CZ EN

10 let nucené správy na IPB

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
ČSOB převzala IPB, která se ocitla ve vážných finančních problémech a kolo hledání viníků, kteří za danou situaci můžou, se roztočilo na plné obrátky.

Hana VORLÍČKOVÁ, redaktorka
--------------------
Seznam možných viníků v kauze IPB se začal plnit už před deseti lety. Na hlavním listu se objevili i lidé z vedení bývalé Investiční a Poštovní banky - Libor Procházka a Jiří Tesař. Oba byli považováni za jednoho z hlavních aktérů pro banku nevýhodných obchodů, které IPB prováděla v letech 97 až 2000. Mezi dnes nejznámější obchody v této souvislosti patří i kauza České pivo, o jejíž historii by se dala napsat celá kniha. Jenže tím hledání viníků neskončilo. Trestní oznámení bylo podáno i na tehdejšího ministra financí Pavla Mertlíka za to, že převod IPB na ČSOB byl nevýhodný. V rozhovoru, který v roce 2000 poskytl Mertlík Mf DNES, uvedl, že IPB nebylo možné zachránit jinak. Nepřátelské převzetí ČSOB bylo podle něj nejlevnější cestou, i když stát poskytl neomezenou záruku na ztráty problémové banky. Detektivové prověřili i Pavla Kavánka, šéfa Československé obchodní banky, zda se před lety, kdy vyjednával se zástupci státu o převzetí kolabující Investiční a Poštovní banky, nedopustil podvodu. Slovních přestřelek a přehazování viny kolem kdysi jedné z největších českých bank bylo požehnaně. Potrestán ale za celých 10 let trvání kauzy IPB nebyl nikdo, žádný viník tedy neexistuje. Jan Spilka a Hana Vorlíčková, Česká televize.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Téma zůstává stejné, jen hosté se nám vyměnili. Vítám zde Radka Šnábla, poradce ministra financí, dobrý večer.

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Přišel mezi nás i Ján Lučan, ředitel právních služeb ČSOB, pěkný večer.

Ján LUČAN, ředitel právních služeb ČSOB
--------------------
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A vítám také Jiřího Hrabovského, mluvčího Nomury, dobrý večer.

Jiří HRABOVSKÝ, mluvčí Nomury
--------------------
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Šnáble, začnu u vás. Vy jste dnes v rozhovoru s redaktorkou České televize řekl, že stát by s dnešními znalostmi postupoval v případu předávání IPB do rukou ČSOB jinak. Jak?

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Tak my jsme poslouchali naše předřečníky a ta reminiscence je zjevná, protože tak, jak se dneska koukáme na celou tu kauzu, tak správné bylo skutečně uvalit nucenou správu, možná bylo správné použít záruky v tom rozsahu, v jakém se použily, možná jiné, ale pak bylo třeba říct: to, co prodáváme a předáváme, možná rychle, možná pomalu, je banka, včetně těchto poskytnutých záruk a žádáme zájemce, aby nám řekli, co nabízí, protože ten problém, který my dneska vidíme, je, že se říkalo: bylo potřeba zachránit banku. Bylo to potřeba udělat rychle, bylo to potřeba udělat za korunu. Banka neměla žádnou hodnotu. Problém je, že IPB předtím, než se jí poskytly záruky, skutečně neměla žádnou hodnotu. Ovšem, když máte superproblémovou banku a řeknete jakýkoli problém, který se najde na knihách, zaplatí stát, tak rázem získáváte velmi bonitní aktivum, které pravděpodobně je ochotný koupit leckdo, nejenom jedna banka. To znamená, a to byl koneckonců i problém, který zazněl v řadě arbitráží, v řadě sporů. Jednoduchý závěr na vaši otázku nebo jednoduchá odpověď - stát by pravděpodobně znovu poskytl záruky tak, aby uklidnil střadatele, ale stát by již nikdy neměl přistoupit k tomu, že bez soutěže prodá banku jednomu zájemci, včetně záruk, o nichž nikdo jiný neví.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, když byste bilancovali i vy, udělala, ať už Nomura nebo ČSOB z vašeho pohledu z těch, s odstupem 10 let něco špatně, možná postup při nějakých arbitrážních sporech, jednali byste třeba dnes jinak, než jste předtím jednali, pane Hrabovský?

