CZ EN

Martin Janeček: Do dvou let vyřešíme polovinu daňových úniků

Rozhovor s generálním ředitelem Finanční správy Martinem Janečkem
Zdroj: ČT 24 | 6.9.2015 | 13:05 | Pořad: Otázky Václava Moravce II.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A tak český daňový systém stále patří k těm nejkomplikovanějším. A proč si Česká republika tedy komplikuje výběr daní? Dalším, závěrečným hostem Otázek je vrchní výběrčí daní, jinak tedy generální ředitel Finančního ředitelství Martin Janeček. Děkuju, že jste přijal mé pozvání. Vítejte v Otázkách. Hezký, dobrý den.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Dobrý den. Děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte, pane řediteli, spočítáno, kolik vlastně stát tratí na daních, když český daňový systém patří k těm nejkomplikovanějším na světě?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Takhle to úplně spočítáno nemáme, ono se to takhle úplně spočítat nedá. To má dvě roviny. Protože, pokud je nějaký systém komplikovaný, a já se nedomnívám, že by český daňový systém byl nějak komplikovanější než ty ostatní evropské daňové systémy, tak to znamená, že musíte nějakým způsobem musíte zajistit naplnění té agendy, aby ty finanční úřady zpracovaly ta podání, která jim přijdou, a tak dále, a je-li to komplikovanější, pokud bysme s tím takhle, takto pracovali, tak potom má méně sil na to, aby se třeba věnoval daňovým únikům.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, ale i Evropská komise český daňový systém komplikuje. Například říká, že administrativní náklady na čistý výběr příjmů, tedy daní, patří i nadále k nejvyšším v rámci evropské 28.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
To zase není úplně srovnatelné v rámci Evropy, protože finanční...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když to, když to komise srovnává?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
No tak by měla srovnávat srovnatelné.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy myslíte, že dělá chybu, že srovnává ty administrativní náklady na čistý výběr daní?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Ne, ale musíme, musíme si uvědomit, co v těch číslech je. Jestli na jednu stránku postavíme náklady Finanční správy a přepočteme to na ty příjmy, které Finanční správa zajišťuje, tak samozřejmě nám vyjde nějaké číslo. Ale v rámci těch činností Finanční správy je třeba správa dotací, jo, to, to v tom, to, to nemá třeba s náklady na výběr DPH nic společného. A pokud by tohle mělo být korektní, tak bysme museli rozpracovat a zanalyzovat, kolik jsou třeba náklady na vybranou korunu z DPH, kolik jsou náklady na vybranou korunu z daně příjmů fyzických osob a podobně. Potom by to mohlo být srovnatelné. Ale protože se to bere za celou organizaci a někde v rámci Evropy se třeba spravují přes tento systém i sociální a zdravotní pojištění, tak potom to vychází mnohem efektivněji jinde.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My jsme ale na 119 místě na světě v žebříčku všech zemí, co se týče efektivity a kvality daňového systému a české podniky stráví vyplňováním daňových přiznání a plněním všech daňových předpisů v průměru 413 hodin ročně. To je jasný, jasný fakt.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
