CZ EN

Rozhovor s Miroslavem Matejem k nezahájení certifikace některých operačních programů

Rozhovor s Miroslavem Matejem, náměstkem ministra financí.
ČT 24 | 19.3.2013 | 21:10 | Pořad: Ekonomika

David BOREK, moderátor
--------------------
Na telefonu je teď náměstek ministra financí Miroslav Matej. Vítejte ve vysílání.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Přeji dobrý večer.


David BOREK, moderátor
--------------------
Pane náměstku, je to problém Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí, který je uměle přehráván na kraje?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Já nevím v jakém smyslu by se mělo jednat o problém Ministerstva pro místní rozvoj nebo Ministerstva financí. My jsme provedli audity dle pravidel Evropské komise, závěry jsou takové, jak byly prezentovány a teď je to na řídících orgánech, aby přijaly nápravu na opatření tak, aby Evropská komise byla spokojena s tím, že tato opatření jsou dostatečná pro to, aby financování mohlo pokračovat.


David BOREK, moderátor
--------------------
Bylo úplně nutné na 100 % nezbytné pozastavit čerpání proplácení peněz?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Jedná se o krok, který v podstatě zabránil tomu, aby Evropská komise tak, jak to udělala předloni a loni, oficiálně pozastavila čerpání prostředků těch dotčených operačních programů. Neboli jinými slovy, kdyby certifikační orgán na požádání řídících orgánů tu certifikaci provedl a žádost o platbu do komise odeslal, je téměř jisté, že Evropská komise by ty dotčené programy pozastavila.


David BOREK, moderátor
--------------------
Opravdu nebylo možné nechat zatím běžet proplácení dotací, narychlo si svolat zástupce Regionálních operačních programů, domluvit jim, říci jim, aby v řádu několika týdnů přijali změny a pak doufat, že Brusel nebude zastavovat dotační program?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Já si myslím, že tomu tak není, protože my jsme již před nějak před pár dny obdrželi dopis z Evropské komise, kde bylo uvedeno, že pokud nebude přijat závazek jednotlivých operačních programů u kterých se ta chybovost překročila zmiňovaná 2 %, tak přikročí k pozastavení těchto programů.


David BOREK, moderátor
--------------------
Kdyby se čerpání mohlo obnovit?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
To je složitá otázka. U těch sektorových operačních programů, které jsou financovány z jednotlivých kapitol státního rozpočtu, by to mohlo být o něco jednodušší, protože postačí rozhodnutí  příslušných šéfů řídících orgánů o tom, že případné finanční korekce budou uhrazeny. Respektive, že dotčené částky budou odečteny od výkazů výdajů. U regionálních operačních programů je to malinko složitější, protože v případě, že se jedná o finanční dopad na daný program, musí rozhodovat zastupitelstvo.


David BOREK, moderátor
--------------------
Nemůže to mít dopad na státní finance? Narážím na to, že sice se to nazývá evropské dotace, ale v první fázi jsou placeny z české strany, teprve dodatečně je tam refundace z Bruselu.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Předpokládám, že narážíte na to, že jsou výdaje předfinancovány ze státního rozpočtu a je tady teoreticky možné riziko neproplacení ke konci kalendářního roku. Já jsem přesvědčen, že v těchto případech k tomuto nedojde, protože jsme relativně na začátku roku a předpokládáme, že certifikace bude obnovena v průběhu několika měsíců.


David BOREK, moderátor
--------------------
Bude vzniklé přerušení proplácení mít nějaký efekt na celkovou vyčerpanou sumu, dotací v plánovacím období? Narážím na to, že když několik měsíců věci nefungují, jak mají, tak možná to zpoždění tam bude trvale přítomno, už se ho nepodaří dohnat zvýšenou aktivitou v čerpání dotací v těch následujících měsících.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Já předpokládám, že tomu tak nebude, protože během našich auditů jsme nenarazili na problém týkající se výběru projektu tak, jak tomu bylo v minulém roce u programů na severozápadě. To znamená výběry projektů, jednotlivé výzvy běží nadále podle schválených harmonogramů u jednotlivých řídících orgánů, projekty se implementují, nové smlouvy se uzavírají a předfinancování ze státního rozpočtu a z rozpočtu krajů a obcí běží tak, jako doposud.


David BOREK, moderátor
--------------------
Jaký tam byl nejčastější typ chyb, který jste zjistili a kvůli kterému bylo pozastaveno proplácení dotací?

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Už to bylo zmiňováno na začátku reportáže. Byly to zejména nedostatky při hodnocení nabídek, stávalo se, že chyběla část zadávací dokumentace nebo údajně byla ztracena, docházelo k dělení zakázek, ale například i u některých projektů se stávalo, že jsme identifikovali projekty, kde daný pracovník, který se účastnil daného projektu, pracoval 25, 28 hodin denně a podobně. Byly neprůkazně vykázané vykonané činnosti, dělaly se změny, podstatné změny projektu po vysoutěžení a podobně.


David BOREK, moderátor
--------------------
Miroslav Matej, náměstek ministra financí. Děkujeme za váš čas. Na shledanou.

Miroslav MATEJ, náměstek ministra financí
--------------------
Na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.