CZ EN

Organizační změny chod ministerstva neohrožují

"Babišův resort: každé dva týdny revoluce"
Zdroj: Hospodářské noviny | Datum: 30.5.2014 | Rubrika: Události | Strana: 04 | Autor: Jakub Kalenský

Reakce MF:

Ministerstvo financí nesouhlasí s článkem: „Babišův resort: každé dva týdny revoluce“, který obsahuje mnoho nepřesností. Organizační změny na MF probíhají postupně, a to za účelem sloučení dosud roztříštěných agend do logických celků (např. Státní pokladna), s ohledem na útlum jiných agend (např. privatizace) a posílení nosných agend (např. výběr daní, hospodaření s majetkem státu, centralizací právní podpory atp.). Jejich cílem je tak skutečně zvýšení efektivity řízení ministerstva a zlepšení práce úřadu. Rozhodně nelze souhlasit s tvrzením, že vyšší efektivitě tak docela neodpovídají reálné výstupy ministerstva. Autor toto své tvrzení dokládá několika příklady z oblasti legislativy, kde úřad údajně otálí: znovuzavedení daňového zvýhodnění tzv. zelené nafty, problematika daňových přiznání, zrušení jednoho inkasního místa a elektronizace faktur. To však ani v jednom z uvedených případů není pravda.

O úkol zavést daňové zvýhodnění tzv. „zelené nafty“ rozhodla vláda 2. dubna 2014 bez udání konkrétního termínu realizace. Příslušná novela byla zpracovávána ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a do procesu byly zahrnuty intenzivní diskuze s ním i připomínky dalších rezortů. Vzhledem k tomu, že toto opatření je spojeno s jistým potenciálem daňových úniků a vyšší výběr daní je jednou z hlavních priorit vlády, bylo nutné hledat možnosti, jak tento potenciál maximálně elimininovat. Kompletní materiál byl přesto zaslán vládě tak, že již mohl být projednán na schůzi dne 28. května 2014. Od zadání úkolu do projednání hotového materiálu vládou tedy uběhlo méně než 40 pracovních dnů.

Pokud jde o novelu zákona o střetu zájmů, která zavede elektronické vyplňování a zveřejňování majetkových přiznání politiků, Ministerstvo financí na ní intenzivně pracuje a k žádnému zpoždění nedochází. Jelikož se jedná o komplikovanou a právně citlivou problematiku, vedeme v této věci intenzivní diskuse s renomovanými odborníky. Z naší iniciativy se na dané téma například uskutečnilo odborné kolokvium v Senátu. Cílem všech zmíněných aktivit Ministerstva financí je, aby výsledný zákon byl ústavně konformní, maximálně účinný a dlouhodobě udržitelný. Rovněž musíme odmítnout zdržení při rušení Jednoho inkasního místa. Veškeré záměry v této oblasti již byly promítnuty do návrhu novely zákona o daních z příjmů. V současnosti k tomuto návrhu probíhá mezirezortní připomínkové řízení s tím, že termínem pro předložení vládě zůstává stále konec měsíce června.

U elektronizace faktur je z hlediska daňové legislativy elektronická varianta daňového dokladu zrovnoprávněna s listinnou již nyní. Ministerstvo financí spolupracovalo na přípravě příslušného standardu (ISDOC v. 6) a v současné době probíhá vyhodnocení dopadů návrhu evropské směrnice o elektronické fakturaci ve veřejných zakázkách na přípravu pilotního zavedení elektronické fakturace v rámci vybraných resortů státní správy.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.