CZ EN

Rozhovor s ministrem financí v Událostech, komentářích dne 11. června 2013

Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ministr financí Miroslav Kalousek. Dobrý večer.


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Dobrý večer, děkuji za pozvání.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak začněme tím, co je úplně aktuální. Firmám a živnostníkům poškozeným povodněmi prominete daň z příjmu za letošní rok a to až do výše škod na majetku, který k podnikání používají.


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Nejenom to. Potom to je jedna část úlevy, o které jsem konkrétně dneska rozhodl a bude účinná nejpozději ve čtvrtek. Jedna část je prominutí daně v rámci výše škody. Druhá část je odpuštění dopředu, odpuštění příslušenství, to znamená úroků z prodlení za daňové povinnosti, kterou živnostníci mají v roce 2013, to jsou zálohy. Oni nemusí platit zálohy, tedy když nezaplatí zálohy, tak se nemusí obávat sankcí. Fakt je, že budou-li potřebovat potvrzení o bezdlužnosti, budou-li chtít být bezdlužní, tak si musí dát individuální žádost, protože samo ujištění, že nebudou sankcionováni, je ještě nezbaví toho, že něco dluží státu. Pokud chtějí být bezdlužní, musí si dát individuální žádost, ale pokud to takovou, takové potvrzení o bezdlužnosti nepotřebují, pak se nemusí o nic starat, nemusí nic dělat, nemusí platit zálohy, zaplatí celkovou daňovou povinnost a nebudou mít za to žádné sankce. Právnické osoby, já bych to rád vysvětlil celé, protože to je důležité. Právnické osoby, pokud budou chtít odložit nebo snížit zálohy na daň, tak také musejí dávat individuální žádosti, ty to dopředu odpuštěné nemají, to mají pouze živnostníci. A třetí část těch úlev se týká těm, kteří za zdaňovací období 2012 teď 30. 6. mají zaplatit doplatek daně z příjmu, tak ti se rovněž nemusí bát žádných sankcí ani úroků z prodlení, pokud nezaplatí včas, a zaplatí-li do 31. 10., nebudou nijak sankcionováni, to znamená de facto mají tu povinnost také odloženou. Takže je to ve dvou rovinách. Odpuštění daně a možnost odložení a snížení záloh, které jdou z daňové povinnosti.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak a pojďme to precizovat ještě, ještě trošku víc. Kam se podnikatelé, firmy mají s těmito žádostmi obracet? Na finanční úřady.


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Na svůj finanční úřad.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čím to mají doložit, to bylo už v reportáži, čili expertní posudek, nebo potvrzení od pojišťovny ...


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Jak co, pozor, pozor, jak co. V případě, že bude uplatňovat ono odpuštění daně, o kterém jsem dnes rozhodl, tak to bude uplatňovat v příštím roce, protože to je za zdaňovací období 2013, takže buď v březnu nebo v červnu, až bude dávat daňové přiznání, tak k němu požádá o to odpuštění a doloží to posudkem buď pojišťovny nebo znalce. A samozřejmě se to netýká jenom nemovitostí nebo technologií, týká se to veškerých škod, to znamená materiálů, výrobků, prostě celková výše škody bude odečtena od daňové povinnosti. Tam je potřeba posudek znalce nebo posudek pojišťovny. V případě, že žádá o odložení těch záloh, tak nám opravdu stačí pouze buď nějaké potvrzení, že, že utrpěl škodu způsobenou povodněmi, anebo vystačí, vystačí s čestným, s čestným prohlášením. To je, to není odpuštění povinnosti, je to jenom odpuštění sankcí za včasné nesplnění povinnosti.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A tam žádost, eventuální žádost nebýt uváděný v seznamu dlužníků, to je proč? V případě, že se nebudou chtít ...


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne nebýt uváděný, já to znova vysvětlím. Já mám právo, já mohu dělat jenom to, k čemu jsem zákonem zmocněn, to znamená já mám právo v takovém případě, že je někdo postižen živelnou pohromou, odpustit sankce za to, že nezaplatil včas. Ale samo o sobě odpuštění sankcí a to, že se té sankce nemusí obávat, ještě neznamená, že neměl zaplatit. On měl zaplatit, akorát že nezaplatil, nebude sankcionován, to znamená nemusí se toho bát. Ale v okamžiku, kdy nezaplatil a měl zaplatit, tak samozřejmě figuruje na seznamu dlužníků státu, což spoustě lidí nebude vadit. Pokud ale bude živnostník potřebovat být bezdlužný, klasický případ v případě veřejné zakázky. V případě veřejné zakázky ve své obci je to pokrývač, ve své obci má šanci na veřejnou zakázku na škole, musí doložit bezdlužnost, tak pokud tu bezdlužnost bude potřebovat, tak se nemůže spolehnout na to, že mu finanční úřad potom odpustí ty sankce, že ho nebude sankcionovat, protože má rozhodnutí ministra odpuštěné dopředu, ale musí se přímo na ten finanční úřad obrátit, požádat o snížení nebo odložení záloh, finanční úřad mu vyhoví, to garantuji, a v okamžiku, kdy to bude na základě rozhodnutí finančního úřadu, tak je to rozhodnutí, které platí teď hned, on nedluží a může být kdykoli bezdlužný. A ten živnostník má dvě možnosti. Když potřebuje být bezdlužný, musí žádat. Pokud neoitřebuje být bezdlužný, nemusí dělat nic a nemusí se bát žádné sankce.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Je to jasné. Ty úlevy mají vstoupit v platnost nejpozději ve čtvrtek, jakmile vyjdou ...


