CZ EN

Miroslav Matej v Otázkách Václava Moravce dne 7. dubna 2013

Rozhovor s Miroslavem Matejem, náměstkem ministra financí.
Zdroj: ČT 24 | 7.4.2013 | 13:05 | Pořad: Otázky Václava Moravce II.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Bazény, sportovní haly, cyklostezky. Na severozápadě Čech se stavělo z městských a z krajských peněz. Ovšem s vyhlídkou a příslibem evropských peněz. Finance z Bruselu se ale zasekly. Čerpání z operačního programu kvůli odhaleným podezřelým chybám stojí. V Karlových Varech čekají na 204 miliony. V Chebu na 170 milionů. Chomutovu teď chybí 317 milionů korun. Městu Ústí nad Labem víc než 122 milionů. V celém Ústeckém kraji pak jde o víc než 1,5 miliardy neproplacených dotací. Jedním z postižených měst je Děčín. Chybí mu k proplacení 170 milionů korun z evropských fondů. Radnice chystá žalobu. Doufá, že slíbené peníze vymůže pomocí soudu. Zástupci operačního programu s žalobami souhlasí. Tvrdí, že čekatelé by se měli začít bránit.

František PELANT, primátor Děčína /ČSSD/ /3. 4. 2013/
 --------------------
Smlouvu s nimi máme, neporušili jsme v žádným případě tuto smlouvu. Tak si myslím, že nějaká naděje by být mohla.

Petr NAVRÁTIL, předseda řídící Rady ROP Severozápad /3. 4. 2013/
 --------------------
Úřad Regionální rady potom bude žalovat stát, protože to řešení je na národní úrovni.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Budoucnost Regionálního operačního programu Severozápad zůstává nejistá. Ústecký kraj totiž odmítl finanční účast na zaplacení pokuty, kterou kvůli chybám v programu žádá Evropská komise. Zastupitelstvo kraje Karlovarského jednání přerušilo. Dál zvažuje, zda využije nabídku ministerstva financí na samostatné čerpání peněz.

Josef HORA, zastupitel Karlovarského kraje, starosta Chodova /HNHRM/
 --------------------
Je to hrozná situace v tom, že my jsme postavili sportovní halu, postavili jsme ji v souladu s pravidly, které byly přijaty a my bychom neměli dostat 72 milionů korun za to, že někde je nějaký problém, který nejsme schopni ovlivnit.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Pokuta pro Ústecký a Karlovarský kraj je dohromady 2,6 miliardy korun. Z toho Karlovarský kraj má zaplatit asi třetinu. Ústecký kraj trvá na tom, že zodpovědnost za kontrolu je právě na ministerstvu financí, proto zastupitelé placení pokuty odmítli.

Oldřich BUBENÍČEK, hejtman Ústeckého kraje /KSČM/ /25. 3. 2013/
 --------------------
Jsem přesvědčen, že kraj zvolil to nejméně bolestné řešení.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ministerstvo financí nabídlo oběma krajům půjčku ve výši 1,5 miliardy korun. Spoluzodpovědnost za pokutu Kalouskův úřad odmítá.

Miroslav KALOUSEK, ministr financí /TOP 09/
 --------------------
Východisko je jediné, ten, kdo nese odpovědnost za ta pochybení, ten musí tu pokutu zaplatit, potom může čerpat dál. My samozřejmě jsme připraveni poskytnou návratnou půjčku, ale návratnou. Že by se na té ztrátě podílel stát, byť jen jednou jedinou korunou, to zcela vylučuji. Nebylo by to fér vůči daňovým poplatníkům z jiných krajů.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Tím, že se zastupitelé Ústeckého kraje nepřihlásili k odpovědnosti za zneužívání peněz z Bruselu, podle kritiků jen zakryli chyby bývalého vedení kraje.

diskutující /25. 3. 2013//
 --------------------
1,5 miliardy by měli především zaplatit ti, kteří je zneužili a využili.

