CZ EN

Reakce Jana Gregora na polemiku Erika Besta ohledně stabilizace státního dluhu

Cíl udržení státního dluhu na úrovni 1,683 bil. Kč spočívá ve stabilizaci absolutní výše dluhu. Zefektivnění řízení dluhu je umožněno zavedením striktnějšího režimu, který nutí k lepšímu plánování cash-flow u všech účtů, které jsou v přímé řídící zodpovědnosti Ministerstva financí. Po přijetí příslušných legislativních kroků bude zefektivněno řízení cash-flow také u všech ostatních účtů podřízených Integrovanému informačnímu sytému státní pokladny. Díky tomuto významnému zkvalitnění řízení likvidity státní pokladny bude státní dluh stabilizován v uvedené výši nejméně do konce roku 2015, a to bez ohledu na vývoj nominálního HDP. Skutečnost, že v případě růstu HDP zároveň dojde v relativním měřítku k poklesu státního dluhu v poměru k HDP, na této skutečnosti nic nemění.

Nejedná se tedy o žádný „Babišův trik“ s „mlhavými ukazateli“, nýbrž o jasně deklarovaný závazek, na jehož základě prostřednictvím aktivního řízení volných peněžních prostředků státu je a bude volná likvidita využívána při financování státu daleko lépe. To s sebou přináší výrazné úspory úrokových nákladů souvisejících s emisní činností státu v průběhu roku, což se ostatně výrazně projevuje již v posledních měsících, kdy dochází k postupnému snižování výnosů státních dluhopisů, k čemuž nová taktika financování státu více než přispívá.

 

Jan Gregor,
náměstek ministra financí pro veřejné rozpočty

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.