CZ EN

Ministr financí Jan Fischer v Otázkách Václava Moravce dne 28.7.2013

  • Rozhovor s Janem Fischerem, ministrem financí.
  • ČT 1 | 28.7.2013 | 12:00 | Pořad: Otázky Václava Moravce

 

Témata pořadu:

Aktuální hospodářská situace a její řešení

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Prvním hostem Otázek je vicepremiér, ministr financí České republiky Jan Fischer. Vítejte po čase v Otázkách. Hezké dobré poledne.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Hezké dobré poledne, byť horké, vám i televizním divákům.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak výrazně vám horší ekonomické prognózy, které váš úřad zveřejnil ve čtvrtek, komplikují plnění státního rozpočtu v roce letošním a sestavování státního rozpočtu pro rok příští?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak především já bych ta čísla nedramatizoval. Samozřejmě nejsem z nich nadšený. Z 1,2 na 0,8 na příští rok, ale já jsem člověk, který se prognózováním nějakou dobu zabýval, ví, že co to je asi prostor statistické chyby. Čili já bych z toho nedělal nějaké úžasné drama. Ale samozřejmě pokud to tak je, tak to znamená korekci deset až patnáct miliard v rozpočtu směrem dolů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V letošním.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
V příštím. V příštím roce, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vy říkáte, že byste to nedramatizoval. Jestliže tedy výpadek příjmů ve státním rozpočtu je nějakých deset až patnáct miliard pro rok příští, tak letošní státní rozpočet, když se budeme bavit o letošním roce, tak byl postaven na ekonomickém růstu sedm desetin procenta. To bylo to drama prosince loňského roku. Sedmidesetinný růst. A teď se dozvídáme, že to bude pokles jedno a půl procentní. Kolik tam je výpadek na příjmech?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak čísla samozřejmě netěší, na druhé straně inkasujeme příjmy, které jsou vyšší, než jsme předpokládali, i po zvýšené DPH. Takže já na základě analýz a signálů, které mám z útrob vlastního resortu, tak jsou všechny předpoklady, abysme se s tím stomiliardovým schodkem popasovali a rozpočet skončil tam, kde byl plánován. Zejména schodek, protože to je to zásadní číslo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Obrazně řečeno, dáváte hlavu na špalek, že schodek státního rozpočtu v prosinci, pokud budete ministrem financí, tak nebude vyšší než sto miliard korun?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No já mám docela rád svou hlavu, takže těžko na špalek, ale vsadil bych si hodně, hodně vysoko, že se to podaří.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ministerstvo financí tedy podcenilo výběr daní? Podíváte-li se na to, že letošní rozpočet je postaven na růstu necelé jedno procento, teď zhoršujete prognózu poklesu jeden a půl procenta, to je rozdíl dvou a půl procentního bodu. Což dělá nějakých 25 miliard a přitom se vybírají daně lépe, než jste předpokládali? Kde se stala chyba? V tom pozitivním slova smyslu.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No tak ona už asi byl problém té prognózy. Ale na jaksi, prognózám se prostě v recesi nedaří a já říkám, první oběti recese jsou ti, kteří dělají ekonomické prognóze, tak my buďme k těm číslům střízliví. Co je důležité, znova opakuji, já jsem přesvědčen, že s rozpočtem za rok 2013 budeme schopni se vyrovnat. Zejména s jeho schodkem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není to ale tak, že tedy kouzlíte na Ministerstvu financí, jestliže ten 2,5procentní rozdíl směrem dolů v ekonomickém růstu vám umožní dodržet schodek postavený na sedmi desetinách procenta růstu?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ne. Já jsem přesvědčen, že tam žádní kouzelníci nejsou. Navíc ten segment těch rozpočtářů na Ministerstvu financí, který je tak dobře vytrénován osobou, na které já stavím svoji činnost nebo které, to je pro mě referenční bod, a to je Eduard Janota, to jsou všechno jeho žáci, čili nejsou to kouzelníci, ale opravdu dobří odborníci.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na konci června dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu výše bezmála 550 miliard korun. Výdaje vykazuje Ministerstvo financí ve výši 581 miliardy. Když se podíváme na schodek hospodaření, tedy 31,5 miliardy. Meziročně byl nižší asi o čtyřicet miliard. A Ministerstvo financí před časem upozornilo, že jde o nejnižší deficit od roku 2008. V pololetí loňského roku činily příjmy asi 505 miliard, výdaje pak zhruba 576 miliard korun. Jak sami vidíte, nástup ministrů vlády premiéra Jiřího Rusnoka provází natahování ruky po nových výdajích ze státní pokladny. Několik příkladů za všechny. Ministr zdravotnictví potřebuje víc než tři miliardy korun na odkup nedobytných pohledávek zdravotních pojišťoven, ministr práce a sociálních věcí potřebuje čtvrt miliardy na posílení Úřadu práce, Ministerstvo zemědělství dostalo dvě miliardy navíc na likvidaci škod po letošních povodních a ve výčtu bych mohl pokračovat. Kolik peněz jste připraven utratit navíc, když mají vaši ministři teď natažené ruce?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak já možná se vrátím ještě k tomu schodku za rok 2013 a plánovanému rozpočtu nebo rozpočtu na příští rok.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ten příští rok ponechme ještě stranou, protože tomu se budeme věnovat podrobně.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Výborně. No ale ty požadavky těch kolegů mých, ty se týkají příštího roku. Tak se nám to teď trošku míchalo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I odkup těch pohledávek?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
To je něco jiného samozřejmě. Dejme stranou povodňové škody, ty stát prostě musí samozřejmě uhradit, to je jasné, to je priorita, to je závazek. Ale to státní rozpočet bude schopen vstřebat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zatím jsme u dvou miliard, což jste schválili ministru zemědělství navíc. Předpokládám, že to není celkový účet a že ještě další...

