CZ EN

Rozhovor s Lenkou Juroškovou o novém zákoně o úvěru pro spotřebitele

Zdroj: ČT 24 | 1.11.2015 | 13:05 | Pořad: Otázky Václava Moravce II.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nový zákon omezí sankce při nesplácení a každá úvěrová firma bude muset mít alespoň 20 milionů korun. Kritici varují - nepoctivé firmy se přesunou na černý trh. Na druhou stranu ale nebudou moci veřejně získávat klienty a zmizí tak inzeráty typu: SMS půjčka vaše problémy rychle vyřeší. A závěrečným hostem Otázek Lenka Jurošková, která je náměstkyní ministra financí. Vítejte v Otázkách, hezký dobrý den.

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Děkuji. Dobré odpoledne.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vláda má v prosinci projednávat nový zákon, o kterém jsem mluvil v tom úvodním příspěvku. Vy chcete, aby vstoupil v platnost v březnu. Co kdybych vám řekl, že to nedá stihnout?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
My ještě věříme, že v prosinci proběhne první čtení v Poslanecké sněmovně a věříme, že ten...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podívejte se na to, jak vypadá Poslanecká sněmovna, jak tam leží návrhy zákonů, pokud nesvolá se mimořádná schůze k tomu zákonu, tak to není šance stihnout.

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Ale řada je zase mimořádných jednání, takže tomu by mohlo pomoci. Věříme, že v běžném projednávání by ten návrh zákona se stihnul tak, aby 21. března 2016 byla nabyta účinnost.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V případě, že se to nestihne, co to bude znamenat pro trh spotřebitelských úvěrů?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
My věříme, že se to stihne.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zase znovu kladu tu otázku, podívejte se na délku projednávání zákonů v současné Poslanecké sněmovně i za běžných poměrů to trvá tři čtvrtě roku, potažmo de facto se Senátem. To znamená, že když tady spočítáme listopad, prosinec a tři měsíce k tomu, tak se to stihnout nedá.

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Ministerstvo financí přesto věří, že projednávání zákona se stihne ve lhůtě. Kdyby se nestihlo, my jsme tady vázaný teda pozičními závazky, kdy směrnice, která je implementována také tímto zákonem, směrnice o hypotečních úvěrech vlastně má být nabýt účinnosti, nebo má být implementovaná do jednotlivých právních řádů 21. března 2016, i kdyby to bylo o něco později, tak si myslím, že by to nemělo fatální dopady. Ale jak jsem říkala, my věříme, že se to stihne a ministerstvo financí se o to bude snažit.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Hrozily by České republice sankce? Protože právě ty podmínky týkající se evropské směrnice o hypotékách jsou zásadní v tom návrhu zákona. V případě, že dojde k prodlení, hrozily by nějaké sankce Česku?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Tak ono to infringementové řízení, které souvisí, nebo na základě něhož následně ty sankce mohou být uděleny, trvá delší čas. Což tady zase hovoříme o nějakém zpoždění v řádu týdnů. Takže tady by sankce hrozit neměly.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy chcete tedy, aby zákon platil od března. Ta regulace se má týkat i takzvaných mikroúvěrů, které se objevily základní, zásadní problém v té poslední době. Myslíte si, že ta, že ten nový zákon je dostatečně razantní, aby problém mikroúvěrů, vysokých RPSN, aby zmizel?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
My věříme, že ano. Ten zákon chrání spotřebitele v několika oblastech. Jednak stanoví vyšší požadavky na poskytovatele a zprostředkovatele a zprostředkovatele nebankovních úvěrů, jednak je tady dohled, navrhován dohled Českou národní bankou, dále...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Která s tím nesouhlasí...