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
V účinnost, platné jsou dnes. Dnes jsem o nich rozhodl.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Tak, v účinnost jakmile vyjdou ve finančním zpravodaji vašeho ministerstva a to je tedy také datum, od kdy mohou žádat ten čtvrtek?


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak v zásadě mohou žádat už odteď, protože ...


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Okamžitě, jasně.


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Důležité bylo, aby vstoupily v účinnost do 15., protože 15. června se platí zálohy.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A ti poškození podnikatelé a firmy mohou pomýšlet i na přímé dotace od vlády?


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Mohou pomýšlet v rámci programu ministerstva průmyslu, o kterém za prvé já nejsem úplně detailně informován, a za druhé o nich bude pravděpodobně pan ministr Kuba zítra informovat vládu, ale já nejsem přítel v takovým případě přímých dotací, nicméně nebude to v mé pravomoci ...


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Znamená to, že to nepodpoříte?


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Ne, nechci říct. Já, zítra nás asi čeká ta diskuse, navíc prostě to, co bude v pravomoci pana ministra průmyslu, to udělá ve své pravomoci. Já k tomu říkám jenom svůj přístup, ale myslím si, že ten přístup je velmi společný. Co nejméně dotací a co nejméně garancí, co nejvíce garancí a přístup, zpřístupnění k cizím zdrojům, to znamená k úvěru.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
No, to všechno jsou opatření, která jdou vstříc podnikání v důsledku toho jistému nastartování nebo oživení ekonomiky celého státu. Ale co daňové povinnosti a třeba také daň z příjmu lidí v zaměstnaneckém poměru? I ti mnozí mají majetek zaplavený, ocitají se ve finanční, existenční tísni, a mají samozřejmě tedy nárok na různé podpůrné dávky, ale neuvažujete, že by třeba i jim, třeba na přechodnou dobu, byla poskytnuta nějaká daňová úleva taky třeba na dani z příjmu?


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Je to logická otázka, ale ne, neuvažuji. A to vysvětlení je také logické. Ten zaměstnanec, jako jehož majetek, který slouží k bydlení nebo k rekreaci, je zaplaven a poškozen, je ve velmi nezáviděníhodné situaci, dobře jí znám, nicméně tou škodou, která mu vznikla na tomto majetku, nejsou sníženy jeho příjmy. Jeho příjmy plynou z něčeho úplně jiného než z využívání tohoto majetku. Koneckonců ten podnikatel také někde bydlí, a pokud je poškozen jeho majetek sloužící k bydlení nebo k rekreaci, tak tam si nemůže uplatňovat nic. To znamená tam podnikatelé i zaměstnanci jsou si zcela rovni a žádné daňové úlevy nemají. Ty úlevy se týkají výlučně majetku, který je používán k podnikání a to proto, že samozřejmě je-li poškozen majetek, který je používán k podnikání, tak to znamená současně i snížení příjmu z té činnosti. Když vám voda zaplaví halu, zničí vám technologie, zničí vám materiál i neprodané výrobky, tak nějakou dobu neprodáváte, nemáte ty příjmy, a tam je na místě ta daňová úleva. Jinak to absolutně to neznamená nerovnost mezi podnikateli a zaměstnanci, protože znovu opakuji, v případě majetku, který slouží k bydlení a k rekreaci, jsou si tyto skupiny zcela rovny, tam žádné úlevy nemají.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Když mluvíte o těch příjmech, co příjmy státu? Tak jestliže stát loni na daních z příjmu vybral od firem 128 miliard korun, od živnostníků 4 a 3/4 miliardy korun, teď budou následovat úlevy na daních, tak to bude výpadek v příjmech státu a nejenom státu, protože tyto peníze plynuly i do rozpočtu krajů a obcí.
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Výpadek to bude. My neumíme teď říct ten rozsah, protože neznáme rozsah těch škod. Neznáme rozsah škod, neznáme počet zaplavených firem. Budeme to znát z těch žádostí a z těch přiznání. A když jsme si dělali takový kvalifikovaný odhad, a teď, prosím, neberte mě za slovo, protože to je opravdu jenom kvalifikovaný odhad, tak když vezmeme, když bychom vzali takovou tu nejkatastrofičtější variantu, tak to prostě nemůže být více než 5 miliard. Osobně se domnívám, že to bude mnohem méně. Ale větší výpadek než 5 miliard pro příjmy všech veřejných rozpočtů, protože daň z příjmu je sdílená daň pro obce, kraje i stát, větší výpadek než 5 miliard to nemůže být, což samozřejmě je významný příjem, ale přece jenom v rámci veřejných rozpočtů a v rámci všech těch povodňových škod ne tak zásadní, ale pro některé podnikatele to může být pomoc zcela zásadní a na tomto, v tomto případě je ta solidarita podle mého názoru absolutně v pořádku.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Jaký je vůbec celkový momentální odhad celkových škod způsobený těmito povodněmi? Platí to, co se objevuje, že se to blíží 20 miliardám?