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ne. Nikoliv není. A ty první nebo první, propočty dneska a analýzy ukazují, že bychom se mohli mířit někam ke čtyřem miliardám. Pokud jde o povodňové škody.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže ještě dvě miliardy budete muset uvolnit.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Je to tak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Navíc do kterého resortu? Do zemědělství nebo napříč resorty?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
To bude napříč resorty. Samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď jsme u odkupu pohledávek. Tam dáte pro letošní rok zhruba tři miliardy ministru zdravotnictví? Protože chystal se k tomu váš předchůdce Miroslav Kalousek. Naplníte tento plán?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Budu s tím o tom s ministrem zdravotnictví jednat. Nejsem připraven teďko prostě vystřelit a tady se teďko zavázat a dávat tu hlavu na špalek, ani pro radost ministra zdravotnictví nebo kohokoliv jiného, to považuji za nutné velmi důkladně projednat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč nepočítáte s tím, protože ministr zdravotnictví říká, hrozí tady kolaps zdravotních pojišťoven, protože se víc za zdravotní péči vynakládá, než jaké jsou příjmy systému zdravotnictví, proč mu ty nedobytné pohledávky zdravotních pojišťoven automaticky neodkoupíte ve výši tří miliard?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já mám pocit, že k tomu může nakonec samozřejmě dojít, ale já bych na to rád měl prostě opravdu důkladnou analýzu, než na to řeknu ano. Je to pravděpodobné, že to tak dopadne, ale abych se teďko tady zavázal, že to bude opravdu tak, to si netroufnu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Čtvrt miliardy navíc na úřady práce?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak to jsou prostředky, které opravdu obhájil na letošní rok ministr práce. Zatím neobhájil prostředky, které nebo ten příliv výdajů na příští rok. To jsme zastavili, to bude předmětem standardní rozpočtové debaty. Ta oblast byla podseknutá, zanedbaná a je to tam, přesně tam, kde stát potřebuje vložit peníze pro to, aby dobře sloužil občanům. Ale já v rozpočtové debatě na rok 2014, a nejen u pana ministra práce a sociálních věcí, ale u všech kolegů, mu budu říkat, ano, tomuhle já rozumím, to je prorůstové nebo směřuje to k zastavení recese, pro to mám velké pochopení, ale já na druhou stranu žádám, a kde ušetříte na chodu svých resortů? Protože tam občan se nevyrovná s tím, že tam by se zvyšovaly výdaje. Naopak. Já jsem přesvědčen, že všude je možné najít vatu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V tom letošním rozpočtu a natahování peněz od ministrů Rusnokovy vlády jsme probrali zatím ty dvě položky. To znamená tři miliard, chcete analýzu od ministra zdravotnictví, ale říkáte, že je to pravděpodobné, že dojde k odkupu těch pohledávek. A čtvrt miliardy, kterou navíc si obhájil ministr, nový ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Žádné jiné požadavky, když ještě vezmeme ty dvě miliardy navíc na plnění povodňových škod nebo proplacení povodňových škod, tak žádné další dodatečné výdaje v letošním roce už nečekáte?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Žádné požadavky na letošní rok jsem od svých resortních kolegů nezaznamenal.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď horší ekonomická prognóza Ministerstva financí a tvorba státního rozpočtu na rok příští. Ovlivní ta horší ekonomická prognóza, když mluvíte o výpadku na straně příjmů nějakých deset až patnáct miliard korun, ovlivní ten základní rámec státního rozpočtu schválený Nečasovou vládou?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Víte, základní rámec rozpočtu, a to je to úhelné číslo, je schodek, od kterého pak se samozřejmě odvíjí dluh. A tam udělá moje vláda nebo úřednická vláda všechno pro to, moje ministerstvo všechno pro to, abychom na tom schodku 105 miliard zůstali, abychom nepřetekli přes hranici tří procent podílu schodku na hrubém domácím produktu. Čili to je jakoby stejné s tou předchozí vládou. Struktura může být jiná a bude jiná. Všechno, co povede k zastavení recese, co povede, co bude mít prorůstový charakter, protože my musíme prostě obrátit vztah fiskální politiky a makroekonomické situace. To, jak se tvoří rozpočet, a jak vypadá ekonomická realita. A ta ekonomická realita je děsivá. Prostě šest kvartálů za sebou poklesu takhle hlubokou recesi nejen Česká republika, ale ani Československo po dobu své historie prakticky nezná. Takže tady se něco děje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale zároveň vy přece nemáte, promiňte, ale vy přece, pane ministře, nemáte zas tak velký manévrovací prostor, abyste tu ekonomiku výrazně nastartoval a aby to byl start dlouhodobý, pokud to nemají být anabolika pro českou ekonomiku.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
To samozřejmě toho jsem si vědom. Já jsem realita. 25% z úhrnu výdajů, který má možnost vláda ovlivnit, čili ty výdaje, které nejsou takzvaně mandatorní nebo jak se jim učeně plus kvazi mandatorní, který je dohromady 75%, s tím žádná vláda nehne, tak ten manévrovací prostor opravdu velký není. Ale cokoliv se najde, co bude prostě mít prorůstový charakter, a ne třeba v příštím roce, takové investice do vědy a výzkumu, investice do toho, co posiluje konkurenceschopnost této země, která se nezlepšuje v poslední době, to má s tou recesí samozřejmě velkou souvislost, všechno, co přispěje k oživení zaměstnanosti, všechno, co přispěje k tomu, aby tu nemusely padat a zavírat se podniky. Abysme zabránili kolapsu malých a středních podniků, živností, to je zpráva pro občany. To není o statistice a o číslech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale jak velká je tedy ta položka, kterou vy si označujete tím souslovím prorůstová opatření a pod kterou se řekněme pro běžného občana této země skrývá něco, co je hůře uchopitelné? To znamená, jak velká je ta položka, kterou byste v rozpočtu na příští rok označil za prorůstová opatření?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak to jsou všechny položky, které směřují do dopravní infrastruktury. Tam jsem schopen prostě slyšet na nějaké požadavky, ale chci k tomu analýzu od pana ministra dopravy, o jaké že to jde projekty, za jakou budou cenu, jaké stavební firmy a za kolik ty stavební práce budou provádět. Jinak já samozřejmě rozumím tomu, že v takto průmyslové zemi bez dotvořené dopravní infrastruktury a často s bídnou dopravní infrastrukturou, po které všichni jezdíme, tak že zkrátka a dobře ten průmyslový potenciál může velmi rychle utrpět.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, kolik je možné navýšit Státnímu fondu dopravní infrastruktury?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já se teď nebavím ještě samozřejmě o číslech, já jen říkám, že tam bych slyšel na to, kdybychom došli k nějaké vyšší částce.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy k navýšení ve Státním fondu dopravní infrastruktury.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
A podobně se budu chovat k výdajům na vědu, výzkum a inovace, rozhodně tam nemá smysl drasticky snižovat rozpočet.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vaše rozpětí tedy těch prorůstových opatření v té nominální výši je kolik pro příští rok?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já teď se nebavím o číslech, ty vyjdou prostě z těch jednání a já bych nerad, protože já bych rád je měl doprovázeny taky nějakou úsporou na těch resortech, ať už je to resort školství, ať už je to doprava. Já jen říkám, na to jsem ochoten slyšet, tak jako celá vláda.

