CZ EN

Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem - v ČT 24

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jak zásadní spory v koalici jsou a mohou ovlivnit úspěch či neúspěch koaličnímu vládnutí? To už jsou otázky pro hosta dnešního Profilu, ministra financí Miroslava Kalouska, pane ministře, přeji dobré ráno.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Přeju dobré ráno.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Začněme, prosím, u toho sporu o stovkovou povodňovou daň, přesněji řečeno, snížení slevy na dani z příjmů fyzických osob o 100 korun měsíčně. Poškozuje podle vás tento spor obraz, renomé vlády?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak určitě to tomu neprospívá, ale já trvám na tom, že to není žádný spor, já si tedy alespoň žádného sporu nejsem vědom. Tři subjekty 9 srpna uzavřely dohodu, pokud kdokoliv z těch tří subjektů tu dohodu nedodrží, tak to prostě nebude. Ale v tom není žádný spor. Prostě byla uzavřena dohoda a teď ji buď všichni dodržíme nebo nedodržíme.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jistě uznáte, že navenek to skutečně vypadá jako přestřelka mezi vámi a premiérem Petrem Nečasem?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte, to není přestřelka. Já znovu říkám, to je dohoda. Teď jeden z partnerů v médiích tu dohodu jakoby zpochybňuje. Já myslím, že není vůbec důležité říkat, co kdo kdy řekl, každý kdo ví, kolikátého je, tak mu musí být jasné, jak to doopravdy bylo. Já musím 31.srpna předložit rozpočet do vlády. Ten rozpočet se musí opírat o platnou rozpočtovou legislativu. To znamená, všechny zákony, které musí být změněny, musí platit k 1. 1. 2011. Aby mohly být změněny tedy včas k 1. 1. 2011, musely odejít z ministerstva financí do legislativního procesu 20. srpna. Toho si vláda byla vědoma, proto mi to také svým usnesením uložila. Proto 9. byla ta koaliční schůzka, kde jsme se dohodli, co všechno v těch zákonech bude, aby pak hladce prošly parlamentem. Já jsem 20. srpna tak jak mi vláda uložila, expedoval návrh do připomínkového řízení, a pokud kdokoliv dva dny poté 22. řekne do televize, že je potřeba hledat jiné varianty, tak to je výrok mimo jakoukoliv realitu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobře, pane ministře, já se omlouvám, že vám do toho vstupuji. To je chronologie, kterou všichni dobře známe. Ale opět dokazujete, že skutečně jde o určitou přestřelku?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, ve vší úctě neznáte, protože tvrdíte, že je to tvrzení proti tvrzení. Já neříkám žádná tvrzení. Já říkám prostou technologii, každý si kdo o tom něco ví, si musel být vědom, že 22. už nelze hledat žádné jiné varianty, protože by se to prostě nestihlo. Buď to bude nebo to nebude. Pokud to nebude. Deficit se teoreticky zvyšuje o necelých 5 miliard, což nelze připustit, těch 5 miliard se bude muset škrtnout, toť vše. Žádná jiná přestřelka v tom není.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Říkáte, pokud to nebude, bude to pro vás jako pro ministra financí řekněme velmi silný signál i v tom smyslu, že byste zvažoval i své další působení ve vládě?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Proboha proč? Já jsem navrhl řešení, to řešení bylo dohodnuto, a pokud některý z partnerů nedodrží dohodu, tak se nestane nic jiného, než že příjmy státního rozpočtu budu necelých 5 miliard nižší. A tak se o 5 miliard škrtnou výdaje. To je čistě věcí toho, kdo to dohodu nedodrží, nikoliv mojí. Já jsem řešení přinesl.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Vy říkáte, proboha proč, ptáte se. Já odpovídám, právě možná právě proto, tvrdíte, že premiér nedodržuje dohody. To by vám teoreticky nevadilo tak silně, že byste zvažoval své působení ve vládě?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já to netvrdím, že nedodržel dohodu. Ono je to přece z těch datumů zřejmé. Já vůbec se nechci dopouštět žádných slovních přestřelek, to není tvrzení proti tvrzení. Vezměte si, prosím pěkně, kalendář. Jestli mi vláda uložila, abych do 20. Expedoval z ministerstva financí zákon, protože jinak se to nedá stihnout,tak nikdo soudný nemůže 22 říkat, že je potřeba hledat jiné varianty, protože by se to potom prostě nestihlo. Žádné jiné varianty dnes dohodnutelné nemohou platit od 1. 