Přemysl RABAS, člen zastupitelstva Ústeckého kraje /Sdružení pro kraj/ /25. 3. 2013/
 --------------------
Ty věci fungovaly, jak byly nastaveny kmotry v Ústeckém kraji.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Pokud by se Regionální operační program Severozápad definitivně zastavil, uvízlo by v něm bezmála 5 miliard korun za projekty, které jsou uskutečněné a čeká se na jejich proplacení, ale i za ty, na které byla teprve uzavřena smlouva. A čas se krátí. Ukazuje se, že vyčerpání peněz z Regionálního operačního programu Severozápad určený pro rok 2013 včetně té pokuty, už není příliš reálné. Výzvy by se musely vypsat nejpozději k 1.květnu. Předcházet by tomu ale musela dohoda ministerstva financí, Ústeckého a Karlovarského kraje na zaplacení korekce a obnovení certifikace programu. Dalšími hosty Otázek jsou: náměstek ministra financí České republiky Miroslav Matej. Vítejte v Otázkách, hezký dobrý den, pane náměstku.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
A vítám i senátorku, zastupitelku Ústeckého kraje Alenu Dernerovou. Vítejte, paní senátorko, dobrý den.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Děkuju, dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Pro úplnost, do pořadu jsme zvali i hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka z KSČM, i jeho současnou náměstkyni, bývalou hejtmanku Janu Vaňhovou z ČSSD. Oba pozvání s odkazem na časové možnosti odmítli. Ty peníze, které měl mít Regionální operační program Severozápad, tedy s největší pravděpodobností propadnou, chápu to správně, pane náměstku?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Je pravděpodobné, že část prostředků se nestihne vyčerpat. Záleží na tom, jakým způsobem, a hlavně kdy bude ta korekce uhrazena a kdy Evropská komise znovu obnoví certifikaci tohoto programu ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Teď se zdá, že obnovená na ono čerpání nebude, protože se nikdo nemá k tomu, aby uhradil tu pokutu.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Je tady část programu týkající se projektu Karlových Varů, tam je to možná na lepší cestě. U Ústí víme, jak to jednání zastupitelstva dopadlo.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Vy opravdu si myslíte, že Karlovarský kraj kývne na tu takzvanou korekci, říkejme tomu laicky pokuta a že se dohodnete vy s Karlovarským krajem jako ministerstvo financí právě na tom splátkovém kalendáři a Karlovarský kraj bude dál peníze z ROPu Severozápad čerpat?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Já myslím, že to rozhodnutí, nevím tedy, do jaké míry je závazné, ale rozhodnutí karlovarského zastupitelstva již padlo. Tam ten příslib o návratné finanční výpomoci do roku 2020 ze strany ministerstva financí byl již oficiálně odeslán. Takže pokud Evropská komise bude souhlasit s tím, že se dofinancuje jenom tato část programu, nic by tomu nemělo bránit.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ono je tedy možné udělat z jednoho ROPu dva, chápu to správně?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Nebude se dělit ROP jako takový, ale nebudou se financovat projekty v té ústecké části.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Takže bude fungovat jenom Karlovarský kraj.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Pokud Evropská unie s takovýmto řešením bude souhlasit.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Máte jako ministerstvo financí jako auditní orgán takový příslib, že s tím Brusel souhlasit bude a že Karlovarský kraj na rozdíl od kraje Ústeckého ty peníze může čerpat?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
V současné době, pokud vím, probíhají jednání mezi ministerstvem pro místní rozvoj a Evropskou komisí, protože je tam víc otázek týkající se plnění monitorovacích indikátorů a obecně cílů celého programu tím, že by část nebyla implementována, tak by samozřejmě došlo k nenaplnění všech těchto indikátorů. To vše musí koordinátor pomoci MMR s Evropskou komisí projednat a stanovit nějaká pravidla na zbytek toho programovacího období.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Vy osobně si myslíte, že to projde, rozdělit jeden ROP na dva? Laicky.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Je možné, že Evropská komise, pokud dostane záruky, že ten systém byl změněn a že již to čerpání nastaveno tak, aby minimalizovalo možnost korupce nebo zneužívání prostředků, bude souhlasit alespoň s částečným dofinancováním tohoto programu.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ústecký kraj má z vyměřené pokuty, tedy korekce Evropské unie zaplatit 1 miliardu 800 milionů, to odmítá. O tom rozhodlo zastupitelstvo. Karlovarský kraj má dát 800 milionů a zvažuje nabídku ministerstva financí, že pokud peníze zaplatí, bude moci právě znovu z pozastaveného programu čerpat. Na pozastavené peníze z dotačního programu přitom čekají jak krajské úřady, tak statutární města. V Ústeckém kraji například Chomutov už prostavěl 317 evropských milionů. Nemá je proplacené. Děčín 170 milionů, Ústí nad Labem 122 a půl milionu korun. Jediné Teplice o žádné dotace nežádaly, protože jejich primátor Jaroslav Kubera, senátor ODS je kritikem evropských dotací. V Karlovarském kraji pak na 204 miliony za bazén čekají Karlovy Vary, Chebu schází 170 milionů, Chodovu 70, dotace váznou i řadě soukromých investorů, kteří hrozí žalobami. Vy jste, paní senátorko nebyla při tom samotném hlasování krajského zastupitelstva, ale dala jste jasně najevo, že vy byste také neplatila tu pokutu. I když sama jste byla kritičkou těch kmotrů takzvaných a rozkrádání evropských dotací. Jak to jde dohromady, když se rozkrádaly ty peníze v Ústeckém kraji, tak proč Ústecký kraj nemá platit?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Protože za to nemůže Ústecký kraj. Kraj vlastně není zřizovatelem té právnické osoby, kterou je Regionální rada. Regionální rada jako taková vlastně spadá, je to právnická osoba státu a vlastně my tady na tom zastupitelstvu jsme měli rozhodnout o rozdělení krajských peněz. Sáhli bychom do krajských peněz, já jsem zastupitelka a kterýkoliv občan Ústeckého kraje mi může říct, ale jako, proč jste to udělala, jako to jsou naše peníze ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