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Žádný momentální odhad neexistuje. Budou 4 typy škod. Budou škody na státním majetku, škody na krajském majetku, škody na obecním majetku. To všechno jsou škody, které budou mít nějak hrazeny z veřejných rozpočtů více či méně. A potom škody na soukromém majetku. O to, o těch škodách na soukromém majetku máme minimální informace. Ty se potom seberou na základě zjištění z pojišťoven a z hlášení. Škody na veřejném majetku se teprve pomalu začínají sčítat a ještě budou, bude chvíli trvat, než budou sečteny. Až budou sečteny, půjde to procesem, kdy vláda bude jednat o materiálu, kterému se v takovém případě říká strategie obnovy území, a bude jasně řečeno, jak velké škody byly na státním majetku a to samozřejmě ten stát musí uhradit celé. Jak velké škody byly na krajském majetku, tam stát krajům přispěje, přispěje jim významnou částkou, ale už jim to nezaplatí celé. A to samé s obecním majetkem. Obce budou hradit něco ze svého a významnou část jim stát přispěje.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ještě mě zajímá, jaký bude celkový dopad povodní na českou ekonomiku a to teda jednak ten krátkodobý nebo momentální, kdy podniky zastavily práci, a jednak, a to mě zajímá, ten dopad dlouhodobý. Hrubý domácí produkt neroste už 6 čtvrtletí, můžou teď nezbytné investice do obnovy, nutná poptávka po stavebních pracích nastartovat ekonomiku k akceleraci, jaksi vzdor některým ekonomům myslí třeba guvernér národní banky?


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Víte, já jsem o tom přesvědčen taky. Bohužel každá katastrofa vedle těch škod, které přináší a vedle těch okamžitých výpadků příjmu, protože se nevyrábí, tak s sebou nese potom jistý impuls v tom, že se to musí obnovit. Je to, je to, říká se to velmi těžko, bych byl velmi rád, kdybych to říkat nemusel, nicméně prostě to, co se zničilo a budou to jistě miliardy, to co budou muset soukromníci a veřejné rozpočty investovat do obnovy, je nepochybně prorůstový impuls. Koneckonců ne náhodou bohužel tím nejsilnějším prorůstovým impulsem v minulosti bývaly války. Válka je strašná nejenom v tom, že zabíjí lidi, ale že ničí majetek, který potom musí ...


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Čili věříte tomu, co říká Miroslav Singer, že toto může být impuls ...


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
On to neříká jen Miroslav Singer a není to otázka víry nebo nevíry. To je prostě otázka normálně fungující ...


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Říkáte tak to bude.


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Tak to, tak to bude. Nebude to samozřejmě vzhledem k tomu rozsahu, to neznamená nějaký zásadní prostě impuls, ale že to prostě bude prorůstové opatření, že to bude znamenat jisté oživení poptávky a tvorby některých pracovních míst, no to logicky bude. Jestli si, vždyť si to vemte i jenom na té obyčejné domácnosti. Kolik se najednou muselo koupit košťat a sav a gumových rukavic. To je prostě poptávka. Zrovna tak bude poptávka ve stavebnictví, zrovna tak bude poptávka při obnově komunikací, prostě zvýší se poptávka po určitém zboží a službách. No a zvýšení poptávky je prorůstový impuls.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
A poslední otázka, nutná otázka. Předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg a předseda hnutí STAN Petr Gazdík se mají zítra sejít s ministryní kultury Alenou Hanákovou. Dnes se objevila zpráva, že ji ve vládě vystřídá bývalý děkan hudební a taneční fakulty AMU Jiří Hlaváč. Je to už hotová věc?
 
Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Já nemám žádné informace, které bych vám mohl sdělit.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Ale že takto to bude, je fakt?


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Pane redaktore, odpusťte, já nemám žádné informace o té věci, které bych vám mohl sdělit, vám i vašim divákům se omlouvám.


Bohumil KLEPETKO, moderátor
--------------------
Pane ministře, já vám děkuji, přeji vám hezký večer, na shledanou.


Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
--------------------
Hezký večer.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.