CZ EN

Kontrolní hlášení DPH a evidence tržeb zlepší postavení solidního podnikatele

Autor: Andrej Babiš, ministr financí
Zdroj: Časopis Veřejné zakázky 01/2016, str. 21 -22

Od 1. ledna 2016 vzniká plátcům DPH povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH. Kontrolní hlášení je spolu s reverse-charge mechanismem klíčový nástroj v boji proti karuselovým podvodům, který zároveň pomáhá odhalit fiktivní faktury a zabraňuje umělému nadhodnocování nákladů.

V průběhu roku pak také počítáme se startem elektronické evidence tržeb. V první vlně budou evidovat podnikatelé z oblasti ubytovacích a stravovacích služeb, po třech měsících ve druhé vlně podnikatelé ze sektoru maloobchod a velkoobchod, ve třetí fázi, která začne 15 měsíců po spuštění, budou evidovat podnikatelé provozující ostatní činnosti s výjimkou těch ve 4. fázi (tj. např. svobodná povolání, doprava, zemědělství). Nakonec ve 4. fázi 18 měsíců po spuštění budou mít povinnost evidovat své tržby vybraná řemesla a výrobní činnosti. Svou komplexností a rozsahem půjde o vůbec nejvýznamnější nástroj pro výběr daní v historii České republiky.

Na základě zkušeností ze zemí Evropské unie, kde již tato opatření úspěšně fungují, předpokládáme zvýšení výběru daní jen v prvních letech přibližně o 10 miliard korun ročně. Domnívám se, že zabránění organizované daňové kriminalitě a efektivní výběr stávajících daní je tou správnou cestou k budoucímu snižování daňové zátěže. Lepší výběr daní ale není tím jediným důvodem, proč Ministerstvo financí přichází s tolika revolučními změnami.

Naše zákony, zejména evidence tržeb, mají ambici nabourat stereotyp určitého kolektivního vědomí, podle kterého se u nás považuje jaksi za normální, když podnikatelé část svých tržeb odklání mimo daňové pásmo, aby si tak vylepšili osobní bilance. Index vnímání korupce, na kterém Česká republika zůstává stále hluboko za vyspělými zeměmi, tento nepříznivý stereotyp jenom zesiluje. A proto jsou naše ambice vysoké – elektronická evidence tržeb má podstatným způsobem změnit ekonomické prostředí v České republice v oblasti hotovostního placení. Zásadní omezení rozsahu šedé ekonomiky povede k narovnání podmínek pro podnikatele, kteří hotovostní platby přijímají. Tito podnikatelé jsou dnes podstatným způsobem omezení ve své cenotvorbě podvodníky, kteří řádně nevykazují hotovostní tržby. To představuje zásadní dilema při tvorbě business plánu – dodržovat zákon, nebo riskovat postih za trestný čin, ale současně být cenově konkurenceschopný? Elektronická evidence tržeb má za cíl toto dilema odstranit. Zásadně odmítáme, aby podnikatelé, kteří řádně plní své povinnosti vůči státu, byli znevýhodněni vůči těm, kteří se rozhodli stát se součástí šedé ekonomiky.

Kontrolní hlášení zase umožní efektivní boj proti karuselovým podvodům, které jsou realizovány organizovaným zločinem prostřednictvím složitých a rozsáhlých propojení až stovek firem účelově zneužívaných a ovládaných organizátorem těchto podvodů. Bez tohoto nástroje nelze proti těmto podvodům účelně bojovat. Z poznatků Kobry víme, že organizátoři karuselů o této trestné činnosti mluví jako o podnikání. Doslova hovoří často o tom, že zavede-li se zde kontrolní hlášení, pak už tu nepůjde podnikat. Zdroj odporu ke kontrolnímu hlášení, který v sobě navíc ani nemá žádnou racionalitu, je třeba hledat právě v desítkách miliard daňových úniků, na které míří.

Povinností Ministerstva financí je umožnit firmám, které za podnikání nepovažují nárokování falešných odpočtů, a které přistupují ke svým závazkům vůči společnosti odpovědně, aby mohly prosperovat. Právě proto řadíme v našem boji proti daňovým únikům podstatně vyšší rychlost.

Andrej Babiš
ministr financí

Mýty a fakta o elektronické evidenci tržeb
Fámy Fakta
Prodlouží se čekací doba u pokladen, budou se tvořit fronty. Zaevidování tržby bude trvat stejně dlouho jako platba kartou.
Stát pokládá všechny živnostníky a podnikatele za podvodníky. Stát chce naopak pomoci těm poctivým. EET odstraní nespravedlnost, která zvýhodňuje neplatiče daní v konkurenčním boji.
Stát jde jen po těch malých, miliardové podvody „velkých ryb“ neřeší. Proti miliardovým podvodům bojujeme zaváděním systému reverse charge, ale třeba i povinností kontrolního hlášení DPH či modernizací finanční správy.
Bez připojení k internetu nepůjde pokračovat v podnikání. V případě výpadku spojení lze účtenku zaslat do 48 hodin. Zákon pamatuje i na režim off-line.
Podnikatelé si musí pořídit drahé registrační pokladny. Podnikatelé budou moci využít jakékoliv zařízení, které je připojeno k internetu, stačit bude např. chytrý telefon s tiskárnou. Většina využije svoji stávající pokladnu.
Shromažďovaná data mohou být zneužita. Z evidovaných údajů (celková cena, DPH, DIČ obchodu)  nikdo nezjistí, co si kdo koupil.
Podobný systém funguje jen v Chorvatsku, je to inspirace Balkánem! Česká EET se inspiruje nejmodernějším systémem v Evropě. Tržby se evidují v drtivé většině evropských zemí, a to i ve Švédsku či Belgii. V sousedním Rakousku evidenci chystají.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.