CZ EN

Ministr financí Jan Fischer v Otázkách Václava Moravce dne 15.9.2013

Rozhovor s Janem Fischerem, ministrem financí.
Zdroj: ČT 1 | 15.9.2013 | 12:00 | Pořad: Otázky Václava Moravce

Témata pořadu:

 

Právní (ne)jistota v ČR

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tři týdny. Tak tuto lhůtu dává kabinetu premiéra Jiřího Rusnoka v demisi vedení Senátu na projednání takzvaných zákonných opatření. Senátoři koncem týdne levicovou většinou zamítli nový zákon o dani z nabytí nemovitosti. Podle návrhu měl daň místo prodávajícího platit kupující. Neprošel ani soubor daňových úprav ve vazbě na nový občanský zákoník. Sociálním demokratům vadilo daňové osvobození dividend a také zvýhodnění investičních fondů. Na tahu je teď ministr financí Jan Fischer, potažmo Rusnokova vláda, zda změny daňových zákonů prosadí přes takzvané zákonné opatření.

Milan ŠTĚCH, předseda Senátu Parlamentu /ČSSD/ /12. 9. 2013/
--------------------
Já mohu říci za Senát, protože je v rukách předsedy do určité míry svolat organizační výbor a svolat schůzi Senátu, že budeme konat velmi rychle, že, pokud takový návrh obdržíme, že se pokusíme ho v řádu několika dvou, maximálně tří týdnů ho projednat, aby mohl být, mohl být přijat a aby vyšel, aby přišel, byl předán prezidentu republiky a mohl vyjít ve sbírce zákonů a mohla se praxe podle něj případně řídit.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dodal koncem týdne předseda Senátu Milan Štěch. Prvním hostem Otázek ministr financí v demisi Jan Fischer. Vítejte po čase v tomto pořadu, přeji hezký den
.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Hezké poledne vám i divákům.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane ministře, otázka ze života: víte, kdo po prvním lednu příštího roku bude platit daň z převodu z nemovitosti, jestli prodávající, nebo kupující?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tak ono to není zatím ze života, ono je to zatím jenom z té předlohy, která byla zamítnuta.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale čeká nás to v životě.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ministerstvo financí, vláda a konečně i Poslanecká sněmovna poslala do Horní komory návrh, aby to byl kupující. Má to svoji logiku, funguje to tak ve většině států, států Evropské unie. Ty důvody, proč by to mělo být jinak, nebo zůstat tak, jak to bylo, já nepovažuji za dostatečné. Koneckonců i na začátku devadesátých let se ta daňová úprava koncipovala s vědomím, že je to provizorní, aby to platil prodávající. Takže jenom naplňujeme nějaký koncept, který se nepodařilo naplnit dosud. A je mi hodně líto, že se nepodařilo z tohoto důvodu, případně ještě z nějakých dalších ten zákon propustit Horní komorou.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není to vlastně jedno, kdo to bude platit? Protože ta cena nemovitosti asi se nezmění, pokud se změní způsob placení daně z převodu?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Pokud jde samozřejmě o ekonomiku té věci, tak je to opravdu jedno, protože to se upravuje v podstatě tržně. A ta daň potom vstoupí do té ceny. Tam není potřeba mít žádné obavy. Ale administrování věci, celé všechny ty procesy, jsou v případě, že tím plátcem je kupující, jsou prostě jednodušší, to byl cíl té novely.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ta neprošla v Senátu, zákonné opatření, vrátím-li se k té původní otázce, počítá s tím, že kdo bude po prvním lednu platit daň z převodu z nemovitosti? Prodávající nebo kupující?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
On ten, nevytrhávejme ten zákon o nabytí z nemovitostí z toho, o čem bychom mluvili za chviličku, ono to opravdu nejde.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jestli můžete nejdřív promluvit o tomto a za chvíli budeme mluvit o, o všech těch.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tak samozřejmě bude záležet na tom, jak se podaří s těmi zákony daňovými projít. Samozřejmě všechna ta daňová opatření souvisejí s přípravou rekodifikací, se tomu říká učeně, práva soukromého. Čili to, co občané znají, nový občanský zákoník. No a o to teď vlastně, o to teď vlastně hrajeme. Abychom, aby to pak bylo ze života a nebylo to z návrhu, nebo z papírů. A občané, a to je to podstatné, aby lidé věděli, co budou platit. Jaké budou platit daně. Jakým právem se budou, jakým právem, jakým zákonem se budou řídit. Jestli jsou na to občané dobře připraveni na tu revoluční změnu, kterou přináší nový občanský zákoník, co pro to udělala i předchozí vláda, aby ta informovanost lidí byla větší, na druhé straně už protekly nějaké peníze na přípravu toho zákona, nebo žití s ním. Já si tím nejsem prostě úplně jistý, jestli se stalo všechno, jestli je na to připravena justice, notáři, hlavně občané.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Chápu to správně, že pokud by, pokud byste byl premiérem, a že jste premiérem jedné úřednické vlády byl, tak byste se teď přikláněl k tomu, poslat do senátu návrh zákonného opatření, který odloží účinnost nového občanského zákoníku?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ne, já se budu přimlouvat za to, já teď budu chviličku mluvit jako ministr financí jo, ten už je pryč, to premiérování. Ale jako ministr.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč byste, proč byste se nepřimlouval.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Jako ministr financí se budu přiklánět k tomu, abychom využili všech možností, které vláda má. A znova zkusila například formou, asi nic jiného nezbývá, zákonné opatření, dostat ty daňové zákony znovu na trať. Prostě nechat je schválit. Protože bez těch daňových zákonů, a to je to, co tady chci říct, ten občanský zákoník, bude-li účinný, tak bez toho doprovodu těch daňových zákonů to vlastně nedává dobrý smysl. Vyvolává to daňový chaos pro daňové poplatníky, pro plátce daní, pro stát. Hrozí tam rizika fiskálních, prostě rozpočtových ztrát. Například to, že nebudeme reagovat na některé věci právě v těch daňových zákonech, tak na dani ze stavby můžou obecní rozpočty, obecní podotýkám, přijít v úhrnu 4 až 5 miliard. Čili není to možné tak, že by tady, nedovedu si představit, že by zkrátka byl účinný nový občanský zákoník. A současně byla zamítnuta novela daňových zákonů, která ho doprovází.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy tedy přijdete se zákonným opatřením?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
S nejvyšší pravděpodobností.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nebudete jako vicepremiér této vlády přemlouvat premiéra, protože podle informací Otázek se část členů kabinetu přiklání k tomu, aby vláda poslala do Senátu zákonné opatření, které navrhne odložení účinnosti občanského zákoníku o rok.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ta diskuze může jít tímhle směrem. Já nechci jaksi předbíhat diskuzi ve vládě. Můj názor je zkusit nechat schválit, nechat projít veškeré daňové zákony, pokud se tak nestane, tak si nedovedu představit, tak skutečně jedinou, podle mého soudu, dobrou možností s ohledem na ty důsledky všechny možné, je posunout účinnost nového občanského zákoníku.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
První zákonné opatření, které tedy vy navrhnete za Ministerstvo financí, je nový balík daňových zákonů, a pokud by neprošel, tak teprve pak by následovalo zákonné opatření, které by odložilo účinnost?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
A má to asi tuhle logiku. A jestli by to bylo zákonné opatření, nebo už by bylo zákonné opatření, nebo už by se toho ujala nová Poslanecká sněmovna, až bude sestavena po předčasných volbách, to je věc diskuze, to je možná už možné nechat. To je to, odložení účinnosti občanského zákoníku je v podstatě jeden paragraf, téměř jedna věta.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Senátor a stínový ministr spravedlnosti Jiří Dienstbier v pátek v Senátu znovu zopakoval, že okolnosti vstupu nového občanského zákoníku v platnost, jsou, cituji: " zarážející". Tady jsou páteční slova senátora Jiřího Dienstbiera.

