CZ EN

Novela loterijního zákona

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vláda dnes přijala návrh zákona, který umožňuje obcím víc regulovat hazard. Jestli začne zmíněná novela platit, mohly by radnice a zastupitelé dosáhnout i na videoterminály nebo sázkové hry v kasínech a v případě nutnosti by je mohli vyhláškou zakázat úplně. Byli byste pro nebo se chcete na něco zeptat? Pište nám buď mailem na adresu ozvenydne@rozhlas.cz nebo SMS ve tvaru OD mezera a váš text na číslo 9077704. Diskutovat budou ředitel státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi z ministerstva financí Karel Korynta. Dobrý večer.

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A do studia přišel výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek Marek Herman. Dobrý večer.

Marek HERMAN, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek
--------------------
Dobrý večer.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane řediteli Korynto, jaké konkrétně získají novelou zákona o loteriích obce nové pravomoci směrem k té regulaci hazardu?

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
Tak to bylo klíčové zadání pro nás, aby obce měly pravomoci, které doposud nemají, to znamená, aby mohly zakázat na svém území buď, buď hazard kompletně, anebo, nebo vymezit místa, kde může působit. Takže to budou pro ně pravomoce, že budou moc veškerý hazard vlastně moci ovlivňovat na svém území.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A těch povolovacích řízení se budou účastnit pouze zástupci obcí nebo ti budou mít právo veta?

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
No, povolat bude dál ministerstvo financí, se předpokládá. A obec vlastně bude moc formou obecně závazné vyhlášky tuto regulaci praktikovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A když budou tyto názory v rozporu, to se stát nemůže?

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
No, to se stát nemůže, protože my budeme tu ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ctít rozhodnutí obcí ...

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
... ty vyhlášky respektovat, samozřejmě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane řediteli Hermane, jak už jste řekl, vy vítáte, že obce budou mít víc těch pravomocí, neobáváte se ale, že proti hazardu budou zakročovat příliš, že třeba víc než by se vám líbilo, budou rušit herny úplně?

Marek HERMAN, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek
--------------------
Obáváme, na jedné straně jsme rádi, že obce budou mít větší pravomoce, tak je to správné, to prostě ta situace vyžaduje a nikdo to nezpochybňuje, na druhou stranu se obáváme, že ty pravomoce jsou příliš široké, a proto jsme navrhovali v připomínkovém řízení takzvanou standardizaci vyhlášek, my jsme chtěli, aby v zákonu bylo předem stanoveno podle jasných pravidel, co bude obec zakazovat, případně co bude regulovat, bohužel ty připomínky nebyly vyslyšeny, takže ta novela vypadá tak, jak vypadá.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Korynto, řekněte, proč zákon neobsahuje tu zmiňovanou standardizovanou vyhlášku, proč stát neříká obcím, odkud, pokud je možné jít, neurčuje jakési mantinely?

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
No, to jsme samozřejmě uvažovali o této cestě, ale není to možné, protože tady je rozdíl mezi státní správou a samosprávou a samosprávě jako takový, tak prostě nemůžeme nařizovat, jakou vyhlášku si na svém území mohou vytvořit. Takže na to to vlastně v podstatě narazilo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte mi, pane Hermane, budou se snažit tedy provozovatelé těch sázkových kanceláří, heren se domluvit přímo se zastupiteli, s radními, protože to bude asi jediná cesta, už to koneckonců zkoušíte teď?

Marek HERMAN, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek
--------------------
Určitě, my pravidelně jednáme se Svazem měst a obcí, pravidelně jednáme se starosty a s primátory. Ještě musím říct jednu důležitou věc, když se bavíme o zneužívání pravomocí, tak se bavíme o dvou stech, tří stech obcích, kde podle mého názoru mohou být nepoctiví zastupitelé. 5800 obcí jsou prostě poctiví starostové, kteří chtějí regulovat korektně, ale my budeme samozřejmě ještě argumentovat v parlamentu, budeme nabízet svoje argumenty a budeme se pokoušet ještě zvrátit malinko ten, ten vzhled té novely.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ještě tuto novelu, ne ten, protože ve hře je ještě další nový úplně zákon o loterií, takže vy chcete ještě do této novely.