Státní a polostátní podniky

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vláda premiéra Jiřího Rusnoka má tu výhodu, že bude moci začít čerpat zisky ze státních podniků, protože kabinet premiéra Petra Nečase prosadil změnu zákona. Novela zákona o státním podniku počítá se založením takzvaného fondu zakladatele, kam by státní podniky měly odvádět své v uvozovkách přebytky. Důvodová zpráva k zákonu konstatovala, že ekonomicky aktivních státních podniků je v současné době 25 v České republice. Část z nich je ovšem zcela odkázána na dotace. Zmíně je Státní hřebčinec Písek, další skupina má vedle dotací jen omezené zdroje, například Povodí Vltavy. Ve třetí skupině podniků s neregulovanými zdroji příjmů je pak vyjmenována tato šestice, Lesy České republiky, Česká pošta, českobudějovický Budvar, Státní tiskárna cenin, Řízení letového provozu a Vojenské lesy a statky. Právě těchto šest společností by podle zprávy mohlo odvádět peníze do Fondu zakladatele, tedy na účet státu. Propočty předpokládají, že do roku 2014 by mohlo jít o celkem čtrnáct miliard. Mění se s vaším nástupem na Ministerstvo financí nějak vytahování těch peněz ze státních podniků a jejich přesun do státního rozpočtu?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ne, tak ta filozofie přístupu se nemění. To je legitimní zdroj příjmů státního rozpočtu. U těch podniků, u té šestice, o kterých jste mluvil, nikoliv u těch dalších. Ty peníze, které se z těch podniků, řekl bych, stáhnou, nebudou sloužit automaticky k sanaci zbývajících podniků, kterým to nejde, ale je to vítaný zdroj do státního rozpočtu právě třeba pro prorůstová opatření.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nebudou se tedy těmi penězi látat díry ve státním rozpočtu?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak to je to poslední, co bych chtěl a poslední, do bych dovolil.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy je lidově řečeno opravdu zamašličkujete a dáte je právě na ta prorůstová opatření.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já si budu velmi pečlivě všímat, co s těmito penězi stane. Jinak podle těch analýz, které jsou k dispozici, to tyto podniky, o kterých jsme tady mluvili, bolet nebude.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A v tom letošním rozpočtu už počítáte s tím, že část těch peněz vytáhnete, protože se mluvilo o dvou až čtyřech miliardách pro rok letošní, zatím ty peníze nebyly vytaženy, protože stále ještě nebyl založen ten Fond zakladatele, kam by ty peníze měly jít, přes něj by měly jít právě do toho státního rozpočtu?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Založení toho fondu je samozřejmě podmínka, aby ty peníze měly do čeho vtéci. Udělejme všechno pro to, aby ten fond byl založen a ty dvě a čtyři miliardy už v letošním roce jsme mohli takto čerpat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže čtyři miliardy letos?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Dvě až čtyři.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zatím nemáte částku.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ale zatím nemáme tu částku definitivně propočtenou. Toto je odhad vyžaduje to samozřejmě velmi rychle si poradit se založením toho fondu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A v roce příštím?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tam je výhled, že v roce 14, 15 a 16 každý rok šest miliard plus do státního rozpočtu z tohoto titulu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, tam se navyšuje.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tam se navyšuje. Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tam se navyšuje, protože se počítalo se třemi miliardami a někdy i se čtyřmi, ale ne se šesti.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Poslední informace jsou šest – šest - šest.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Státní podniky jsou v centru pozornosti i kvůli takzvaným trafikám pro bývalé poslance Občanské demokratické strany. Právě do dvou státních firem zamířili dva bývalí poslanci ODS v rámci zimních změn ve vedení podniků. Exposlanec Marek Šnajdr se stal vloni 20. prosince předsedou dozorčí rady Čepra a Ivan Fuksa pak k 1. lednu místopředsedou představenstva Českého aeroholdingu, pod který patří krom jiného Letiště Praha. V dozorčí radě Českého aeroholdingu je po své rezignaci na post ministra obrany i Alexandr Vondra z ODS. Sáhnete k personálním změnám v těch státních podnicích? Možná k těm tvářím, které jsme teď viděli?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak ono to nejsou úplně ty státní podniky, to jsou podniky se státní majetkovou účastí, ale netrapme se tady s terminologií, to asi nedává smysl. Je jedna možná důležitější věc než personální změny v těch dozorčích radách, ale já vám z nich nebudu utíkat. Jde o to, že nemáme k dispozici vlastně vůbec pravidla hry, jak se má stát k dozorčím radám chovat, jak tam uplatňovat vůli akcionáře, jak ten proces má vlastně vypadat, jakou má pozici k těm podnikům státním.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To jste ale už říkal, když jste byl premiérem této země za doby úřednické vlády v roce...