Jiří DIENSTBIER, senátor /ČSSD/ /12. 9. 2013/
--------------------
Je to skutečně hazard, je to i nezodpovědné nejenom vůči právním profesionálům, ale i vůči veřejnosti, protože aby takto zásadní normy vycházely ve sbírce zákonů jenom několik měsíců předtím, než se jimi všichni mají začít řídit, je doopravdy ve světovém srovnání naprosté šílenství.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenala v pátek Česká televize slova senátora Jiřího Dienstbiera z ČSSD. Vy jste tedy jako ministr financí i jako vicepremiér ochoten nést budoucí veřejnou kritiku, až občanský zákoník, pokud vstoupí v platnost, a pokud projde to zákonné opatření, které se týká daní, tak jste ochoten nést tu kritiku, až ty zmatky budou, že to byla Rusnokova vláda, která to zaspala. A bude to podobné jako s fotovoltaikou? Vy už jste si jeden takový příběh přece zažil.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tak k té fotovoltaice možná za chviličku. Já se nechci vracet k tomu tempu těch prací na úpravě té daňové rekodifikace. Jestli mohlo být vyšší, jestli už to mohlo být dřív projednáno a podobně. To byla odpovědnost mého předchůdce, nikoliv moje. Já jsem tu věc podědil tehdy, když jsem s ní vlastně šel, šel poprvé do sněmovny, už tedy ve fázi třetího čtení. Takže o tom tempu já diskutovat nehodlám. To nejde za mnou.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale proč ta vláda nemá odvahu, že vstupuji do vaší řeči, zkrátka přijít s tím, že se navrhne odložení účinnosti občanského zákoníku, když jsme slyšeli slova Jiřího Dienstbiera?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tak jsou to slova Jiřího Dienstbiera, která samozřejmě zase jiní nesdílejí. A je dost důvodů pro to, aby nový občanský zákoník byl účinný od ledna. Ovšem za podmínky, že budou k němu žít ty úpravy těch daňových věcí. A jsou jiní lidé, kteří by vám, kdybyste si je pustili, řekli názor právě opačný. Já jsem toho názoru, že s nově účinným občanským zákoníkem dohromady s těmi účinnými daňovými zákony je možné žít. Nic není bez rizik, nic nemusí být bez problémů.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď si tedy projděme ve stručnosti ty jednotlivé sporné body, které se týkají daňových změn. Které navazují na občanský zákoník. Vy tedy setrváte na svém, že, vrátím-li se k dani z převodu nemovitostí, že ji má platit kupující, nikoliv prodávající? Budete trvat.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Teď opravdu, když jsme se bavili o tom čase, který je teď velmi vážný, v tom souhlasím, tak není možné teďko jako přejít na jiný koncept. Ten zákon byl nějak napsán v nějaké figuře. Nějakou, řekněme, filosofií, která preferuje to, aby to přešlo na kupujícího. A není možné teďko přepřáhnout a zase to udělat úplně jinak. To radši, to radši nic.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže tuto věc tedy měnit nebudete?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
To radši nic. Tuhle určitě ne.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
I když se to stane pro senátory důvodem, aby odmítly zákonné opatření?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
To už bude samozřejmě, to už bude na nic. Ale teď změnit celý koncept, celý přístup k tomu, nepovažuju za dobré.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No pak bychom se dostali k tomu že, když to senátoři odmítnou kvůli této věci, že budou trvat na tom, že by daň z převodu z nemovitosti měl platit prodávající, jako je tomu v současnosti, tak pak přijde ten váš návrh vlády, odložit účinnost občanského zákoníku?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ještě samozřejmě uvidíme, jak se Senát postaví k té velké novele, řekl bych těch daňových věcí jo, k tomu komplexu.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, tam jde například o osvobození, daňové osvobození dividend, tam budete měnit ten návrh?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Budeme, to je pro nás přijatelné. I když to není nějak, já to nevidím dramaticky. Ono je to hodně politicky znakové. To si přiznejme. A já tomu dovedu i rozumět. Ale je možné se vrátit k té předchozí, předchozí praxi té daňové úpravy. A to osvobození, osvobození zrušit. Ten vliv prostě není příliš veliký. Tomu lze vyhovět a není to, řekněme, nějaký oportunismus. Právní ani politický.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže tam vyhovíte?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tam vyhovíme.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Senátorům.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
A v čem teda určitě vyhovíme, protože je to od začátku, názory mého resortu, to je to fantasmagorické zdanění nezdanění fondů. Protože tam to nakonec dopadlo tak, jo a prošlo to dokonce i sněmovnou, bylo by velmi zajímavé se podívat mimochodem, jak tam kdo hlasoval, ale to teď nechci hodnotit, prostě prošlo to. A sice že investiční fondy budou korporátní daní daněny sazbou pět procent a dál už nic. Jenom těch pět procent. Tak asi se shodneme na tom, že to je taková cesta k daňovému ráji někde v srdci Evropy.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jak dlouho to Ministerstvu financí potrvá, než předloží zákonné opatření do vlády?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Takhle. Když by to měla být jenom, řekněme úprava, jak říká jeden z mých kolegů hezky, facelift toho zákona spočívající v tom, že se od toho jaksi odseknou, nebo v nové fazóně připraví zdanění fondů, osvobození od zdanění dividend, respektive neosvobození, plus jsou tam ještě nějaké drobnější věci, které se týkají třeba neziskových organizací, jejich danění a podobně. To jde udělat a jde to udělat velmi rychle. V podstatě to máme připravené. To můžeme udělat ze dne na den.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy tedy počítáte s tím, že by už. Že by už vláda mohla ve středu probírat zákony. No, víte, víte, proč tlačím na ten čas? Kvůli těm zmatkům, které už jsou kolem nového občanského zákoníku tak velké, že ještě čekat.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ono moment, jo. My můžeme spěchat jakkoliv, dokonce i Senát, ale zákonné opatření má taková, řekněme pravidla hry, že musí být na první schůzi nově vzniklé sněmovny takzvaně, teď použiju to hrozné slovo, než jsem ho naučil, musí být ratihabováno. To znamená osvojeno sněmovnou. Na první schůzi, podotýkám. Jindy už to nejde, jinak prostě padá pod stůl. Čili musí si ho osvojit nová sněmovna. Pak platí. Takže tam je ten bod, kdy vlastně se bude vědět přesně, že i když to je schválené zákonné opatření, že skutečně vstoupí v účinnost. A to nám lajnuje.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co tím ale chcete říct? Myslel jsem, že.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
No že my se nebudeme s prominutím nějak flákat, Ministerstvo financí, takovouto novelu připravit může připravit samozřejmě velmi rychle. Co nemůže připravit…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy myslíte, že ji projedná vláda, zněla otázka.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Projednat ji vláda může tento týden, zrovna tak jako týden příští. To záleží na tom, jak bude svolána schůze Senátu. To se dá udělat a na tom je shoda ve vládě.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Milan Štěch říká: do tří týdnů je schopen Senát to zákonné opatření projednat. Chápu správně.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ano, když to bude zákonné opatření, které bude záležet v tom, že se tam zopakuje to, co je v tom daňovém balíčku.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Mínus ty věci, o kterých jsme teď mluvili, dividendy, fondy, když to řeknu zkráceně, plus ještě nějaké drobnosti, to jsme schopni připravit.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vy počítáte s touto variantou?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
My počítáme s touto variantou. S touto variantou, jiná není.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hlubší změny dělat nebudete?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Hlubší změny prostě nelze z technických, kapacitních, jiných důvodů a to vám řeknou všichni, to není, že by tam byla banda líných lidí na mém, na Ministerstvu financí, já hrozně nerad říkám mém. To prostě není ten důvod. To prostě nejde, nebo by z toho vzniknul takový paskvil, pod který já teda bych se rozhodně podepisovat nechtěl. A nikomu bych to nedoporučoval.

