chvíli to skutečně není na stole a předbíhal bych velmi, kdybych k tomu říkal jakékoli detaily.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
My jsme říkali, že České aerolinie na tom nejsou zrovna dobře. Zkuste mi popsat nějak tak hezky jako takový sumář, jak na tom České aerolinie jsou v tuhle chvíli?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak České aerolinie si prošly složitou, složitou transformační nebo složitým transformačním obdobím. Mimo jiné i z toho důvodu, jak se v minulosti nebo vlastně v loňským roce řešil problém velkého nákupu letadel v minulých letech, jakým se řešila kolektivní smlouva s piloty, převážně s piloty, ale samozřejmě se všemi zaměstnanci, kdy vlastně v loňským roce ten rozpočet byl minusově zatížen částkou přes 1 miliardu jenom na mzdách a skutečně se muselo přijmout radikální opatření. Ještě za předešlého ministra Kalouska, když se jednalo s odbory, tak se říkalo buď bude privatizovat stát, pokud vůbec bude privatizovat, anebo bude privatizovat správce konkursní podstaty. My jsme se do té fáze ještě nepřiblížili, nicméně ta situace je skutečně, skutečně složitá. Připravil se restrukturalizační program, ten restrukturalizační program ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jakože konkurs byl na spadnutí?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ne, že v budoucnu, pokud by, pokud by odboráři nepřistoupili na úpravu mezd v loňském roce, tak jednoznačně ano. Naštěstí odboráři ustoupili a ta miliarda se ušetřila a v tuhle chvíli ten program restrukturalizační má, je velmi, velmi reálný a může v následujících dvanácti čtrnácti měsících ČSA velmi ozdravit, aby to byla opět zajímavá bohatá nevěsta pro potenciální privatizaci.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Vláda už to odklepla?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Vláda se tím bude v současné době zabývat po předešlé diskusi. Tak v tuto chvíli je kompletní finální program, který se bude představovat Evropské komisi.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Zkusme říct, jaké jsou tam varianty záchrany Českých aerolinií?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak jednoznačně, jednoznačně je to omezení počtu letadel, je to i výměna letadel, je to omezení letů do destinací, které nebyly zajímavé, samozřejmě i posílení letů nebo destinací, které byly zajímavé, to je směrem na východ, a samozřejmě i restrukturalizace finanční, to znamená co se týče komerčních úvěrů, které v minulosti byly, byly čerpány a které v tuhle chvíli se řeší Evropskou komisí.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tam jde i o ty úvěry, kdy ČSA zastavily, zastavila vlastně svoje letadla. V tuhle chvíli mají ještě České aerolinie zastavena letadla?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
V tuhle chvíli je to v řešení a skutečně v okamžiku, kdy ten, kdy vláda a Evropská komise schválí restrukturalizační program, tak potom by možná stálo, kdyby zástupce ČSA nebo zástupce státu v dozorčí radě ČSA tady toto odprezentoval.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A jak velká je v tuhle chvíli ztráta Českých aerolinií? Teda ona je odhadovaná na nějakých 3,5 miliardy korun. Tak je to zhruba číslo odpovídají nebo ...