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
To jsem říkal. Také ministr financí Eduard Janota na tom začal velmi tvrdě pracovat, byť jsme to tehdy nedokončili. Já jsem velmi si sliboval od toho, že Nečasova vláda dokončí to, k čemu se přihlásila, prostě zákon - on to nemusí být zákon, prostě pravidla hry - která tuto oblast budou upravovat. Protože výkon akcionářských práv je něco, co musí být nějakým způsobem standardizováno a musí tam být nějaká osa, na které se reportuje, co tam ti lidé vlastně za ten stát dojednají, s jakými mandáty tam odcházejí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, pane ministře, když vstoupím do vaší řeči a podíváme se v čase na to, jak Nečasova vláda právě počítala s tím, že vznikne samostatný zákon o obsazování dozorčích rad a představenstev firem se státní účastí. Po letech ten zákon není na světě. Podle vládního usnesení z ledna roku 2011 dostalo tvorbu zákona za úkol právě Ministerstvo financí a mělo na něm spolupracovat s Ministerstvem vnitra. Bylo to součástí vládní protikorupční strategie, za další rok uložilo Ministerstvo financí návrh znění do databáze zákonů. Návrh prošel připomínkovým řízením a teď vidíte tu časovou řadu. Meziresortně k němu bylo asi 150 výtek, letos v únoru zákon posuzovala legislativní rady vlády. Její stanovisko bylo negativní. Zákon v navrhovaném znění by totiž problém nevyřešil. Ministerstvo financí slibovalo náhradu, i když bývalý ministr financí Miroslav Kalousek před týdnem v Otázkách konstatoval, že je k přijetí zákona skeptický. Vy máte podobnou skepsi nebo je reálné, že můžete jako nový ministr financí ten zákon o obsazování dozorčích rad ve státních firmách prosadit?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak já se především s tím zákonem seznámím. Jestli si ho osvojím a jestli dospěji k závěru, že je potřeba na to právě zákon nebo jakákoliv jiná akceptovaná pravidla hry, která tu oblast upraví, aby akcionářská práva byla vykonávána skutečně dobře, efektivně a s prostřednictvím lidí v dozorčích radách, kteří budou opravdu kompetentními odborníky, tak to bude záležet na této analýze. Ale něco se stát prostě musí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, jasná pravidla budete chtít, budete-li ministrem financí přijat?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Určitě. Nepochybně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ať to bude ve formě zákona nebo...

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Nebo podzákonné normy nebo čehokoliv jiného. Ale pravidla být musí. Víte, jenom vteřinu odbočka, já jsem pracoval dva roky v Londýně v instituci, která měla velmi jasná pravidla hry, pokud jde o uplatňování akcionářských práv a přes šedesát států tam uplatňovalo a vlád akcionářská práva. Každý týden prostřednictvím svých zástupců. Takže já s tím jistou zkušenost mám a vím, co to znamená efektivní výkon akcionářských práv. A co naopak znamená to, co máme tady.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Do kdy budete chtít mít jasno, jakým způsobem ta pravidla nastavit, aby novináři, veřejnost nemuseli mluvit o trafikách?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Během podzimu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Do čtvrt roku je to možné tedy zadministrovat, jak se nečesky, nehezky říká?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No, je to nehezké. Nebude to jednoduché, ale do čtvrt roku, do konce tohoto roku bych v tomhle chtěl mít jasno. Skutečně ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Budete-li tedy ministrem financí. Abychom nedělali účet bez hostinského, protože...

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
To je jiná věc. Já neuvažuji o tom, jak dlouho, já uvažuji o tom, co. A tato oblast je jedna z významných a varovných, kde se musí něco stát.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď se mi vraťte k těm tvářím, které byly nejviditelnější, jsou ve státních podnicích, chystáte nějaké personální změny?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Jsou tam samozřejmě i jiné tváře. A ono jde o profil toho člověka. Ne teď o ty jednotlivé lidi. A hned si řekněme, jestli tím profilem, který já si představuji a tahle vláda si bude představovat, projdou? To znamená, rád bych v dozorčích radách viděl vysoce postavené kompetentní a znalé státní úředníky na úrovni náměstků, nikoliv referentů, ředitelů odborů. Pokud se takových lidí státu nedostává, můžou to být i externí lidé, ale se schopností zájmy státu hájit a se znalostí toho, co ty podniky dělají s lidmi, kteří dovedou ohodnotit strategii, finanční situaci podniků, no a zdali tito lidé touto mřížkou vlastně projdou. To si můžete ten obrázek udělat sám, není to případ pana Šnajdra, ani pana exministra Vondry. Oni dneska nezastupují stát a ani nejsou nadáni takovou odborností, jakou já bych si představoval, aby byla uplatňována jako výkon akcionářských práv v dozorčích radách.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinak řečeno, podle vás by měli skončit Alexandr Vondra nebo už zmiňovaný Marek Šnajdr?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ta píseň není jenom o nich. Ta je o všech dozorčích radách a o jejich personálních změnách a o tom chci ještě jednat. V tomto případě odpovídám ano, abych se tady nikam neubíral.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže Marek Šnajdr a Alexandr Vondra.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ale nebudu to dělat, řekl bych, odděleně od toho procesu celkové rekonstrukce, návrhu na celkovou rekonstrukci dozorčích rad.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, ty změny, které se budou týkat Marka Šnajdra či Alexandra Vondry, tak přijdou také až na konci roku?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Nemusí, ty nemusí přijít nutně na konci roku. S těmi je možné se vyrovnat během září. Prostě nemusím čekat na konec roku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A Ivan Fuksa, který byl v představenstvu Českého aeroholdingu a stále je v představenstvu Českého aeroholdingu, bývalý ministr, bývalý náměstek ministra financí, ten zastupuje zájmy státu? Ten by patřil do té vaší, jak tomu říkáte, mřížky?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak to je trošku jiný případ i tím, že tady se nejedná o dozorčí radu. To je člověk, který je místopředseda představenstva, kterého tam vyslalo usnesení vlády.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale ta pozice byla zřízena navíc v představenstvu, protože se to místo rozšířilo.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
A já chci samozřejmě debatovat jak s premiérem, tak ale i třeba s předsedou představenstva aeroholdingu, jestli ta funkce takto vytvořená je efektivní, jestli dává smysl, zdali pan Fuksa tím vším, co se okolo něj teďko jaksi prošlo, má natolik vysokou, jak se tomu někdy říká, integritu, že bude schopný toto vykonávat se vším všudy. Uvědomme si, že aerolinky dnes mají významného strategického partnera. Bude mě třeba zajímat i jeho názor. A k tomu bych se tedy rád vrátil.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste také učinil personální změny na svém ministerstvu, například skončil náměstek, který byl vyslán Občanskou demokratickou stranou, Zdeněk Zajíček. Ten je v dozorčí radě Českého aeroholdingu. Uvažujete i o tom, když skončil jako náměstek, že skončí jako člen dozorčí rady aeroholdingu?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ta odpověď je dvouslovná. Ano, uvažuji.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Také v té dohledné době do září?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváme na motivace současné vlády k personálním změnám, pochybnosti o nich má novinář žijící v Praze Erik Best. Ten v rozhovoru pro dnešní Otázky říká, že se mohou změnit jen tváře a poměry zůstanou stejné. Tady jsou jeho pochybnosti.

