CZ EN

Rozhovor na aktuální téma s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

moderátor
--------------------
Žádné velké překvapení se nekonalo. Vláda Petra Nečase hladce schválila své programové prohlášení, se kterým 10. srpna předstoupí před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Program vychází z textu koaliční dohody a navíc je v něm i uznání protikomunistického odboje a odporu proti komunismu. Premiér Nečas zdůraznil 5 hlavních priorit.

Petr NEČAS, premiér /ODS/
--------------------
My musíme reformovat veřejné finance s cílem zastavit rostoucí veřejný dluh tak, aby v roce 2016 ta tendence byla k vyrovnaným státním rozpočtům, musíme provést reformu důchodového systému a zásadním způsobem reformovat a modernizovat zdravotnický systém, musíme reformovat systém terciárního vzdělávání, samozřejmě musíme přijmout opatření k zásadně vyšší míře transparentnosti v oblasti veřejných zakázek a opatření snižujících prostor pro korupci ve veřejném sektoru.

moderátor
--------------------
Řekl premiér Nečas. Oporou pro reformní snahy vlády by pak měla být znovu obnovená Národní ekonomická rada vlády. Podle předsedy TOP 09 Karla Schwarzenberga bude NERV klíčovým orgánem.

Karel SCHWARZENBERG, předseda strany /TOP 09/
--------------------
NERV je samozřejmě důležitý v čase tvrdých ekonomických opatření, tedy úsporných opatření a je mnoho náznaků, že celková hospodářská situace v Evropě se tak rychle nevylepší a tudíž ten NERV je opravdu důležitý, bych řekl, NERV této vlády.

moderátor
--------------------
Věci veřejné si pak podle svého předsedy Radka Johna do vládního programu prosadily peníze pro výstavbu komunikací.

Radek JOHN, předseda strany /VV/
--------------------
Pro nás bylo nejdůležitější, že se do programového prohlášení vrátila věta o zachování výše prostředků do dopravní infrastruktury. To je důležité pro lidi, i pro Věci veřejné, i pro tuto vládu.

moderátor
--------------------
Tvrdě vládní program podle očekávání zkritizovala opoziční sociální demokracie. Její první místopředseda Bohuslav Sobotka ho dokonce označil za nerealistický. Pro jednání například o důchodové reformě si pak klade podmínku nesbližovat sazby DPH, jak to navrhuje Bezděkova komise.

Bohuslav SOBOTKA, místopředseda strany /ČSSD/
--------------------
To dopadá velmi nespravedlivě zejména na středně a nízkopříjmové skupiny, protože dojde k dalšímu zdražení potravin, léků a některých dalších komodit, jako je například voda nebo veřejná doprava. Proto, pokud vláda chce seriozně jednat se sociální demokracií, tak by do důchodové reformy sbližování DPH zahrnovat neměla.

moderátor
--------------------
Co je pro úřadujícího šéfa ČSSD nepřekročitelné, tak to naopak chybí analytiku Patria Finance Davidu Markovi, který daňové změny už čekal v programovém prohlášení vlády.

David MAREK, analytik Patria Finance
--------------------
Možná by bylo vhodnější rozložit fiskální konsolidaci na obě dvě části, tedy jak na škrty a výdaje, tak částečně na zvýšené daně, nicméně chápu strategii toho, proč se nejdříve mluví o škrtech a teprve možná někdy v budoucnosti přijde ministr financí s návrhem na zvýšení některých daní. Protože, pokud by s tím přišel už teď, tak by se motivace na přijetí škrtů v jednotlivých resortech mohla výrazně oslabit. Otázka, zda je správně, že chce vláda zvyšovat některé nepřímé daně, tedy spotřební daně. Já jsem ji hledal v programovém prohlášení vlády a tam žádná taková zmínka totiž není a mně to trošku překvapilo, protože bych čekal, že právě v této oblasti by bylo možno najít určité další prostředky ke snížení rozpočtového deficitu. Navíc spotřební daně často řeší různé negativní externality, tedy negativní vlivy, které jinak nejsou zaplaceny, a to je třeba cena za znečištění životního prostředí při používání pohonných hmot.

moderátor
--------------------
Říká hlavní ekonom Patria Finance David Marek. A na Rádiu Česko teď vítám ministra financí Miroslava Kalouska z TOP 09, dobré ráno.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobré ráno, děkuji za pozvání.