Jiří HRABOVSKÝ, mluvčí Nomury
--------------------
Já mám začít? Nomura je přesvědčena od samého začátku, že dělala všechno především v dobré víře a nevím nic o nějakém pochybení nebo o nějakém, nějakém lapsu, kterého by se měla dopustit. Když to zhodnotíme zpětně a když se podíváme na to, jak byla posuzována argumentace všech stran, všech zainteresovaných subjektů, které vlastně ty spory vedly, tak byla posuzována u řady soudů a arbitrážních tribunálů, tak mi to potvrzuje vlastně tenhleten předpoklad. Nomura se nikdy nedopustila ničeho nekorektního, natož pak nezákonného při svých, při svých postupech, při svých operacích v IPB a kdybych mohl říct ještě jednu maličkost na konto toho, co tady bylo právě řečeno několikrát opakovaně, když jste tady měla to předchozí trio, tak zejména, zejména pan Pilip říkal, co očekával od Nomury. Já si myslím, že vláda tehdy tak trošku mylně hodnotila pozici, pozici Nomury, když vstupovala do IPB. Byla tam asi představa, že to je strategický investor, který se bude o všechno starat sám a který tam bude prostě sypat peníze a všechny ty problémy řešit sám. Nomura vždycky jasně deklarovala, že je spíše investorem portfoliovým, který má záměr prostě vstoupit, ovládnout, restrukturovat, zhodnotit, prostě udělat z toho lepší zboží a nakonec to nějakým způsobe zhodnotit na trhu.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Na to už teď pan Pilip bohužel nemůže reagovat, nicméně, pane Lučane, z vašeho pohledu ČSOB, stále běží spousta sporů, ať už je v nich ČSOB žalovanou nebo žalující stranou?

Ján LUČAN, ředitel právních služeb ČSOB
--------------------
Podívejte se, my jsme v roce 2000 vyjednávali, stejně tak jako vyjednávali téměř všichni zúčastnění na této kauze, stát po zvážení všech různých variant se rozhodl pro smlouvu s námi. My jsme v dobré víře uzavřeli smlouvy se státem a plníme je. Dosud žádný soud nekonstatoval jakýmkoli způsobem, že by jsme se dopustili čehokoli špatného. Naopak například soud tady s přítomnou Nomurou konstatoval, že to, co jsme ..., jak jsme postupovali, bylo naprosto v pořádku. Je celkem jasné, že tak velká kauza vyrojila celou řadu sporů a spory jsou od toho, aby se nějakým způsobem dokončily a já si myslím, že není na naší straně se jakkoli domnívat, že by neměly dopadnout špatně.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
K tomu se ještě určitě dostaneme, k těm jednotlivým arbitrážím. Pane Šnáble, není zvláštní, že po tolika letech není určen jednoznačný viník, nebo tato kauza nemá žádného viníka? Nikdo nepochybil?