Erik BEST, americký novinář žijící v Praze
--------------------
Z největších otázek, jestli ta nová vláda bude pokračovat v tom, jak nekontroluje situaci v ČEZu, v Českých drahách, v Lesech a tak dále. Myslím si, že spíš, já spíš se obávám, že vymění tam třeba většinu dozorčí rady Českých drah a půjdeme dál. Jak je možný, že zmizí šest nebo dvanáct miliard korun a my ještě čtyři roky poté nevíme, kam zmizely?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Argumentuje v rozhovoru pro dnešní Otázky americký novinář žijící v Praze Erik Best. Podle něj slouží státní podniky v České republice jako zdroj peněz pro lidi ovládající zákulisí tuzemské politiky. Tady jsou opět slova Erika Besta z rozhovoru pro dnešní Otázky.

Erik BEST, americký novinář žijící v Praze
--------------------
Já si myslím, že kdyby přišla Rusnokova vláda, řekl, my opravdu hodláme vyřešit nějaké problémy třeba v ČEZu, v Českých drahách, v Lesech, který trvají už několik let, tak by ta vláda získala obrovskou populaci, ale já se obávám, že spíš chtějí jen vyměnit garnituru, ale že bude jednat staronová garnitura, která to převezme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dodává v rozhovoru pro dnešní Otázky americký novinář žijící v Praze Erik Best. Nejsou na místě ty jeho pochybnosti, že se akorát změní tváře, ale kulisy zůstanou stejné, protože zkrátka státní podniky slouží pro vyvádění peněz různým skupinám, které se pohybují v zákulisí politiky? A to přece nemůžete vyvrátit jako bývalý premiér této země, jako prezidentský kandidát.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak to byl i důvod, proč jsem nezačal tvářemi, ale potřebou změny kulis. S hlubokou lítostí, že tomu tak dosud není, že tomu tak nebylo. Úřednická vláda mimochodem nebo udržovací vláda, jak chcete, vláda odborníků.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Překlenovací.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Překlenovací. To je nejhezčí možná. Dobře.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To používají politologové.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No výborně. Těch já si vážím... Tak dobře.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To myslíte ironicky nebo skutečně?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ne. Skutečně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Člověk už tady neví, jestli to je míněno ironicky nebo...

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Vždyť můj syn studoval politologii nějakou dobu v Praze ještě, ta proč ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže přechodná vláda.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Přechodná, překlenovací. Nemasírujme se na terminologii. Ale důležité je, že to je právě vláda tohodle typu, která bez ohledu na nějaké politické úlitby, přihrávání politickým stranám, vytváření trafik může zaprvé dobře nastavit ta pravidla, čili kulisy. A to je první věc, to je nejdůležitější. A na to adaptovat i potřebnou strukturu dozorčích rad. Já myslím, že už je opravdu nejvyšší čas.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale člověk by tomu věřil, pokud by tady nedocházelo k té situaci, že se šéfem Úřadu vlády stane Radek Augustin, místopředseda Strany práv občanů Zemanovců, že první místopředseda té strany, Martin Nejedlý, se soudí se státem, jeho Lukoil, jehož je spolumajitelem, o státní hmotné rezervy. Jste si vědom těchto možná pochybností, které mohou Erika, a nejen Erika Besta vést k tomu, že se tady pojede ve starých kulisách, ale s novými tvářemi, že penězovody se z těch současných stran přesunou k nějakým menším, novějším stranám, které se mohou stát nadějí a pak bude opět frustrace jako u některých stran, které byly nadějí před třemi čtyřmi lety?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ne, pane redaktore, já pevně věřím, že tentokrát se Erik Best ve své prognóze bude mýlit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To záleží na vás, abyste...

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No právě. A teď chci říct, co pro to udělám já jako člověk, který přišel do té vlády opravdu jako odborník. Já jsem nepřišel na Ministerstvo financí hrát jakékoliv politické hry. Nevím ve prospěch koho, čeho. Ani jsem tam nepřišel hrát hry ve prospěch zájmů jakýchkoliv byznysových skupin.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I svých donátorů? To je vám vytýkáno.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No těch už vůbec ne. To jsou osoby veřejné, na rozdíl od skrytých sponzorů politických stran, kteří sponzorovali jiné kandidáty. Takže každý si může takhle vzít ten seznam těch mých sponzorů a velmi pečlivě se dívat, jestli náhodou nedochází k nějakým preferencím, konfliktu zájmů. A ono opravdu docházet nebude. Takhle, jako ministr financí přijdu s takovými návrhy, který by celý ozdravěly ten vztah státu a výkon akcionářských práv vůči podnikům tohoto typu a samozřejmě tomu odpovídající zastoupení lidí v dozorčích radách. To je vše.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
On exministr financí Miroslav Kalousek varoval vás, jako ministra financí, který ho střídal ve funkci, před tlaky soukromých firem na státní rozpočet, právě i na státní podniky. Připomeňme si slova exministra financí Miroslava Kalouska, která pronášel před osmnácti dny.

