CZ EN

Ondřej Závodský v Hyde Parku ČT dne 6.2.2014

Rozhovor s Ondřejem Závodským, budoucím náměstkem ministra financí.
ČT 24 | 6.2.2014 | 20:05 | Pořad: Hyde Park | Téma: Ministr financí

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Bude náměstkem na ministerstvu financí a moc dobře ví, jak se starat o státní majetek. Na ministerstvu vnitra totiž hlasitě upozorňoval na nepravosti, a tak ho sesadili. Později se ale vrátil. Teď si ho Andrej Babiš, ministr financí na radu lidovců, vzal na zmíněné ministerstvo, tedy na finance, hlavně kvůli hazardu, což není jediná věc, do které se Ondřej Závodský umí zostra pustit. Na ostatní se ho můžete zeptat v právě začínajícím Hyde Parku. Dobrý večer. Pane Závodský, dobrý večer, vítejte u nás v Hyde Parku, děkuju, že jste přišel za našimi diváky.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý večer, děkuju za pozvání.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Www.hydeparkct24.cz, to jsou webové stránky Hyde Parku, kde můžete hledat všechno podstatné a důležité pro to, abyste se s Hyde Parkem spojili, své otázky mohli sem k nám posílat všemi cestami, které na webu najdete, stejně tak jako otázky, které můžete podporovat a dát jim tak větší šanci se do našeho vysílání dostat, tak pojďme na to, pane Závodský, začínáme na webu, kde se vás ptá Christoph: "Je možné s korupcí bojovat a zvítězit či je to nepřekonatelný fenomén, která je pevně zakořeněn v povaze některých národů? Které kroky jsou v boji proti korupci podle vás zásadní a co panu Babišovi jako jeho náměstek doporučíte?" Mimochodem, už vás jmenoval Andrej Babiš nebo na to ještě čekáte?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Čekám na jmenování, protože čekám na organizační změnu, která přerozdělí kompetence na ministerstvu financí. Co se pak týče otázek pana Christopha. S korupcí se dá bojovat, dá se s korupcí úspěšně bojovat, nedá se nad korupcí naprosto zvítězit, ale je na nás všech, abychom se o to snažili a tomu vítězství se přiblížili.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili nepřekonatelný fenomén to asi je tedy.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Je to fenomén, který se dá velmi výrazně zredukovat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Je pevně zakořeněn v povaze některých národů, tady Christoph ještě píše. My jsme tou korupcí nějak víc postiženi jako náš národ nebo jak to vidíte?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Náš stát je určitě korupcí velmi výrazně zasažen, na druhou stranu nevěřím na to, že by bylo něco nějak geneticky zakódováno v povaze nějakého národa. Bohužel s některými národy, jako bohužel s naším, některé kulturní návyky souvisí a budeme se snažit je změnit.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
"Které kroky jsou v boji proti korupci podle vás zásadní?" Pokračuje otázka.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Zásadní je to, abychom se neomezovali na to, že, že korupce a další fenomény jako klientelismus je poruchou nebo deviací, deviací politiky nebo nějakého vládnoucího establishmentu. Korupce a další tyto jevy jsou problémem nás všech a my všichni se musíme snažit s nimi něco dělat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A ty konkrétní kroky, které podle vás budou tu korupci omezovat, jak jste říkal?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě existuje celá řada nástrojů, které se budeme snažit průběžně aplikovat. Je to nejenom otázka legislativy, to znamená zákonů, které navrhuje Rekonstrukce státu a další nevládní iniciativy, ale je to, jak jsem říkal, právě i na těch nelegislativních, organizačních a dalších opatření nás všech.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Nelegislativních, to znamená, na lepší práci už stávajících úřadů, řekněme?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Přesně tak. Souvisí to i s tím, co já nazývám nějakou chlípností, chlípností některých lidí, chlípností po moci, chlípnosti po majetku. Jestliže stát se zbaví nepotřebného majetku, který skutečně jedině přivádí některé lidi na ošklivé myšlenky, jak by se jich dalo zneužít, tak nebude to pokušení a bude tady poněkud transparentní a čistší stát.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili to bude jedna z prvních rad, kterou dáte Andreji Babišovi: "Prodej co nejvíc státního majetku?"