/nesrozumitelné, souzvuk hlasů/ ale dává logiku podíváte-li se na to, že v Radě Regionálního operačního programu jsou politici, kteří právě vedou kraj, takže tam to napojení na politickou odpovědnost lidí z kraje je obrovské. Byť to popisujete tak statutárně, jak to formálně je napsáno.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Ano, je to přesně tak, protože vlastně existovala takzvaná třetí fáze hodnocení projektů. V té třetí fázi hodnocení projektů byli právě také politici a vlastně ve výboru Regionální rady byli také politici. Takže všechno bylo zpolitizované. My jako Severočeši, nebo respektive já, inženýr Zelenka a senátor Doubrava jsme dali trestní oznámení právě na Regionální radu jako na právnickou osobu, protože v ní jsou ty fyzické osoby, které vlastně o tom rozhodovaly. Protože proč mají platit lidé Ústeckého kraje nebo Karlovarského kraje to, co nerozkradli. Prostě za těmi by ty korekce jít neměly. To znamená my bychom požadovali, aby v podstatě se skutečně ta korekce vztahovala na ty, kteří špatně čerpali, respektive byly tam projekty, které šly třeba za Ústeckým krajem, ty ať zaplatí Ústecký kraj, byly tam projekty, které šly za obcí nebo za městem, tak ať zaplatí obec nebo město. Plošnou korekci by měl zaplatit zřejmě stát, protože vlastně z důvodové zprávy k zákonu číslo 248/2000 sbírky paragrafu 15 Evropská unie vyžaduje zodpovědnost za využití prostředků strukturálních fondů takovou, aby ji nesl stát.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Pokud byste se ale měla podívat na skutečnou, faktickou míru zavinění, nikoliv formální, což je důležité rozlišit, tak jako míru zavinění podle vás opravdu nesou ti, kteří byli ve vedení Regionálního operačního programu Severozápad, používali k tomu ředitele úřadu, jeden z nich už teď sedí ve vězení, Petr Kušnierz, o něm bude ještě řeč a ministerstvo financí jako kontrolní a auditní orgán. Jak byste rozdělila míru v procentech zavinění těchto?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Nejvyšší míra skutečně leží na Regionální radě, na těch politicích, kteří rozhodovali a další ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Takže není to ministerstvo financí.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
... ta je, ten je druhý partner na tom je ministerstvo financí. Ono vlastně je to selhání dá se říci celého systému, protože tam máte vlastně 4 úrovně. Máte tam úroveň vlastně regionální rady, pak je auditní certifikační orgán a ministerstvo financí a koordinátor ministerstva pro místní rozvoj. Dá se říci,že opravdu největší díl zodpovědnosti leží na té regionální radě, na právnické osobě a další díl zodpovědnosti opravdu leží na tom ministerstvu financí.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
A míru odpovědnosti nejste schopna nějak kvantifikovat?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Vyčíslit, kdybych to řekla dejme tomu 55 % Regionální rada, 40 % finance. Protože tam vlastně selhala také kontrola.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Pane náměstku? Vy si nemyslíte, že tady selhala kontrola, že i vy jste se mohli poučit právě z fungování Regionálního operačního programu Severozápad a z toho, co se tam dělo, na co upozorňovala i senátorka Dernerová v souvislosti s Krajskou zdravotní, čerpáním evropských peněz a upozorňovala na to dřív než samotné ministerstvo financí, pak začalo ty peníze zastavovat.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Kontrola jednoznačně selhala. Jak bylo řečeno, za kontrolu zodpovídá Regionální rada, respektive Úřad Regionální rady. Pokud se bavíme o auditu, je známo, protože v poslední době se o tom hodně mluvilo, že auditní orgán nemá možnost jít na audit evropských prostředků dřív než jsou vyžádány z Evropské unie, to znamená dávno potom, co jsou ty které výdaje implementovány. Tudíž převádět nebo přenášet odpovědnost z úrovně regionu na auditní orgán ministerstva financí zní z tohohle pohledu dost absurdně.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
No, ano, paní senátorko?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Já jsem chtěl jenom připomenout, že ministerstvo financí říká, že vede vlastně metodicky, ale když jsme se podívali na nařízení Rady Evropského společenství číslo 1083/2006 z 11. července 2006 se říká, že pokud finance jako ministerstvo financí přenese zodpovědnost kontroly na jemu nějaký prostě na další subjekt, tak je ale zároveň to ministerstvo povinno zajistit nezávislost té kontroly. A například právě v tom Ústeckém kraji, ale dá se říci i v jiných krajích, právě ta nezávislá kontrola nebyla. Tam ty kontroloři prostě naprosto selhali.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Že to byl tedy alibistický přístup Českého státu a ministerstva financí?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Ano.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Já jestli můžu na to reagovat. Opět opakuji to, co jsem již řekl na začátku. Ministerstvo financí nemá oprávnění provádět žádnou kontrolu u žádného operačního programu. Jediné k čemu je oprávněno, je provádět ex post audity. Když zaměňujeme tyto dva pojmy, zdá se to možná jako lingvistická hříčka, ale je tam zásadní věcný rozdíl v těchto dvou pojmech. Audit se dělá dávno po tom, co jsou prostředky vyčerpány ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
No, tak to ne, úplně dávno ne.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
... tak je to rok, dva, někdy tři, záleží,
 kdy ty výdaje jsou předloženy k certifikaci, kdežto kontrola se dělá průběžně. Ministerstvo financí nikdy nedelegovalo žádné kontrolní pravomoci. Ano, audit ano, regionální operační programy, respektive úřady regionálních rad zaměstnávaly pracovníky takzvaný pověřených auditních orgánů, kteří byli metodicky řízeni z ministerstva financí, ukázalo se, že toto nastavení není zcela šťastné a proto jsme také přistoupili po konzultaci s Evropskou komisí k centralizaci.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ono právě tento týden v souvislosti s tou centralizací vyšlo najevo, že Evropská komise v březnu v dopise upozornila českou stranu, rozumějme ministerstvo financí, že jsou tady problémy u operačních programů, namísto 5, tak už 6. České ministerstvo financí poslal do Bruselu ve dvou případech špatné informace, a to udávanou míru chybovosti u dvou programů pokládá komise za nespolehlivou. Vy tvrdíte jako ministerstvo, že už jste Evropské komisi odpověděli. Jak?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Co se týče výročí kontrolní zprávy, jíž se tento dopis týkal, u všech operačních programů bez výjimky Evropská komise potvrdila, že tyto zprávy jsou v souladu s legislativou a k tomu požádala o určité upřesnění, ať už míry chyb, ať už nějakých doplňujících informací, u některých operačních programů, kde bylo málo projektů a kde se nepoužívaly statistické výběry vzorku operací ale jiné náhodné výběry, požádala o provedení přepočtu chyby na základě trošku jiného vzorce, a to bylo předmětem toho dopisu.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
V těch problematických programech zmiňovaných Evropskou komisí přibyl ještě program střední Morava, který zatím nemá ...