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Je to zhruba číslo odpovídající, ale taky v tuto chvíli nejsem schopen toto, toto číslo okomentovat, protože neznám aktuální vývoj za poslední 2 měsíce.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
S tím, že teda ale pokud se nic dělat nebude, pokud to vláda neposvětí, pokud to neposvětí Brusel, tak je dost pravděpodobné, že České aerolinie skončí v konkursu?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Spíš tímhle důležitým klíčem je jednoznačně Brusel, Evropská komise. Ten program je velmi realistický a velmi dobrý, a proto si myslím, že Evropská komise schválí tento restrukturalizační program a ČSA se dostanou opět do zajímavých nečervených čísel.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak to je ten optimistický scénář a ten pesimistický s ohledem na to, jak už to dlouho trvá a jak dlouho se ČSA nedaří?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak pesimistický scénář si nedovolím ani komentovat z toho důvodu, že zaprvé nemám křišťálovou kouli a nedokážu odhadnout. Skutečně klíčová role je zde Evropská komise, zda některé postupy z minulosti nebude klasifikovat jako veřejnou podporu. My věříme, že nebude. Pokud tak skutečně nebude, tak ČSA mají šanci se dostat skutečně do dobré pozice a já věřím, že ..., a souvisí to s celkovým oživením ekonomiky, nejenom v České republiky, ale v západní Evropě, na kterou jsme silně vázáni, takže třetí, čtvrtej kvartál by mohl být skutečně zlomový a od té chvíle bysme se takzvaně mohli i s ČSA odlepit ode dna.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Kdyby se to nepovedlo, ČSA třeba zanikly ... Já vím, že vás nutím k těm černým scénářům, ale co by to znamenalo pro Letiště Praha, kde jsou ČSA hlavním přepravcem v tuhle chvíli poté, co odešly SkyEurope, teď odešly Ryanair a podobně?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak v podstatě na tuto otázku jsem tady odpovídal před půl rokem. A jsou to stále stejné ... I ČSA je jednoznačně více jak 50procentním, to znamená dominantním klientem Letiště Praha. Je to velmi významný klient. Otázka je, do jaké míry by mohly býti jednotlivé lety nahrazeny. V minulých scénářích jsme jednoznačně hovořili o tom, že velice rád někdo tyto lety nahradí. Dneska ta situace v celé Evropě i mimo jiné se sopečnou krizí je trošku jinačí. Možná by vznikla i situace, že by je vůbec nikdo nenahrazoval, ale muselo by se lítat z Vídně nebo odněkud jinud. Takže bylo by to, byl by to špatný scénář a pokud v tuhle chvíli jsme strůjci nějakého restrukturalizačního programu, tak bysme byli velmi špatný hospodáři, kdybysme takto nahlas a veřejně vůbec uvažovali o tom, že to všechno skončí špatně. Ne, jsme optimisti, ten program je dobrej a věříme, že Evropská komise ten program podpoří a že ČSA se z toho dostanou. Navíc jsme poslední mohykáni ve střední a východní Evropě, a proto i věřím tomu, že ČSA uspěje.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
S tím, že privatizace teda skončená definitivně není?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Privatizace samozřejmě skončená není, ale privatizace teď není priorita číslo jedna. Je to priorita číslo dvě.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Pojďme k tomu, my jsme se taky dotkli toho, že bude muset šetřit stát nejenom tento rok, ale i příští rok. Ministr financí Eduard Janota chce další úsporná opatření ještě v letošním státním rozpočtu. Můžete říct ve stručnosti, kde by se tak dalo ještě šetřit?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak jednoznačně v provozních prostředcích a jsou to mandatorní výdaje. Samozřejmě na mandatorní výdaje potřebujeme většinovou vůli, většinové hlasování v Poslanecké sněmovny. To je trošku ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Myslím si, že ho nemáte v tuhle chvíli.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