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Já myslím, že v tomto směru není potřeba panu ministrovi dávat žádné rady. Jsme v tom společně zajedno.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Nějaký konkrétní příklad toho, co by se tedy mělo prodat? Ono to je takové obecné, bude se prodávat nebo měl by se prodávat státní majetek, tak co má stát, co nepotřebuje a co doporučíte, aby se toho ministerstvo financí nebo stát jako takový zbavil? Jeden konkrétní, nějaký významný příklad, jestli máte.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tak významný nevím, to samozřejmě potom bude záležet na strategických rozhodnutí ohledně podílu ve státních organizacích. To jsou skutečně ty výrazné položky, ale stát je doslova zahnojený neuvěřitelným množstvím drobného majetku, drobného nemovitého majetku nejrůznějších garáží, nejrůznějších sportovních hal, polí, luk, hájů, lesů, přehrad, to znamená, věci, které absolutně nepotřebuje k samotnému výkonu státní správy a kterých je prostě potřeba se zbavit, aby se s nimi nešmelilo.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tedy tohle všechno prodat.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
V transparentní soutěži všechno prodat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Říkáte: "Nešmelilo." To znamená, že právě na těchto polích, loukách, přehradách a tak dále, jak říkáte, na tom utíká nejvíc státních peněz, chcete tím říct, že správci tohoto majetku právě na tom vydělávají nějaké peníze?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tento majetek je rozptýlen po celé státní správě, po celé veřejné správě, to znamená, tu příslušnost hospodaření s tímto státním majetkem mají desítky a stovky státních organizací. My potřebujeme ten státní majetek dostat, jeho hospodaření do rukou nějaké koncentrované složky, kde budou skutečně sedět právní a ekonomičtí odborníci a v krátkém časovém úseku i pronajmout a dosáhnout skutečně největšího výnosu a v dlouhodobém časovém údobí po zralé úvaze prodat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili v prvním kroku nejdřív jakási centralizace správy tedy?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Přesně tak.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pod nějaký úřad, který vytvoříte nebo jaká je představa tohoto řešení?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tak přinejmenším budeme muset přijít k nějaké koncentraci uvnitř resortů. Resortů máme 14 a uvnitř každého resortu existují někdy i desítky složek, který s tímto majetkem disponují, přinejmenším v první chvíli se snaží o koncentraci v rámci toho resortu a potenciálně s využitím stávajících úřadů nechceme zakládat nové. To znamená, například s pomocí úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zkoncentrovat úplně a pochopitelně tedy naprosto nepotřebných věcí se zbavovat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak na webu Honza: "Má ministerstvo financí nějakou elementární představu, jaké movité a nemovité majetky jsou ve vlastnictví státu? Před nějakou dobou jsme se od Miloslavy Pošvářové dozvěděli, že Ředitelství silnic a dálnic takovou evidenci nemá, a to zní, s prominutím, absurdně." Tak co vlastně ministerstvo financí teď ví o státním majetku?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ministerstvo financí má velmi různorodé představy o tom, co stát vlastní. Záleží na tom, jaké evidence mu jednotlivé resorty a potažmo spousta těch podřízených složek dodá. To znamená, o některých resortech existuje detailní a skutečně velmi přesná evidence, na druhou stranu o, jsou příklady, které zmiňovala inženýrka Pošvářová, kde, kde tento přehled je, se ztrácí v šeru a tmě.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Co to znamená, to znamená, že jsou nějaké majetky, kdy, přece na to musí být nějaké doklady z katastru nebo jiné doklady, že stát tomu majetku nějak přišel, ať už v minulosti znárodňováním, koupí a tak dále, to přece musí být někde v těch státních organizacích tyhle ty dokumenty a nějak evidované nebo to opravdu není?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ne, tak skutečně, jestliže se podíváme do katastru nemovitostí, tak je možné vyjet seznam stávajícího majetku státu. V tomto problém není. Existují samozřejmě nejrůznější právní spory o různý majetek, to znamená, v tomto případě je to vlastnictví sporné, ale jde nejenom o to, abychom věděli, že na listu vlastnictví vedeného katastrální území XY vlastní stát pole o rozměru, ale jde taky o to ocenění, jde o to, aby stát měl představu, co s tímto majetkem bude v budoucnu dělat a jde o nějaké plány, jakým způsobem racionalizovat stávající využívaný majetek státu tak, aby se dosáhlo maximálních úspor.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili, jestli tomu dobře rozumím, vy začnete inventurou. Vy nejdříve zjistíte, co stát kde tedy vlastní, to sedá dohromady na jednu kupu. Tam se zjistí, co stát tedy má a z toho vyplyne možné další využití.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
I tak se to dá nazvat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jak dlouho to bude trvat?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Bude to trvat samozřejmě donekonečna, protože věřím, že řada podřízených složek bude stále a stále přicházet s tím, že za lesem je to políčko, o kterém se teprve teď po pozemkové úpravě zjistilo, že je státní, ale věřím, že během půl roku je možné dosáhnout velmi přesné evidence.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili do půl roku chcete mít tu kupu pohromadě, nazval jsem to kupou, abyste si učinili ten rozhled, co s tím, čili někdy kolem podzimu se rozhodnete, jak se dál naloží s takto zjištěným státním majetkem?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
To samozřejmě taky, ale je potřeba ihned hledat ten systém, jakým způsobem jde majetek koncentrovat, jakým způsobem s tím majetkem dál nakládat. Existují nejrůznější metodické návody, jakým způsobem má stát pronajímat svůj majetek, jaká je cena obvyklá a desítky dalších omezení a příkazů. Je potřeba tento metodický systém nakládání zjednodušit a hlavně jej vymáhat. To znamená, není možné, abysme měli u státní organizace nájemní smlouvy z roku 91 a od té doby nebylo valorizované nájemné, a tudíž přicházíme o 80 % výnosů z těchto nájmů. Takovýchto příkladů je stovky, tisíce a můžeme se podívat do zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu, bude jich spíš tisíce a desetitisíce.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A jsou to změnitelné smlouvy, nejsou nevypověditelné, aby se s tím dalo něco dělat?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Domnívám se, že jsou všechny vypověditelné a že jsou všechny změnitelné, ale musíme chtít a musíme tlačit na to, abychom ve státních organizacích mezi svačinou a obědem ještě stihli taky se podívat na práci.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Facebook: "V jakém časovém horizontu se asi dočká česká společnost změn zákonů v oblasti hazardu, lichvy či nehorázného dotování ubytoven příspěvky na bydlení?"

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tak příspěvky na ubytování, těmi se náš resort nebude zabývat, náš.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak jsou to státní peníze, určitě k tomu máte co říct, byť to bude záležitost ministerstva práce a sociálních věcí.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Pochopitelně, ale bude to spadat do kompetence pana ministra, aby s příslušným ministrem dojednal objem, objem těchto prostředků a rozhodně se to nebude týkat mojí, mojí odbornosti na ministerstvu financí. Co se týče hazardu, abych odpověděl na otázku, kdy je možné očekávat nějakou změnu legislativní, odpověď moje je během několika měsíců. To znamená, v řádu, v řádu měsíců jarních.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Kterým směrem ta změna půjde?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Změna půjde k redukci stávajícího stavu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jakým způsobem? To se, to se lehce řekne, prostě škrtnete nějaké licence nebo jaký bude ten princip, aby se současný stav zmenšil?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Je potřeba, je potřeba velmi rychle vyřizovat záležitosti, které souvisí s novými, obecně závaznými vyhláškami měst v naší zemi nebo obcí v naší zemi a na základě těchto, těchto vydaných vyhlášek okamžitě rušit stávající povolení a potom přistoupit tedy k legislativním opatřením, na základě kterých bude nejenom redukován počet těchto hracích přístrojů, ale i redukován přístup k nim, to znamená, aby kde kdo, kdo zrovna dostal dneska tisícovku státních dávek, ji nemohl na cestě domů nebo do hospody okamžitě vložit do hracích přístrojů a potom je samozřejmě potřeba se zaměřit i na další věci, jako třeba částku, kterou je možné během hodiny prohrát v těchto automatech a desítky a desítky dalších parametrických nastavení.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Myslím, že se k nim dostaneme, že na hazard přijde ještě řada otázek do dnešního Hyde Parku. Ještě je tady zmíněná lichva v téhle oblasti, také nějaké změny zákonů budete připravovat?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě otázka, otázka lichvy a hazardu spolu velmi úzce souvisí. Snažíme se tu problematiku do budoucna pojímat v souvislosti s jinými resorty, to znamená, nechceme si zase hrát na vlastním písečku. Jestliže, jestliže ta problematika socializace nebo sockizace některých lidí v naší zemi nebude řešena komplexně, tak se nehneme z místa.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To znamená lichva, hazard ruku v ruce? To je společná cesta, která povede ke zlepšení stavu?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ano. Souvisí to samozřejmě s exekucí v naší zemi a souvisí to s řadou dalších věcí.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pojďme na web, Jana Pavlů se ptá: "Nikde v zahraničí jsem si nevšimla tolika pajzlů s hernami. Jak je možné, že prý má Česko nejvíce těchto hazardních přístrojů?"