Státní rozpočet 2014

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mírný optimismus, lepší výběr daní. Rozpočet na příští rok předkládaný Ministerstvem financí předpokládá příjmy ve výši jednoho bilionu a osmdesáti dvou miliard korun. Výdaje pak budou přesahovat bilion a sto devadesát dvě miliardy. Sečteno, podtrženo, schodek sto deset miliard korun. V letech 2015 a 2016 předvídá Fischerovo ministerstvo, že by se deficit mohl pohybovat kolem 120 miliard Korun českých. Momentálně se hraje o rozpočet roku 2014. Návrh je na světě. Ale ministři stále bojují. Někteří o čísla se šesti nulami, jiní dokonce s devíti nulami. Pět miliard pro zdravotnictví i dopravu. Miliarda pro justici, nebo čtvrt miliardy pro místní rozvoj. To jsou jen některé požadavky, se kterými ve středu ráno přicházeli na jednání kabinetu jeho členové.

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./ /11. 9. 2013/
--------------------
VZP bude někde na mínus 3,6 miliardách. A jenom přímo řízené nemocnice na dvou miliardách.

redaktor /11. 9. 2013/
--------------------
Takže minimálně pět miliard?

Martin HOLCÁT, ministr zdravotnictví v demisi /nestr./ /11. 9. 2013/
--------------------
Já bych chtěl daleko víc, ale samozřejmě.

Zdeněk ŽÁK, ministr dopravy v demisi /nestr./ /11. 9. 2013/
--------------------
Pokud budou dodrženy sliby Ministerstva financí, tak bude tato vláda schopna splnit i slib, kterej dala krajům na zachování železniční dopravy.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vládní debata o podobně státního rozpočtu na příští rok ve středu neskončila. Pokračovat má v příštím týdnu.

Jiří RUSNOK, premiér v demisi /nestr./ /11. 9. 2013/
--------------------
Ta debata byla velmi náročná. Závěr té debaty zatím je takový, nebylo ukončeno, to jednání je dále přerušeno.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ministr financí vlády v demisi Jan Fischer má při vyjednávání o státním rozpočtu na příští rok o něco lepší pozici. Nově totiž může licitovat se sedmi miliardami korun příjmů. Vydělá je výkonnější ekonomika, která podle nejnovějších propočtů Fischerova ministerstva oživí víc, než se zatím čekalo. Na každého se ale stejně nedostane.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./ /11. 9. 2013/
--------------------
Budeme dbát na to, aby primárně to byla opatření na straně výdajů, které přispějí k oživení, k revitalizaci české ekonomiky v příštím roce. A k tomu očekávanému růstu pomohly a nebrzdily ho. To je alfa a omega všeho.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Šanci na víc peněz má tak například Ministerstvo dopravy. O vládním návrhu státního rozpočtu má v pátek jednat i tripartita. Je proto zřejmé, že Rusnokův kabinet v demisi rozpočet schválí až poté. Do Poslanecké sněmovny, která je teď rozpuštěna, musí kabinet dodat návrh státního rozpočtu do konce září. Pane ministře, jaký vliv má na projednávání státního rozpočtu ten významný fakt, že nikoliv bezvýznamná část ministrů Rusnokovy vlády v demisi kandiduje v předčasných volbách?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
No, to jak my ve statistice tomu říkáme korelace, nebo závislost na tomhle. Já si dovedu připustit, že tam nějaká je, ale nerad bych ji kvantifikoval. Jak je vysoká mezi tou nulou a jedničkou.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Cítíte tedy, že někteří ministři na vás tlačí, protože chtějí předvolební dárečky?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tak oni někteří už se prostě, to mi jistě prominou, ale chovají předvolebně. Já nikoliv, protože já nikam nekandiduji. Mě opravdu…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nechcete si to ještě rozmyslet? Do úterý je čas.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Do úterý. Ne, ne, ne, ne. Kdybyste o něčem věděl, ne, já ne, opravdu ne.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No tak vás přemlouvali. Tudíž přiznáváte, že ty požadavky jednotlivých resortů u některých ministrů souvisejí i s tím, že se ucházejí o hlasy voličů v předčasných volbách? Já teď mluvím například o požadavku ministra vnitra Martina Peciny na navýšení počtu policistů i jejich platů. Navýšení počtu policistů o tisícovku, to jsme na nějaké plus 3/4 miliardě korun. Navýšení platů o dvě procenta těch 40 tisíc policistů dělá kolik?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Já vám teď přesně neřeknu, kolik, kolik to dělá to navýšení. Je to někde okolo 3/4 miliardy, to může být jo. Ale já myslím, že tohle není podstatné.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, počkejte. Navýšení platů policistů o dvě procenta, všech těch 40 tisíc. To je daleko větší částka.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Jo, pardon, pardon, já se, teď se omlouvám, já jsem teď myslel tak úporně na svého resortního kolegu Martina Pecinu a na jeho policisty. To je přes 3 miliardy, to zvýšení těch platů o dvě procenta. V celé nepodnikatelské sféře, nebo ve státní správě.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A na to, na to chcete kývnout, nebo ne?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Na to je vláda připravena kývnout. S tím já bych neměl problém. Kdybychom se prostě vešli do toho rámce, pak už je to rozhodování. Víte, teď se bavíme o výdajích.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, tam, promiňte, tam od začátku počítám s tím rámcem. Tedy se 110 miliardovým schodkem.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ano.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na konci hry o státní rozpočet 2010.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tak a já vám teď řeknu k tomu rámci. Protože nakonec k tomu byla ta debata potom na vládě, když už prostě jsme odmítli ten koncept, že budeme prostě někomu dávat to, nebo to, nebo slibovat a neslibovat. My jsme se opravdu vážně pobavili o rámci a zejména o příjmech. Tam je třeba začít. Vláda dospěla k závěru, že, a koneckonců, to mi není vzdálené, že opravdu těch původních 0,8, které odhadovalo růstu HDP na příští rok, s tím souvisí samozřejmě kvantifikace příjmů, daňového inkasa, kolik vybereme a tak dál. Z daní a z jiných zdrojů příjmů státní kasy. Tak to si dovedu představit, že bych mohl být větší optimista. My teď pracujeme zhruba s tempem 1,3, které bylo na horní hraně toho rozpětí, které i prognózovalo Ministerstvo financí, čili my neztrácíme tvář s tou prognózou.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počítáte tedy s ekonomickým růstem ve výši.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Zhruba 1,3.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
1,3 procenta?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
1,3.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Není to a propos účetní trik, který vám má vyřešit problém, že na vás ne zcela bezvýznamná část členů vlády, která kandiduje, tlačí, a že zkrátka potřebujete vyšší příjmy státního rozpočtu, aby bylo víc na ty předvolební dárečky?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Jo, máte pocit, jako že když je nemáme, tak si je uděláme jo, někde na papíře?