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Dále jsou tady omezeny sankce, jak úroky z prodlení, tak na strop na smluvní pokuty. A dále jsou tady prostě další mechanismy, které chrání spotřebitele.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Česká národní banka s tím nesouhlasí, aby pod ní tato problematika přešla. Nadále to vyjadřuje veřejně i v rozhovoru pro dnešní Otázky. Zástupci bankovní rady řekli: "Česká národní banka dlouhodobě nepodporuje rozšíření působnosti obezřetnosti regulace na nebankovní poskytovatele úvěrů, neboť se nejedná o subjekty, které přijímají vklady nebo spravují finanční prostředky a jejichž úpadek má závažné důsledky pro zákazníky a investory, nebo i finanční stabilitu." Budete trvat na, na svém stanovisku, nebo vyjdete centrální bance vstříc?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Tak Česká národní banka už dne dohlíží řadu dalších subjektů. Ať to jsou platební instituce, ať to jsou směnárny. České národní bance je dáváno na její bedra tímto návrhem zákona poměrně velký náročný úkol spočívající v tom nastolit řád v systému, nebo v sektoru nebankovních poskytovatel a zprostředkovatelů úvěru. Ministerstvo financí věří, že Česká národní banka je tou nejlepší institucí, která tohle může vykonávat a má k tomu je vybavena efektivními pravomocemi a kompetencemi.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nezměníte tedy to znění zákona. Na vládu půjde s tím,, že Česká národní banka bude mít pravomoci, která dnes má Česká obchodní inspekce.

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Ministerstvo financí to vnímá jako dokončení procesu integrace dohledu nad celým finančním trhem, který byl zaháje a z velké části realizován v roce 2006.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže platí ta věta, kterou jsem řekl...

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Ano.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že nevyjdete námitkám České národní banky vstříc. Nehrozí pak ale riziko, že centrální banka nebude schopná od března převzít ty pravomoce České obchodní inspekce a že de facto to kontrolování těch subjektů bude nedostatečné?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Tady ty parametry v tom zákoně jsou nastaveny tak, aby Česká národní banka mohla ten dohled převzít. A ona je nepře..., ty pravomoci nepřevezme od března 2016, kdy my teda věříme, nabyl účinnosti tento zákon, ale tam je stanovena lhůta 6 měsíců, kdy vlastně ti jednotlivé poskytovatelé a zprostředkovatelé podají si žádost o licenci a následně má Česká národní banka až 18 měsíců na to, aby rozhodla o poskytnutí licence těm kterým subjektům.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nebude, ale znovu se ptám, jestli nebude na tom trhu poměrně, když nový zákon vstoupí v platnost, ale bude tam nějaká legisvakance, tedy přeregistrování a podobně, nevznikne tam v tom mezičase chaos na trhu spotřebitelských úvěrů, mikropůjček a podobně?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
V mezidobí to bude dohlížet i nadále Česká obchodní inspekce, než se ten trh pročistí. To bylo součástí jednání, že v podstatě jako Česká národní banka by si přelicencovala ty subjekty, které by následně dohlížela.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy mluvíte tedy o větší ochraně spotřebitele, vyčištění trhu od nepoctivých poskytovatelů půjček. Už se díváme na data. 50 tisíc vázaných živností nazvaných jako poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Co si mám, paní náměstkyně představit pod těmi vašimi slovy o vyčištění trhu? Z těch 50 tisíc, na jakém bude čísle?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
My očekáváme, že všechny subjekty nepodají žádost o licenci, protože v podstatě to licenční řízení, nebo to, aby mohly splnit tady ty licenční požadavky, tak je spojeno s nějakými požadavky. Jinak s výší základního kapitálu, dále požadavky na odbornost, otázka nezávadného a průhledného původu těch finančních zdrojů. Takže neočekáváme, že všechny subjekty si o tu licenci požádají. V druhém kroku bude na České národní bance jak rozhodne a komu tu licenci udělí dle těch stanovených požadavků.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Váš odhad je, kolik bude v České republice subjektů za rok, za rok a půl, které poskytují nebankovní půjčky?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Zprostředkovávají úvěry. To je, jako to jsou čistě odhady. My očekáváme, že by to kleslo tak na 10-20 %. Ale...