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tak, postřeh paní Pavlů je velmi přesný. Naše země je nejpřehazardovanější na celém světě, to znamená, mluví o některých ekonomických ukazatelích jako počet výherních přístrojů na jednoho obyvatele a podobně. Dalším fenoménem, na který paní Pavlů upozorňuje, jsou ty pajzly. Mně nevadí, pokud nějaký milionář se sejde se svým kolegou v kasinu a vyklepou kapsy, které z toho dne se jim naplnily a vsadí si na ruletu. Ale musí, jsou to peníze jejich. Není možné, aby člověk, který, jak jsem říkal, dneska popral sociální dávku, zašel do nejbližšího pajzlu a tam měl zcela volnou příležitost tyto peníze během několika sekund utratit.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A jak se, jaký bude princip tohoto řešení? Když říkáte, že jsou-li to tvé peníze, tak s těmi si dělej, co chceš, tak jak rozlišit, kdy jsou to právě ty peníze ze sociálních dávek a kdy jsou to ty kapsy, které si holt člověk tedy obrátí?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Oni to peníze samozřejmě jsou po příjmu, po příjmu od státu toho člověka, na druhou stranu stát je může vyplácet s určitými omezeními. To znamená, já si myslím, že tady existuje skutečně ústavní prostor pro to, aby si každý nemohl dělat zcela libovolně, co chce takzvaně se svými prostředky. Domnívám se, že, že tato omezení, tato omezení by se měly velmi rychle a účinně nastavit.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili to bude nějaké omezení: "Tady máš státní dávku, jakoukoliv a ty s ní nesmíš jít do herny." Takhle bude postaven zákon?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Velmi podobně. Jedná se nejenom o sociální dávky, ale jedná se taky o databázi lidí, kteří neplatí výživné a jedná se o celou řadu takovýchto podobných jevů.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Víte co, ale ten člověk, který je na tom závislý, ten to udělá prostě, on si vyzvedne tu státní dávku a do té herny půjde, tak jak fakticky tomuto jevu zabráníte? V zákoně to sice bude napsáno, ale ten člověk to prostě udělá, tak co bude dál?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
No, ono právě záleží na tom, jestli půjde do herny, do kasina a nebo jestli půjde do onoho zmíněného pajzlu. Jestliže přístup do pajzlu k blikajícím automatům je naprosto volný, tak je to špatně, to znamená, může tam utrácet své prostředky, takzvaně své prostředky prakticky kdokoliv. Na druhou stranu, jestliže zavedeme nějaké licencované herny, licencované, licencovaná kasina, tak už ten, tak už ten přístup nemusí být tak úplně volný.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili bude to odpovědnost toho provozovatele, toho hazardu, když to řeknu takhle, aby on si dal pozor na to, jestli mu tam nechodí lidé utrácet státní dávky?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ano, je to jeden, jedna z možností a v severských zemích, pokud vím, takovéto možnosti jsou nastaveny.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrý večer, telefonujete do Hyde Parku a můžete se Ondřeje Závodského ptát. Kdopak se ptá?

divačka
--------------------
Dobrý den, tady Chvátalová, Brno.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrý den, povídejte, paní Chvátalová.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