moderátor
--------------------
Věci veřejné, jak jsme slyšeli podle jejich předsedy, do vládního prohlášení prosadily zachování výše peněz pro dopravní infrastrukturu. Co to pro vás znamená, nebo jak velkou změnu v rozpočtu to znamená?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To neznamená, v makročísle to neznamená žádnou změnu v rozpočtu, to znamená ...

moderátor
--------------------
Jasně, takže kde uberete?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To znamená jasně stanovenou prioritu. Máme-li jasně dané deficity, říkáme, že nebudeme snižovat prostředky na dopravní infrastrukturu, tak prostě nějaké jiné priority budou muset být menší, to znamená, bude na nich méně. Já navrhnu teď vládě limity, nikoli rozpočet, ono se o tom píše v novinách jako rozpočet, ale navrhl jsem limity, které měly být hotovy už v květnu, ale v květnu před volbami vláda neměla příliš vůli na nich pracovat a koneckonců přály si to i obě dvě ty velké strany, které dnes už velké nejsou. Takže ty limity děláme až teď a to je instrument pro sestavení rozpočtu. Ty limity jsou neutrální a nad nimi bude vláda diskutovat o svých prioritách a zcela jistě řekne: ano, my zachováme výši dopravní infrastruktury, neb to dává i do svého programového prohlášení a jiná čísla logicky tím pádem budou nižší.

moderátor
--------------------
Program vlády počítá s vyrovnanými rozpočty až v roce 2016, tedy dva roky po vypršení toho současného mandátu kabinetu. Příští rok chcete schodek 4,6 %, koaliční smlouva říká, že nejpozději v roce 2013 by to mělo být do 3 %. Máte přesně dané ty rozpočtové cíle pro další roky?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ano, součástí návrhu státního rozpočtu, který předložím do 31. 8., bude i střednědobý fiskální výhled. To znamená, ta trajektorie snižování deficitu tam bude jasně daná. Přiznám se, že při koaličních jednáních jsem více preferoval vyrovnané rozpočty v roce 2015, protože by vláda v roce 2014, ta odcházející, už by sestavovala té budoucí vládě vyrovnaný rozpočet, ale prostě nad tou trajektorií se vedla nějaká politická diskuse. Toto je kompromis koaliční, se kterým souhlasím, protože je tam jasně řečeno, kdy budou rozpočty vyrovnané a kdy si přestaneme půjčovat na svůj běžný provoz a na svůj běžný život.

moderátor
--------------------
Jak by ten deficit měl třeba vypadat za dva roky podle vás?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak bude-li se pokračovat skutečně podle trajektorie, tak v roce 2012 předpokládám kolem 3,5 %. Ta představa je, ta představa je taková, že příští rok, totiž, kdybychom neudělali vůbec nic a nechali volně působit vlivy na příjmovou i výdajovou stranu rozpočtu, tak by byl deficit 6,6. To znamená, aktivními opatřeními docela ostrými ho snižujeme o 2 %, v dalším roce o procento a to bude, rok 2012 bude první rok, kdy už bude nová reformní rozpočtová legislativa začne působit v roce 2012 a z těch 3,6 do roku 2016 by to ... je naší povinností splatit to tedy na nulu.

moderátor
--------------------
Analytikovi Davidu Markovi chyběly v programovém prohlášení záměry daňových úprav. Proč to tedy nakonec není v programovém prohlášení vlády? I tam hledáte kompromis, nebo si to necháváte, až odezní rozpočtové škrty na straně výdajů?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak já jsem ten jeho šot slyšel a pokládám ho za velmi chytrou úvahu, skládám poklonu panu Davidu Markovi. Je v tom jistě i politická taktika. My nejprve musíme skutečně zlikvidovat deficit na výdajích, být si naprosto jisti, že neutrácíme peníze zbytečně, teprve potom můžeme likvidovat deficity na příjmové straně. Kdybychom s tím začali v současně, tak ty politické diskuse by nutně začaly vypadat tak ... nebudeme zbytečně škrtat, budeme zvyšovat daně, a to je skutečně cesta, kterou tato vláda nechce, to za prvé.