No, tak já nemluvím v této chvíli, protože to už je bezpředmětné. Tato sněmovna už bude existovat zhruba 30, 40 dnů. Já už ..., budeme se samozřejmě bavit o rozpočtu znovu Poslaneckou sněmovnou a zase nemáme křišťálovou kouli. Nedokážeme odhadnout, jak to bude. Nicméně ať to dopadne jakkoli, tak já budu spoléhat na to, že většina poslanců si uvědomí, těch budoucích, tu vážnost té situace, kdy ač to v tuto chvíli nevypadá tak dramaticky, tak po zkušenosti z pobaltských republik i z Řecka ten zlom do té krize, do toho prudkého zadlužení je prostě otázka i třeba jenom půl roku.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Jakože první krok, který sněmovna po volbách udělá, ta nově zvolená, tak budou škrty v sociální oblasti?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak moje 20letá politická zkušenost a celoevropská, celosvětová je, že je standardní, že se dají dělat nepopulární politické kroky, které jsou samozřejmě pragmatické a rozumné, jednoznačně v prvním roce volebního období. A je to ideální příležitost.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Rozpočet na letošní rok je navržen se schodkem 163 miliard korun. Dá se už teď říct, o kolik procent bude vyšší?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak my v tuhle chvíli prezentujeme pětimiliardovou ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já vás nechci nutit zase do nějaké křišťálové koule.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
No, tak zaprvé poslední finální čísla, která jsou bernou mincí, jsou čísla statistického úřadu za březen. Tam ta čísla ještě nejsou nikterak alarmující. V podstatě dá se říct, že celá škála daňového plnění nebo jednotlivých daní má plnění zhruba v rozmezí od 22 do 24,5%. Takže k těm 25 je to poměrně blízko. Ten rozptyl není nebo ten propad není moc velký. Nicméně to, co nám ... Je zapotřebí počítat s tím, co nám to ještě ovlivní. Jednoznačně nám to ovlivní potenciální pokles výroby a tím pádem vlastně všechny s tím související daně, vzrůstající nezaměstnanost, nicméně za poslední dva měsíce ta nezaměstnanost už má sestupnou tendenci, takže samozřejmě máme obavu, že ten deficit se samozřejmě může překročit, a proto ministr ještě v té, v tomto období ke stávajícímu rozpočtu bude připravovat ta zmiňovaná tvrdá opatření se svými resortními kolegy.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Která by měla tedy ve finále přinést?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Která by v této první fázi ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A podotázka, podotázka, jestli nebudou nějaká další opatření.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak v této chvíli víme o pěti miliardách. Pan ministr má připraveno řešení, to už seznámil veřejnost a následně i ministry a to, co bude dále, tak to je opravdu asi ta křišťálová koule. Vycházím z toho, že zaměstnanost, že zaměstnanost klesá. To znamená, v této souvislosti by se už neměly objevit další větší propady. Samozřejmě krize má dominový efekt a v tuto chvíli bude vlastně postupovat do regionů. To znamená, bude určitě propad ve službách, lidé budou chodit málo k holiči, v okresních městech a na venkově budou málo utrácet v restauracích, takže tam ten dopad, ten dominový efekt do těch živností na venkově samozřejmě bude. Nicméně velké korporace v rámci exportu, ale i exportu do velkých východních zemí, tak tam je silná růstová tendence i za rok 2009.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Kdybych po vás chtěl nějaké nejčernější číslo schodku.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Ne, nechci strašit.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Takže bychom se mohli dostat přes 200 miliard?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak pokud se podaří udržet na uzdě Poslanecká sněmovna v květnu, tak se podaří to číslo, které je schválené, plus minus 5% udržet.