CZ EN

Provozní výdaje státu v roce 2015 poklesnou

Zdroj:Lidové noviny | 24.10.2014 | Rubrika: Názory | Strana: 11
Reakce na komentář Jiřího Táborského „Zajímají ta čísla někoho?“ v Lidových novinách ze dne 23. října 2014

Ministerstvo financí trvá na tvrzeních, které jsou obsaženy v jeho reakci k problematice státního rozpočtu z 20. října 2014 a vyjadřuje politování, že Jiří Táborský tato tvrzení relativizuje, aniž by se obrátil na Ministerstvo financí s žádostí o jejich vysvětlení. („Jak dospělo ministerstvo financí ke svým číslům, netušíme“).

Vzhledem k tomu, že se autor během přípravy komentáře s žádným dotazem na Ministerstvo financí neobrátil, uvádíme vysvětlení alespoň dodatečně. Jako provozní výdaje státu je Ministerstvem financí dlouhodobě a konzistentně považováno podseskupení následujících položek (očištěných od vlivu EU/FM): 513 – nákup materiálu, 515 – nákup vody, paliv a energie, 516 – nákup služeb, 517 – ostatní nákupy, 590 – ostatní neinvestiční výdaje. Jedná se o položky, jejichž objem je ovlivnitelný správci jednotlivých kapitol. Celkové rozpočtované provozní výdaje činily v roce 2013 58,3 mld. Kč, v roce 2014 60 mld. Kč a pro rok 2015 se počítá s necelými 57 mld. Kč. Jak vyplývá z celkových čísel, návrh státního rozpočtu na rok 2015 počítá s poklesem provozních výdajů oproti návrhu státního rozpočtu na rok 2014 o více než 3 mld. Kč a o cca 1,3 mld. Kč oproti rozpočtu předloženému v roce 2013.

V případě celkového úhrnu vládních investic v roce 2015 znovu upozorňujeme na skutečnost, že není možné vycházet pouze z údajů rozpočtovaných v návrhu státního rozpočtu (75,6 mld. Kč), který nezahrnuje takové vlivy, jako je zapojení nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let, či souvztažné navýšení příjmů a výdajů kapitol z titulu čerpání prostředků EU. Například jen rozpočet SFDI pro příští rok uvažuje s výdaji v celkové výši přes 94 mld. Kč (rozpočtované výdaje, zapojení nároků, zůstatky na účtech vč. souvztažného zvýšení příjmů a výdajů).

 

Jan Gregor,
náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.