divačka
--------------------
Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli třeba se neuvažuje o tom, že by se ve větších městech, myslím konkrétně Praha, Brno, Ostrava nezavedla v určité čtvrti takový malý Las Vegas, že by se prostě ty herny soustředily jen pouze do toho určitého místa, aby to teda neobtěžovalo školy a další? A pak jsem se ještě chtěla zeptat, jestli, ohledně těch sociálních dávek, jak říkáte, tak přece jaký je problém jim to dávat způsobem karty, že by si prostě za to platili jenom jídlo a ne tady toto? Takže jenom tady tyto dva dotazy.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Děkujeme za ně, paní Chvatálová. Tak, pane Závodský, ve větších městech centra hazardu, když to takhle zjednoduším.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ústavní soud jasně, jasně judikoval tu samosprávnou pravomoc jednotlivých obcí, aby si na svém území, na svém území určily vyhrazené prostory, popřípadě zakázaly provozování některých, některých loterijních kratochvílí úplně. Ministerstvo financí nemá jakoukoliv ambici do toho, do této samosprávy jakýmkoliv způsobem ingerovat. Co se pak týče druhé otázky, jestli vás mohu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jestli, dostaneme se k ní určitě, ale zůstaňme ještě u téhle záležitosti, čili je to čistě věc obcí, ať si obcí, měst, městysů, ať si oni rozhodnou, jak to s tím hazardem bude?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Přesně tak.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Bez ohledu na to, co si myslí ministerstvo financí?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tak my musíme skutečně rozdělit ty ústavní možnosti, kdo v naší zemi vládne. V naší zemi samozřejmě vládne stát ale na druhou stranu určitá, určitá, určité pravomoci náleží pouze samosprávným celkům, v tomto případě obcí a ti mají, tyto obce mají právě právo v těchto věcech rozhodovat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A to můžou už dnes.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
To můžou už dnes.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak proč na tom něco měnit? Je to tedy věc obcí a lidi ať chodí na svou obec.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Já jsem neměl jakoukoli představu, že bysme na tom něco chtěli měnit.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili v tomto smyslu se kolem hazardu nic měnit nebude?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
V tomto směru ne.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A v čem tedy ano, že, co povolíte nebo co nepovolíte, ale tak to je věc obce tedy, ne? Teď se přiznám, že tomu trošku nerozumím
.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ono jde o to parametrické nastavení nejenom, nejenom území, to znamená, že se vymezíme na území jaké městské části Prahy nebo Brna bude možné hrát v hernách, ale ono taky jde o to, jaké budou výnosy z jedné hry, ono jde o to, jaké budou daně z hazardního, z hazardního průmyslu, ono taky jde o to právě o ten přístup do heren, kasin a podobně. Jde o desítky možností, které by měl určit loterijní zákon a ne ty obecně závazné vyhlášky obcí na našem území.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili, zjednodušeně řečeno, obec si řekne, kde ano, kde ne, třeba všude nebo na nějakém území a stát nastaví daně, poplatky a tyhle ty věci?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ano.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak a druhá otázka, ta se týkala sociálních dávek, proč je vyplácíte v hotovosti, proč na to není nějaká karta, za kterou by si mohli koupit třeba jenom jídlo?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tak populární Drábkovy sKarty už jsme tady měli. Já sám nejsem příznivcem, příznivcem tohoto zprofanovaného instrumentu. Samozřejmě nějaký model toho, aby sociální dávky přišly na účel, na který skutečně jsou, jsou dány, to znamená, na zajištění nějakého skromného živobytí, tak v tomto směru samozřejmě bude potřeba nějaká opatření přijmout, ale myslím si, že bude trvat hodně dlouho, než se vrátíme opět k těmto sKartám.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, dobře, jaký tedy bude ten princip? Jakmile dáte jednou peníze na ruku, tak jsou to peníze na ruce a pokud tedy chcete nějaká jiná omezení zavést, tak principiálně jaká by měla být?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Já nemám ambici jako úředník ministerstva financí ingerovat do toho, co má řešit ministerstvo sociálních věcí. Samozřejmě my určitou představu, ať my na ministerstvu financí nebo my z KDU-ČSL máme, ale, ale skutečně ministrem sociálních věcí je někdo jiný a já nemám potřebu na něj tlačit, jak to má dělat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pojďme na web pro další otázku, Jan Pospíšil se ptá: "Jak je možné, že v Německu lze za hodinu na automatu prohrát maximálně v přepočtu kolem 900 korun, kdežto u nás jsou to statisíce." Dovolím si vám dolít trochu vody a můžeme pokračovat v odpovídání, tedy jak je to možné, že v Německu lze za hodinu prohrát nějakou omezenou částku?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Je to jenom o tom, jak si to v loterijních předpisech nastavíme a já jsem příznivcem toho, aby to nebylo 900 korun, ale i klidně částka podstatně nižší.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili tohle bude věc, kterou do zákona zahrnete, že na každém automatu lze za nějaký časový úsek prohrát maximálně nějakou částku?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Oni tam v některých případech tyto parametry nastaveny jsou, ale jsou nastaveny jenom u některých hracích přístrojů a není to nastavení podle mého názoru parametricky správné, to znamená, budeme, budeme usilovat o, o redukci této částky.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili to je poměrně asi z hlediska zákona jednoduchá úprava, to by mohlo být relativně brzo, bude nebo to, nebo se mýlím, nebo to není tak jednoduché tohle dostat do zákona?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Pokud moc zákonodárná takovýto předpis schválí, tak zcela jistě rychle bude.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a bude ten zákon rychle?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Novela toho loterijního zákona rychle bude.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Půl roku, rok?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Doufám, že půl roku maximálně.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrý večer, jste na telefonu Hyde Parku a můžete se ptát, kdopak se ptá teď?

divák
--------------------
Dobrý večer, slyšíme se?


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Slyšíme se.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Slyšíme se.

divák
--------------------
Já samozřejmě tuhle tu vaší diskusi sleduju jakoby ohledně výherních automatů a zajímá mě tak nějak, jaký výherní automaty nejvíc sypou?