Marek HERMAN, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek
--------------------
Tam jsou dvě koleje, jedna je současná vládní novela, která teď půjde do parlamentu, tam se ještě bude jednat, tam se objeví spoustu ještě podnětů. A druhá věc je příprava nového loterijního zákona, který ..., vlastně všichni víme, že potřebujeme, a tam bude široká diskuse. Co se týká těch obcí, to je velký problém, protože my víme, že obce musejí mít právo regulovat hazard, ale nikdo neví tu míru, která by byla optimálně nastavena, to je velký problém, o kterém se bude ještě hodně diskutovat.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane řediteli Korynto, řekněte mi ještě k tomu, co obce si budou moci dovolit, pokud tedy novela loterijního zákona začne platit, už mluvíme o tom, jak bude vypadat to řízení povolovací, ale když budou se chtít obce zbavit nějakých heren, jaké budou mít šance, že můžou zrušit, půjde to ze dne na den rušit třeba nějakou hernu?

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
Tak to samozřejmě nepůjde, protože tam součástí tohoto návrhu jsou i přechodná ustanovení. A ta vlastně dávají možnost provozovat tu loterii až do konce povolení. To znamená, že to se samozřejmě obcím nebude muset líbit, ale zase je to výhodné pro provozovatele /nesrozumitelné/, že vlastně to povolení, které provozovatel má, tak bude moc uplatnit až do konce, což někdy může znamenat 8 až 9 let.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tato lhůta nebude nějak krácena tou novelou?

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
My jsme o tom samozřejmě diskutovali, není to jenom naše rozhodnutí a náš návrh, diskutovali jsme to v rámci ministerstva financí a došli jsme k závěru, že by pak hrozily různé arbitráže, že by provozovatelé si nárokovali ušlý zisk a podobně, takže jsme si šli touto cestou, ale jinak byly novely jsou i teď v Poslanecké sněmovně, který navrhují 3 roky nebo 5 let, takže možná, možná, že se to tou cestou ještě legislativní může změnit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane řediteli Hermane, předpokládám, že vy jste spíš pro to, aby se dodržela ta licence, tak jak byla naplánovaná, i když, jak říká pan Korynta, by se to nemuselo líbit zástupcům obcí, protože čekat 8 až 10 let, to někdy je docela dlouhá doba.

Marek HERMAN, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek
--------------------
Kolem toho byla obrovská diskuse těch přechodných ustanovení, to byl palčivý problém, ale je poctivé říct, že některé povolení jsou na rok a na dva, některé jsou třeba na 6, na 7, maximálně 8 let. A v průměru to je kolem 5 let. Když vlastně stát vydá povolení, tak nastavuje legislativně bezpečné prostředí a firmy investují peníze, očekávají nějaký zisk a tím povolením to vlastně ten stát deklaruje, takže to byl problém, my jsme s tímto řešením spokojeni a podle mě odpovídá těm požadavkům, které máme.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vy jste také kritizoval, že zmiňovaná novela loterijního zákona neobsahuje jakousi, jakýsi zásah pro firmy, které tady v Česku provozují sázkařské hry neoprávněně bez nějaké zákonné úpravy?

Marek HERMAN, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek
--------------------
To je velká ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Koho se to týká především.

Marek HERMAN, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek
--------------------
To jsou firmy, které působí v zahraničí, ale podnikají tady na českém území bez toho, aniž by měly licenci z ministerstva financí, neodvádějí žádné daně, nemají žádné odvody a ty peníze končí, nikdo neví kde. Nevíme, jak mají zajištěnou ochranu dětí a mládeže. A ty firmy zhruba odhadujeme ten trh mezi 4 až 6 miliardami korun, to jsou obrovské peníze, pro nás je to polovina trhu. Takže pro mě osobně je to velké zklamání, že v té vládní novele žádný paragraf, který by řešil zákaz nelegálních provozovatelů, není, my se bezmocně díváme na to, jak oni podnikají a nemůžeme s tím nic dělat, i když nástroje existují.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane řediteli Korynto, proč tedy stát, jak slyšíme, nevyužil těch nástrojů, mohl dělat něco víc, mohl být ambicióznější ve vztahu k těm firmám, které nelegálně působí v Česku?

