CZ EN

Ministerstvo financí k závěrům Demagog.cz

"Nový strážce státní kasy"
Zdroj: Demagog.cz | Datum: 4.2.2014

Reakce MF:

Server Demagog.cz podrobil analýze vystoupení vicepremiéra a ministra financí Andreje Babiše v nedělních Otázkách Václava Moravce. Podle serveru bylo 12 výroků ministra financí pravdivých, tři byly podle Demagogu nepravdivé. Ministerstvo financí se závěry Demagogu.cz nesouhlasí a uvádí tyto údajně nepravdivé výroky ministra na pravou míru.


1) AB: „(My máme dostat 26,8 miliardy korun, euro, to znamená 700 miliard v tom období, které skončí koncem roku 2015.) A už dneska víme, že jsme, že jsme propásli deset miliard. Máme zastavené dva operační programy na MPO.“

Ministr financí správně uvedl, že čerpání peněz pro programové období 2007 – 2013 končí rokem 2015. Závazky jsou sice pro roky 2007 – 2013 (proto se také používá pojem „programové období 2007 – 2013“), nicméně prostředky vynakládají příjemci až do konce roku 2015 (tzv. uznatelnost výdajů končí 31. 12. 2015), poté jsou jim prostředky refundovány a poté je až zahájeno uzavírání programového období. Tzn. uvedená částka 26,8 mld. se skutečně ještě pořád čerpá, není pravda, že vše skončilo loňským rokem.

(Server Demagog.cz již nesprávné hodnocení tohoto výroku ministra financí na základě upozornění čtenáře opravil a tvrzení správně označil za pravdivé.)


2) AB: „Tady jde o tři miliardy peněz, které tečou ze státního rozpočtu do sportu (…) Na reprezentaci je miliarda 62 milionů korun…“

Na podporu sportovní reprezentace a všeobecné sportovní činnosti (obecně podpora sportu) je pro rok 2014 rozpočtováno celkem 3 156 milionů Kč, z toho na státní sportovní reprezentaci je určeno 1 239 mil. Kč. Je pravdou, že ministr financí uvedl částku 1 062 mil. Kč, což odpovídá objemu rozpočtovanému v kapitole MŠMT. Další prostředky jsou v kapitolách MO (129 mil. Kč) a MV (48 mil. Kč). Prostředky těchto kapitol jsou určeny pro vojáky a policisty. V žádném případě nelze hovořit o úmyslném podhodnocení výdajů. Údaje byly uváděny pro porovnání, jaké objemy jsou na podporu sportovní reprezentace ve srovnání s celkovými prostředky na podporu sportu poskytovány a s důrazem na nutnost prověřit efektivnost těchto výdajů. (dostupnost zdrojů viz níže)


3) AB: „Toto se jmenuje Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky. Ano, a já jsem, ze mě dělal Kalousek a Dolejš pitomce, že tomu nerozumím. A tady máte: zůstatek za první pololetí 2013 na účtech v ČNB státu 298 miliard. A tady je těch 350 miliard, které jsem říkal. Tady jsou. A to jsou peníze uložené Ministerstvem financí. A víte, kolik za ně dostáváme průměrně? 0,04. A víte, kolik je dluh České republiky? 1 680 miliard. A kolik za to platíme úroky? 3 procenta. Takže rozdíl několik tisíc procent.“

Aktuální stav likvidních prostředků státu (zejména ministerstev a státních fondů) na souhrnných účtech státní pokladny (korunovém a eurovém) představuje cca 300 mld. Kč, přičemž tento stav je obdobný stavu před rokem. Tyto prostředky jsou ČNB dále zhodnocovány minimálním úrokem prostřednictvím reversních repo operací a depozitních obchodů u obchodních bank, přičemž celkový státní dluh je úročen cca 3 % a aktuální výnosy státních dluhopisů se pohybují od 0,1 % (splatnost 1 rok) do 3 % (splatnost 15 let). V případě, že je z této částky uloženo například 250 mld. Kč u pěti komerčních bank na jeden den, je v daném momentu aktuální množství likvidních prostředků státu na účtech ČNB 50 mld. Kč a na případný dotaz ČNB v danou chvíli odpoví, že zůstatek je 50 mld. Kč.

Odtud plyne nedorozumění vzniklé při dotazu MF Dnes na ČNB, kolik má stát prostředků na účtech. ČNB odpověděla cca 40 mld. Kč, přičemž zbývajících cca 260 mld. Kč bylo „investováno“ u jiných bank. Tedy ČNB je v zůstatku neuvedla, i když oněch 300 mld. likvidity státu tam bylo a je i nyní.

Rozklad cca 300 mld. Kč v průběhu roku 2013 byl následující:

 • cca 40-180 mld. = prostředky z prodaných státních dluhopisů a přijatých úvěrů (tzv. rezerva peněžních prostředků na předfinancování splátek státního dluhu)
 • cca 10-40 mld. = sezónní přebytek státního rozpočtu (především v průběhu prvního čtvrtletí)
 • cca 50 mld. = fond národního majetku a různé další účelově vázané rezervy
 • cca 20-80 mld. = peníze z eurofondů čekající na platbu projektů
 • cca 10-20 mld. = běžné mimorozpočtové účty organizačních složek státu
 • cca 20-30 mld. = běžné účty státních fondů

 

Pokud by likviditu stát skutečně řídil, lze snížit potřebu peněz v řádu desítek miliard.

Přitom platí, že neexistuje cash pooling na denní bázi, do pokladny nejsou začleněny všechny státní instituce.

Stát tedy obvykle neví, kolik peněz bude v průběhu roku skutečně potřebovat a vytváří si velký polštář na výdaje.

 

Dostupnost zdrojů k bodu č.2:

 

 • Částka 184, Strana 8065, Ukazatele kapitoly 307 Ministerstvo obrany:
  zajištění státní sportovní reprezentace 128 944 500,- Kč
 • Částka 184, Strana 8072, Ukazatele kapitoly 314 Ministerstvo vnitra:
  výdaje na sportovní reprezentaci 47 853 044,- Kč
 • Částka 184, Strana 8082, Ukazatele kapitoly 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
  podpora činnosti v oblasti sportu 2 979 541 397,- Kč
   v tom:
  • sportovní reprezentace 1 061 917 397,- Kč
  • všeobecná sportovní činnost 1 917 624 000,- Kč           

výdaje celkem:  v tom sportovní reprezentace: 
128 944 500,- Kč  128 944 500,- Kč 
47 853 044,- Kč  47 853 044,- Kč 
2 979 541 397,- Kč  1 061 917 397,- Kč 
3 156 338 941,- Kč  1 238 714 941,- Kč 

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.