Miroslav KALOUSEK, 1. místopředseda strany, 10.7.2013 /TOP 09/
--------------------
Upozornil jsem na silný nátlak, kde v řadě případů požaduje navyšování garancí a proplacení víceprací na některé ekologické zátěže. A upozornil jsem na poměrně velmi silný nátlak společnosti Lukoil /nesrozumitelné/, která by se velmi ráda přiživovala na operacích, ať už Čepra, Mera nebo Letiště Praha, což jsou společnosti, kde Ministerstvo financí je stoprocentním akcionářem, popřípadě Správy hmotných rezerv. A jsem rád, že mohu doufat, že můj nástupce bude těmto tlakům vzdorovat stejně nekompromisně jako já. Byť se jedná o zájem místopředsedy Strany práv občanů Zemanovci. To je jistě agenda, kde se pan ministr Fischer může spolehnout na moji podporu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenaly Otázky před osmnácti dny slova exministra financí Miroslava Kalouska. Zaregistroval jste, Jane Fischere, už nějaké takové tlaky, o nichž Miroslav Kalousek mluvil?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak já jsem je zatím v tom průběhu toho svého působení na ministerstvu, osmnáctidenním, nějak explicitně nezaznamenal, ale já budu čelit jakýmkoliv tlakům, ne jen tomu jednomu, na který mě pan ministr upozornil, respektive nejen Lukoilu, ale případně dalších firem. Prostě zahrávání si s veřejnými penězi, jejich odvádění někam, kde zkrátka a dobře nemají být, to samozřejmě patří opravdu k výbavě Ministerstva financí a člověka, který stojí v jeho čele.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinak řečeno, jako správce státní pokladny si pohlídáte, aby třeba neustoupila Správa státních hmotných rezerv od té pokuty, kterou vyměřila Lukoilu, jehož spolumajitelem je Martin Nejedlý a s největší pravděpodobností, že by mohlo dojít k nějakému mimosoudnímu vyrovnání a ta pokuta by mohla být lidově řečeno smáznuta?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já jsem se všemi případy tohoto typu samozřejmě už začal zabývat a budu se jimi zabývat nadále.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nebude stát tedy ustupovat?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Stát má důvod, aby věc samozřejmě posoudil a reagoval tak ve prospěch občanů, které to ministerstvo a ten stát koneckonců platí, čili aby nám nikde se nerozkutálely veřejné peníze. A to platí ve všech případech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I v případě Lukoilu?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Ve všech, říkám, ve všech případech.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže byste také považoval za divné, pokud by stát ustoupil od té vyměřené pokuty?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Určitě pan ministr Kalousek mě na řadu případů jiných třeba neupozornil, ale já si je budu umět vyhledat sám.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Už víte, na které vás neupozornil?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já myslím, že je jich tam několik, ale já bych si je zatím nechal důkladně prověřit.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A můžete nám je aspoň zmínit, abysme věděli, co důkladně prověřujete?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak já prověřuju všechny záležitosti, kde cítím jakýkoliv tlak na vyvedení veřejných peněz do prostoru, kam prostě nepatří. Ty věci nejsou hotové, ale určitě bude...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na které vás tedy Miroslav Kalousek neupozornil?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Určitě jich bude víc než Lukoil. To bych se tedy divil, kdyby to bylo, takovýchle případů, kdyby nebylo víc.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na které vás Miroslav Kalousek neupozornil a už si je prověřujete?

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Je jich několik, čtyři, pět. Teď o nich mluvit přesně nechci, protože já chci, abych je dokončil, dotáhnul a měl v tom jasno.

Situace v Regionálních operačních programech

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Česko je neumí čerpat. A když už je čerpá, část z nich se rozkrade. Řeč je o penězích z evropských fondů. Mnohokrát probíraným příkladem v tomto pořadu je Regionální operační program Severozápad. Spravovaný dvěma kraji. Ústeckým a Karlovarským. Zdá se, že vedení obou krajů vítá nástup nového ministra financí Jana Fischera. Důvod? Pomůže jim zaplatit víc než dvoumiliardovou pokutu vyměřenou Bruselem kvůli pochybnému čerpání evropských peněz. Jedním z projektů Děčína, který měly zaplatit evropské fondy, byla oprava zámeckých zahrad. Město zatím nedostalo ani korunu. Čeká na 170 milionů.


Vladimír GREŠÍK, radní Děčína, 25.7.2013 /VmP/
--------------------
Rok velké nejistoty. Vlastně nemůžete zahajovat žádné akce, nemůžete investovat do městského majetku.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podobně jsou na tom i další města a jejich projekty. S penězi z evropských fondů počítala osmdesátka už dokončených projektů. Měla dostat skoro tři miliardy korun. Regionální operační program Severozápad je zastavený od chvíle, co si osm lidí vyslechlo obvinění z machinací s evropskými penězi. Někdejší ředitel úřadu Regionálního operačního programu si už odpykává za mřížemi pravomocný trest pěti let. Dohoda o zaplacení pokuty byla a je tím, co zatím brání obnovení čerpání peněz z evropských fondů.


Jan FISCHER, ministr financí, 25.7.2013
--------------------
Úhradu si mezi sebe rozdělíme. Já teď ještě nechci přesně mluvit o těch proporcích. Bude to tak půl napůl.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na tuto větu čekali zástupci krajů přes rok. Opakovaně odmítali zaplatit celou pokutu sami, jak to chtěl bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.


Miroslav KALOUSEK, bývalý ministr financí, 21.3.2013 /TOP 09/
--------------------
Mám odpovědnost za všechny daňové poplatníky v České republice a raději se nechám zastřelit, než abych z jejich peněz platil něčí jiný krádeže.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kraje Ústecký a Karlovarský, které jsou zakladateli, sice nominovaly své zástupce do vedení dotačního programu, ale vinu za chyby dál odmítají. Nabídku nového ministra financí teď zvažují.