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jasná otázka. Známe na ní odpověď?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Známe, známe samozřejmě, na rozdíl od starých výherních přístrojů nejvíce, nejvíce, nevím, jestli myslel pan posluchač nebo divák, jestli myslel nejvíce sype tomu, kdo hraje nebo nejvíc sype státu nebo majiteli toho přístroje.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak zkusme to rozdělit pro obě skupiny tedy.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Největší obrat samozřejmě je ve videoloterijních terminálech.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a kdo z nich má nejvíc? Ten, kdo na nich hraje, ten, kdo je vlastní nebo stát?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Já se domnívám, že jestliže bude hrát každý dostatečně dlouho, tak zjistí velmi rychle, že ten z toho určitě nic mít nebude, samozřejmě nejvíc z toho bude mít vlastník a určitou alikvótní část z toho má stát, na druhou stranu stát potom čtyřnásobek až pětinásobek této částky, kterou na dané hře vytěží, bude muset vynakládat na odstraňování těch sociopatických jevů, které ona hra za sebou nese a ty následky, které s sebou nese.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na to jsou nějaké studie, že tady tahle ta korelace, výnosy prostřednictvím daní, versus potom ty, a to jsou státní náklady nebo obecně náklady na to, co, kolik stojí řešení sociopatických důsledků?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Studií máme na celém světě i u nás bezpočet, samozřejmě záleží jenom na tom, co zahrneme do těch sociopatických následků. Můžeme na to samozřejmě brát jenom ty, jenom ty přímé náklady, to znamená, na léčbu daného gamblera, ale můžeme na to chápat samozřejmě i rozšíření kriminality na území, kde je velmi rozšířený výskyt těch herních přístrojů, můžeme na to chápat samozřejmě, do toho zahrnovat celou řadu dalších a dalších nákladů, pochopitelně ty studie jsou velmi nepřesné, ale odhadujeme skutečně, že stát vynakládá čtyřnásobek toho, co, toho, co dostal z těchto, z těchto takzvaně výherních přístrojů.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Nebude náhodou tohle to problém pro to prosadit nějaká omezení pro hazard, protože peníze, které se, lidově řečeno, tedy slovy našeho diváka vysypou do státní kasy, ty jsou asi jednoduše spočitatelné, kdežto ty výdaje následné na řešení těch situací, sám říkáte odhady, nejsou úplně přesné a to politik nevidí, on vidí ty peníze, které mu přijdou do toho státního rozpočtu a tam je potřebuje. Nebude tohle problém, který nakonec znemožní nějaké přísné omezení hazardu?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
To samozřejmě bude určitě argumentace, kterou budeme slýchat od vlastníků oněch přístrojů, ale já si myslím, že člověk, který má nějaký, nějaký intelektuální, intelektuální vstup do politiky, tak musí si této věci být vědom a jestliže si toho není vědom, tak tam nemá prostě co dělat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Facebook s další otázkou dnešního Hyde Parku, Hroší kůže.cz: "Dobrý večer. Jako náměstek ministra financí budete mít na starosti problematiku hazardu, budete navrhovat změny pro využití výnosů z hazardu, jak budete řešit hazardní hry na internetu. Chystáte nějakou změnu legislativy v této oblasti?" Pojďme postupně. Takže změny pro využití výnosů z hazardu.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Já myslím, že tady pan posluchač úplně přesně vydefinoval dva největší problémy, kterým tedy bychom se chtěli věnovat v tom delším časovém úseku, to znamená, s novým loterijním zákonem, a to je problematika, problematika, kam to v uvozovkách teče. V současné chvíli určitá část výnosů, určitá část výnosů z herních přístrojů a dalších hazardních instrumentů proudí přímo do pokladny obcí, to znamená, příslušné zastupitelstvo příslušné obce má úžasný, úžasný argument pro obyvatele dané obce: "Vidíte, povolili jsme tyto přístroje a podívejte se, kolik ulic spravíme a za slepičárnou už nám taky nebude, nebude ten rozbitý chodník." To znamená, tento argument musí zmizet a buď ty prostředky půjdou na přesně vymezené, vymezené věci, anebo například může jít, mohou jít ve prospěch všech obcí, to znamená i těch, které svůj hazard nebo hazard na svém území zakázaly. To je otázka podle mého názoru politická, daňová a já nemám potřebu do ní nějak výrazně zasahovat, ale ten model, že obec tyje z hazardu povoleného na svém území, tento model je podle mého názoru špatný. Druhá otázka, která zazněla.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dostaneme se k internetu, ale tohle přece bude silný argument proti tomu zákonu a velmi silná lobby, přesně to, co říkáte, my z toho máme nějaké peníze, tak hazard si tady někam uklidíme, to tedy můžeme naší vyhláškou udělat, můžeme řídit otevírací hodiny, pokud, pokud se nemýlím, a tady jsou z toho ty peníze a přesně ty opravené věci, to, komunální volby se blíží koneckonců, to může být důležitý argument.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Může to být zajímavý argument, ale zajímavý argument je taky to, že, jestliže jsme za to spravili ulici, tak nám to taky, tak taky na našem územ vzrostla kriminalita a samozřejmě další jevy a pokud někdo nechce používat zcela čiře průhledné argumenty, tak v takovém případě jistě pochopí, že.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
V tomhle máte podporu ministra financí, protože patrně on to pak politicky bude nějakým způsobem dojednávat v rámci vládní koalice.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Volební program hnutí ANO obsahuje několik vět o redukci, o redukci hazardu, bude samozřejmě záležet na konkrétních dohodách, na konkrétních jednotlivostech, ale KDU-ČSL s ANO i sociální demokracií se v tomto rámcově shodují.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak pak je tam ten internet, jak budete řešit hazardní hry na internetu?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
To je samozřejmě asi nejsložitější záležitost tím spíš, že nezáleží jenom na legislativě České republiky, ale záleží na velmi přesné evropské spolupráci. Narážíme tady i na záležitost teoreticky nebo evropskou legislativou dohodnuté svobody pohybu a to nejenom osob, ale i zboží a služeb na území Evropské unie a bude záležet skutečně na jednání v rámci Evropy a bude záležet i na nejnovějších technických poznatcích, jakým způsobem hazard organizovaný ze zahraničí skrz internet omezit.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tedy tohle bude záležitost, kterou chcete řešit v celoevropské koordinaci, nějaké vlastní domácí cesty, domácí opatření hledat nebudete?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Hledat české cesty nebudu, já myslím, že těch už jsme si tady užili dost a je skutečně potřeba využít poznatků ze zahraničí a koordinovat věci s evropskými partnery.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To ono technicky asi jde opatřit, aby, když je server umístěn někde v zahraničí, aby se na něj nedalo z českého území připojit. Nechcete jít touto cestou, je-li to technicky tady možné?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ale skutečně narážíme i na to, na to evropské pravidlo toho, že existuje volný pohyb služeb na území Evropské unie a já se přiznám, že v tomto směru nepatřím mezi největší odborníky a budu, budu tuto problematiku konzultovat s dalšími kolegy, kteří budou tvořit tento zákon.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
SMSkou přišla další otázka, která se nám nechce ukázat, tak snad se nám ukáže ve vysílání, už je tady: "Jak se bude postupovat, když ti, co na tom profitují," pardon, "přestěhují herny do soukromých prostor?"

