CZ EN

Evropská komise představí návrh sankcí

moderátor
--------------------
Rozpočtoví hříšníci v Evropě, jak jste právě slyšeli, by už brzo měli za rozmařilý život platit. Po měsících diskusích dnes představí Evropská komise návrh sankcí. Jak by měly vypadat, popisuje Ondřej Houska.

Ondřej HOUSKA, redaktor
--------------------
Země, která překročí hranici pro maximálně dovolený schodek, by podle Bruselu měla dostat vysokou pokutu. Ta má dosáhnout dvou desetin hrubého domácího produktu. Nejdůležitějším bodem návrhu je samotné zavádění sankcí, které má být automatické. To znamená, že by trest následoval ihned poté, co se nadměrný schodek objeví. Na pokutu by nedošlo jen tehdy, kdyby proti ní hlasovala kvalifikovaná většina zemí Unie. Teď je postup opačný. Trest pro hříšníka musejí ostatní státy nejdřív schválit. I proto nebyly sankce nikdy uplatněny.

moderátor
--------------------
Tolik Ondřej Houska. A na lince bychom měli mít ministra financí Miroslava Kalouska, dobrý den.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobré ráno.

moderátor
--------------------
Když se podíváme na tu formu sankcí a jejich výši, připadá vám pokuta jako rozumná varianta z těch dosud předkládaných možností?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Připadá jako velmi rozumná varianta. Netýká se to pouze států eurozóny. Mělo by se to týkat všech států Evropské unie, i když území, které nemají euro, pro to není právní instrument. To znamená, bude to jistě nabíhat ve dvou vlnách, nejprve státy eurozóny a potom ty ostatní. Ale je zřejmé, že maastrichtská kritéria, která vlastně nahrazovalo v Evropské unii roli centrálního regulátora veřejných peněz, nejsou ani tak špatná, jako byla špatně interpretována a hlavně nedodržována. Prostě nikdo si z nich nic nedělal. Má-li být v evropském prostoru /nesrozumitelné/ makroekonomické prostředí, pak je nezbytné ta pravidla prostě dodržovat a za nedodržování pravidel musí být sankce.

moderátor
--------------------
A co se týče té formy, tak Česká republika zatím prosazovala na evropských fórech, pokud vím, možnost dočasného pozastavení příspěvku ze strukturálních fondů, zatímco třeba Německo navrhovalo omezení či pozastavení hlasovacích práv. Trváte na té původní variantě, nebo má větší smysl skutečně ta pokuta?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já si ji dovolím trochu upřesnit tu naši pozici. Ten původní návrh byl pozastavení prostředků z kohezního nebo ze strukturálních fondů. A tady Česká republika vždy prosazovala, aby se to rozšířilo i na jiné finanční zdroje z Evropské unie, protože jestli by to byly pouze kohezní fond, tak by byly v daleko nevýhodnější situaci nové země proti starým zemím. Trvali jsme prostě na rovných podmínkách pro všechny. Ony rovné podmínky pro všechny se dají zajistit, a to byl také jeden z našich návrhů, oním podílem z HDP. To znamená, že to 0,2 hrubého domácího produktu, jak už zaznělo ve vaší reportáži, a o tyto peníze by byly kráceny zemím Evropské unie platby, které dostávají ať už v té, či oné formě z evropského rozpočtu. To znamená, na všechny by to dopadalo stejně.

moderátor
--------------------
Čili je to rovnocenné.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tohle byla pozice České republiky, samozřejmě nejenom České republiky, a trvali jsme na rovných podmínkách pro všechny. Toto pravidlo bude dodrženo a vždy jsme říkali, že omezení hlasovacích práv nepřipadá v úvahu. Ta hlasovací práva jsou přece jenom projevem demokratické vůle a ty nesmí podléhat sankcím.