Petr NAVRÁTIL, předseda řídící rady ROP Severozápad, 25.7.2013 /ČSSD/
--------------------
To je asi nejlepší nabídka, kterou dnes můžeme dostat, tak aby operační program byl znovu spuštěn.

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman Ústeckého kraje, 25.7.2013 /KSČM/
--------------------
Pokud by se na to přistoupilo, tak je to pouze snaha pomoci obcím.

Vladimír GREŠÍK, radní Děčína, 25.7.2013 /VmP/
--------------------
Jedna z nejlepších zpráv posledních dní, protože opravdu to město se řítilo do veliké krize.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokud se podaří dojednat znovu spuštění Regionálního operačního programu Severozápad, pro nové výzvy může chybět čas. V programu zůstávají víc než tři miliardy korun. Se státem jednají o placení korekcí kvůli chybám v čerpání evropských peněz i kraje Liberecký, Pardubický a Královéhradecký. Zmiňované kraje, které jsou zřizovateli Regionálního operačního programu Severovýchod, nechtějí platit ze svých rozpočtů ani korunu za chyby v čerpáních peněz z evropských fondů. Počítal jste s tím, že když nabídnete vstřícnou ruku ROP Severozápad, tedy krajům Ústeckému a Karlovarskému, že logicky přijdou všichni další a nebudou chtít platit za chyby v čerpání evropských peněz?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak přijít samozřejmě, a to je obvyklý sport, že se chodí za ministrem financí, ať už to dělají ministři, ať už to dělají hejtmani, ministře, přidej.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ale vy jste si naběhl na vidle.


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Vůbec jsem si nenaběhl na vidle, ani náhodou. Ta vláda prostě velmi klidně projednala tu situaci na schůzce s Asociací krajů. Jsem rád, že se uskutečnila tak brzo. A ten ROP Severozápadu je skutečně naléhavá záležitost a já samozřejmě vím, jaká ta pochybení, a jsou někdy hrůzná, ke kterým tam došlo...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, pane ministře, vy tvrdíte, že jste ministrem vlády také rozpočtové odpovědnosti a v těch evropských peněz v krajích Ústeckém a Karlovarském se kradlo. Jsou na to prokazatelné rozsudky, navíc pravomocné. Bývalý šéf ROP Severozápad je už ve vězení, další budou pravděpodobně obžalováni v nejbližší době. A vy přijdete se vstřícnou rukou a házíte stamiliony korun.
 
Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No zní to teda velice...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No to je skutečný stav.


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No to není skutečný stav, protože ten příběh má pokračování a to je... Zaprvé, když bychom to neudělali, tak nebo to chtěli všecko od krajů, všecko od krajů, jako pan exministr, takové ranařské, mocenské gesto, tak ty kraje začneme prostě zabíjet. Oni na to ty prostředky nenajdou. A jestliže se tady tak stavíme...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, ale kraje jsou zřizovateli...


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Hlavně se mi líbí ta rétorika s těmi daňovými poplatníky. Oni jsou to také daňoví poplatníci, ty kraje ty peníze netisknou, ani je tam pro ně nikdo nevyrábí. A víme, co to je...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale ty kraje jsou zřizovateli ROPu Severozápad, měly své lidi v radě ROPu Severozápad, vybíraly ředitele ROPu Severozápad, kteří přihlíželi k tomu a možná asi pomáhali, podle soudních rozsudků, vyvádět evropské peníze na ne bohulibé projekty, ale Bůh ví kam. A vy jim teď to zlegalizujete.


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Je to fatální chyba, která se tam stala, ale chtít celou částku zaplatit na těch krajích, znamená ty kraje, kde se žije opravdu těžko, opravdu velmi těžko, já tam tu situaci velice dobře znám, zablokovat další čerpání evropských peněz, prostě vláda projevila v tomhletom solidaritu a vůli se na tom podílet. Samozřejmě, že to není ani 10:0, ani 0:10. Ladíme tu částku a tu proporci.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže to není těch 900 milionů, jak tvrdí předseda výboru Regionální rady ROPu Severozápad Petr Navrátil z ČSSD?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Víte, kdybychom už na té částce byli definitivně dohodnuti, tak ji zveřjeníme po tom posledním jednání, ale výsledek toho jednání je, že máme oba vůli na tom participovat, stát i kraje. A další jednání je v pátek. A já pevně věřím, že tam už budeme moct tu částku, na které se definitivně dohodneme, zveřejnit. Pravidlo hry je to, že vláda je připravena se na tom zúčastnit, věnovat na tom prostředky z centralizovaných zdrojů, protože to znamená pohotové odblokování pěti a půl miliard korun. Pěti a půl miliard korun. Ten příběh v tomhle pokračuje. O tom se nemluví.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale bavíte se o tom, že stát, centrum by zaplatilo jeden a půl miliardy zhruba?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Neříkám, že celou jeden a půl, něco přes jednu, zatím to vypadá, že něco přes jednu miliardu, poskytlo samozřejmě kraji při tom splácení nějaké rozumné podmínky a tak dál. To je všecko věc nějaké další debaty. Ale důležité je, že vláda vědoma si všech těch okolností a všech souvislostí je připravena do toho procesu vstoupit a finančně se na něm podílet. A já to považuju za zcela normální, za správné.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy máte jistotu, že z těch dalších pěti miliard nebudou další peníze rozkradeny, když policie vstoupila do ROPu Severozápad několikrát? I po tom prvním příběhu, kdy byl odsouzen šéf ROPu Severozápad Kušnierz?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak já myslím, že tohle je úplně zásadní otázka i pro futuro.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ona je právě zásadnější, než kývnete těm dvěma krajům a dáte jim peníze ze státního rozpočtu.


