CZ EN

Příprava Elektronické evidence tržeb je v souladu se zákony

Reakce MF na článek "Stát prosazuje online pokladny v rozporu se zákony",
Zdroj: Echo24.cz, 11.9.2015

Reakce MF

Ministerstvo financí se ohrazuje proti tvrzení, že by při přípravě elektronické evidence tržeb postupovalo nezákonně či dokonce na hranici trestněprávní roviny. Tato tvrzení jsou ryze účelová a mají patrně sloužit k zastrašování zaměstnanců státní správy. Postup Ministerstva financí je v souladu s právními předpisy a odpovídá dlouhodobě uplatňované běžné praxi.

Přípravné kroky byly zahájeny v návaznosti na usnesení vlády k zákonu o evidenci tržeb. Provádění přípravných prací je plně v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, zákonem o majetku státu a zákonem o finanční kontrole, a dodržuje mechanismy vedoucí k zajištění efektivnosti, účelnosti a hospodárnosti vynakládání prostředků. Smluvní vztahy jsou nastaveny tak, aby k plněním, a tudíž vynakládání prostředků, docházelo individuálně s ohledem na vývoj legislativního procesu nebo mohlo dojít k ukončení smluvních vztahů bez jakýchkoliv sankcí v případě, že zákon nebude přijat. Plnění ze smluv nastane až na základě výzvy objednatele, časový harmonogram plnění bude odpovídat legislativnímu procesu, účinnost smlouvy je případně navázána na platnost zákona a podobně.

Není pravdou, že by došlo k vynaložení částky 43 mil. Kč ve prospěch Státní pokladny Centra sdílených služeb. V dubnu 2015 došlo k uzavření smluvního vztahu, který obsahuje výše zmíněné mechanismy reflektující legislativní proces, a vynaložení finančních prostředků souvisejících s evidencí tržeb je nastaveno v duchu výše uvedených mechanismů.

Resort Ministerstva financí vynaložil finanční prostředky na studii proveditelnosti, logo projektu, průzkum veřejného mínění. Například studie proveditelnosti je jedním ze základních východisek pro tvorbu projektů všeobecně, mimo jiné i pro přípravu příslušné legislativy. Studie proveditelnosti je běžnou součástí všech významnějších projektů České republiky, a musí být ze své podstaty prováděna před přijetím příslušné legislativy. Studie pak dále slouží i k definování zadání pro budoucí dodavatele.

Ministerstvo financí přistoupilo k prodloužení doby mezi platností a účinností zákona o evidenci tržeb. V této době dojde k zabezpečení technického řešení EET. Důvodem, proč bylo přistoupeno k tomuto velmi konzervativnímu řešení, které není v praxi státní správy obvyklé, je skutečnost, aby tento klíčový projekt nebyl nadále ohrožen účelovým napadáním údajně nezákonného postupu, zejména ve spojení s vynakládáním finančních prostředků.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.