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
To je přesně ono.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
... pozastavené čerpání. O jaké chyby jde právě v té střední Moravě?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
U střední Moravy je to, jsou to obdobné typy chyb jako všude jinde, zejména veřejné zakázky, způsobilost výdajů. Tam ta certifikace formálně nebyla pozastavena, protože míra chyb byla pod 2 %, ale právě na základě dopisu Evropské komise, kde je navržen jiný vzorec výpočtu té chyby, při aplikaci tohoto nového vzorce ta chyba přesáhne 2 %.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
A vy tedy můžete už říci, kdy jako ministerstvo financí obnovíte čerpání peněz a změní se ta současná situace pozastaveného čerpání u těch vybraných Regionálních operačních programů, kde jste to zastavili letos v březnu? To znamená jestli se nemýlím, jde o Jihozápad, Severovýchod, Moravskoslezsko?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Plus ty sektorové operační programy. My jsme pozastavili certifikaci neboli předkládání žádosti o platby do komise. Financování těch programů běží dál, předfinancování s MMR běží dál, ty programy v podstatě nejsou tímto opatřením ministerstva financí v tuto chvíli žádným způsobem dotčeny, protože na těch účtech je dostatek prostředků. Samozřejmě, pokud by se situace ohledně úhrady případné korekce nevyřešila v průběhu několika měsíců, řekněme do půl roka, pak by mohl nastat problém s cashflow, obdobně, jak je to třeba u Severozápadu nebo středních Čech.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
U všech těch zmiňovaných, zmiňovaných ...

