CZ EN

Stanovisko pro ČÚZK není obecným stanoviskem k poskytování prostor úřadů soukromým subjektům

"Ministerská kantýna: stovky hostů, nájem nulový"
Datum: 30.7.2013 Autor: Jan Brož Zdroj: Mladá fronta DNES Rubrika: Z domova Strana: 02

Reakce MF:

Ze stanoviska předsedy Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) v článku MF Dnes o využívání jídelen státních institucí soukromými firmami by bez dalšího upřesnění mohl vyplývat zavádějící závěr, že podle názoru Ministerstva financí (MF) je možné místo nájemní smlouvy uzavírat smlouvy o bezplatném využívání. Tomu považujeme za nutné předejít. Předmětné stanovisko MF ze začátku července letošního roku, ze kterého předseda ČÚZK zřejmě vychází, bylo reakcí na podání ČÚZK týkající se řešení konkrétní situace v návaznosti na závěry kontroly NKÚ a nezpochybňovalo závěry NKÚ. Nešlo také o obecné stanovisko k postupu při aplikaci příslušného ustanovení zákona o majetku státu a v žádném případě o stanovisko, které by připouštělo bezúplatné poskytování stravovacích prostor státních úřadů soukromým subjektům. Navíc v případě ČUZK se MF vyjadřovalo pouze k problematice stravování v závodní jídelně, nikoli ve veřejně přístupné kantýně-bufetu, provozované nad rámec závodního stravování a formou pronájmu.

Obecně platí, že ve smyslu zákona o majetku státu musí být majetek státu přenecháván do užívání nestátním subjektům zásadně za úplatu, tedy formou nájmu. V případě, kdy si stát jako objednatel sjedná s nestátním subjektem jako poskytovatelem službu (např. i stravovací služby) a ta má být poskytovatelem služby zajišťována pro stát jako objednatele přímo na majetku státu nebo za použití majetku státu coby objednatele (např. v prostorách objednatele a s jeho vybavením) a výhradně pro potřebu tohoto objednatele (tedy nikoli jiným subjektům, včetně poskytovatele služby samotného), pak se nejedná o užívací vztah ve smyslu občanského zákoníku, který by byl upraven smlouvou o nájmu (popř. smlouvou o výpůjčce). Šlo by pouze o „používání“ majetku objednatele (v daném případě státu) poskytovatelem služby (nestátním subjektem) při poskytování objednané služby objednateli a poskytovatel služby by k němu byl zavázán v rámci dalších sjednaných smluvních podmínek, za nichž by služba měla být poskytována. Podmínky používání majetku objednatele při poskytování služby pro objednatele by přitom byly upraveny přímo ve smlouvě o službě, samozřejmě včetně řádného ošetření způsobu použití a ochrany dotčeného majetku a samozřejmě také s adekvátním pozitivním dopadem na cenu služby, kterou bude objednatel (tj. stát) ve výsledku v takovém případě hradit. Naproti tomu v případě jakékoli formy užití majetku objednatele, tedy státu, poskytovatelem služby ve prospěch samotného poskytovatele služby nebo k poskytování služby třetím osobám, by se však již o shora popsaný vztah mezi objednatelem a poskytovatelem služby nejednalo a tento užívací vztah k majetku objednatele by musel být upraven podle konkrétních okolností standardně formou nájmu (v závislosti na rozsahu užívání zcela nebo v poměrné části).

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.