To by byl jasný fakt, pokud bysme této analýze mohli věřit...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jí nevěříte?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Analýze PricewaterhouseCoopers?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Ne, nevěřím této analýze. Tuším, jak se tato analýza zpracovává a hlavně, když se podíváte do té analýzy, tak třeba nevidím důvod pro to, aby Česká republika vycházela hůř než Slovensko nebo sousední, naše sousední státy. Správa daně z přidané hodnoty je v podstatě všude přibližně stejně, stejně náročná. Přitom proti, oproti, oproti Rakousku vycházíme téměř dvakrát horší. Nevidím důvod, z čeho to plyne a do dneška jsme se od této firmy nebo od těchto zpracovatelů této analýzy nedozvěděli, v čem to spočívá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zkusím to jinak. Chápu, že vy jste tedy spokojen s českým daňovým systémem a jeho přehledností?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
To bych neřekl. Ne, já neříkám, že ten systém není složitý, ale prostě Česká republika si vybrala nějaké daně, nějak složitý systém a ten tady teďka máme a beru to jako fakt a musíme s tím nějak pracovat. Neříkám, neříkám, že máme jednoduchý systém jako třeba Saúdská Arábie, která v tom žebříčku patrně bude vycházet někde na předních příčkách, protože žije z ropy, z prodeje ropy a daně tam nejsou důležité. Ale takže...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jako výběrčí daní, co vám tedy vadí, protože do jisté míry jste servisním orgánem ministerstva financí, protože vybíráte daně za stát a měl byste být ale i oponentním orgánem, protože ministerstvo financí píše ty daňové zákony a mění je. A je jedno, kdo vládne v Letenské tady pár kilometrů od Žižkovské věže. Tedy, jestli to je Andrej Babiš, Miroslav Kalousek, či někdo jiný. Co vám vadí na českém daňovém systému a které politické kroky by mohly prospět jeho zjednodušení z pohledu výběrčího daní?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Tak určitě ten systém lze zjednodušovat. Byla by lež tvrdit, že to jednodušší být nemůže. S tím naprosto souhlasím. Ale tam se nabízí určitě několik směrů, co by se dalo zjednodušit pro běžného občana, který třeba platí daň z nemovitostí. Ten systém doopravdy, když je dneska propojen Katastrální úřad s Finanční správou, tak by mohl předgenerovávat v podstatě ty daňová přiznání téměř sám, ale to je prostě zase práce na 4 roky to připravit a ono to trošku přesahuje volební období. Takže, takže tyhle ty projekty se zpravidla, i když se začnou rozpracovávat, nedotáhnou, protože potom přijde jiná vláda, má nové priority a proto, proto se tyhle ty věci úplně nedaří. Prostě ten systém je složitý, je náročný, s tím souhlasím a i jeho změny jsou prostě v horizontu let, takže...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak po..., pokud byste měl teď říci, jaká jsou vaše doporučení tedy ministerstvu financí jako orgánu, který vytváří daňové prostředí?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Já souhlasím s tím tlakem, který se tady zvedl proti boji proti daňovým únikům. S tím naprosto souhlasím a to si myslím, že je naprosto správný směr, protože je potřeba to prostředí nějakým způsobem vyčistit a nastavit rovná pravidla pro všechny. Takže todle to je určitě užitečné. To je jaksi takový tlak na...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je například elektronické hlášení daně z přidané hodnoty...