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
U všech, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
... programů. Čili i tam se budou muset zaplatit ty korekce?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Je to přesně tak. Možná bych navázal na to, co bylo řečeno u Severozápadu, proč by měli daňoví poplatníci z toho kterého kraje se podílet na úhradě té korekce. Ten systém funguje tak, pokud ta míra chyb přesáhne 2 %, což je hladina stanovená Evropskou komisí, pak se má zato, že ty chyby jsou i v ostatních neauditovaných projektech a komise požaduje úhradu finanční korekce na celý program, nikoliv jenom na ty dotčené projekty.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ale to je právě to nemorální a možná nesprávné.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Ne, to je takzvaná ta plošná korekce, protože se dá předpokládat, že ta chybovost bude i v dalších projektech a jinak já jsem jenom chtěla říci ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
No, ale tu pak odnáší i ti, co se mohli chovat poctivě.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Přesně tak, ale pak je nutné právě ty, co se chovají nepoctivě, tak prostě je nutno potrestat. Ale já jsem chtěla jenom zdůraznit, že vlastně ministerstvo financí mělo zajistit funkční nezávislost těch auditorů a tady prostě nebyla zajištěna. Takže tam prostě ty audity konkrétně u projektu Krajské zdravotní bylo 10 auditů, které neukázaly žádnou chybu a nezávislý audit Deloittu, který tehdy nakázal pan ministr Janota, prostě ukázal tu chybu. A se kterou nakonec vlastně pak vlastně přišla i Evropská komise, že to tak skutečně bylo. Jinak na gró auditního orgánu, já se doufám, že ta práce teď bude už lepší, ale byla jsem na semináři, kde teda vystupovali pánové z Účetního dvora, kde teda se hodnotily auditní orgány za rok 2011 a náš auditní orgán dopadl vlastně hůře než auditní orgán v Řecku neb na Sicílii, takže prostě ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Rozumějme ministerstvo financí.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
... ministerstva financí.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Pane náměstku?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Co se týče samozřejmě hodnocení Evropského účetního dvora, to bylo učiněno v určité době, byla, byly tam výtky, které se týkaly práce. My jsme to s nimi projednávali, to hodnocení v té době nedopadlo dobře. Přijali jsme spoustu opatření k nápravě toho stavu a myslím, že v současné době auditní orgán funguje, funguje bez problémů, o čemž svědčí reakce z Evropské komise a koneckonců i z účetního dvora, kdy i na margo korekce Severozápadu členů účetního dvora za Českou republiku jasně prohlásil, že ta odpovědnost nemůže ležet na ministerstvu financí.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Když jsme u machinací s evropskými penězi, tak konkrétně na severu Čech mají, jak jsem zmiňoval, prvního odsouzeného, bývalého šéfa dotačního úřadu Severozápad Petra Kušnierze. Ten dostal v lednu od Vrchního soudu v Praze 5 let natvrdo, pro přijímání úplatku za poskytnutí dotací z fondů Evropské unie. Krajský soud v Ústí nad Labem dal přitom trest Petru Kušnierzovi vyšší, 7,5 roku. Náměstek pražské vrchní státní zástupkyně Adam Bašný v rozhovoru pro dnešní Otázky považuje to lednové snížení trestu za špatné.