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Nějaká pravděpodobnost, že by ten schodek byl nižší, to můžeme asi směle vyloučit v tuhle chvíli.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak pravděpodobně asi ano. Je zapotřebí vycházet i z jednotlivých analýz. Hovoří se o tom, že jednoznačně růst nebo to odražení ode dna de facto pro skoro většinové spektrum daňových poplatníků a tím pádem i firem a živnostníků a výrobců by měl být přelom třetího a čtvrtého kvartálu. Je to opět číslo, které analytici představili, možná je to číslo z křišťálové koule. Pokud z toho budeme vycházet, tak ten samotný dopad by měl bejt, dejme tomu v nějakým jedenáctým dvanáctým měsíci. Otázka, do jaké míry se to pozitivně promítne. Jsem spíš pesimista. Nicméně optimista jsem v tom, že věřím, že ministerstvo financí udělá vše pro to ..., samozřejmě za podpory premiéra a jednotlivých resortů, že budeme držet stávající schválený deficit státního rozpočtu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Proč se na to ptám? Protože trhy jsou v tuhle chvíli čím dál tím víc citlivější na výši schodku, na výši dluhu, jestli jsme teď v nějakém ohrožení.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak naopak, naopak. Ty jednotlivé prodeje státních dluhopisů jsou, dá se říci, ve stabilizované situaci. Nicméně podíváme-li se na vývoj právě do zmiňovaných zemí, například Řecko i Portugalsko, tak ty se taky v předešlým půlroce pohybovaly v tom rozmezí tří pěti procent a pak najednou, když to překročilo určité meze, ta ekonomika a samozřejmě k tomu negativní správy o potenciálním vývoji i o třeba politické nestabilitě, no tak potom už potom státy získávají finanční prostředky daleko dráž. A to samozřejmě urychlí zadlužování a pak je ten prudký start, který vede stát do brutálních červených čísel, kteří míří k tomu.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak tady je v tuhle chvíli několik proměnných. Ať už je to krize, která nás může ještě podusit jako taková. Vy jste říkal, že ji očekáváte, teď že se pomalinku přelije do regionů, do toho tady vidíme problémy Řecka, vidíme tady rozhodnutí Ústavního soudu o důchodech a ministr financí Eduard Janota pořád říká, že na příští rok by chtěl sestavit rozpočet se schodkem 4,8% hrubého domácího produktu. Je to vůbec možné?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak sestavit rozpočet je samozřejmě možné, nicméně vláda ho samozřejmě v této míře může schválit. Budu to považovat za velmi rozumné, pokud tato vláda ještě takovýto rozpočet schválí. Nicméně zda takový rozpočet bude platit, bude záležet jen a jen na Poslanecké sněmovně a té, na té nové.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Tak možné to je, řekněme, na tom papíře, jak jste říkal. Je to reálné v tuhle chvíli?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Záleží na výsledku voleb.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A je to reálné, ať vyhraje ten či onen?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Já si myslím ... Já věřím, že to je reálné. Samozřejmě vůbec, pokud ministerstvo financí takový rozpočet představí, tak je samozřejmě reálný. Ale bude záležet jen a jen na politické vůli, zda bude politická odvaha, politická vůle přistoupit k některým nepopulárním opatřením, k zeštíhlování byrokracie, k zeštíhlování provozních nákladů na provoz státu, ale samozřejmě i ke snižování výdajů, které nestimulují ke práci, ale naopak podpora takových projektů, které usnadňují práci, usnadňují podnikání a tím snižují náklady na různé sociální výdaje včetně podpory v nezaměstnanosti.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já jsem schválně zmiňoval i rozhodnutí Ústavního soudu týkající se, týkající se důchodů, protože teď ve vzduchu létají ...