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na 10-20 % současného stavu?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Současného stavu.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Současného stavu. A námitka, že jste ještě mohli být, protože o tom novém zákoně jsem mluvil už s vaším předchůdcem ve funkci, někdejším náměstkem Prosem, ta možná námitka, že jste ještě mohli být tvrdší, protože RPSN, ona sazba, která je magickou formulkou, které ne zcela rozumějí ti, co se zadluží a jdou do nebankovního úvěru, proč jste nesáhli na regulaci té zkratky nebo těch sazeb RPSN?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Ono sahat, stropovat RPSN může být velice kon..., kontroverzní, a to z řady důvodů. Protože to RPSN obsahuje vlastně je odvíjeno od řady různých poplatků včetně pojištění. Takže ono nemusí být takovým adekvátním ukazatelem a adekvátně chránit ty klienty. Tam v případě, v případě RPSN, stropování by došlo k jednoznačně výraznému znevýhodnění těch krátkodobých půjček oproti půjčkám dlouhodobým.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená, že to je ten hlavní argument a myslíte, že dříve či později nepřijdete do Poslanecké sněmovny s novelou, kde byste zastropovali RPSN?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Ono v podstatě bavíme-li se o lichvě, tak tam to má několik parametrů. Jedna vlastně nemorální, nepřiměřený úrok a na to už v dnešní době pamatuje judikatura. Kde vlastně judikaturou je stanoveno, že nemorální, nepřiměřený úrok je ten, který se pohybuje v rozmezí 60-70 %. Ministerstvo financí se vydalo další cestou, nebo tou druhou cestu, a to je otázka vlastně regulace sankcí a prostě případně nějakých dalších negativních jevů spojených s úvěry.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale kdybych vám namítl, že ti, kteří se stanou obětí lichvy, tak často logicky nemají peníze na právníky, aby jim došlo při těch sazbách, které platí a které se skrývají v RPSN, takže ještě půjdou k soudu a budou se soudit s tím poskytovatelem nebankovní půjčky právě kvůli lichvě.

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Ono ten nový zákon pamatuje na situaci, že v situaci, kdyby poskytoval někde i nadále takové ty lichevní půjčky, tak ten úvěr by byl bezplatný pro toho klienta. To znamená, že v podstatě on by sice musel splatit tu jistinu, ale nebyly by vlastně s ním spojená odměna v podobě úrokové sazby ani sankční platby či další.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A to myslíte, že bude dostatečně v rámci nového způsobu regulace ošetřováno a že není tedy zapotřebí regulovat RPSN?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Tam těch regulatorních mechanismů je vícero. Ale my si myslíme, že oni dohromady jsou dostatečné pro regulaci.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste po svém předchůdci zdědila i řekněme kontroverzní novelu zákona, která byla v Poslanecké sněmovně, novelu zákona o pojišťovnictví. Vy si myslíte, že předáte do vlády jako náměstek, který je zodpovědný, nebo náměstkyně, která je zodpovědná za tuto problematiku, novelu zákona o pojišťovnictví, protože to je další věc, na kterou klienti čekají?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Ona to byla tehdá novela zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, respektive celý zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích. Ten v podstatě byl potom následně stažen, my jsme dostali na konci června od vlády úkol tento zákon do konce září předložit. Ale vzhledem k tomu, že v rámci koaličních vyjednávání ty problematické pasáže ve vztahu k provizím, odkupnému, bylo dohodnuto, že budou součástí novely zákona, nebo pozměňovacích návrhů zákona o pojišťovnictví, tak ten už je teďka, respektive tady na tomto návrhu je koaliční shoda a otázka a je v legislativním procesu, ale zákon o pojišťovacích zpostředkovatelích je


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy myslíte, že to stihnete? Váš optimistický odhad?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Záleží jestli, jestli ministerstvo financí bude do toho zasahovat, do toho obsahu, či to předloží v té podobě, která byla vlastně předložena na konci června. A to je ještě věc diskusí.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Děkuji dalšímu hostu Otázek, kterým byla náměstkyně ministra financí Lenka Jurošková.

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Děkuji.


Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Těším se někdy příště na shledanou.

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí /ČSSD/
--------------------
Děkuji. Na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.