moderátor
--------------------
Mezi Francií a Německem ovšem nepanuje shoda, jestli by se sankce měly zavádět v podstatě automaticky anebo ne. Jaký je názor pražské vlády?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Naše pozice se kloní k onomu automatu. Prostě nedodržuješ pravidla, automaticky jsou sankcionován, můžeš se samozřejmě odvolat, můžeš protestovat, je možný o nějaký opravný prostředek, ale ex post, to znamená to se, k tomu se kloní drtivá většina zemí, to, co se diskutuje, je ona lhůta, zatím je v návrhu, že protest může zaznít do 10 dnů, to se celé řadě zdá jako lhůta krátká, to znamená, pravděpodobně dojde k nějaké úpravě ještě té lhůty.

moderátor
--------------------
Jaká je vlastně šance na prosazení těch pokut a i právě tohoto automatizmu. Vy jste říkal, že drtivá většina tedy souhlasí. Ale dejme tomu, pokuty myslíte, že jsou také jaksi už víceméně hotová věc, jde jenom o určité doladění a schválení.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dokud nebude, dokud nebudou souhlasit všechny země, tak nic v Evropské unii není hotová věc. Na druhou stranu je zřejmé, že pokud nedojde k nějakému posunu k přísnější k nějakému mechanismu, který by mnohem přísněji vymáhal udržování podmínek, tak minimálně budoucnost eurozóny je velmi nejistá. Za současného stavu nelze od Němců spravedlivě požadovat, aby donekonečna financovali finanční nedisciplínu svých jižních sousedů.

moderátor
--------------------
Ale může mít zrovna ta pokuta a dejme tomu i ten automatismus funkční nástroj pro to, aby se do budoucna omezilo riziko opakování řecké krize?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak já myslím, že teď jste smíchal dvě věci dohromady, které vůbec ve vší úctě míchat nejde. Vy už jste říkal, řecká krize není jenom...

moderátor
--------------------
No, tím se to zdůvodňuje často.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobře, dobrá. Já přijímám tu zkratku. Samozřejmě, že zpřísnění pravidel a uplatnění automatických sankcí by mělo národní vlády přimět k tomu, aby mnohem důsledněji dodržovali pravidla, ke kterým se samy zavázaly. To je ten smysl. Určitě je to lepší než nic.

moderátor
--------------------
A na závěr. Pokud tedy by tato pravidla platila i pro Českou republiku, tedy teď myslím sankce, měla by důvod se jich obávat?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
No, já pevně doufám, že ano. Protože obavy, obavy z těch sankcí vás právě přimějí k tomu, abyste se choval finančně ukázněně, a to je ten smysl.

moderátor
--------------------
Dobře, jsme v takové situaci, že by na nás mohla tato pravidla, tyto pokuty dopadnout?

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
My v takové situaci nejsme, protože nebude uplatněna retroaktivita na současné řízení. Česká republika teď samozřejmě svými schodky vysoko překračuje kritéria. Zavázala se k nějaké konsolidaci a současného vláda konsoliduje ještě ambiciozněji ve svém vlastním zájmu, tedy do zájmu České republiky, nekonsolidujeme své rozpočty kvůli sobě, ne kvůli Evropské unii. A ve svém vlastním zájmu konsolidujeme rychleji, než byl původní závazek. V okamžiku, kdy dosáhneme onoho závazku a skončí současné řízení, pak se na nás začnou vztahovat ona pravidla a všechny následující vlády, pokud se nebudou chovat finančně disciplinovaně a překročí měřená kritéria ať už schodek, nebo dluh, tak logicky kdyby na ně ta sankce dopadla, což je dobře, protože obava z těchto sankcí by měla jakékoli vládě zabránit, aby se takhle chovala.

moderátor
--------------------
Tolik český ministr financí Miroslav Kalousek, děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já děkuji za pozvání.

moderátor
--------------------
A já bych ještě chtěl dodat, že o stejném tématu budeme mluvit z ekonomického pohledu ještě po třičtvrtě na 9 s jedním z předchůdců pana Kalouska ve funkci, s Ivanem Pilipem.


Zdroj: ČRo Rádio Česko | 29.9.2010 | 08:08 | pořad: Rozhovor na aktuální téma

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.