Adam BAŠNÝ, náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze
 --------------------
Vrchní státní zastupitelství považuje snížení trestu obviněnému Kušnierzovi a dalším za nedůvodné. Souhlasí s postupem Krajského soudu v Ústí nad Labem. Odkaz uvedený v odůvodnění Vrchního soudu v Praze na obdobné kauzy projednávané před odvolacím soudem považujeme za nesprávný a neodpovídající dané situaci, dané kauze.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Jaké kroky tedy teď pražské Vrchní státní zastupitelství podniklo proti snížení trest pro Petra Kušnirze? Tady je odpověď náměstka vrchní státní zástupkyně v Praze Adama Bašného.

Adam BAŠNÝ, náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze
 --------------------
Zde je nutné říci, že naše právní možnosti reakce na tuto situaci, jsou omezené, neboť rozhodnutí je v právní moci. Vrchní státní zastupitelství podalo podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství k zvážení možnosti podání dovolání proti těmto trestům. Podle našeho názoru nízkým trestům, nepřiměřeně nízkým trestům. Nejvyšší státní zastupitelství z důvodů procesních nevyhovělo našemu podnětu a odvolání podáno nebude.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Prozrazuje v rozhovoru pro Otázky náměstek pražské vrchní státní zástupkyně Adam Bašný. Podle něj však jeho úřad chystá ještě jeden krok. Jaký?

Adam BAŠNÝ, náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze
 --------------------
My v této věci podáme podnět ministru spravedlnosti k podání stížnosti pro porušení zákona. Nicméně v této souvislosti je nutno konstatovat, že i kdyby ministr spravedlnosti takovou stížnost pro porušení zákona podal, případné rozhodnutí, kterým by bylo vyhověno této stížnosti, bude znamenat pouze takzvaný akademický výrok o tom, že byl porušen zákon ve prospěch obviněných. Nic to nebude měnit na skutečnosti, že ty tresty tak, jak jsou uloženy vrchním soudem, budou v platnosti i nadále.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Dodává v rozhovoru pro Otázky náměstek pražské vrchní státní zástupkyně Adam Bašný. Dovolání připravuje také advokát Milan Hulík a Senátu bude adresována petice, která žádá nové otevření případu. Paní senátorko, pro vás je dobrou zprávou to, o čem mluvil náměstek pražské vrchní státní zástupkyně Adam Bašný, že chtějí dovolání k ministru spravedlnosti, tedy stížnost pro porušení zákona, byť to je jenom akademický účinek?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Ano, je to pro mě dobrou zprávou, protože prostě ta situace kolem toho Severozápadu je velmi teda problematická. Pan Kušnierz vlastně byl také ve třetí fázi hodnotitelů, to znamená, že on vlastně se podílel na výběru těch projektů, doporučoval je vlastně do schválení do výboru a pak vlastně začal teda s těmi jednotlivými projekty mohl manipulovat. Vlastně, jak by se řeklo, podívejte se, tady někdo udělal obrovskou chybu a vlastně nic se mu nestane, protože 5 let za 2,5 roku se vypustí a majetek mu zůstane, to je další velký problém. Protože si myslím, že mnohonásobně větší potrestání těch lidí bylo, by, kdyby se řeklo, ano, tady máš majetek, ale na ten jsi si opravdu vydělal? A nebo kolik jsi vlastně z toho si vydělal opravdu a co je navíc a ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Vy totiž, vy totiž v rámci rozhovorů, které jste poskytla regionálním deníkům, tak říkáte, že by právě měli platit ti, kteří za to nesou odpovědnost a ne zase nějaká splátka ministerstva financí nebo ty plošné škrty. Myslíte si, že to v českém právním řádu je reálné, aby ti, co zneužili evropskou dotaci, tak aby to zaplatili oni, aby nenesli ty náklady všichni, kteří se mohli chovat korektně, protože dochází k těm plošným škrtům?

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Věřím, že ano. Proto jsme právě dali to trestní oznámení na Regionální radu, kde je vlastně ten výbor, kde seděli ti politici, ať už ze strany ODS nebo sociální demokracie, kteří v podstatě o tom nakonec rozhodovali. To znamená, že tam vlastně předsedou byl pan inženýr Šulc, z ODS tam pan Budiač, za sociální demokraty tam byla vlastně Arno Fišera, paní exhejtmanka Vaňhová a byli tam další ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
No ale ti stáli například hejtmanka, bývalá hejtmanka Jana Vaňhová je teď vicehejtmankou a vidíte, že vše funguje dál.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
No, to je právě ten náš systém. Tam bohužel zase ta situace je taková, že komunisté se rozhodli jít vlastně do spolupráce se sociálními demokraty, před tím tam byli sociální demokraté ve spolupráci s ODS, takže bohužel ten volič je nějakým způsobem rozhodli, ale nakonec ty politické hry dopadly třeba úplně jinak. Protože původně tam určitý hlas, že jo nebo ne původně, je tam určitý hlas ze strany voličstva, jednak jsou tam Severočeši, jednak je tam seskupení Pro kraj, kteří jednoznačně vlastně stojí na té druhé straně ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
A vy myslíte, že právně je možné tyto lidi hnát ke zodpovědnosti, aby oni to spolufinancovali, když se podíleli politicky ...