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, tak se tady. A sám to víte jako statistik i jako premiér, že tak se tady také tvoří státní rozpočty. Protože se některé výdaje dají vyšší a pak ministři financí zvěstují, že schodek je nižší než schválený Poslaneckou sněmovnou a považují se za skvělé ministry financí.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Pane redaktore, já když se vracím k tomu premiérskému období, tak já jsem byl s Eduardem Janotou v takové ekonomické hrůze a v tak prudkém a nečekaném, prognostickými institucemi nečekaném, propadu, že tyto myšlenky nějakých úliteb a ty party šly tehdy stranou. Teď samozřejmě jsem v situaci, že čekáme oživení ekonomiky. Vede se nesmírně těžká debata, ale i v Evropské unii. Já jsem včera byl mimochodem a předvčírem v Litvě na neformálním summitu ministrů financí, i v Evropě se počítá oživení, křehké, velmi křehké s určitými riziky, ale nicméně těch 0,8…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy přes tato rizika zvyšujete, zvyšujete.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Zatím odhad, odhad Evropské komise pro tuto zemi je 1,6.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale podívejte se, podívejte se, jak byly přesné odhady Evropské komise, vždy byly optimističtější než skutečné plnění.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Odhad České národní banky je zatím 2,1. Takže já si dovedu představit. My jsme byli úplně nejníž jako Ministerstvo financí. S ohledem na očekávaný vývoj v Evropské unii, v Německu je možné na těch 1,3 jít, a vůbec to neznamená nějaký účetní trik. Což zhruba po tom přepočtu někde na těch daňových výnosech proto tomu, o čem jsme se bavili v minulé vládě, znamená, řekněme, 4, 5 miliard navíc. Právě pro zabezpečení, což zdaleka samozřejmě mimochodem nekryje ty požadavky jako to, kde by chtěli někteří kolegové být. Čili ta debata bude možná o něco, o něco volnější, ale tím nemyslím, že to bude nějaká procházka růžovým sadem. Čeká nás těžká "středa".