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Tak samozřejmě to, že jsme se po 10 letech dostali do stavu, kdy jsme ve stavu, který ani neumíme pořádně popsat, má nepochybně celou řadu konkrétních viníků, protože to není tak, že stát nejprve prohrál arbitráž s Nomurou, teď čelí arbitráži ze strany smluvního partnera a všichni konali v dobré víře, dobře a jenom nějakým zásahem z modré oblohy se shodou okolností stalo, že jsme žalováni. Ten stát se velmi špatně, velmi neefektivně hájil vůči Nomuře v arbitráži, stejně tak, pokud můžu mluvit za ministerstvo financí, protože, když říkáme stát, ty spory se vedou jak s ČNB, tak s ministerstvem financí. Oboje je z mezinárodně právního pohledu stát. My jsme velmi zklamáni z toho, že ta kauza jednak vůbec ještě trvá a jednak, že jsme ve sporech s ČSOB v tý ... o výklad smluv z roku 2000, z čehož prostě plyne jednoduchá věc, že stát postupoval do značné míry natolik amatérsky, že vstoupil do smluv, kde teď má problém vůbec rozumně vyložit, jak to tehdy myslel a celý tento postup skutečně nevede k ničemu jinému, než k celé řadě sporů, kde se zoufale po 10 letech ten, kdo u toho byl, pokouší vzpomenout, jak to myslel, ale bohužel to pravděpodobně uzavřel zcela jinak, než jak to myslel.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Ta já jsem říkala, že se vrátíme k těm arbitrážím. V současné době ČSOB ještě není vyřešena žaloba na Nomuru a to dvě žaloby, pokud mám správné informace, za 24 miliard korun a za 2 miliardy, kvůli transakcím, při kterých Nomura získala akcie Českých pivovarů.

Ján LUČAN, ředitel právních služeb ČSOB
--------------------
Já si myslím, že je aktuální už pouze ta žaloba o 24 miliard, která se týká právě transakcí spojených s akciemi Plzeňských pivovarů, které provedla Nomura a ta kauza je jediná, co já vím, kterou máme vzájemně.

Jiří HRABOVSKÝ, mluvčí Nomury
--------------------
Máte namysli Městský soud v Praze?

Ján LUČAN, ředitel právních služeb ČSOB
--------------------
Mám namysli, myslím, že je to teď na Nejvyšším soudě.

Jiří HRABOVSKÝ, mluvčí Nomury
--------------------
No, naše pozice nebo naše hodnocení v těchto záležitostech je takové, že Nomura už má vlastně všechny ty spory za sebou, jsou uzavřeny a naši právníci, já teda nejsem právník a nemohu v tom asi tady na úrovni diskutovat s panem Lučanem, ale tak, jak mám vlastně vysvětlivky od právníků, kteří zastupují Nomuru, tak všechny arbitráže a soudní spory dopadly tak, že Nomura buď vyhrála tam, kde žalovala, anebo vyhrála tím, že vlastně žaloba té soupeřící strany nebo té žalující strany nebyla vůbec uznána. Prostě ty argumenty nebyly soudem přijaty.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže toto čekáte i v tomto případě?

Jiří HRABOVSKÝ, mluvčí Nomury
--------------------
No, vlastně to rozhodnutí už padlo, tak teď už je to na Nejvyšším soudu, je to prostě ve stadiu, nevím, v kolikátém patře prostě toho odvolávacího, toho odvolávacího kolotoče. Máme za to, že už to jinak ani nemůže být. To, že, to, že prostě si lidé na jedné a na druhé straně těch sporů hájí svoje názory a že je po 10 letech nemění, tak to mi připadá docela, docela logické. Já jenom, kdybych mohl maličko polemizovat, ne snad ani polemizovat, ale jenom navázat na to, co tady říkal Radek Šnábl, o slabé obraně nebo o slabém právním zastoupení českého státu. Já teda se domnívám, že i kdyby ta obrana byla silnější nebo nejsilnější možná vůbec, takže by ty arbitři stejně museli dojít k závěrům, ke kterým došli. To znamená, vy jste říkala, že nikdo nebyl potrestán. No, tady přece nejde o zločin a trest. Toto není kriminální kauza, toto jsou obchodní, obchodní spory a verdikty byly vyneseny. Mezinárodní arbitráž zcela jednoznačně uznala a prohlásila, že český stát pochybil, že Nomuru poškodil a že tedy Nomuře náleží odměna. Ta se potom definovala nějak jinak, než, než rozhodování toho tribunálu. To se rozhodovalo už v mimosoudním jednání.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Mně šlo spíše o nějaké personální obvinění nebo ... tam samozřejmě taky padala obvinění v této kauze, ale nicméně není tady nějaký konkrétní člověk, na kterého bychom ukázali a řekli bychom - tam jsme viděli chyby, tam jsme viděli chyby, tam jsme viděli chyby?

