CZ EN

K novele zákona o účetnictví

  • Rozhovor s Petrem Plesnivým, ředitelem odboru účetnictví a auditu na Ministerstvu financí ČR


* V současnosti se projednává v parlamentu novela zákona o účetnictví, jejíž část se týká rozšíření okruhu jednotek účtujících a vykazujících podle IFRS. Co byly hlavní důvody, které vedly k rozhodnutí novelizovat tuto část zákona o účetnictví?

Velmi zjednodušeně řečeno, hlavní důvody byly v podstatě dva. Prvním důvodem bylo upravit postup, kdy účetní jednotka přestává být „dočasně“ emitentem cenných papírů, aby jí bylo umožněno po přechodné období dále používat IFRS a nepřecházet na účetnictví vedené podle národních předpisů, protože se jedná o složitou a nákladnou záležitost. To by kromě možného snížení administrativní náročnosti pro tyto účetní jednotky mělo přispět k relevantní srovnatelnosti účetních závěrek. Druhým důvodem bylo umožnit, aby určité účetní jednotky při konsolidaci mohly přímo předávat informace nutné k sestavení konsolidované účetní závěrky bez transformace údajů z jejich účetnictví vedeného podle českých předpisů.

* Můžete popsat hlavní rysy a obsah této části novely?

Pokud se jedná o rozšíření používání IFRS, novela zákona obsahuje dvě významné změny. Mateřské, dceřiné a společné podniky konsolidované podle IFRS mohou pro sestavení své individuální závěrky použít IFRS za předpokladu, že jejich použití schválí nejvyšší orgán společnosti. Pokud do konce účetního období, ve kterém přestaly být cenné papíry obchodovány, nejvyšší orgán společnosti schválí záměr požádat o přijetí nového cenného papíru k obchodování, a to v poměrně dlouhé lhůtě do tří let, může účetní jednotka používat IFRS až do konce účetního období, kdy má dojít k přijetí cenného papíru k obchodování. Používání IFRS může být prodlouženo ještě o jedno účetní období, a to za předpokladu, že k poslednímu dni účetního období, ve kterém skončí tříletá lhůta, požádá účetní jednotka o přijetí cenného papíru k obchodování. Zákon relevantním způsobem řeší zrušení nebo zahájení „obchodovatelnosti“ v průběhu účetního období. Tato problematika nebyla jednoznačně řešena. Účetní jednotka bude moci rozhodnout, zda například při zahájení „obchodovatelnosti“ použije pro účtování a vykazování IFRS již od počátku účetního období, nebo až od následujícího účetního období. Stejné pravidlo používá zákon i při změně původního předpokladu konsolidovat podle IFRS.

* Počítáte s tím, že novelizované ustanovení § 19 využije velké množství účetních jednotek nebo se bude jednat spíše o výjimečné případy?

Považuje se za vhodné zdůraznit, že existuje zásadní rozdíl mezi tím, zda právní předpis stanoví povinnost nebo možnost. V případě stanovení povinnosti používání IFRS, lze odhadnout počet účetních jednotek, které budou takto dotčeny. V případě, že je stanovena možnost využití určitého postupu na základě právního přepisu, bude vždy záležet na vůli účetních jednotek, zda budou této možnosti využívat. Z hlediska rozšiřování používání IFRS považujeme navrhovanou úpravu za zcela nový prvek v zákonu o účetnictví.

* Jaká je podle vás perspektiva uplatnění IFRS pro malé střední podniky v ČR?

V současné době se nepředpokládá, že by měly být uplatněny pro malé a střední podniky v České republice. Obecně lze předpokládat, že pro rok 2013 dojde ke změnám v zákoně o účetnictví, a to jak v oblasti těchto účetních jednotek, tak i v oblasti dalšího rozšíření uplatnění IFRS.

* Jak vidíte využitelnost výsledku hospodaření podle IFRS jako základu daně z příjmu právnických osob?

Jak víme, je tato problematika dlouhodobě zvažována. Tuto možnost nelze vyloučit, ale není pravděpodobné, že bude dořešena dříve než s účinností od 1. ledna 2013. Odbor účetnictví a audit se bude velmi pravděpodobně účastnit příslušných jednání. Nejsme přesvědčeni o nerealizovatelnosti takového přístupu, ale není pravděpodobné, že výsledek hospodaření zjištěný podle IFRS nebude upravován podle stanovených pravidel.

Ing. Petr Plesnivý Studium: 1969-1973 Gymnázium 1973-1978 Vysoká škola ekonomická v Praze, ekonomické informace a kontrola Praxe: 1978-1987 oblast finančního řízení a informačních soustav v úrovních závodu, podniku, generálního ředitelství 1987-1992 Federální ministerstvo financí, odbor metodiky účetnictví a odbor daní z příjmů 1992-1993 soukromé podnikání v oblasti vedení účetnictví a ekonomického poradenství 1993-2002 Ministerstvo financí ČR - oblast daně z příjmů, penzijního připojištění, legislativní odbor a poradce náměstka ministra od roku 2002 ředitel odboru účetnictví a auditu na Ministerstvu financí Publikační činnost: v oblasti daní z příjmů, daňového přiznání a účetnictví


 


Auditor | 7.12.2010 | rubrika: Téma čísla | strana: 42 | autor: Ladislav Mejzlík
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.