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Jaká čísla?

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
... hezky česky řečeno hausnumero. V tuhle chvíli odhad ministerstva financí teda je, že se to rozhodnutí Ústavního soudu projeví jakým způsobem? Jakou částkou?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak v každým případě vyšší, než prezentoval pan soudce Rychetský. Nicméně v tuto chvíli to číslo není jednoznačně vyčíslené ještě.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Řády mě zajímají.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Může to bejt, může to bejt nad 10 miliard korun velmi výrazně.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě k situaci v Řecku. To požádalo o pomoc, aby nezkrachovalo. Je jasné, že se na tom vůbec nebude podílet Česká republika?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak zaprvé nejsme ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Já z vás nechci dělat úplně věštce.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Nejsme v eurozóně, to znamená, my bysme k tomu měli přistupovat jinak než členské země eurozóny. Na druhé straně sami máme v tuto chvíli složitou situaci a za třetí naprosto rozumíme německému přístupu, proč by německý daňový poplatník, a v tuto chvíli uvažujeme o českém daňovém poplatníku, měl platit 6týdenní dovolenou řeckým občanům, třinácté, čtrnácté, patnácté platy a důchody a různé takovéto benefity.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Navíc v Německu i v Česku je před volbami.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak zaprvé postup řádného hospodáře férového je v tuto chvíli především pomáhat si sám sobě. To je moje stanovisko.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Co říkáte tomu, že Mezinárodní měnový fond země eurozóny prý Řecku pomohou až 120 miliardami eur?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak zaprvé těch zmiňovaných 45 miliard, které jsou de facto ta první pomoc, o které se hovořilo, které jsou v podstatě ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To není moc dobrá podpora dobrého hospodáře.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Objem státního rozpočtu České republiky je katastrofální číslo, nicméně já v tuto chvíli osobně jednoznačně spíše věřím Mezinárodnímu měnovýmu fondu, protože pokud on pomáhá, tak vyžaduje jednoznačně razantní a restriktivní opatření. A nicméně v Řecku se to prosazuje velmi složitě. Velmi pozitivně mě překvapilo Maďarsko, kdy podmínky Mezinárodního měnového fondu byly de facto bez jakýchkoli občanských nepokojů přijaty a splněny, ani se skoro o tom nepsalo. To Řecko bude složité, ale především ono si to dělá složité samo sobě.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
My teď spěcháme do eurozóny?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak jednoznačně každý exportér, který jde směrem na západ, tak vám řekne, že samozřejmě že spěcháme, nicméně spěchat je krásné přání. V tuhle chvíli skutečně v horizontu pěti sedmi let na to absolutně nemáme. V okamžiku, až budeme mít za sebou tři rozpočty s deficitem pod 3%, tak samozřejmě to bude reálné, nicméně bude to stále politické téma, ale skutečně v tomto ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
To je pořád politické téma. Já se na to ptám, jestli v tuhle chvíli spěcháme ..., jakoby proč spěchat někam, kde jsou tak velké potíže.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak před několika lety, kdy jsme splňovali konvergenční program a mohli jsme vstoupit nebo byli jsme velmi blízko od tohoto vstupu, tak euro pro všechny bylo velkým snem, pro exportéry velmi zajímavá záležitost. A samozřejmě byla to nebo byla to v tuto dobu měna, která byla velmi stabilní a bylo to stále většinovou Evropou vnímáno jako dobrý projekt. Dneska ten projekt je velmi výrazně otřesen. Takže zaprvé v tuto chvíli na to vůbec nemáme, abysme do té eurozóny vstupovali, tak proto ani nejsem schopen komentovat to, zda to je dobrý projekt, nebo není dobrý projekt. Možná se to bude šířit jako domino do těch ostatních zemí, jako je Portugalsko, jako je Itálie. Otázka je, jsou spekulace, zda euro přežije a zda vůbec neskončí jenom v té zóně zakládajících členů. Nechci spekulovat.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ještě závěrem se vás zeptám, protože ministerstvo financí teď taky prověřuje dotaci, která vedla k pádu předsedy Poslanecké sněmovny Miloslava Vlčka. Jak jste daleko s prověřováním?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak prověřování je naprosto standardní. To znamená, co se týče rozsahu, co se týče i času. To prověřování zhruba bude do podání finálního výsledku, trvat zhruba tak 1 měsíc a pokud skutečně dojde ke zjištění, že tam vyrostlo něco jiného, než na co byla udělaná dotace, tak bude zvolen standardní postup jako vůči všem. To znamená, celou státní dotaci vrátit a pokuta ve stejné výši, jako byla dotace.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
A co ministerstvo, které vlastně ten projekt schválilo a mělo by ho dozorovat?

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak samozřejmě že dozoruje ho. Ten subjekt ...

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Asi ne.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
... který je ... Ne, dozoruje ho ten subjekt, který je, který je žadatelem a který je garantem toho, že se nejenom na čestné slovo, ale dává svůj podpis k trestněprávní odpovědnosti, že zrealizuje to, k čemu se zavázalo. Samozřejmě potom, když je ta stavba hotová, tak následuje samozřejmě kontrola převzetí díla a pokud skutečně vyrostlo něco jiného, i když na první pohled to vypadá stejně, tak samozřejmě potom ... V tomhle tom si myslím, že jednotlivé naše finanční úřady a finanční ředitelství jsou velmi nekompromisní a velmi tvrdé.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí, byl dnes hostem Interview ČT 24. Děkuju vám.

Ivan FUKSA, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Také děkuju. Hezký večer.

František LUTONSKÝ, moderátor
--------------------
No, a vám, divákům čtyřiadvacítky, díky za pozornost, mějte se hezky a na shledanou.


Zdroj: ČT 24 | 28.4.2010 | 17:32 | pořad: Interview ČT24

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.