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale přesto vám ten lepší ekonomický odhad pro příští rok, nebo optimističtější ekonomický odhad pro příští rok pomůže vypořádat se s tím tlakem jednotlivých ministrů na vás jako na ministra financí, byť jde o drobné, o nějakých 4 až 6 miliard, jak sám říkáte.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Jenom, jenom částečně. A za tu hranu deficitu někde 110, maximálně bych mohl žít někde se 112. Ale rozhodně ne s překročením podílu deficitu na HDP.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, tak vy tedy, vy tedy připouštíte, že 110 jako deficit, o kterém jste mluvili, se ještě může změnit?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
My se bavíme o tom, že, bavíme se o dluhové službě, kolik nás bude stát splácení dluhů, jestli to bude těch původně navrhovaných 68, anebo to může být i o dvě miliardy méně. To je pak stažení, to je potom jaksi puštění do výdajů ještě dvě, dvě miliardy. Není to ještě rozhodnuto, budeme o tom mluvit.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinak řečeno 110 jako schodek státního rozpočtu v roce 2014 ještě není konečné číslo?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Nemusí to být konečné číslo. Pro mě jediné konečné, mantra 3 procenta podílu na HDP nesmí být překročeno. Podílu deficitu na HDP. Protože to znamená nový svět v Evropské unii.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, to je za 113 miliardami korun ta hranice?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Určitě, určitě.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, máte ještě dvě miliardy, o které.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
112 se nám tam těsně, těsně vejde.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že je pravděpodobné, že schodek bude 112 miliard?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Nemohu to vyloučit. Nemohu to vyloučit.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No je to velmi pravděpodobné z toho, jak diplomaticky to říkáte.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Já nepředbíhám, jak dopadne, vláda, bude to rozhodnutí vlády. Já bych samozřejmě radši viděl 110 jako ministr financí. Konečně bude to potom i zodpovědnost vlády, ale…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jste pod hodně velkým tlakem. 112, ale nepůjdete dál?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ne, to určitě ne, v žádném případě.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A kdyby vás k tomu vláda nutila, tak byste takový rozpočet předložil?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
To bych si tedy velmi rozmyslel, protože já se nechci podepisovat pod něco, za co prostě potom nebudu schopen nést prostě elementární odpovědnost. Riziko nesu, ale ne, jestli riziko fantaskní.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No demisi byste asi nepodával, protože vy v demisi jste.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ne riziko fantaskní.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale demisi byste nepodával, protože v demisi jste.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
No v demisi se nedá podat demise a mohl by se k tomu člověk vymezit prostě nějak jinak.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, pak byste nehlasoval jako ministr financí?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Nějak jinak, ale pak ať si to vláda odhlasuje a já tam budu hlasovat podle svého nejlepšího ekonomického lidského svědomí.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tradičně skoro polovinu peněz ze státní pokladny spolknou výdaje Ministerstva práce a sociálních věcí. Podívejme se na ně. Na důchodcích se sice ušetřily dvě miliardy korun kvůli změně valorizace, ale dalších 8 miliard výdajů přibylo. Zvýšil se počet vyplácených sociálních dávek. Druhý největší objem prostředků Ministerstvo školství, 135 miliard nestačí na kvalitní stav resortu, ministr chce přidat především na platy učitelů, na vysoké školství a pár miliard navíc žádá i Ministerstvo dopravy. Ministerstvu spravedlnosti přibudou výdaje v řádu stovek milionů spojené se zvýšením platů soudců a státních zástupců. A například Ministerstvo zdravotnictví hodlá získat víc peněz do kolabujícího resortu zvýšením poplatků za státní pojištěnce, nebo několika miliardovou injekcí, za kterou by vykoupilo pohledávky zdravotních pojišťoven. Vy jste tedy připustil, že navrhovaný schodek může být vyšší, tedy pro vás je hranice 112 miliard, tedy by se mohl navýšit o dvě miliardy oproti původnímu předpokladu. Co už teď je jasné, že přes to nejede vlak, a že na ty dodatečné výdaje nepřistoupíte? Je to například oddlužení zdravotních pojišťoven? Ano, nebo ne?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Oddlužení zdravotních pojišťoven zatím tam není. Jsou tam státní pojištěnci, ale…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Navýšení plateb tam je.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Navýšení plateb tam je, ve všech těch variantách, které už do vlády doputovaly, ale nikoliv těch 5,7, který by si přál ministr zdravotnictví. Někteří by si možná přáli ještě víc. Ale je to tam ve výši 3,7 miliardy.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale odkup státních pohledávek tam není?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ten tam není.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A je to nepravděpodobné, že by tam byl?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Uvidíme, jestli v těch penězích, který teďko díky těm novým kalkulacím dostaneme na stůl, tato položka dostane zelenou, nebo nikoliv. V soutěži.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bavíme se o těch pěti.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Soutěž, zhruba, zhruba.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pěti až sedmi miliardách.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tak, jak dopadne v té soutěži s těmi ostatními. Proto také jsem byl mimochodem rád, že jsme volili tentokrát tohle aranžmá. Ono je teda jako někdy protivné a náročné, že zkrátka na tom, o tom jednáme o těch požadavcích ve sboru, že to není tak bilaterálně, že ministr financí prostě řekne: odcházíte odsud, uspokojen, z té budovy v Letenské ulici. Ale mnohem lepší je to takhle, aby totiž kolegové viděli, že i jiní mají starosti.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co je tam tedy pravděpodobné? To navýšení platů ve státní sféře včetně platů policistů, to už je téměř jisté?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
To je velmi pravděpodobné, ale bavíme se 1 procento, 1 a půl nebo dvě.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy se přikláníte k jaké variantě jako ministr financí?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Já bych, já bych byl někde buďto mezi 1,5 nebo 2. Podle toho jak se potom přikloníme k té horní hranici.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
U té horní hranice jste spíš?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
U té horní hranice, ano.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A na to peníze z těch zhruba 7 miliard teď nových peněz, když se.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ty už tam jsou, tam není potřeba z těch nových nic dávat.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tam není zapotřebí nic dávat?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ne, ne, ne.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dálnice. Zmiňoval jsem tady, že na důchodcích se ušetřily dvě miliardy kvůli změně valorizace. Ale jako to dává logiku, když se bude přispívat do výstavby infrastruktury, která, a budeme o tom mluvit za pár okamžiků s dalšími hosty tohoto pořadu, kdy ty peníze se vyhazují při výstavbě dálnic, protože máme dálnice předražené. Kývnete ministerstvu dopravy při všech těch závěrech Nejvyššího kontrolního úřadu, které jasně prokazují předraženost dálniční sítě v Česku na navýšení prostředků pro resort dopravy? Ano, nebo ne?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Takhle, na jedné straně jsou, a vy tady o tom budete mluvit důkladně, drahé a ještě horší je předražené stavby, a budete tady určitě mluvit o důvodech, které jsou jednak v soutěžení, které jsou, a v nějakých jeho netěsnostech, řekněme, ale které jsou také v tom objektivně, kolik sjezdů, nájezdů, výjezdů, podjezdů si zhltnou české dálnice. V jakém terénu se staví a podobně. Já vím, že jsem to jednou diskutoval velmi podrobně s panem profesorem Moosem. A ono to není tak úplně triviální, když se ty čísla jenom mechanicky porovnají. Čím neříkám, že se tu nestaví draze a někdy dokonce předraženě. Nicméně dává smysl veřejné peníze alokovat na infrastrukturu za podmínky dobrého soutěžení, nepředražených anebo zbytečně drahých staveb, protože…


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale ty podmínky splněny nejsou, pane ministře.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Protože česká infrastruktura není dokončena.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Prostě tahle průmyslová země. My nejsme Německo nebo Rakousko, Británie, Francie, která spíše opravuje už jenom a udržuje. A ty železniční koridory, nebo dálniční síť. My jsme země, která ji nemá dotvořenou.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, nemáme ji dotvořenou proto, že, a vracím se k tomu, nejsou splněny ty podmínky, o nichž jste mluvil.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
To je.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A proto se ptám. Jestli jste ochoten z těch zhruba 4 až 7 miliard, o kterých se bavíme, dát 3 až 4 miliardy na dopravní infrastrukturu?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Nikoliv, nikoliv mechanicky, pane redaktore, že je prostě vezmu a dám je tam. Tam je možnost vytvořit určitý pákový efekt, že dáme o něco víc, než jsme zatím byli schopni na operační program Doprava, která má celkem slušnou, ta jeho část jedna má velmi slušnou absorpční schopnost. A ten potom přinese prostě na evropských penězích výtěžek, nebo příspěvek až 5 miliard. To si dovedu představit.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O jaké částce se tedy bavíme? ... českého rozpočtu?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tam je, to je asi o 1,7. O 1,7 miliardy.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže maximálně dvě miliardy, víc.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
My tam zatím dávali míň, byli jsme takový macešštější, tam bych si dovedl představit tu alokaci.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Víc byste, víc byste tedy nešel?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Jinak samozřejmě, máme tam už samozřejmě na zajištění krajské dopravy a tak dále. Ono to ministerstvo něco prostě zhltne. No a něco si Fond dopravní infrastruktury převádí z letošního roku, protože to může, že jo. Mimochodem my jsme ještě rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury neprojednávali. Byť byl na vládu předložen. A byl moudře, abych tak řekl, přerušen, protože to nejde bez celkové debaty o státním rozpočtu. Takže dovedu si představit ještě nějakou alokaci směrem k dopravě. Ale já samozřejmě souhlasím s tím, že racionální využití a dokonce bych řekl povinné informování o tom využívání, v jakékoliv vládě, tak jsme to tam dali a pak už to nechte na nás, my to nějak sprovodíme ze světa. Tenhle život bychom už jsme si měli prostě odpustit. Chceme-li mít tu dopravní infrastrukturu takovou, o které jsem mluvil. Dokončenou, fungující, efektivní. 