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Přesně tak...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď odhalení podvodů ve výši zhruba 4 miliard korun, to co jste oznámili tento týden?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Přesně tak. Tak jestli se máme bavit o tomto tématu dál, tak složitost toho daňového systému ve vztahu k těm daňovým únikům, které se tady odehrávají, ty úniky nevyplývají ze složitosti toho systému. Když si vezmete třeba tu elektronickou evidenci tržeb, která je namířená na problémy, problematiku krácení tržeb, no tak krácení tržeb přece vůbec nevyplývá z nějaké složitosti systému. To je prostě jenom o tom, že jste měl tržbu tisíc a přiznáte 600...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, to je daň z přidané hodnoty a tvrdíte, že v rámci daně z přidané hodnoty složitost daňového systému nezpůsobuje tyto daňové úniky? Existují jiné daně, kde může docházet k únikům kvůli složitosti toho daňového systému?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Kdybysme se měli bavit o tom, jakou, jakou strukturu toho daňovýho podvodu máme, respektive ta, ty, ty příčiny těchto podvodů, tak jsou to právě krácení tržeb, pak tu máme ty takzvané karuselové nebo řetězové podvody, nebo fiktivní faktury, fiktivní náklady, které si, které si někdo dává do účetnictví naprosto neoprávněně. To je zase, to jsou zase podvody, na které je namířeno kontrolní hlášení. A to je opět systém, kdy to není o složitosti toho systému. To v podstatě je zneužití těch základních zásad té daně. Jo, nikoliv to, že by ta daň jako taková byla složitá. Že má nějaké korekční mechanismy uvnitř a podobně. Potom tady máme zneužívání toho systému nebo ty daňové úniky vyplývají z toho, že si někdo uplatňuje třeba nárok na odpočet daně ze soukromé spotřeby, prostě koupí si, koupí si, já nevím, letadlo nebo automobil a ten systém prostě tímhle způsobem zneužívá. Takže todle to je další, další oblast těch daňových úniků, byť tohle to je oproti těm prvním dvěma kategoriím marginálnější. Pak tady máte problém s offshore, s transfer pricing, vyléváním profitů do zahraničí, to je opět v zásadě to, ta samá logika jako u krácení tržeb. Velice jednoduchý mechanismus, kdy o něčem, co má hodnotu 100, řeknete, že to má hodnotu tisíc anebo naopak pro to, abyste tenhle ten profit z těch transakcí, nebo přes tuto transakci vyvedl profit firmy mimo republiku. Jo, takže to máte 4 kategorie, které tvoří podle mě 95 % veškerých daňových úniků a ty nesouvisí se složitostí toho systému jako takového, ale naopak...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže není přímá úměra mezi složitostí toho systému a právě množstvím daňových úniků? Protože jste řekl, že ten systém samotný, jak ho v Česku máme, daňový systém, tak se neprojevuje na daňových únicích? Když to zestručním.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Ano, přesně to si myslím a takhle to je.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste, berte to v nadsázce a obrazně řečeno, nové koště ve vedení daňové správy. Jaký je váš propočet těch daňových úniků? Váš odhad. Protože jsme byli svědky v uplynulých letech, v uplynulých dvou letech různých odhadů. Od nějakých 100 miliard korun až po 200, 250 miliard korun. Máte představu, jaký může být, jsou-li to 4 cesty, které jste teď popsal, jaký může být daňový únik v české?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Mám tu představu a bojím se to říct. Ale...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, teď mě děsíte, že to bude číslo nižší než 100 miliard nebo naopak k těm 200 miliardám? 200 miliardám?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Takhle, no oni ty, než, než to řeknu, tak oni ty odhady, se kterými se tady pracuje a i ten efekt zavedení kontrolního hlášení elektronické evidence tržeb, vychází mimo jiný i z toho, na jaké teda, na jaké segmenty cílí, plus z toho, kolik reálně třeba v tom prvním roce, to je ten systém, když se, když nabíhá, tak samozřejmě nemůže fungovat hned ze 100 %, jo, takže to, to zohledňuje i to, jak moc efektivní v tom prvním roce bude. Takže, takže ty odhady nejsou, nejsou úplně na tu vrcholnou částku, ke které to má mířit. A současně by bylo asi naivní si myslet, že lze potřít veškeré daňové úniky a docílit stavu, že tady bude nulový daňový únik...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, to byste dostal nějakou mezinárodní cenu, pokud byste toto udělal. Ale tak ten celkový objem daňových úniků...