1. 2011, tudíž nemohou být zapracovány do návrhu státního rozpočtu, který se musí opírat o platnou legislativu. Takže je to nesmírně jednoduché. Buď bude mít státní rozpočet o 5 miliard vyšší příjmy nebo bude mít o 5 miliard nižší příjmy. Takže nezbude nic jiného, než škrtnout výdaje o pět miliard. Jaké v tom vidíte spory, prosím pěkně.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane ministře, já se přiznám, že vám tak trochu nerozumím. Vy říkáte, nejsou v tom spory, neříkám, že premiér nedodržuje dohody. Na druhou stranu jste řekl: "takové popírání dohod jsem zažil jen dvakrát u Jiřího Paroubka a Cyrila Svobody. Obávám se, že teď to zažívám potřetí?" To nejsou spory?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
To je pravda. Ne, to není spor, to je fakt. O tom se nepřeme, to je nad slunce jasná pravda.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Co podle vás vedle premiéra Petra Nečase k tomu, že jak říkáte, najednou popírá fakta?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Prosím pěkně, o je otázka pro pana premiéra. On má svoji odpovědnost. Já také. Tady opravdu nejde o nic jiného, než že dohoda bude buď dodržena a státní rozpočet bude mít pět miliard navíc. Nebo dodržena nebude, tak pak budeme muset někde pět miliard škrtnout. To je technická záležitost. Věcně je to opravdu jen technická záležitost a jistý problém pro ty, kteří budou mít o pět miliard méně. Z hlediska toho, jak držíme či nedržíme dohody, no, prostě každý jsme jinak u stroje.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A vy byste osobně, ptám se na to znovu, neměl problém být ve vládě s premiérem, který je jinak u stroje, jak o tom teď mluvíte?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já neodpovídám svým vztahem s těmi nebo oněmi lidmi. Já odpovídám svým voličům, kterým my jsme slíbili, že provedeme reformu veřejných rozpočtů a zavedeme vládu práva. To lze dělat, ať už povodňová daň bude nebo nebude.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
O Petru Nečasovi se mnohdy mluví jako o muži kompromisu. O vás, jestli dovolíte, je v tomto kontextu možné mluvit jako o muži síly. Proč by měla být právě v tuto chvíli právě vaše strategie, ta přímočarost, to přímočaré radiální naplňování reforem bez ohledu na okolnosti, úspěšnější, než ta Nečasova snaha o dohodu a širší konsensus, třeba s odbory nebo opozicí?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dělám politiku 20 let, a pokud bych neuměl dělat kompromisy, tak už jí samozřejmě nedělám, protože politika je záležitostí kompromisu. Ale kompromis se tvoří, když se sedí za jednacím stolem, kompromis se tvoří, když se dělá koaliční dohoda. To je kompromis bylo i ono jednání 9. Srpna, když se koalice shodla na takzvané povodňové dani. Tam se udělal kompromis. Ale mají-li mít ty kompromisy smysl, tak se také musí držet.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Podle vás například prohlášení premiéra Petra nečase, že by se mohla odložit platnost změny zákoníku práce, to prohlásil po jednání s odbory. To podle vás není snaha o kompromis?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že to byla zejména ODS, která trvala na tom, aby ty změny platily od 1. 1. 2011, když pan ministr Drábek měl trochu jiný názor, tak chápu pocity pana ministra Drábka, který nakonec učinil kompromis, slíbil, že to udělá tak, aby to platilo od 1. 1. 2011 a když pak slyším, že ten, kdo ho přiměl udělat kompromis a přistoupit na to datum, ho vrací zpátky do pozic, které kdysi měl on, tak chápu jeho jistou hořkost. To není opět o kompromisech. To je o tom, zda koalice umí či neumí držet dohody.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Po pravdě řečeno, v tuto chvíli i podle toho, co říkáte, to příliš nevypadá na nějaký smír mezi vámi a premiérem Petrem Nečasem. Naopak se rýsují další spory. Já tím narážím konkrétně na návrh zákona o rozpočtové kázni a odpovědnosti z pera ODS, vůči kterému jste se včera ohradil. Jak z takové situace ven?