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tak je potřeba si jasně pojmenovat, že soukromé, nesoukromé prostory, jestliže je pořádán nějaký hazardní, nějaký hazard v soukromých nebo veřejných prostorách, tak je to prostě furt hazard a jestliže, jestliže tento provoz nebude licencovaný, tak samozřejmě jedná se o černé podnikání a nese to spolu s sebou samozřejmě celou řadu nástrojů, jak, jak takovéto, takovéto věci zlikvidovat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To jsou jaké nástroje?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tak samozřejmě kromě ministerstva financí ještě existuje ministerstvo vnitra, které má policii a měly by tyto, tyto složky velmi úzce spolupracovat a jestliže nějaký divák České televize ví o tom, že se někde pořádá ilegální hazard, tak doporučuju se obrátit buď na naše ministerstvo, anebo přímo na policii a v takovém případě iniciovat jeho rozprášení.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na to jsou dostatečné nástroje? Policie má možnost konat a umí konat?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě legislativa na to existuje, policie může konat, zda umí ve všech případech konat, můžeme si počkat na oznámení pana diváka a podívat se, jak to dopadlo.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Nicméně tedy zákonné prostředí pro to je dostatečné, konat může, když ji tedy zúžím tu otázku? Policie konat může? Nástroje jsou?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
V těchto, v těchto jasných případech může konat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Aby to bylo úplně jasné. Když si někdo pořídí domů nějaký automat, jakýkoliv, ať ten mechanický, nebo třeba i, tak počítač má doma asi každý a prostě k němu budou chodit známý, protože je to baví a budou tam vyhrávat, prohrávat nějaké peníze, tak to taky podléhá registraci ministerstva financí a pokud není, tak už je to porušení zákonů?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Jestliže se jedná o výherní automat, tak zcela, a tudíž z něj někdo, někdo čerpá nějaké prostředky a je nastaven tedy tento systém, systém hry, tak samozřejmě se jedná o věc, která by měla být schvalována orgány státní správy a v takovém případě samozřejmě se jedná o naprosto ilegální aktivitu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na webu Jirka Staněk: "Na jak dlouho odhadujete zrušení licencí na videoloterijní terminály v obcích, které už odsouhlasily zrušení heren? Pro je ta procedura tak složitá a zdlouhavá? Jestli se nepletu, zrušení každého automatu musí podepsat ministr a celá procedura trvá roky. Proč?" Ptá se Jirka.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Narážíme na to, že teď se tedy v posledních měsících a letech roztrhl s obecně závaznými vyhláškami v naší zemi pytel a ministerstvo financí nepříliš pružně reagovalo na tento nový fenomén a je otázkou skutečně příštích týdnů, abysme v tomto udělali pořádek a vynalezli takový systém práce, aby, aby se ten čas naplňování vůle obcí velmi výrazně zredukovalo.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To souvisí s tím rozhodnutím Ústavního soudu? Od té doby se začaly ty vyhlášky obecní množit?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě těch rozhodnutí Ústavního soudu, které na sebe navazovaly a které byly v řadě případů ignorovány, tak byla celá řada a skutečně teď ta judikatura Ústavního soudu je naprosto jasná a ministerstvo financí v tomto případě má jenom konat a konat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To znamená, že personální posílení nebo co znamená ta změna na ministerstvu financí, aby tedy ta procedura, která s tím souvisí, byla rychlejší? Noví lidé nebo důslednější kontrola stávajících lidí, jak to bude?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Něco bude záviset na faktické organizaci na ministerstvu, něco bude záviset na legislativních změnách, otázka totiž je, jestli, jestli ministr financí musí měsíčně povalovat, podepisovat několik stovek rozhodnutí o tom, že se v nějakém kumbále ruší, ruší hrací přístroj.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To není tak úplně jasné, jestli to musí dělat ministr. I to budete prověřovat?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
V tomto případě, v některých případech je to naprosto jasné, že to musí za stávající legislativy dělat ministr a my bychom se právě chtěli podívat na příslušnou legislativu, jestli je to nutné, aby o každém, o každém, o každé bedničce měl rozhodovat ministr.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ale dosud tedy musí, než se změní legislativa, tak musí ministr.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Musí ministr, jestliže proti rozhodnutí ministerstva financí byl podán rozklad, to znamená jakési odvolání a ten, ten vlastník daného nebo provozovatel daného přístroje má právo se tedy odvolat k ministrovi a ten na základě stanoviska rozkladové komise rozhoduje.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a to, že to jde pomalu, to je dáno jenom tím, že těch žádostí je hodně? Třeba to prostě vaši pracovníci opravdu nestíhají to připravovat rychle, jestliže jsou zavaleni.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Je to v současné době přesně tak, to znamená, za současných personálních kapacit ministerstva, je to velmi, velmi obtížné stíhat. Budeme se snažit buď, buď změnit organizaci tak, aby, tak aby někteří právníci nemuseli dělat rutinní činnost a byl posílen nějaký pomocný, pomocný servis a nebo budeme přemýšlet právě v delším, v delším časovém údobí o tom, že by o tom nerozhodovalo ministerstvo financí, ale třeba nějaké příslušné finanční úřady nebo dokonce ony obce.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrý večer, jste na telefonu Hyde Parku. Ondřej Závodský je připraven odpovídat. Kdo se ptá?

divák
--------------------
Dobrý den, Jiří Fábik. Dobrý den, pane Závodský. Mám k vám.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrý večer.

divák
--------------------
Dotaz.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Dobrý den.

divák
--------------------
Co chcete udělat s tím, když evidentně se v obci rozkrádá, zpronevěřuje, zneužívá se pravomoc v otázkách finančních? My jsme nechali udělat audity, prokázali jsme tuto činnost, doložili jsme jí důkazy, přesto do dnešního dne jsme se nedovolali jakékoliv činnosti ze strany státních orgánů.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A kdo rozkrádá, jestli se můžu zeptat?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Zastupitelé.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Zastupitelé. Ať máme úplně jasno. Tak děkuji.

divák
--------------------
Dám příklad, dám příklad. Je zvláštní, když v jednom případě za 200 metrů ostatní plochy požadují kupní cenu 60 tisíc a pan místostarosta si koupí 25 tisíc metrů ostatní plochy za 5 tisíc.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Rozumíme a děkujeme za.