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Domníváme se, že ano, dali jsme trestní oznámení, takže čekáme, jakým způsobem zareaguje policie.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ono je i zajímavé odůvodnění rozsudku, kterým snížil Vrchní soud v Praze bývalému šéfovi dotačního úřadu Severozápad Petru Kušnierzovi trest. Tady je. Pojďte se na něj podívat. "K osobě obžalovaného je třeba uvést," rozumějme k osobě Petra Kušnierze, "že je přinejmenším zarážející, jak se do vlivného postavení dostal. Když jeho předchozí aktivity skončily fiaskem s podezřením při nejmenším na nekalé praktiky. V letech 1995-99 pracoval na mostecké radnici, kde byl z pozice vedoucího odboru investic a údržby odvolán pro poškozování zájmů města při vypisování /nevypisování/ výběrových řízení. Jako soukromý poradce měl poté vylákat 20 tisíc dolarů a 2 miliony korun, které mu byly údajně ukradeny v Turecku. Jako předseda Bytového družstva Spobyt čelil dalšímu trestnímu oznámení pro špatné hospodaření. Poté se dostal na ministerstvo zemědělství, odkud byl z pozice náměstka odvolán pro nekompetentnost. Když neoficiálním důvodem byly machinace se dvěma IT zakázkami za víc než půl miliardy korun, za které byl ministerstvu uložena dosud nepravomocná pokuta 1,8 milionu korun. Od 11. prosince roku 2009 se obžalovaný ředitel, tedy obžalovaný stal ředitelem Regionální rady Regionu soudržnosti Severozápad v Ústí nad Labem. Do úřadu jej přijímal bývalý hejtman Jiří Šulc, který jej v minulosti jako starosta Mostu z mostecké radnice vyhodil. Tím má odvolací soud na mysli některé spoluzavinění ze strany těch osob, které jej do zodpovědného postavení, ve kterém zklamal, dosadili. Přesto, že po předchozích problémech obžalovaného věděli nebo alespoň vědět mohli. Ze shora uvedených důvodů odvolací soud výrok o trestu odnětí svobody obžalovaného Kušnierze zrušil a snížil mu trest ze 7,5 na 5 let." To je odůvodnění rozsudku Vrchního soudu v Praze. Proč tedy policie a státní zastupitelství pak nekonají, proti například bývalému hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi? Co na tuto část rozsudku říká náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze Adam Bašný?