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já si nejsem vědom žádného sporu. Opět vy neustále citujete spory. Já si naopak nejsem vědom žádných sporů. Já jsem si vědom dohod, které jsme učinili a které prostě buď dodržíme nebo nedodržíme. Týká-li se to zákona o rozpočtové kázni, tak ústavní kompetence je zřejmá. Tu má ministerstvo financí, pan premiér si je toho vědom a myslím, že všichni souhlasí s tím, že to budu předkládat já. Nejsem si vědom žádného sporu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobře, když tedy si odpustíme to slovo spory, jak vy byste teď označil tu stávající situaci ve vládě?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Stávající situaci bych označil jako snahu o naplňování programového prohlášení vlády.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Snahu o naplňování programového prohlášení vlády z jaké strany? Z vaší strany nebo z vaší strany i strany premiéra Nečase?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Každý z nás cítíme svoji odpovědnost. Například já musím do 31. 8. Předložit vládě rozpočet s deficitem ne větším než 135 miliard korun. To znamená, oproti vývoji úspory o téměř 80 miliard korun. Já té odpovědnosti dostojím, do té vlády ji předložím a vzhledem k tomu, že to je v programovém prohlášení vlády, tak pevně doufám, že to bude také schváleno. Opět možná,že kladete některým mediálním výrokům trochu větší důraz než by v realitě měly mít a říkáte tomu spory. Já jsem zatím z programového prohlášení vlády a z kompromisů, které jsem učinil, neuhnulo půl vteřiny.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Znovu se vracím k vašim slovům, to nedodržování dohod ve světle toho, co jste právě teď řekl, znamená to, že se i přesto ve vládě a v koalici vůbec nic neděje, všechno jde tak jak má?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Vláda zatím pracuje a podle svého jednacího řádu, zatím nad žádným bodem, o kterém jednala, nevznikl zásadní spor. Myslím si, že ta kultura jednání na vládě je poměrně vysoká. Pevně doufám, že tak projde i návrh státního rozpočtu s deficitem ne větším než 135 miliard korun.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Dobře, ale připustíte, že vláda navenek nevypadá příliš jednotně právě kvůli těm mediálním přestřelkám?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Samozřejmě, když uděláte dohodu a pak uslyšíte z televize, že to je jinak, tak to nepřidá na klidu ani vám, ani vaší práci, dokonce ani vašemu úřadu, ale pravděpodobně to patří k životu. Já dělat z toho jakékoliv závěry by bylo mimořádně předčasné a já nevidím žádný důvod se domnívat, že vláda nenaplní své programové prohlášení. Pochopitelně záleží to na vůli všech tří partnerů a na vůli dodržovat uzavřené dohody.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Pane ministře, kdyby se ta situace znovu zopakovala, to už by pro vás byl signál k nějakému radikálnějšímu prohlášení a třeba i odchodu z vlády?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Kdyby, pane redaktore, je spekulace, které si můžete dovolit vy. Já nesmím spekulovat, já musím pracovat. Máme odpovědnost vůči veřejnosti, máme koaliční dohodu, máme programové prohlášení vlády, samozřejmě, pokud by se nějakým dramatickým způsobem kdokoliv z partnerů začal od koaliční dohody odchylovat, tak koaliční dohoda předpokládá takovou situaci, předpokládá mechanismy jako smírčí řízení a podobně. Probíhalo by to podle domluvených pravidel, alespoň doufám, ale zatím nemám důvod se domnívat, že k  něčemu takovému může dojít. Zatím žádný z partnerů neřekl: Já nedodržím dohodu. Nedošlo k ničemu jinému, než k jejímu volnému zpochybnění ve sdělovacích prostředcích. Ale k oficiálnímu sdělení, že dohoda nebude dodržena, nedošlo.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Miroslav Kalousek, ministr financí. Děkuji za váš čas pros Studio 6.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Na shledanou.


Zdroj: ČT 24 | 26.8.2010 | 05:59 | pořad: Studio 6

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.