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já jsem hluboce přesvědčen, že to poučení právě z toho, co se stalo, nastavení monitorovacích mechanismů, auditů a tak dále, někam postoupilo a že budeme moct tu situaci, jak na krajích, tak na úrovni státu zvládnout.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte tu jistotu, že z těch pěti miliard už se nebude nic rozkrádat?
 
Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak to by bylo opravdu velice smutné. Já jsem přesvědčen, že nikoliv, protože právě na ten ROP, pokud z něj nebudeme vůbec vyvádět peníze někam jinam, prostřednictvím realokace, to ale si nejsem ještě jistý, takže si tu situaci tam dokonale pohlídáme.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není to tak, že jste nejen ROPu Severozápad, ale možná kývnete i na tu nabídku ROPu Severovýchod, který také nechce platit žádné peníze, které jsou označovány jako korekce za chybné čerpání peněz z evropských fondů, tak že si tím kupujete hlasy hejtmanů ČSSD, kteří těm krajům vládnou, aby Rusnokova vláda, potažmo abyste vy dostal důvěru. Není to tak, že si kupujete tím kraje, abyste získali důvěru za...?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Tak hejtmani o té důvěře hlasovat nebudou a není to žádné, to zásadně odmítám.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, někteří z nich jsou i členy Poslanecké sněmovny. Michal Hašek, jejich předseda.


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Samozřejmě. Ale někteří samozřejmě hlasovat budou, někteří nebudou.

Hlasování o důvěře vládě

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není to tak, že si je kupujete, že si kupujete část reprezentace ČSSD?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já toto zásadně odmítám. To není žádný barter, to není žádné dohadování, žádná licitace o hlasech.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I když se to tak jeví?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
To je rozhodnutí klasické překlenovací vlády odborníků, která dospěla k tomuto závěru.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když jsme u vlády odborníků, tak vy jste tím členem vlády, který je problematizován sociálními demokraty, reprezentací ČSSD. Naposledy v pátek 1. místopředseda ČSSD Michal Hašek v rozhovoru pro server iDnes konstatoval, cituji, moje podmínka týkající se transparentnosti financování kampaně pana Fischera trvá. Neumím si představit, že by v čele českých veřejných financí stál člověk, který nebude mít v pořádku osobní finance nebo finance týkající se prezidentské kampaně. V této věci by měl zcela jasným a jednoznačným způsobem Jan Fischer věci doložit a měl by na tom trvat Jiří Rusnok. Měl jste možnost mluvit s Michalem Haškem?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já jsem o tomhle s ním osobně nemluvil. Já, co jsem udělal, že jsem skutečně veřejně doložil a požádal jsem i sponzory, v případě, kdy to bylo nutné a byl o to veřejný zájem, aby také předložili svoji, řekl bych, schopnost ty peníze prostře té úhrady udělat. Já jsem ty závazky na sebe vzal. Já jsem jasně řekl, byla to jedna z prvních vět, kterou jsem uvedl v rozhovoru s tehdy designovaným premiérem Rusnokem, já se do veřejného prostoru vracím jedině v případě vyrovnaných závazků. Ten termín, vyhlášený profesorem Pirkem, přes veškeré zorganizování a sestavování vlád byl na svatou Annu, včera. Já jsem jenom ten proces urychlil a já jsem přesvědčen, že hluboce, naprosto transparentním způsobem.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ale Haškova podmínka trvá. Takže ten asi s vašimi argumenty není zrovna souzněn a že by si myslel, že jste to vysvětlil.


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já jsem udělal všechno pro to, abych se s těmi závazky vyrovnal. Sponzoři jsou jasní, známí, je to na transparentním účtu a udělal jsem to v době, než jsem vstoupil do veřejného prostoru.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Cítíte, že by sílil tlak na vás, abyste členem vlády nebyl, protože za jedenáct dní kvůli vám nemusí Rusnokova vláda získat důvěru? Jasná odpověď.


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Víte, já jsem dostal nabídku od premiéra Rusnoka, zda-li budu ochoten a připraven vést Ministerstvo financí. To je to, čemu se teď stoprocentně věnuji.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A kdyby vám Jiří Rusnok řekl v těch následujících osmi dnech, že by bylo dobré, pokud byste to sám lidově řečeno složil, tak byste vyhověl jeho přání?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Víte, já zatím s ohledem na situaci, v které jsem a jak to financování vidím, nemám žádný důvod rezignaci podávat. Prostě mě nikdo nedožene do toho, že jsem provedl něco špatného. Každý měl mimochodem své sponzory, nechali se sponzorovat lidé, kteří konzumovali vysoké ústavní funkce, nechali se sponzorovat právnickými osobami, politickými stranami, jejich sponzoři jsou tak nejasní, že o tom radši ani nemluvme.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď mluvíte o kterých lidech?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No tak seděl přece na postu ministra zahraničí pan ministr Schwarzenberg.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale ten teď není ministrem financí.


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No není ministrem financí, ale tehdy byl ministr zahraničí.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale už není
.

Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
No není, ale byl. To není o tom, kdo co je.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No tak Michal Hašek nemluví o Karlu Schwarzenbergovi. Proto se vás ptám, kdyby v těch následujících osmi dnech Jiří Rusnok přišel s tím, že by po vás chtěl rezignaci, aby jeho vláda mohla získat důvěru, vyhověl byste mu?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Jiří Rusnok ujistil mě, a udělal to i veřejně, že to považuje za uzavřenou záležitost financování mé kampaně a s argumenty, které jsem pro to přinesl, je spokojen a nemá vůči nim nic dalšího.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte domluvené nějaké setkání s Michalem Haškem, který v pátečním rozhovoru pro iDnes tvrdí, že jeho podmínka týkající se transparentnosti vaší kampaně trvá?


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Já se nikdy žádnému setkání a žádnému rozhovoru nebráním. To už ke mně patří.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatuje vicepremiér, ministr financí Jan Fischer. Děkuji za rozhovor a těším se na další.


Jan FISCHER, ministr financí
--------------------
Díky za pozvání. Za tohle i za to příští eventuálně.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.