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Ale ta částka, DPH, na DPH si myslím, že ta daňová mezera je někde kolem 80 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jen na dani z přidané hodnoty?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Jenom na dani z přidané hodnoty, přičemž zhruba dvě třetiny podle mého názoru jsou ty řetězové podvody, fiktivní faktury a tak dále. To, kam míří kontrolní hlášení...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
A zbyla, zbyla...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A říkal jste, že, že...

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Zbylá třetina je krácení tržeb. Mezi tím nějakých řekněme 2, 3, 4, 5 % možná jsou úniky, které spočívají třeba z toho, já nevím, že někdo měl mít jenom krácený nárok na odpočet daně, protože ten, tu věc používá z části pro soukromé účely a z části pro podnikání a on si uplatnil 100 % a pak to přes ty korekční mechanismy nedorovnal.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říkáte tedy jen 80 miliard daňových úniků na dani z přidané hodnoty, váš střízlivý odhad. Teď máte kontrolní hlášení DPH. Věc, která byla kritizována částí politické reprezentace. Kolik, až zavedete, nebo budete lépe vybírat daně, viz teď ohlášení daňový únik ve výši 4 miliard korun, tak kolik myslíte, že z těch 80 miliard, vámi odhadovaných, dovedete dát za 3, za 4 roky jako finanční úřady do státního rozpočtu?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Kontrolní hlášení a ten, ty podvody, na které to je namířeno? Já se, já se domnívám, že, že okamžitě, že okamžitě v podstatě náběhem toho systému, toho systému tam bude efekt minimálně nějakých 5, 7 miliard automaticky tím, že ten systém odhalí právě ty nejprimitivnější daňové úniky, které tam jsou. To je prostě to, že si do toho účetnictví dáte fakturu fiktivní a možná ten, kdo, kdo ji vystavil, pokud ji vůbec někdo v tu chvíli vystavil a neřeší to ten dotyčný až ve chvíli, kdy, až ve chvíli, kdy k němu přijde daňová kontrola, tak todle to, todle to ten systém rozkryje a tadle ta skupina těch, co optimalizují ty daně, na todle nebude schopná reagovat. Potom jsou tam nějaké řetězové podvody a nějaké sofistikovanější řetězové podvody, které samozřejmě se tomu systému budou nějakou chvíli vzdorovat a finanční správa bude vzdorovat jim a prostě musí to vést určitě k úspěchu. A já věřím tomu, že víc než polovinu rozhodně, řekněme do dvou, do tří let vyřešíme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená zhruba 40 miliard do tří let z podvodů na dani z přidané hodnoty bude tento stát schopen vybrat?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Já tomu věřím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to jedna, jenom částka na DPH říkáte 80 miliard korun. A ty další daňové podvody? Ty tři cesty, jak jste je popsal?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
No tak problematika, nebo fenomén krácení tržeb, na to míří ten systém elektronické evidence tržeb. To v médiích neustále rezonuje, takže ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, ty registrační pokladny, či právě ona elektronická evidence tržeb, chorvatský model, zjednodušeně řečeno.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Ano, elektronická evidence tržeb, nikoliv registrační pokladny, to je zastaralé, složité, drahé řešení a elektronická evidence tržeb je levnější a moderní řešení. Tak tenhle ten, tento nástroj právě míří na tu druhou třetinu úniku na DPH, ale současně, současně míří i na úniky, které, to krácení tržeb se prolíná do řady dalších odvodů, do daně z příjmů, do zdravotního pojištění, do sociálního pojištění a právě těmi pojištěními jsou tyto podnikatelé značně zdaněni, nebo zdaněni, ona je to quasidaň, takže, takže tam ty efekty by mohly být slušné. A pokud vím, tak odhad statistického úřadu zhruba 160 miliard, 160 miliard zkrácených tržeb, takže máme v rámci ekonomiky to je ohromné číslo. Tam se pohybujeme někde kolem 40 % z toho by měl být zatajený odvod.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že váš celkový odhad všech daňových úniků, počítám-li správně, všechny daně, tak opravdu se blíží té čtvrt bilionu, tomu čtvrt bilionu korun?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Čtvrt bilionu ne. Těch 160 miliard, o kterých jsem mluvil, je zkrácená tržba. To není ještě samotná daň. Tam jsme...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak daňové úniky jako celek. My jsme rozebrali 80 miliard na dani z přidané hodnoty...

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Řekněme minimálně 100-150 miliard někde leží.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My daně rádi nemáme. Ale daňové úředníky ano. To vyplývá z průzkumu TNS AISA pro Českou televizi. Na konci srpna v něm 620 lidí, kteří navštěvují finanční úřad v této zemi alespoň jednou ročně, odpovídal na otázku, jak hodnotí práci finančních úřadů? Plné čtyři pětiny uvádějí, že je velmi dobrá, nebo spíše dobrá. Negativně se vymezilo jen 13 % lidí, kteří alespoň jednou ročně navštíví finanční úřad. Se jen ostatní báli mluvit špatně o, o finančních úřadech. Tady jsou slova socioložky Martiny Hájkové z TNS AISA.

