CZ EN

Rozhovor s Ladislavem Minčičem: Rok od začátku metanolové aféry

Rozhovor s Ladislavem Minčičem, prvním náměstkem ministra financí
ČT 24 | 3.9.2013 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ve studiu jsou 1.náměstek ministra financí Ladislav Minčič a také viceprezident Unie výrobců lihovin Pavel Dvořáček. Dobrý večer, pánové.

Pavel DVOŘÁČEK, viceprezident, Unie výrobců lihovin
--------------------
Dobrý večer.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý večer.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane Dvořáčku, zajímá mě, jestli z vašeho úhlu pohledu se po tom roce snížila možnost nějak zásadně, že se vynoří podobná aféra jako před rokem?

Pavel DVOŘÁČEK, viceprezident, Unie výrobců lihovin
--------------------
Tak určitě je potřeba si odpovědět ve dvou rovinách. První věc je ta, že skutečně policie, celníci pracovali, udělali kus práce, to znamená, že část těch míchačů bez pochyby je obviněných, to znamená, nemohou se věnovat té v uvozovkách činnosti, které se věnovali před rokem. A druhý rozměr je ten, že se zatím nestalo definitivně nic z hlediska zákona tak, jak jste říkali v té předcházející reportáži, tak bohužel zatím zákon schválen nebyl, respektive prošel Poslaneckou sněmovnou a teďka všichni doufáme a věříme, že bude schválen Senátem a následně podepsán prezidentem, aby skutečně v prvním výročí metanolové kauzy jsme se z hlediska zákona posunuli o kousíček dál a zmenšili to hřiště pro nelegální výrobce alkoholu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
A ta odpovědět na mojí otázku tedy zněla ano nebo ne?

Pavel DVOŘÁČEK, viceprezident, Unie výrobců lihovin
--------------------
Tak já bych řekl, že se zmenšil prostor pro černý trh, pro nelegální výrobce v České republice, určitě ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, před rokem lidé pana Dvořáčka, myslím tím s Unie výrobců a prodejců lihovin na adresu státu, státní správy a také ministerstva financí říkali toto: "Na to, že černý trh existuje, upozorňujeme státní orgány poměrně často. Současná situace ukazuje nejen na existenci trhu, ale i na to, že je velký a má velké distribuční možnosti." Už s tím státní orgány něco udělaly?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak nepochybně ano. Já bych chtěl říci, nemohu tedy mluvit obecně, ale konkrétně za resort financí, tedy za celní správu, že ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Proto tady jste.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
... například čtvrtletně před metanolovou aférou jsme prováděli, mluvím o celní správě, ano, řádově za ten kvartál zhruba 2 až 3 tisíce kontrol zaměřených speciálně na problematiku lihu nebo lihovou. V období vrcholící aféry, to znamená v tom období od září loňského roku, ano, to kvartálně bylo řádově víc 20 až 30 tisíc a ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jak je to teď, pane náměstku?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
A teďka v této chvíli jsme se stabilizovali zhruba na trojnásobku kontrol, které byly v dobách před aférou.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takže na 6 tisíc.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
6, 7 tisíc každý kvartál, přičemž mohu říci, že strašně hodně udělaly nejenom speciální kontroly celní správy, ale i spojené koordinované kontroly velké akce v zimě na konci loňského roku a na začátku letošního roku, u kterých například za celní správu asistoval každý čtvrtý celník. Tyto velké akce splnily svůj účel a myslím si, tak jak bylo i konstatováno, že hodně jaksi proředily černý trh s alkoholem.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
S tím souhlasíte, pane Dvořáčku, že černý trh byl proředěn?

Pavel DVOŘÁČEK, viceprezident, Unie výrobců lihovin
--------------------
Já si myslím, že to je velice možná jakoby dobrý termín, to znamená, jestliže jsme předtím odhadovali, že černý trh byl někde 25, možná až 30 %, tak určitě musíme říci, že se částečně zmenšil a nemáme dneska žádnou teda stoprocentní studii, ale v každém případě černý trh se v České republice zmenšil za ten rok.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Víte, já jsem vám citoval to, co jste říkali před rokem z jednoduchého důvodu, protože vy, tím myslím zejména ty velké výrobce a distributory lihovin, jste vypadali značně podrážděně a říkali jste - stát dlouhé roky nereagoval na to, že jsme mu říkali o existujícím propracovaném systému černého trhu. Když se podívám zpátky o několik měsíců, tak v půli května vaše unie komentovala v Českém rozhlase situaci takto, to znamená ne před rokem, ale před necelým půlrokem:
"Více než 8 měsíců po tom, co metanolová aféra vypukla, nebylo do dnešního dne implementováno žádné silné opatření, které by eliminovalo černý trh. To je ten, který přinesl kontaminovaný metylalkohol." To jsou slova lidí z vaší unie. Změnilo se něco dodnes?