divák
--------------------
Zneužívání evropských fondů, klasické věci.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Děkujeme, Jiří, za otázku. Tak, pane Závodský, co s tím? Konkrétní příklad
.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
No, tak, pochopitelně ne všechny věci vyřeším já nebo vyřeší ministerstvo financí.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak můžete poradit minimálně, co s tím.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
No, tak, pochopitelně výborný je už jenom to, že se o to někdo zajímá a je potřeba případ rozkrýt, medializovat a oznamovat, kam se dá a prostě něco v té věci dělat, no. Jakoby.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A tak to vám Jiří říkal, že tam mají audity, mají důkazy a zatím se od státu nikde pomoci nedovolali.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
To je samozřejmě velmi častý jev, tak jsem spoustu let na podobné, podobnou hluchotu státních orgánů narážel, nicméně je potřeba dál bušit i do zavřených dveří a snažit se, snažit se dál a dál. Ono to jednou praskne Já prostě nemám nějaké univerzální řešen, kam by bylo možné se v tomto případě obrátit, tím spíš, že nemám nějaké úplné informace o daném případu, ale jestliže se na mě pan divák obrátí, tak moc rád mu sdělím svoje, svoje, svoje představy o tom, kde třeba ještě je nějaká možnost a samozřejmě pak tady existuje nějaký nevládní sektor nejrůznějších protikorupčních sdružení, se kterými sám spolupracuji a existuje vcelku dobrý, dneska už odborný aparát k tomu, aby panu kolegovi pomohli.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili protikorupční organizace nebo vám na ministerstvu už může napsat pan Jiří?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tak může mi napsat na soukromý e-mail, který mám na webu uvedený, s činností ministerstva financí to nijak nesouvisí.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na webu Honza: "Dobrý večer, co říkáte na velmi časté přehmaty exekutorů a na jejich nevídané pravomoci, kdy mohou násilím vniknout do bytu i bez vědomí jeho majitele? Nevypustili tak politici džina z láhve? Mimochodem, držím vám palce v boji proti loupežníkům."

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Exekuce jsou jedna z věcí, která velmi úzce souvisí s těmi věcmi, o kterých jsme hovořili a mně osobně velmi leží v hlavě. O exekucích a o některých zlodějnách na dražbách zabaveného majetku jsem už, už v médiích hovořil i psal nejrůznější stati. Státu se exekuce zcela zjevně vymkly z rukou a bude potřeba opět tedy se vrátit k nějaké pevnější regulaci činnosti soukromých exekutorů. To vnikání do, do bytů a dalších prostor nějakého domu je samozřejmě přesným, přesně tím, na co jsem upozornil, a to znamená, že soukromý exekutor má podstatně větší pravomoci než policie, která, která dělá domovní prohlídku pětinásobného vraha.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Která potřebuje státní, soudní povolení, což, což exekutor přímo nepotřebuje. Čili je to problém zákonů nebo je to problém toho, že parametry jsou relativně nastavené, ale nikdo je nedodržuje, stavovská organizace například se dostatečně nestará nebo kde je ten problém?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
No, tak v tomto případě je problém samozřejmě v legislativě, to znamená v zákoně, zatímco trestní řád dává tedy, jak jste sám uvedl, povinnost s povolením k domovní prohlídce se obrátit na, na orgány moci soudní, tak soukromý exekutor takovou, takovou, takové legislativní omezení nemá. Co se pak týče dalších, dalších věcí, které souvisí s přehmaty exekutorů, tak v daném, tak v těchto případech zase je potřeba podpořit, podpořit samosprávu exekutorské komory a motivovat ji skutečně k razantnímu postupu proti svým členům.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pokud jde o ty zákonné změny, ty bude dělat asi ministerstvo spravedlnosti, předpokládám, ale vy na své úrovni s náměstky můžete určitě o tom vyjednávat. Spustíte takovýto proces?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Já sám takový proces nespustím, ale budu, budu povzbuzovat kolegy k tomu, aby jej spustili, ale spadá to skutečně do kompenzace paní ministryně Válkové a věřím, že, věřím, že podobné věci v podstatě jsou před dohodnuté v koaliční smlouvě a věřím, že se budou rychle, rychle měnit.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili zrovna tahle konkrétní věc, ta už je tedy předjednaná, ta bude rychle schválena, pokud jde o ty přístupy, přístupy exekutorů do nemovitostí.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Tato konkrétní věc není, ale na koaličním jednání jsme se v odborné komisi jasně, jasně domluvili na tom, že v oblasti soukromých exekutorů dojde k razantním změnám.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jirka na webu: "Exekutoři přenáší na své vykonavatele i své pravomoci, na druhou stranu za jejich chyby odpovědní nejsou. Dá se tato nerovnováha změnit? Například za pochybení vykonavatele automaticky zrušit exekutorský úřad?"

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Soukromý exekutor samozřejmě odpovídá za svoje, za svoje zaměstnance a právě je to o tom, abychom, abychom tlačili na samosprávu exekutorů k tomu, aby postihovali své, své členy za přehmaty a já se domnívám, že v tomto smyslu legislativa je dostatečně, dostatečně silná a občas dochází tedy k zádrhelům na té samosprávné úrovni.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a ten státní zásah, pokud se nemýlím, tak tam pak ministr spravedlnosti by mohla zasáhnout, odebrat to právo být soudním exekutorem?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ano, samozřejmě řada prostředků je a jde o to, abychom těchto prostředků využívali.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili i stát by měl být razantnější a více využívat těch možností, které má?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Samozřejmě.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Web s další otázkou dnešního Hyde Parku. Jan Novák: "Pane Závodský, Exekutorská komora evidentně nemůže nebo spíš nechce problémy kolem exekucí moc řešit. Neměl by její roli urychleně převzít stát? Vůbec mám takový dojem, že hodně z těchto profesních komor funguje jako stát ve státě. Je to normální?"