Úsporné rozpočty

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale znovu je to o těch podmínkách a o nich budeme mluvit v další části tohoto pořadu, kdy hosty budou například šéf Ředitelství silnic a dálnic David Čermák či prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Dívejte se dál na Otázky. Předchozí vlády, jejich ministři financí, nás jako daňové poplatníky ujišťovaly, že dělají maximum pro to, aby hospodaření státní pokladny bylo úsporné. Stačí se vrátit v čase. I tyto výroky zazněly v uplynulých třech letech.

Jan FISCHER, tehdejší premiér /7. 7. 2010/
--------------------
Shoda je na tom, že na, při udržení letošního podílu deficitu státního rozpočtu, nebo deficitu veřejných financí na HDP ve výši 5,3 směřujeme v příštím roce. A potvrdili jsme si ono známé z konvergenčního programu 4,8. K tomu směřují prostě všechny, všechny, řekl bych, ty chystané, chystané metody, jak k tomu dospět.

Petr NEČAS, tehdejší premiér /ODS/ /28. 3. 2011/
--------------------
Pokud bychom nepřijali návrhy zákonů, které byly schváleny v závěru loňského roku, tak by deficit státního rozpočtu v letošním roce byl vyšší téměř o 80 miliard korun. Chceme opravdu konsolidovat veřejné finance tak, aby ve střednědobém horizontu v našich záměrech tedy do roku 2016 směřovaly k trvale vyrovnaným, respektive za předpokladu ekonomického růstu k přebytkovým veřejným rozpočtům.

Petr NEČAS, tehdejší premiér /ODS/ /12. 4. 2012/
--------------------
Za klíčové považuji to, aby vláda byla schopna uskutečňovat svoji rozpočtovou zodpovědnou politiku. To znamená dohodu nad rozpočty pro rok 2013 a 2014. Včetně nezbytných legislativních změn, protože to vyžaduje úpravu jak příjmové, tak výdajové strany státního rozpočtu.

Petr NEČAS, tehdejší premiér /ODS/ /6. 9. 2012/
--------------------
Za rozpočtové roky 2010 a 2011 všechny resorty ušetřili 80 miliard korun. Samozřejmě je ještě možné tam nebo onde něco škrtnout, ale my už se teď dostáváme na hranu, že například chybí prostředky na kofinancování.

Miroslav KALOUSEK, tehdejší ministr financí /TOP 09/ /3. 1. 2013/
--------------------
Deficit státního rozpočtu skončil ve výši 101 miliard korun. Připomínám, že Poslanecká sněmovna dovolila vládě deficit ve výši 105, takže deficitem 101 miliard korun jsme zákon splnili hluboko pod povolenou hranicí.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Výroky na téma státní rozpočet v čase a uplynulé tři roky. Slyšeli jsme tehdejšího premiéra Petra Nečase, který odhadoval rok 2016, by mohl být tím rokem, kdyby Česká republika se mohla vrátiti k vyrovnanému státnímu rozpočtu. Pokud byste měl vy říct datum, kdy je podle vás realistické, že státní rozpočty nebudou rok co rok končit v dluzích ve výši víc než sto miliard korun? Protože to všichni pak platíme v té dluhové službě.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tak já samozřejmě nejsem člověk, který by byl spokojen z vývoje narůstání státního dluhu. Protože ta tendence je samozřejmě nepříznivá, byť zatím ta celková výše a podíl dluhu k HDP je jaksi z hlediska evropského snesitelný a rozhodně se vejdeme někam do té první půlky. Dokonce vám řeknu jednu věc. Eurostat,tedy  Evropský statistický úřad dělá čas od času propočty, kde sečte dluhy domácností, dluhy korporací, čili privátní dluh, dluh domácností a státní, nebo veřejný dluh. A tam jsme na druhém místě jako nejlepší. Takže ona to není zase nějaká tragédie, ale ta tendence mě samozřejmě znepokojuje. To tvrzení, že budeme mít vyrovnaný rozpočet někdy okolo roku 16, ta teze je velmi odvážná. Tenhle názor já samozřejmě nesdílím.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste volil jakou tezi?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Já myslím, že tam budeme mít ještě určitě schodkový rozpočet. A jestliže se mě ptáte, abych z toho neutíkal, který rok...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano. Už mě znáte.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Který rok to, ne, tak... Ale já opravdu z toho utéct nechci. Já vám ten rok ale neumím říct, protože to bysme dělali jenom jako za té podmínky, že po volbách nepřijde nějaká vláda. Já vůbec nechci teď predikovat, která to bude. Ale ta přijde určitě s nějakým... Vidíme to na billboardech, vidíme to ve volebních programech. Tam jsou některá smělá prohlášení, která se týkají daní. A to samozřejmě ovlivňuje příjmy. My nemáme dobrou jistotu, jak ten výkon ekonomiky bude vypadat. Samozřejmě snění o takových tempech HDP, jakými jsme byli svědky někdy v polovině minulé dekády, to je opravdu snění. Samozřejmě i evropsky je ten vývoj ekonomiky, globální, nejen evropské, velmi křehký. Čili v tomhle prostředí budeme žít, to nás bude určovat. Čili já si myslím, že budeme ještě nějakou delší dobu žít s deficity. Budeme žít s nevyrovnanými rozpočty.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Odhadl byste to na konec dekády?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
No, to když bych byl optimista.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Do roku 2020? Do konce za něj?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
2020, 2020 jo, já bych jaksi byl velmi opatrný na tyhle prognózy.