Pavel DVOŘÁČEK, viceprezident, Unie výrobců lihovin
--------------------
Tak jak jsem vám říkal na začátku. Tak samozřejmě zákon o povinném značení lihu, o kolkování, lidově řečeno, respektive změna živnostenského zákona prošla zatím pouze Poslaneckou sněmovnou a na co čekáme, skutečně čekáme, tak je to, že tento zákon bude schválen Senátem, bude podepsán prezidentem a předpokládáme, že v listopadu nebo v prosinci letošního roku, pokud to dobře půjde, bude uveden v život, takže z tohoto pohledu ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře, kdybychom byli konkrétní, tak Senát to má na plánu při další schůzi, která začíná 12. září.

Pavel DVOŘÁČEK, viceprezident, Unie výrobců lihovin
--------------------
Příští týden, ano.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Uděje se třeba to, co jste říkal, že to bude schváleno, podepsáno prezidentem a tak dále, tak potom už bude vyhráno, černý trh nebude existovat?

Pavel DVOŘÁČEK, viceprezident, Unie výrobců lihovin
--------------------
Ne, ne. Je potřeba říct, že vyhráno nebude nikdy, jo, to je určitě jakoby nekonečný prostě proces, který ze strany státu vždycky bude muset být jakoby velice silně kontrolován a nejenom v nějakých, řekněme, intervalech, ale je to skutečně jakoby dlouhodobá a dlouhodobá snaha ze strany státu. Odpovídá to tomu, že prostě spotřební daň na lihoviny je ve výši 285 korun na litr stoprocentního alkoholu a to je velice velkou motivací pro určité, řekněme, skupiny nebo jednotlivce, aby tuto daň nezaplatili a na úkor státu aby se obohatili. To znamená, je to kontinuální proces, to za prvé. A za druhé, v každém případě je třeba, aby stát v uvozovkách neusnul na vavřínech v tom, že skutečně se schválí, pakliže se schválí zákon, ale aby i v té represivní rovině a kontrolní rovině aby neustále fungoval tak, jako funguje nebo fungoval teďka v posledních několika měsících.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Takže tak, jak to popisoval pan náměstek Minčič, to znamená počet těch kontrol, zejména od celníků, tak tak je to v pořádku, tak by to mělo pokračovat dál.

Pavel DVOŘÁČEK, viceprezident, Unie výrobců lihovin
--------------------
Určitě, určitě. Já si myslím, že skutečně je to věc, že ten dlouhodobý tlak a kontrola ze strany státu musí, musí fungovat a to je jedna z mála věcí, která skutečně může vést k tomu, že ten černý trh nebude nula, tak jak jste říkal, nebude to vyřešeno, ale bude to zmenšeno na nějakou relativně rozumnou úroveň, takovou jakou asi je černý trh v ostatních zemích v rámci třeba Evropské unie.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, kromě zákona, který teď nemáte úplně v rukou, protože je v Senátu, zákon o povinném značení alkoholu, máte ještě, řekněme, nějakou páku, kterou byste mohli působit na černý trh, kromě tedy těch kontrol, které jsme zmiňoval?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Jasně. Já bych chtěl především říci a uklidnit i diváky, aby neměli dojem, že v podstatě rok se z hlediska legislativy nebo, řekněme, zákonů a vyhlášek a nařízení nic nedělo. Není tomu tak. Je si třeba uvědomit, že ještě v září loňského roku byla vydána novela vyhlášky, tedy prováděcího předpisu k dnešnímu dodnes existujícímu ještě stále platnému, řekněme, starému zákonu o povinném značení lihu, kterou se změnily. Diváci si asi vzpomenou ony kontrolní pásky, velmi rychle jiný resort, konkrétně zemědělství, přijal to nařízení vlády, kterým se stanovil takzvaný rodokmen, potom následovaly koordinované akce v rámci plánu nulové tolerance, kde ve velké součinnosti fungovaly kontrolní orgány nejenom Policie České republiky a celní správy, ale i inspekce obchodní, potravinářská. Ta koordinace zásahu přinesla svoje plody určitě. A chtěl bych říci, že nejenom zákon o povinném značení lihu, ale i novela živnostenského zákona, který v podstatě zavádí koncese pro prodejce alkoholických nápojů ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, pane náměstku, pokud dovolíte, od vás, od lidí od vás z unie, pane viceprezidente, jsem slyšel několikrát stesk právě na tu novelu živnostenského zákona a na ony koncese, že to není tak úplně dobré opatření, respektive dostatečné, protože podle vašeho názoru ty licence se udávají nebo dávají a budou dávat v podstatě každému, kdo bude mít čistý trestný rejstřík.

