CZ EN

Nepřesnosti o tzv. Norských fondech v reportáži ČT

"Ministerstvo financí neotevřelo programy z norských fondů"
ČT 24 | Datum: 15.1.2014 | 21:05 | Autor: Barbora Kreuzerová

Reakce MF:

Ministerstvo financí se ohrazuje proti reportáži České televize „MF neotevřelo programy z norských fondů“ uvedené 15.1.2014 v pořadu Ekonomika ČT24 a 16. 1. 2014 v pořadu Studio 6. V reportáži se mimo jiné uvádí, že „peníze se mohou rozdělovat od roku 2009“ a toto tvrzení je doprovázeno ilustrací projektů potenciálních žadatelů, kteří zde prezentují svou nemožnost čerpat prostředky z jednotlivých programů.

Informace, že prostředky bylo možno rozdělovat od roku 2009, se nezakládá na pravdě a je v rozporu se základními mechanismy administrace tzv. Norských fondů. Česká republika, jako přijímací země, podepsala Memorandum o porozumění s donorskými zeměmi v červnu 2011. Jak byla autorka reportáže informována, jisté zpoždění podpisu memorand nebylo způsobeno Českou republikou, ale zejména delším vyjednáváním výše alokovaných prostředků pro jednotlivé země, které jsou do EHP a Norských fondů 2009 – 2014 zaangažovány, jakož i projednáváním konkrétního zaměření podpory do definovaných oblastí tak, aby co nejvíce vyhovovaly oběma stranám. ČR ihned poté zahájila přípravu systému čerpání prostředků a celkem 15ti programů z různých oblastí (např. kultury, zdravotnictví, životního prostředí, genderové politiky nebo neziskového sektoru), v rámci kterých by se mělo v České republice rozdělovat celkově cca 3,3 mld Kč (122 mil EUR). Donorské státy EHP a Norských fondů následně schválily všech 15 programů. Reportáž rovněž nepravdivě uvádí informaci o délce čerpání finančních prostředků, která je v současné chvíli 28 měsíců a bude probíhat až do dubna 2016. Nepokládáme tedy tvrzení a headline, že ČR přijde v norských fondech o 3,5 mld kč, za opodstatněné.

Za tendenční považujeme rovněž zmíněné vstupy potenciálních žadatelů prezentujících nemožnost čerpání prostředků. Ministerstvo financí jako zprostředkovatel deseti programů v rámci EHP a Norských fondů jednoznačně hájí principy, jako jsou transparentnost, hospodárnost a efektivnost při posuzování hodnotícího procesu výběru jednotlivých projektů v rámci programů. Všichni žadatelé budou muset o granty na projekt žádat prostřednictvím otevřených výzev a projdou hodnotícím procesem. Tito potencionální žadatelé přitom v reportáži vystupují, jako by již měli plnou jistotu, že jimi připravované projekty budou v jednotlivých programech podpořeny a bude jim grant udělen.

Snahou Ministerstva financí je navázat na předcházející velmi úspěšné období Finančních mechanismů EHP/Norska 2004 – 2009, ze kterého bylo vyčerpáno 100% alokovaných prostředků. Očekáváme, že díky kvalitní přípravě programů, kterou provázela často složitá jednání o jejich obsahu mezi Českou stranou a Donory, kdy se hledal především konsenzus mezi očekáváními na straně Donora a možnostmi, kterými Česká republika pro naplnění těchto očekávání disponuje, stejně jako nastavením řádné administrativní struktury, kvalitního výběru, monitorování a finanční kontroly jednotlivých projektů, bude dosaženo maximálně možného kvalitního výstupu a prostředky alokované pro ČR budou rovněž 100% využity i v aktuálním období.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.