Jiří HRABOVSKÝ, mluvčí Nomury
--------------------
No, těch obvinění bylo dost a orgány činné v trestním řízení dospěly k závěru, že se žádný trestný čin nestal.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, necháme reagovat ještě pana Lučana. Jak vy vidíte tedy šance v arbitráži nebo ve sporu ČSOB versus Nomura?

Ján LUČAN, ředitel právních služeb ČSOB
--------------------
Takhle, jak jsem řekl, to je poslední věc, co máme spolu, my tam víceméně zastupujeme zájmy státu, naopak žaloba Nomury proti nám, ta byla zamítnuta a potvrdila, že jsme postupovali správně, a pokud jde o hledání toho viníka. Víte, já si myslím, že po 10 letech je kauza IPB už spíš úkolem pro historiky, případně na nějaké experty na výklad sociologických pohybů v této společnosti. Z našeho pohledu už žádné řízení, ve kterém by se hledal viník, neprobíhá. Trestní řízení, které tím směrem směřovaly, nedošly ke svému konci, takže je to otázka pro učebnice dějepisu.

Jiří HRABOVSKÝ, mluvčí Nomury
--------------------
Promiňte, pane Lučane, dospěly ke konci. Orgány činné v trestním řízení shledaly, že nedošlo k žádným trestným činům. Já si myslím, že to je docela jasný verdikt.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Stručná reakce pana Šnábla?

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  Reakce na dva body. Kdo za to může? Jedna věc jsou trestněprávní kauzy, tam, nechť to řeší soudy, ale z pohledu státu za ministerstvo odpovídá ministr. V té době byl ministrem financí pan Mertlík. Ministerstvo vstoupilo do smluv, na základě kterých nejprve prohrálo s Nomurou a bylo uznáno, nebo Česká republika prohrála arbitráž s Nomurou a následně i náš smluvní partner Českou republiku žaluje. To znamená ten, ten člověk, kterej by tu určitě měl sedět a měl říkat, jak je spokojenej s výsledkem své práce, je určitě tehdejší ministr financí, protože vstoupím-li do smlouvy, kde mne žaluje ten, komu jsem banku vzal, i ten, komu jsem ji dal, no, tak to není úplně dobře odvedená práce. A pokud jde, a ještě se zkusím ohradit, to, co říkal ...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Já jenom k tomu dodám, že pan bývalý ministr financí, pan Mertlík nechtěl dorazit, takže se nemůže v tuto chvíli bránit.

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  To já se hluboce omlouvám, že jsem to řekl osobně, ale když se jednou stanu ministrem financí, tak musí počítat s tím, že taky někdo řekne, když toto domluvil jako ministr financí, tak je třeba se ho zeptat, jak to myslel a jestliže výsledkem jsou dva spory na obou stranách, tak to je pak těžké! Poslední reakce, kterou musím říct, ...

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Velice stručně, musíme končit.

 • Radek ŠNÁBL, poradce ministra financí
  --------------------
  ČSOB nežaluje Nomuru jménem České republiky, naopak ministerstvo financí několikrát vyzývalo ČSOB, ať žaluje svým jménem, že spory s Nomurou jsou ukončeny a nic takového se neděje.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak, pánové, i vám děkuju, že jste se připojili k naší debatě. Mějte se hezky, na shledanou.

Jiří HRABOVSKÝ, mluvčí Nomury
--------------------
Hezký večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A já se na vás budu těšit zase zítra. Začínáme jako obvykle ve 21.10. Hezký večer a na viděnou.


Zdroj: ČT 24 | 16.6.2010 | 21:10 | pořad: Ekonomika

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.