Stát versus solárníci

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
340 korun, to je průměrná úspora každé domácnosti v této zemi, kterou má přinést zmrazení podpory obnovitelných zdrojů. Především pak elektřiny ze slunce. Návrh zákona, kterému dal koncem týdne zelenou Senát, ukončuje podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu prvního ledna příštího roku. Příjemci dotací také budou muset odkrývat své vlastníky. Snižuje i příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů, který spotřebitelé platí v ceně elektřiny. V roce 2009 platila každá domácnost na obnovitelné zdroje nenápadných 180 korun. Po dvou letech ale 7 krát tolik. Loni už to bylo dokonce 1 500 korun. Největší částky šly právě do fotovoltaiky, která přitom byla rok od roku levnější.


Pavel ŠOLC, náměstek pro energetiku, MPO /12. 9. 2013/
--------------------
Vlastně vznikl boom a to byl ten zákon z roku 2005 číslo 180. A problém byl ten, že podpora byla plošná, čili na všechny kategorie, nejenom na ty nejvyspělejší a nebylo tam žádné omezení, čili nebyla tam pojistka, která by říkala, kolik to bude stát a co si stát může dovolit jako, jako podporu.

Martin SEDLÁK, Aliance pro energ. společnost /12. 9. 2013/
--------------------
Zastropování nějaké podpory na době slunečních hodin za rok by nedávalo smysl. Protože například by to ovlivnilo fotovoltaické elektrárny, které jsou otáčecí a logicky mají o 40 procent vyšší výkon, než fotovoltaické elektrárny na pevné konstrukci.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zaznamenala Česká televize slova Pavla Šolce, náměstka ministra průmyslu a obchodu. A také ředitele pro energetickou soběstačnost Martina Sedláka. Do sporů se státem jde kvůli změnám podmínek provozování solárních elektráren zatím 40 tuzemských a zahraničních provozovatelů. A vůči státu zatím vznesly požadavek na kompenzaci ve výši tří miliard a tří set milionů korun. Platí tato čísla, pane ministře?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Platí tato čísla. Čili nejsou to desítky miliard, kteří nám někdy téměř jako poplašnou zprávu servíroval pan Šnábl v médiích, nebo někdo jiný. Je to prostě 3,3 miliardy, což neříkám, že je málo. Ty arbitráže buďto jsou rozjeté, nebo jsou prostě v nějaké fázi, kdy se brzy rozjedou. Ministerstvo financí vůči všem, jak jsem si ověřoval, se bude samozřejmě vymezovat, protestovat a tak dál. A máme, myslím, dobře nabito, aby to dopadlo dobře.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počítáte s tím, že ta koncem týdne senátem schválená novela přinese další požadavky nad rámec těch tří miliard a tří set milionů korun?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Já s nějakým dramatickým nárůstem na konto toho nepočítám. Ono se hodně o tom mluví, nebo z toho solárního byznysu přicházejí ty zprávy: tak teď. Prostě nastavili jste nám takovou a takovou solární daň a jak my s tím budeme žít? A budeme se soudit a podobně. Já myslím, nechme hlavy vychladnout. Já myslím, že už by to nemělo jít dramaticky výš.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Myslíte, že se...

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Jakkoliv s tím číslem 3,3, jako kdybych ho měl platit ze státního rozpočtu, to by mě hodně mrzelo.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak záleží, jestli budete platit nějaké předvolební věci, nebo jestli se budou platit arbitráže, on to konec konců platí jenom daňový poplatník, což říkám, ironicky. Že živelného rozmachu solární energetiky v Česku bývá obviňována i někdejší úřednická vláda právě zde přítomného Jana Fischera. Agenti BIS před lety odkryli, že se do solární byznysu zapojili také lidé, kteří nastavovali podmínky dotací. Zpráva za rok 2010 říká, podívejme se opět do archivu: " Část investorů, kteří se skrytě i otevřeně účastnili nekontrolovatelného rozvoje solárních elektráren, byli ve střetu zájmů. Tyto osoby se v minulosti podíleli na stanovení parametrů státní podpory pro obnovitelné zdroje. Rozhodovali o jejich pozdějších úpravách, nebo je ovlivňovali skrze významní podniky s účastí státu. Bohužel ve veřejné části zprávy BIS se nedočteme, o koho tedy konkrétně šlo. Tuto výsadu mají třeba prezidenti nebo premiéři této země. Měl jste ji a propos vy jako premiér, tudíž měl jste tyto informace, které skupiny, to znamená, věděl jste o tom, kdo to jsou solární baroni? A jak jsou ty podmínky nastavované?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Já, ne že bych si v detailu vzpomínal na ty zprávy, jejichž jsem byl adresátem v té době. A kdybych to věděl, tak vám to stejně teďko neprozradím, protože samozřejmě nemůžu, až do hrobu si tohle to musím odnést. To, co jsem četl ve zprávách BIS či jiných služeb.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mě by stačilo, pokud jste věděl o konkrétních lidech.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ale, ne, bez ohledu na to, jestli jsem věděl, nebo, nebo nevěděl, protože tohle to v podstatě, tyhle tušení jsme měli i z otevřených zdrojů.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No ale novináři bývají obviňováni, že to jsou jen spekulace a podobně. Takže.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ale tak já neříkám, že každý novinář spekuluje. Spekulujeme sem tam všichni. Ale víte, samozřejmě, já jsem... Tady jedna věc, to, co tady říkal pan náměstek Šolc, aby nám z toho jako neuniklo, to je totiž datum, on připomněl to datum, kdy ty fantasmagorické ceny a ta vysoká podpora nezdůvodněná fotovoltaiky byla nastavena. Bylo to v roce 2005. Já jsem se stal premiérem v dubnu roku 2009. Do té doby žádná politická vláda, přestože ceny solárních panelů šly rapidně dolů, čili ten byznys se stával ještě lukrativnější, nezasáhla. Nezasáhla. A naopak.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ty podmínky ale nastavoval Energetický regulační úřad, který je, který je nezávislý, a z těch dosavadních, z těch dosavadních informací se ukazuje, že to bylo někde mezi lety 2008, 2009. Ty podmínky, které...

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ano, on tam měl pro to rozhodování ale z toho zákona poměrně malý koridor. To byl ten problém. My jsme my, moje vláda v listopadu 2009 do Parlamentu, do sněmovny přinesla návrh zákona, který by stavěl ty, když to řeknu rychle ve zkratce, ty ceny z hlavy zase, zase na nohy. Naprosto racionální návrh. A je zajímavé, že tam ten zákon ležel, ležel a ležel. Takže to nešlo schválit na rok 2010, jak by bylo velmi žádoucí. A sněmovna to přijala v březnu následujícího roku, čili v roce 2010.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A upozorňovaly vás tajné služby, jestli na tom měli zájem i jednotliví poslanci? Protože jste logicky mohl vy víc veřejně vystupovat a upozorňovat na to, že tady úřednická vláda se snaží konat, ale politická reprezentace je nečinná.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Já jsem teď a připadá mi to téměř zábavné, když už prostě někteří upustili od té, řekl bych, až sprosté lži, že jsme tam nedali nic, že jsme nekonali. No tak oni konali, dokonce jeden jaksi zákonodárce nedávno řekl: on sem ten Fischer a ta jeho vláda něco dali, ale on nebyl dostatečně naléhavej. Tak takhle se poslanec, dnes už bývalý, staví k předloze, vládní předloze zákona.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No pokud má pravdu...