moderátor
--------------------
Ale můžete třeba potvrdit, zda se, zda skutečně už na jaře příštího roku budete hýbat s tou nižší sazbou DPH, nebo že sáhnete na spotřební daně?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já pokládám za nepochybné, že v souvislosti s penzijní reformou dojde k pohybu spodní sazby DPH. Jak veliké a přesně kdy, bude ještě věcí diskuse, ale myslím si, že všechny tři koaliční strany vyjadřují vůli řešit penzijní reformu současně, nebo financovat velkou část penzijní reformy z DPH. Narozdíl od pana Sobotky se domnívám, že to je velmi spravedlivé, protože platí celá společnost, platí každý, v zásadě každý občan je plátcem DPH, od kojence až po důchodce a ty prostředky jdou výlučně na důchodce. To znamená, celá společnost se skládá na seniory, a to já pokládám za fér.

moderátor
--------------------
Bohuslav Sobotka nám také řekl, že ČSSD předloží tu svou představu penzijní reformy na podzim. Kdy ten svůj koncept bude mít hotova vláda?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Promiňte, teď nám blbne telefon. Já jsem špatně slyšel, ještě jednou.

moderátor
--------------------
Co se týče penzijní reformy, podle Bohuslava Sobotky ČSSD předloží své představy na podzim. Kdy bude mít koncepci vláda?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Vláda předloží návrh své penzijní reformy tak, aby mohla být projednána a schválena v roce 2011. Teď, prosím, netrapte mne úplně přesným termínem. Nyní se věnujeme rozpočtu na rok 2011, který proto, že se musí opírat o platnou legislativu, nemůže být stoprocentně reformní. Tam legislativní úpravy stihneme pouze parametrické, protože rozpočet musí být schválen do konce roku a teprve v té další etapě půjde o zásadní systémové změny v ekonomicko-sociálních systémech, tedy v penzijním zdravotním systému a v systému sociálních dávek v novém zákoně o dani z příjmu a v úvaze o dalším pohybu nepřímých daní. Proto je vyhrazen rok 2011 tak, aby tyto změny platily už v roce 2012.

moderátor
--------------------
Dnes se schází poprvé nový NERV, který by měl podle vašeho předsedy výrazně pomáhat naplňovat vládní program. Jak moc bude mít obnovená Národní ekonomická rada vlády silné slovo při rozhodování o reformách, třeba zrovna i o té penzijní?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Máte dva typy autorit - autoritu formální a autoritu neformální. Formální kompetence NERV nemá v podstatě žádné, neformální autoritu má velikou, protože jsou tam respektovaná, renomovaná jména. Já se na spolupráci s nimi těším. S tím minulým NERVem jsme spolupracovali velmi dobře a je to skutečně platforma, kde lze bez emocí, věcně, nepoliticky vydiskutovat ty zásadní reformní kroky. Jsem rád, že je NERV.

moderátor
--------------------
Bude NERV také poskytovat nějaké výstupy? Jak bude ten výsledek vypadat, nebo to bude taková průběžná debata?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
No, bude to debata o reformních krocích a z nich bude činěn jistý závěr. S tím závěrem ... ten závěr budou potom do praxe rozpracovávat ministerstva. NERV nemá žádné kompetence. NERV je diskusní platforma, kde skutečně věcně vydiskutujeme jednotlivé reformní kroky a tam si, díky NERVu si vláda jednoznačně ujasní politické zadání, které dá svým odborným aparátům na zpracování legislativních změn. To je účel NERVu.

moderátor
--------------------
Nakolik to bude závazné pro ministry všech koaličních stran?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já myslím, že teď mluvíme trochu mimoběžně. NERV nemůže a nebude nikomu nařizovat. V NERVu budeme diskutovat, vláda bude diskutovat s nestranickými odborníky své reformní kroky.

moderátor
--------------------
Našli jste shodu na složení ...

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nestraničtí, nestraničtí odborníci díky té diskusi ze stranickými odborníky budou naše ..., jsme přesvědčeni, že budou naše návrhy a závěry kvalitnější. Nikdo z nás není nositelem jediné pravdy, nikdo z nás nemá patent na rozum a diskutovat takto zásadní systémové změny s předními ekonomickými odborníky, to je skoro povinnost a to je účelem NERVu. To znamená, ujasnit si v diskusi z NERVu, co skutečně bude tím jednoznačným zadáním a jak přesně budou vypadat legislativní předlohy. O ničem jiném to není. Je to prostě poradní orgán vlády.

moderátor
--------------------
Říká ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuji za rozhovor, na slyšenou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Na slyšenou.


Zdroj: ČRo Rádio Česko | 5.8.2010 | 08:08 | pořad: Rozhovor na aktuální téma
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.