Pavel DVOŘÁČEK, viceprezident, Unie výrobců lihovin
--------------------
Máme pravdu. Určitě si myslím, jako že jsme nedokázali využít, řekněme, toho pocitu z prohibice, to znamená i takové, řekněme, nějaké občanské poptávky po tom, aby se udělalo ještě na tomto poli jakoby víc práce. Teď mám na mysli v rovině legislativní. Na druhou stranu ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jenom pardon, komu by se podle vašeho názoru tedy koncese na prodej alkoholu měla vydávat?

Pavel DVOŘÁČEK, viceprezident, Unie výrobců lihovin
--------------------
Já to řeknu takhle. Já si myslím, že tohle je nějaký kompromis. Tam je potřeba říci ještě to B. To znamená skutečně se nakonec prosadilo tedy to ze strany ministerstva financí, že koncesi dostane v podstatě každý, ale na druhé straně v okamžiku, kdy udělá jednu chybu, tak je tam relativně solidní jakoby sankční systém, aby už se do toho systému podruhé nedostal nebo nenapsal si firmu na manželku nebo v té konkrétní provozovně, aby již tato činnost nemohla být provozována. Takže svým způsobem je to hodně možná jakoby liberální novela, nicméně jakoby za unii jsme samozřejmě rádi za jakýkoli posun, jo. Jestliže jsme mohli těch kroků udělat 10 a udělal se jenom jeden, tak svým způsobem jsme rádi, že se udělal aspoň ten jeden a vnímáme to, že je to skutečně jakoby dlouhodobý tlak a dlouhodobý i zájem státu, aby se skutečně spotřební daň vybírala a aby na trhu byly pouze rovné podmínky. My nechceme nic jiného, pouze rovné podmínky.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, ohledně přidělování nebo udělování licencí, koncesí na prodej alkoholu, z jakého důvodu nešlo dát přísnější pravidla? Protože ty výhrady mnohdy směřují k tomu, že čistý trestní rejstřík může mít takzvaný bílý kůň, který bude mít na sebe napsaný daný obchod a za ním může být kdokoli.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Tak já především chci poznamenat, že tato novela, mluvíme-li o živnostenském zákoně, spadá do kompetence kolegů z ministerstva průmyslu a obchodu a oni pochopitelně ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Jsem si toho vědom, ale přesto vám tu otázku kladu.

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
... dbají podmínek jaksi zachování přístupu na trh, zachování jisté, řekněme, svobody podnikání, a proto jakákoli regulace je ze strany ministerstva průmyslu a obchodu pochopitelně velmi pečlivě zvažována, do jaké míry je možné nebo není možné příslušnou živnost nebo příslušné podnikání regulovat. Já si myslím, že to, co je v současné době v legislativním procesu, je asi v tuto chvíli maximem možného. Já jenom jednu větu. Ještě se vracím k tomu, že může být dojem, že ten legislativní proces je strašně zdlouhavý nebo pomalý. Já mohu mluvit jenom ...

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Pardon, vy sám ho máte?

Ladislav MINČIČ, 1. náměstek ministra financí
--------------------
Já mohu mluvit jenom za resort financí a chci říci, že návrh nového zákona o povinném značení lihu jsme za můj resort předložili ještě v prosinci loňského roku do vlády. Čili poté je to jaksi v působnosti orgánů, které já bezprostředně ovlivnit nemohu.

Martin VESELOVSKÝ, moderátor
--------------------
Díky oběma za komentář a za návštěvu. Hezký večer, na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.