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
To je signál spíš pro voliče ..


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pokud má pravdu?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
On nemá pravdu. Jednak jsme o tom mluvili, jednak je, jednak by mě zajímalo, a tito lidé říkají: ta vláda, ten premiér na nás málo tlačil. Já mám obavy, že na ně tlačili jiní. Aby se to zdrželo.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy jste věděl, kdo by, věděl jste od tajných služeb, protože jste jako premiér těmi informacemi mohl disponovat. Jsou a byly ty podání tajných služeb, já nechci konkrétní jména, protože je jasné, že mi je neřeknete a případně si je odnesete do toho vašeho hrobu, jak říkáte. Ale...

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ještě chvíli počkáme.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jo, aby to zas někdo špatně nevykládal, to už se mi také stalo.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Přesně tak.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale můžete tedy říci, jestli jste ty informace i měl, na kolik jsou ovlivňováni i zákonodárci? A dávají tajné služby takové detailní informace premiérům či prezidentům této země k dispozici?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Pokud samozřejmě nedávají to konkrétně kdo a jak, může to být ve formě prostě upozornění, že tadle ta větev tam může být mezi těmi...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dostal jste to upozornění?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
A já si už, já se fakt, teď se nevymlouvám, já si nevzpomínám, že bych takovédle upozornění dostal. Mě stačilo to upozornění z trhu, jak ty ceny vypadají, že jsou hluboce zdeformované a že je s tím potřeba něco udělat. A to moje vláda udělala.

Personální změny na MF

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na závěr. V pondělí podle všeho propustíte ze služeb Ministerstva financí vašeho někdejšího náměstka Lubomíra Tomana, protože se podle všeho prokazoval falešným diplomem Ekonomické univerzity v Bratislavě, která potvrdila, že ten diplom nevydala. Považujete za chybu, že jste Tomana angažoval?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Já jsem ho angažoval za okolností, kdy jsem si nebyl vědom tohoto problému. Jak ten problém vzniknul, tak jsem konal. Pana náměstka jsem prakticky okamžitě, když jsem měl ty informace, zejména to vyjádření univerzity z Bratislavy podepsané děkanem, že tam není registrován, nestudoval a neabsolvoval, tak jsem konal a odvolal jsem ho, protože to je v souladu s mými manažerskými a dalšími zásadami. Já si neumím představit, že bych dělal něco jiného.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Byla to chyba, že jste si neprověřil to vzdělání?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Já jsem, tam na personálním odboru prostě u mě leží diplom a tak dále. Čili tam není co prověřovat. Já zase nejsem ta tajná služba, abych po tomhle lítal. Je to mrzuté, je to nepříjemné, ale myslím si, že nešlo, nešlo to řešit jinak, jinak já bych se za to ani lidsky nemohl ani morálně postavit. No a do pondělka má pan náměstek, vlastně bývalý náměstek, pan Toman má příležitost, aby doložil, že tomu bylo jinak. A jinak samozřejmě, pokud to nedoloží a věrohodně to nedoloží, tak se, je i koneckonců ve zkušební lhůtě, tak se rozloučíme s jeho působením na Ministerstvu financí. Jinak nelze.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte za něj už náhradu?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Náhradu zatím nemám, přemýšlím, přemýšlím o ní. A kdo by to měl být, teď na tu zbývající...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
O kom přemýšlíte?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Mám tam několik typů, to já musím napřed říct jim.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Bude to někdo z Ministerstva?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Nemůžu to vyloučit.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Protože je asi málo pravděpodobné, že by ministr financí v demisi zlanařil někoho zvenčí. Nebo je to takový zájem?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
No já lanařit, lanařit na tak krátkou dobu je samozřejmě sporné, to je jako lanařit lidi do dozorčích rad. Proto jsem tam velmi jaksi v tomhle tom zdrženlivý už teďko, 6 neděl před volbami mimochodem.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže nebudete, nebudete měnit vedení dozorčích rad, například Martina Románka?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Ne. To už nechám na ty další. V nejnutnějších případech, kdyby tam bylo potřeba nějakých substitucí, a bylo to za okolností, že by se tím mohl zproblematizovat chod působení těch dozorčích rad, tak jsem ochoten k tomu sáhnout. Ale nikoliv systémově, to znamená, že dodržím to, co jsem tady slíbil. Že bude k dispozici ta mřížka. To znamená kritéria pro jednotlivé typy, typy jednotlivých podniků, kde stát uplatňuje akcionářská práva, jací lidé by tam měli být. Kolik ekonomů, kolik právníků, jací ekonomové, prostě profily těch lidí. Ale to rozhodnutí, kdo tou mřížkou bude procházet, svěřím těm dalším. Výjimkou jsou jenom nějaké naléhavé věci, které si dovedu představit, protože proto je to překlenovací přechodná vláda.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A zatím vidíte takovou věc, když říkáte: dovedete si představit. To znamená, jako byste asi naznačoval, že nějaká změna.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tak pan ministr Kohout třeba odchází teď, nebo bude odcházet z dozorčí rady ČEZu, je potřeba posoudit, když to necháme neobsazené, jestli se něco bude dít. Já myslím, že nikoliv. Nebo tu substituci provedeme. Prostě tam, kde by to bylo riziko, že ta dozorčí rada bude špatně konat, tak to udělám.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, spíše to necháte i náhradu za Jana Kohouta na příští vládu?

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
I to si dovedu představit, tak jako v jeho případě si dovedu představit, že bych tu substituci udělal, nebo navrhnul. Ale jinak systémové obměny lidí personální v dozorčích radách 6 neděl před volbami, to nemá cenu. No kdybych vám to teď nabídl, tak...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Žádná dozorčí rada.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Tak asi byste si řekl: no, to přece zvážím, dyť on přijde někdo jiný, jiný ministr financí, bude to všechno jinak. A nechci to zase dělat tak, že se to bude, a teď to řeknu úplně na rovinu, s každým konzultovat na širokém politickém poli a pak budu vypadat tak, že jsem jenom prostě nominoval to, co mi někdo poslal na seznamu.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jan Fischer. Děkuji, že jste byl hostem Otázek a těším se na další rozhovor.

Jan FISCHER, ministr financí v demisi /nestr./
--------------------
Děkuji za pozvání.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.