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
No, normální to u nás je, protože se to stalo normou, ale v celosvětovém nebo v evropském měřítku to samozřejmě normou není a jak už jsem říkal, je potřeba razantně požádat Exekutorskou komoru, aby si u svých členů udělala pořádek.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Když to neudělá, tak zrušení třeba soukromých exekutorů a návrat pod stát, jak navrhoval pan Novák?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Je to jedna z cest, kterou by se Česká republika mohla ubírat, ale myslím, že předjímáme, předjímáme tu věc. Napřed musíme vyčerpat možnosti stávající legislativy a stávajícího modelu práce exekutorů u nás a teprve, pokud by zcela zásadně dlouhodobě exekutorská samospráva selhala, tak pak bychom mohli uvažovat o návratu do rukou státu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili principiálně ten systém, jak je tady u nás nastaven, apriori špatný není, akorát tedy nefunguje stavovská komora a když bude fungovat dobře, tak systém zůstat může?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
S drobnými modifikacemi ano.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Co je drobná modifikace?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
No, tak, můžeme se skutečně zaměřit i na ty, i na ty legislativní věci. Už jsme tady dvakrát hovořili o těch vstupech do obydlí ze strany soukromých exekutorů. V některých případech zcela svévolně, a to není o, o samosprávě exekutorské, ale o legislativě.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Říkáte, že zatlačit na Exekutorskou komoru, aby tedy začala pracovat tak, jak má. Jak dalece je na tomhle shoda ve vládní koalici? Od toho se bude odvíjet ta důraznost toho tlaku na Exekutorskou komoru.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Nebyl jsem u všech jednání, nevím, jaké jsou, jaké jsou ústřední dohody předsedů stran, ale na koaličním jednání, na kterém jsem byl, tak v tomto směru shoda byla velmi výrazná.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na Facebooku Belmondo se vás ptá: "Co si myslíte o tom, že Advokátní komora odmítla vydat policii důkazy v kauze Nagyová-Nečasová? Šlo o materiály zabavené při domovní prohlídce u advokáta kmotra Rittiga. Působí to na mě jako by se chtěli vzájemně přikrýt?"

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Nemám dostatek informací k tomu, abych dělal soudy nad, nad Advokátní komorou a skutečně jedna věc je stavovská odpovědnost, ale druhá věc jsou nějaké, nějaká pravidla, tajemství, které advokacie v sobě obsahuje a v tomto směru bych se nerad pouštěl k nějakým jednoduchým soudům.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili obecně, když se na to podíváme, nemáte-li konkrétní informace k tomuto případu. Advokátní komora za určitých podmínek může nevydat ty důkazy policii?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ano.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na to má právo?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ano.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Web: "Dobrý den, dají se ještě stíhat rozkrádačky z minulých 20 let a stane se tak?"

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Dá se řada, řada věcí z minulosti najít, zdokumentovat, vyřešit. Obecně, obecně to zcela zjevně jde, o konkrétních věcech bychom se museli pobavit konkrétně.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
V konkrétních případech, ale ten obecný pohled, tam nejsou takové promlčecí lhůty, že 90. léta už jsou pasé, mohou být ty majetkové a hospodářské záležitosti takové, že tam promlčecí lhůty ještě neskončily?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ty majetkové a hospodářské věci, o které patrně pan divák hovoří, tak ve většině případů zcela jistě promlčeny trestněprávně nejsou.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Web, ještě tam byla: "A stane se tak?" Tedy jestli se budou postihovat ty rozkrádačky, to znamená, i na tohle se podíváte a ministerstvo financí bude hledat cesty, jak některé věci dohledat i z uplynulých 20 let?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Já, pokud takovou příležitost mít budu, tak zcela určitě se rád podívám i o pár let zpátky, co se dělo u nás.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Máte nějaký konkrétní příklad, na který byste se chtěl vrhnout a podívat se, jestli tam tedy nelze něco odstíhat, přesněji řečeno, dát podnět k příslušným orgánům?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Mám konkrétních příkladů celou řadu, ale nebudu je tady prezentovat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na webu Jitka: "Dobrý večer, všimli jsme si, že máte s sebou ve studiu psího parťáka. Jak se jmenuje? Korumpujete ho pamlsky a není to váš asistenční pes?"

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Je to můj vodící pes, korumpuji ho pamlsky, jmenuje se Chico a bylo mu včera 12 let.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jaké příklady korupce má Chico nejraději?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Piškoty.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Prosím?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Piškoty.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Piškoty? To je to nejvíc. Facebook
.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ale sežere všechno.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
"Dobrý večer, můžete přiblížit technické nástroje, které používáte při čtení, psaní, prezentaci, vyhledávání na internetu a tak dále? Jak pokročily tyto nástroje za posledních 5 let a jaký je jejich očekávaný vývoj?" Hroší kůže.cz.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Upřímně řečeno, nejsem vývojář na poli softwaru, já využívám k práci s počítačem hlasový výstup a v podstatě nemám co dál k tomu popisovat, to znamená, veškeré textové věci, které čtu nebo které vnímám, tak vnímám skrz hlasový výstup svého notebooku, a tak to nějak funguje.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A to je všechno. To zní strašně jednoduše, pane Závodský, ale může se zlepšovat ta technika, může to mluvit čím dál tím lépe a přesněji?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Ono to, ono to mluví velmi dobře, ono to mluví velmi přesně, v tomto směru nedochází k žádným nepřesnostem, samozřejmě pokrok, k pokroku dochází v rozpoznávání nějakého naskenovaného, naskenovaného textu, dochází samozřejmě ale i k vývoji věci, které zrakově postiženému při čtení na internetu život nějak ztěžují a samozřejmě ten software pro zrakově postiženého jde o několik roků vždycky pozadu, to znamená, vždycky je nějaká třeba posuvná reklama na internetu, která nás překvapí a s kterou se třeba dá velmi obtížně vnímat ten text.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ta se tam vloudí i do toho překladu, do toho hlasového projevu se vám najednou objeví reklama?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Přesně tak. Ta jezdící nebo posuvná reklama, to velmi často to čtení paralyzuje.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na webu Jakub: "Považuji za svou povinnost vám poděkovat za osobní statečnost, která chybí nám všem ostatním." Píše Jakub na webu do dnešního Hyde Parku.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Děkuju.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane Závodský, děkuju, že jste přišel, možná ještě jedna otázka. Kolik piškotů vás to bude stát pro Chica, že to tady s námi přežil to dnešní vysílání?

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
No, já se snažím ho držet velmi zkrátka, protože je to plemeno, které má velmi výrazný vztah k obezitě, to znamená, ani v tomto případě to s tou korupcí nebudu přehánět.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane Závodský, děkuju, že jste přišel do Hyde Parku a věnoval se našim divákům. Na shledanou.

Ondřej ZÁVODSKÝ, budoucí náměstek ministra financí
--------------------
Děkuji moc za pozvání. Na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.