Adam BAŠNÝ, náměstek vrchní státní zástupkyně v Praze
 --------------------
Na tuto část odůvodnění nepovažuji za zcela relevantní. Protože v obsahu celého spisu nejsou obsaženy žádné důkazy, které by jaksi trestní stíhání proti dalším osobám odůvodňovaly. Nakonec bezvadnost postupu všech orgánů konstatoval i Vrchní soud v Praze. Proto to považuji spíše za jakýsi komentář než za trestně právně relevantní skutečnosti.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Prozrazuje v rozhovoru pro Otázky náměstek pražské vrchní státní zástupkyně Adam Bašný. Přesto tento komentář vedl ke snížení trestu pro Petra Kušnierze o 2,5 roku z těch 7,5 na 5 let. Dá se, pane náměstku, z pohledu ministerstva financí, pak když jste auditním orgánem, dohledat i konkrétní zodpovědnost, aby ti, kteří ty škody způsobili, tak aby je spolufinancovali a aby nedocházelo k tomu, že se plošně škrtne a dojde k přetahování, jestli to mají platit finance, nebo kraj?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Samozřejmě u těch konkrétních projektů to dohledat lze. Tam problém není. Jak jsem již naznačil, problém je pokud ta celková míra chyb přesáhne stanovenou hodnotu, pak ta pravidla jasně mluví, že se to týká celého programu, ale ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
I když, promiňte, i když na těch chybách mají zase spoluzodpovědnost i politici, protože ten systém nastaví tak, že prostě vám logicky ta chybovost musí být vyšší než ta 2 %?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Jak jste sám naznačil, v krajských volbách toto voliči nezohlednili. Proč se tomu tak stalo, já neumím posoudit.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Takže není možné s tím nic dělat?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Já bych nepřeceňoval význam plošných korekcí. Problémem u Severozápadu je, že ta plošná korekce vystřelila hrozně vysoko. Měli jsme plošné korekce už i u jiných programů a tam se to nějakým způsobem vyřešilo. Jde o to, že pokud ta plošná korekce zasáhne celý program, nic nebrání Úřadu Regionální rady, aby zintenzivněním své kontrolní činnosti šel i na ty projekty, nebo šla na ty projekty, které nebyly předmětem původného, původního auditu a pokud zjistí porušení předpisů, tak si stáhne prostředky od těchto příjemců a částečně vykompenzuje dopad plošné korekce. Naopak, pokud zjistí, že tam problémy nejsou, tak se má zato, že ty projekty jsou v pořádku a plošná korekce má za následek pouze to, že se musí zafinancovat nové projekty v rámci toho regionu a region o ně nepřijde.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Paní senátorko, když jsem vám teď četl ten rozsudek a zároveň jste slyšela odůvodnění Adama Bašného, náměstka pražské vrchní státní zástupkyně, kdy on říká: Tam v tom spisu nebyly žádné důkazy, které by umožňovaly ten trest snížit, respektive teď stíhat osoby typu bývalého hejtmana Jiřího Šulce, protože důkazně on prostě není prokázáno zavinění ve vztahu k Petru Kušnierzovi.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Ano, já musím souhlasit s panem Bašným, protože jsme se nad tím zamýšleli také v našem týmu a vlastně zkonstatováno bylo totéž. Tam je důležité v podstatě zjistit, jakým způsobem byl pan Petr Kušnierz vybrán na ředitele úřadu. Takže to je teď to, co nás zajímá maximálně. Protože tam se dá najít eventuelně problém, protože zda-li tam byl vybrán volbou nebo prostě nanominován, takže to už je pak dvojí cesta, protože pan inženýr Šulc znal pana Kušnierze už z dob, jak jste říkal, mostecké éry a věděl o něm jaký to člověk je a po těch několika peripetiích, protože byl vlastně na ministerstvu zemědělství u pana Gandaloviče, kdy byly problémy, nakonec se stane takhle vysoko postaveným úředníkem, takže tam určitě zádrhel bude.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Ono do regionů v České republice původně hodlá Evropská unie vložil v rámci operačních programů v přepočtu víc než 123 miliardy a 600 milionů korun. Česko si i přes varování před složitou kontrolou vytvořilo před 6 lety 7 Regionálních operačních programů, nad každým bdí samostatná Rada regionu. Z krajských politiků, viz Severozápad, nejvíc peněz víc než 19,5 miliardy měl dostat právě Severozápad, tedy Karlovarský, Ústecký kraj. Proplacena byla v lednu asi polovina. Stejně to vypadalo u druhého největšího příjemce dotací v Moravskoslezském kraji. Další problematický ROP Jihozápad měl proplaceno 56 %. Nejúspěšnější byl v proplácení ROP Severovýchod, přes 70 %. Umíte už dnes, pane náměstku, odhadnout, kolik procent, respektive jaká přesná částka v nominálu nebude vyčerpána v těch operačních programech? Je to už dnes možné odhadnout?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Otázkou je, jakým způsobem měříte úspěšnost programu, jestli tím, kolik je vyčerpáno nebo to, na co to jde. Ale k vaší otázce. V tuto chvíli to nelze říct ...

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
No, to by bylo velmi neúspěšné, kdybychom se měli bavit o těch golfových hřištích a různých věcech.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Přesně tak. V tuto chvíli okamžitá ztráta alokace nehrozí u žádných programů, krom ROP Severozápad a ani tam ten dopad nelze v tuto chvíli jednoznačně stanovit, protože je nutno nejdřív z Evropskou komisí doladit podmínky znovuobnovení čerpání u tohoto programu.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Takže nehrozí, že by propadly ty peníze?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
V tuto chvíli ne. Jak to bude za pár let, je otázka.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Počkejte, teď se bavíme ale o tom současném programovacím období.
 Takže ty peníze budou u všech regionálních operačních programů vyčerpány?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
V současném programovacím období v letošním roce se předpokládá, že všechny operační programy splní daná pravidla, ta pravidla N+3, N+2, jestli tak bude i v roce 2013, 15, 16, 17, kdy se bude dočerpávat, bude záležet na tom, jak chybové ty programy budou a jakým způsobem bude čerpání probíhat.

Václav MORAVEC, moderátor
 --------------------
Konstatuje náměstek ministra financí Miroslav Matej a hostem byla i senátorka, zastupitelka Ústeckého kraje Alena Dernerová. Děkuji vám za vaši účast v Otázkách. Na shledanou.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
 --------------------
Děkuji. Na shledanou.

Alena DERNEROVÁ, senátorka /nestraník za Severočeši.cz/
 --------------------
Děkujeme, na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.