CZ EN

Zaregistrování fondu na Pražské burze neznamená automaticky snížení daně z příjmů

Reakce na článek Na burzu v Praze míří další realitní fond, E15, 29.9.2015, str 10, autor: Jaroslav Bukovský

Ministerstvo financí uvádí na pravou míru informace uvedené v článku „Na burzu v Praze míří další realitní fond“, podle kterých od letoška platná legislativa umožňuje fondům platit místo 19 procent daně z příjmů pouze pět, a to v případě, že zaregistrují své akcie na pražské burze. Domníváme se, že informace uvedené v článku mohou být pro veřejnost matoucí. Autor článku disponoval kompletním vyjádřením Ministerstva financí, ve kterém bylo výslovně uvedeno, že pouhé formální přijetí k obchodování na burze cenných papírů fondu nezaručí, že namísto standardní 19% sazby daně bude podléhat příznivější 5% sazbě.

Jelikož vyjádření Ministerstva financí bylo zohledněno velmi okrajově a především způsobem, který by mohl vést k nepřesnému a neúplnému informování veřejnosti, zveřejňujeme kompletní odpověď zaslanou deníku E15:

Zásadní je následující informace: obecně není pravda, že pouhým formálním přijetím k obchodování na burze cenných papírů může fond získat namísto standardní 19% sazby daně příznivější 5% sazbu daně.

Institut „základního investičního fondu“ je specifickým daňovým institutem, který slouží k odstraňování dvojího zdanění pro drobné investory v případě investování na kapitálovém trhu prostřednictvím investičních fondů. Pro tyto fondy je pak určen zmíněný režim zdanění obsahující zejména 5% sazbu daně.
Z tohoto důvodu je zákonem zakotveno, že kromě jiných případů může být základním investičním fondem také fond, který je přijat k obchodování na burze cenných papírů. U takového fondu lze totiž očekávat rozptýlení akcií mezi investory.

Závěr, že přijetí obchodování na burze cenných papírů pouze „naoko“ je legální daňovou optimalizací, je nesprávný. Důvodem jsou především principy převahy obsahu nad formou a zákazu zneužití práva, které platí jak v českém právním prostředí, tak i na evropské úrovni.

Od jednání, která jsou založena na toliko formálním splnění podmínek zákona, je totiž odhlíženo (princip převahy obsahu nad formou). Stejně tak nemusí být brána na zřetel jednání, která využívají právní normu tak, že se to přímo příčí jejímu účelu (princip zákazu zneužití práva). Účel je v tomto případě jasně vymezen v důvodové zprávě k zákonu č. 267/2014 Sb.

I podle nařízení Evropské komise 1287/2006 by na burzu cenných papírů měly být fondy přijaty v případech, kdy jsou dány předpoklady pro „spravedlivé, řádné a účinné obchodování“. Nařízení v čl. 35 odst. 4, čl. 36 a čl. 37 odst. 1 mimo jiné vyžaduje, aby bylo vzato v potaz, do jaké míry jsou předmětné cenné papíry ve vlastnictví veřejnosti.

Finanční správa České republiky se na Vámi zmiňované případy bude cíleně zaměřovat, přičemž ti, kteří využijí výše uvedených praktik, se vystavují riziku sankcí podle daňových a potenciálně trestněprávních předpisů.

K porušení norem daňového práva by došlo až v okamžiku aplikování 5% sazby daně v daňovém přiznání, které bude fond podávat za období, které započalo od 1. ledna 2015. Proto se těmito případy bude Finanční správa České republiky zabývat až v rámci kontrolní činnosti k daňovým přiznáním, tedy v roce 2016, a přistoupí k této problematice s plnou vážností.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.