Martina HÁJKOVÁ, socioložka, TNS AISA
--------------------
Více takových těch negativních vzkazků, řekněme, bylo mezi lidmi 45-59 let a mezi podnikateli, což jsou zároveň lidé, kteří s finančním úřadem přijdou do styku nejčastěji, můžeme se tedy domnívat, že ta, ten častější kontakt v podstatě generuje i větší potenciál nějaké negativnější zkušenosti.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Slova socioložky Martiny Hájkové z TNS AISA. Nakolik je to pro vás překvapení, jak máme rádi finanční úředníky?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Tak pro mě to překvapení není. Já vím, že finanční úřady pracují dobře.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Očekával jsem, že řeknete, že řeknete něco jiné, že se možná v tom velkém sociologickém šetření báli, báli lidé odpovědět. Počítáte s tím, pane řediteli, že bude muset dojít k posilování finančních úřadů, počtu zaměstnanců? Asi víte, že teď narážím i na to, že jste některé finanční úřady chtěli rušit s Andrejem Babišem.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Ono, ono to bylo druhý, co jsem chtěl říct, poděkovat vám za ten výzkum, protože tam zaznělo, jestli jsem dobře poslouchal, že naprostá většina občanů navštíví finanční úřad jednou za rok. A já jsem právě v rámci té diskuse o rušení se dozvídal, že tam chodí občané téměř jako k lékaři nebo prostě je to pro ně klíčové místo, kam musí asi každý týden a ohrožujeme, ohrožujeme ty občany, nebo bereme jim tu službu. Nakonec jsme to nějak vyřešili, takže já, já se k tomu nechci úplně vracet, ale i když lituji toho, že tuto analýzu nemám, jsem neměl před 14 dny.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, ale, ale zároveň, když se podíváme na data, která máme k dispozici z toho velkého sociologického šetření Otázek, tak s tím rušením poboček finančních úřadů jste u veřejnosti jako u celku naběhl. Podívejte se na to. Vy jste se nesetkal s děkovným potleskem. Jednala o něm koaliční rada, nakonec se tedy pobočky rušit nebudou, ale jejich provoz se pouze omezí. Převažují odpůrci. Jak vidíte na těch datech, zavírání finančních úřadů, jsou jich skoro tři čtvrtiny z celkem 620 respondentů v celé zemi, kteří tvrdí, že jsou v pravidelném kontaktu alespoň jednou ročně, nebo minimálně jednou ročně s finančními úřady. S rušením poboček souhlasí 19 % lidí, tedy necelá pětina. Šetření se uskutečnilo na konci srpna a z toho šetření také vyplývá, že logicky s tím rušením, s těmi 19 % lidí, kteří souhlasí s rušením, že to jsou logicky lidé ve velkých městech, včetně Prahy, kteří to mají na finanční úřad blízko.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
No, takhlen. Podívejte, my jsme tu službu připravovali, nebo měli jsme to vymyšlené tak, že těm občanům právě v těch menších obcích tuto službu nahradíme. Tím, že tam budeme v těch obdobích, kdy se podávají daňová přiznání a že tam plnohodnotně tudle tu službu budeme, budeme poskytovat, ale nemusíme tam kvůli tomu být celý rok. Protože daňová správa, respektive daňové zákony mají to kouzlo, že vy víte, kdy se podává to daňové přiznání. To je v lednu, a to je v březnu. A zbytek roku tam nemusíte být a ti lidé můžou dělat něco efektivnějšího někde jinde. Takže...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy nakonec musíte splnit to politické zadání, to znamená, že budete muset v rámci toho politického zadání ty finanční úřady, které jste chtěli rušit, nechat. A proto se ptám, budete muset nabírat nové lidi? Protože chápu správně, že ty volné kapacity jste chtěl využít na lepší výběr daní?

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
My budeme nabírat nějaké, nějaké nové lidi, to s tímto úplně nesouvisí, ale samozřejmě chtěli jsme zvýšit efektivitu finanční správy, chtěli jsme využít tyto kapacity, které vnímáme jako ne úplně využité. Takže, takže jsme přistoupili k tomuto kroku. To politické zadání já bych řekl, že s tímto řešením jsme přišli, přišli jako finanční správa sami, že teda, pokud je tady tato obava, že by občan v těch menších obcích mohl být vzdálen té službě, jakože si myslíme, že pokud tak naprosto marginálně, tak jsme přišli s návrhem, že tam teda tuto službu zajistíme po celý rok. Což byl, což bylo nějaké kompromisní řešení a současně jsme to vymysleli tak, abysme i ty úspory, které jsme si předsevzali, dosáhli, které, dosáhneme je řádově víc než v 90 % podle mého názoru, takže toto řešení je poměrně, poměrně výhodné pro obě strany toho sporu. A žádné občany, teda žádné občany, žádné zaměstnance jsme v souvislosti s tímto nechtěli propouštět, chtěli jsme je právě přesunout na ty větší územní pracoviště, kde jsme je chtěli využít.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Martin Janeček, šéf Generálního ředitelství, Finančního ředitelství České republiky. Děkuji vám, pane řediteli. A věřím, že se v dohledné době v Otázkách opět potkáme. Díky za vaši návštěvu.

Martin JANEČEK, generální ředitel, Generální finanční ředitelství
--------------------
Děkuju. Na shledanou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak takové byly dnešní Otázky. Pokračovat můžete v diskusích na sociálních sítích, nebo na webu České televize zpravodajské 24, tam umístíme i videa, rozhovory a reportáže z dnešních Otázek. Děkuji vám za pozornost, hezký zbytek neděle, pokud možno ve společnosti zpravodajské 24. Hezký zbytek neděle tady ze Žižkovské vysílací věže.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.