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
No, s těmi, s těmi takzvanými nelegály my se potýkáme neustále, dokonce jsme podali několik trestních oznámení, jednáme s úřadem pro telekomunikaci a podobně, ale to se nedaří a pan Herman má samozřejmě pravdu, proč bychom se my poctiví měli dívat na to, jak tady nelegálně bohatnou a přetahují jim klientelu, my jsme, my jsme měli docela úzké zadání na tuto novelu a tohle bylo jedno z prvních ustanovení, které tam bylo a sice, že co prostě není, není dovoleno, je zakázáno, zjednodušeně řečeno, ale to nám v rámci vnitřního připomínkového řízení prostě napadli naši legislativci a říkali, že to je přece samozřejmé a že to tam toto ustanovení tam není, není třeba dávat, takže se ta novela vlastně zúžila pouze na ty zmiňované pravomoce obcí a na zakázání těch pokerových turnajů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Dá se ale nějak účinněji vůbec zakročit proti těmto firmám, neexistuje žádný nástroj, který jste mohli využít?

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
Jsou, jsou dva nástroje. Je to, je to cestou zakázat prostě přístup na Internet k těm jejím klientům nebo ty jejich domény izolovat, neumožnit přístup, anebo je to cestou bankovních účtů a zjistit teda, kde ti dotyční mají bankovní účty a ty prostě zmrazit nebo zakázat přístup k těm klientům na ně, to jsou dvě cesty, které jsou ve světě známé. Pokoušíme se ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A proč jste k tomu nepřistoupili ještě?

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
No, to je, to je právě to jednání s tím Českým telekomunikačním úřadem, protože jsme zvolili tu cestu těch zakázaných domén, no, a to je, to je pořád ve fázi nějakých jednání. A potom, potom tam, ono to zase není úplně tak jednoznačný, protože my jsme například napadaný proto, že, že požadujeme, aby bylo sídlo toho provozovatele na území České republiky, a to vlastně odporuje zase primárnímu právu EU, takže ti provozovatelé zase říkají, vy nám to neumožníte, protože požadujete, aby tady bylo protiprávní sídlo, což je ..., takže tam je to velice komplikovaný, no.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Reagovat chce pan Herman.

Marek HERMAN, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek
--------------------
Ty nástroje jsou tři. To, co říkal pan Korynta, blokovat webovky. Za druhé, zabránit přesunu peněz od nás ven. A třetí zákaz reklamy. To jsou tři nástroje, které fungují a máme výborné zkušenosti například z Itálie, tam je takzvaně vypnuli během 15 minut a bylo po problému. Mně tam chybí trošku vůle z mého hlediska ministerstva financí.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Korynto, jedna věc, která se týká daní, proč už novela loterijního zákona nepočítá s jednotnou dvacetiprocentní daní, která je obsažená i v programovém prohlášení vlády.

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
No, ono doposud, doposud ty loterie nejsou zdaněny, tam se odvádějí odvody takzvané, a to, co zřejmě máte namysli, to je dvacetiprocentní odvod na veřejně prospěšné účely. A jelikož, aby byl jednotný, protože teď jsou sazby od 5 do ... nebo od 5 do 20 procent. A aby se to sjednotilo na 20 procentech, tak samozřejmě k tomu taky musí být vůle a podpora, a to naše zadání bylo, abychom udělali rychlou novelu a rychlá znamená i, i snadno průchozí, takže ...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale vy nemáte, pardon, že vás přerušuji, pane řediteli, podporu v parlamentu, když to je v programovém prohlášení vlády a koalice, jak víme, má většinu v Poslanecké sněmovně?

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
Tou cestou legislativního procesu to ještě může se rozšířit nebo změnit, to samozřejmě nedokážu predikovat, ale to zadání, abychom se dotýkali ekonomiky těch subjektů, tak takoví jsme neměli zatím, ale máte pravdu, že to bude, a jestliže ale vládní prohlášení mluví o zdanění, to znamená, myslí tím tyto odvody, anebo zdanění, takže v tom novém zákonu, s kterým se počítá od roku 2013, tak tam už budeme uvažovat i o zdanění, to znamená, že by se platily i odvody, tak jako se platí současně, a pak ten zisk navíc ještě by byl třeba zdaňován.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Upřesňuje ředitel státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi z ministerstva financí Karel Korynta. A loučím se i s výkonným ředitelem Asociace provozovatelů kurzových sázek Markem Hermanem. Pánové, díky, na shledanou.

Marek HERMAN, výkonný ředitel Asociace provozovatelů kurzových sázek
--------------------
Na shledanou.

Karel KORYNTA, ředitel odboru ministerstva financí pro státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi
--------------------
Děkuji, na slyšenou.


Zdroj: ČRo 1 - Radiožurnál | 29.9.2010 | pořad: Ozvěny dne

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.