CZ EN

Pravomoci obcí v oblasti regulace hazardu posílí

Zdroj: Moderní obec | 10.11.2014 | Rubrika: Ekonomika | Strana: 11

Blíží se konec tahanic mezi obcemi regulujícími hazard a resortem fnancí. Zajistit by to měl zcela nový zákon o hazardních hrách, jehož účinnost ministerstvo fnancí plánuje od 1. 1. 2016.

Mezi novinky návrhu zákona patří úplný zákaz výherních automatů v hospodách, barech či např. benzinových pumpách, regulace počtu heren a regulace hazardních her na internetu. Kromě těchto novinek budou mít obce možnost na svém území regulovat hazard. Jinými slovy zákon podporuje ústavou zaručené právo na samosprávu tím, že obec bude moci sama vykonávat vůli vtělenou do obecně závazné vyhlášky.

Po komunálních volbách se scházejí nově zvolená zastupitelstva, která budou přehodnocovat svůj vztah k výskytu technických zařízení typu VLT na svém území. Po vydání obecně závazné vyhlášky a po jejím doručení na MF následuje správní řízení o odnětí povolení k provozování těchto přístrojů. Podotýkám, že řízení ohledně přístrojů typu VHP si řeší obce ve své vlastní režii. Právě tato dvojkolejnost řízení se změní a veškerá pravomoc bude postoupena obecním úřadům. Obec bude mít zcela ve své kompetenci rozhodnutí o povolení hazardních her, podle současné verze návrhu bude povolení vydáváno provozovatelům, kteří u MF složili určitou jistotu a splnili další povinnosti.

Cílem posílení pravomocí obcí je ucelenost odpovědnosti za regulaci veřejného pořádku a možnost flexibilní reakce na vzniklé problémy. Vedení radnice zná nejlépe dopady hazardu v konkrétních lokalitách a ví, jak problémům čelit. Obec bude moci také přerozdělovat výtěžek z odvodů z kasin a heren na svém území. Renomované studie potvrdily, že minimálně trojnásobek toho, co veřejné rozpočty z hazardu (zejména tvrdého) získají, dávají na odstranění škod vzniklých v příčinné souvislosti s ním. Obce tak budou samy přemýšlet, zda peníze svěří do preventivních programů, nebo shledají, že tyto výdaje za způsobené škody prostě nestojí, a vydají se cestou úplného zákazu.

Změny se nevyhnou ani v zásadě neškodným aktivitám. Obec bude oprávněna regulovat ohlašované hry, do této kategorie řadíme tomboly nebo turnaje malého rozsahu. Nemusíme se obávat zvýšené administrativní zátěže - tomboly do 50 tisíc korun jsou z režimu nového hazardního zákona vyloučeny a nebude je třeba ohlašovat. Naproti tomu kontrole tombol a turnajů malého rozsahu mohou úředníci obce věnovat péči přímo na místě. V případě zjištění rozporu vydaného povolení k provozování hazardních her s faktickým stavem však nenechá stát obce na holičkách. V případě nesrovnalostí zjedná pořádek celní správa, ta kontrolní činnost efektivně spojí s kontrolou alkoholu a tabákových výrobků.

Zaměstnanci odboru MF připravují rovněž prováděcí předpisy a do data nabytí účinnosti zákona by měly být k dispozici tiskopisy, jejichž pomocí se stane správní řízení v oblasti povolování, změn či odnímání povolení administrativně nenáročnou činností. Ruku v ruce s touto agendou přibude obci i právo vybírat správní poplatky vážící se k příslušným žádostem o povolení hazardu na území obce.

V tuto chvíli nejsou plánovány změny ve stávajícím rozpočtovém určení daní, podle něhož mají obce zásadní podíl na výtěžku loterního odvodu, resp. daně z hazardních her. Novým zákonem by se ovšem měla změnit současná praxe, v jejímž rámci jedna obec zakáže provoz výherních automatů na svém území, ale sousední obec o to více automatů povolí. Předpokládáme totiž, že na území většího regionu (ať se bude jednat o soudní okresy, nebo kraje) bude pouze zákonem stanovený počet automatů v návaznosti na množství obyvatel. Domnívám se, že předložený návrh zákona reálně sníží dopad neregulovaně rozbujelého tvrdého hazardu na zlomek, což v důsledku pocítí pokladna státu i obcí.

Ondřej Závodský,
náměstek ministra financí

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.