CZ EN

Zákon o rozpočtové odpovědnosti

Zdroj: Různá média

Vláda dnes schválila návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.

Požadavky související s překročením 55% výše dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu v podílovém vyjádření na HDP jsou výsledkem diskuse a shody nalezené v rámci jednání koaliční rady.

Ve vládou dnes schváleném návrhu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti jsou v jeho § 13 obsaženy následující požadavky:

  • vláda schválí a předloží Poslanecké sněmovně návrh a střednědobý výhled státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, které vedou k dlouhodobě udržitelnému stavu veřejných financí; byl-li již návrh zákona o státním rozpočtu nebo návrh rozpočtu státního fondu předložen bez splnění této podmínky, vláda takový návrh vezme zpět a neprodleně předloží návrh nový,
  • vláda předloží Poslanecké sněmovně návrhy vyrovnaných rozpočtů zdravotních pojišťoven; návrhy schodkových rozpočtů může předložit jen v případě, že schodek bude možné uhradit nejvýše 1/3 finančních zůstatků pojišťovny z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí,
  • územní samosprávný celek schválí svůj rozpočet na následující rok jako vyrovnaný nebo přebytkový; rozpočet ÚSC může být schválen jako schodkový jen v případě, že schodek bude možné uhradit finančními prostředky z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí. Smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů ÚSC je možné uhradit pouze schodek vzniklý z důvodu předfinancování projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU.
  • veřejné instituce, které nebyly uvedeny výše, nesmí po období, v němž výše dluhu činí nejméně 55 % hrubého domácího produktu, zřizovat nové závazky ze smluv, s výjimkou závazků týkajících se projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU nebo závazků nezbytných k plnění rozhodnutí soudu nebo orgánu státní moci, vedoucí k navýšení dluhu sektoru veřejných institucí na dobu delší než jeden kalendářní rok.

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti představuje obecnou právní úpravu k dalším předpisům v rozpočtové oblasti, proto jsou v něm obsaženy pouze základní požadavky, které jsou dále vymezeny speciální právní úpravou např. zákonem o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů nebo zákonem o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách.

K nepřesnostem v některých médiích uvádíme:

Dluhová brzda stanoví hranici, při jejímž překročení bude muset vláda předložit návrh státního rozpočtu a rozpočtů státních fondů, které povedou v horizontu její střednědobé fiskální strategie k dosažení střednědobého rozpočtového cíle. Zdravotní pojišťovny budou hospodařit se schodky pouze v případě, kdy budou schopny schodek uhradit z nejvýše 1/3 svých zůstatků z minulých let nebo návratnou finanční výpomocí. Územní samosprávné celky schválí své rozpočty jako vyrovnané, přičemž jejich schodkové rozpočty budou přípustné jen v případě financování schodku návratnou finanční výpomocí či prostředky z minulých let. Jiné cizí zdroje budou moci využívat jen v případě předfinancování projektů spolufinancovaných EU. Ostatní veřejné instituce pak nebudou moci přijímat nové dlouhodobé dluhové závazky s výjimkou závazků týkajících se projektů spolufinancovaných EU nebo např. závazků z plnění rozhodnutí soudu.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.