CZ EN

Lenka Jurošková pro ČRo: Zákon o spotřebitelském úvěru omezí neférové praktiky

Rozhovor s Lenkou Juroškovou, náměstkyní ministra financí
Zdroj: ČRO Radiožurnál | 19.4.2016 | 18:10 | Pořad: Ozvěny dne - publicistika


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Doplatit hypoteční úvěr by mělo být jednodušší. Klienti hypotečních bank by totiž nově měli mít možnost uhradit až 20 procent půjčky bez následných sankcí. Taky tuhle změnu předpokládá vládní návrh, který mají na programu stávající schůze poslanci. Hlavním cílem je zlepšit postavení dlužníků a omezit nevýhodné půjčky. Výsledkem by mělo být míň lidí, kteří nezvládají plnit své závazky. Naše pozvání přijali Lenka Jurošková, náměstkyně ministra financí. Dobrý den.

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A právník společnost dTest Miloš Borovička. Dobrý den.

Miloš BOROVIČKA, právník společnosti dTest
--------------------
Dobrý den.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní náměstkyně Jurošková, opravdu zákon o spotřebitelském úvěru omezí v praxi lichvářské úroky, ty nechvalné praktiky některých firem, které poskytují úvěry?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Ano, zákon obsahuje celou řadu nástrojů na omezení neférových praktik. Jedná se například o rozšíření působnosti zákona na takzvané mikropůjčky, tedy úvěry do 5 tisíc korun. Dále přináší omezení sankcí za prodlení spotřebitele se splácením úvěru, posiluje odpovědnost věřitele za poskytnutí úvěru, zavádí licencování a dohled České národní banky nad nebankovními poskytovateli úvěrů. A také posiluje požadavky na nebankovní subjekty. Přináší řadu opatření, které by měly omezit tyto neférové praktiky.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Takže, paní náměstkyně, by se nemělo stávat, že by Česku působily firmy, které už předem počítají s tím, že lidé, kteří si u nich úvěr berou, nebudou moci splácet a že zaplatí později daleko víc třeba domem nebo nějakou nemovitostí?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Zákon se veškeré tyto neférové praktiky snaží eliminovat.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Já se zeptám, pane Borovičko, i vás, jestli vkládáte velké naděje do této normy ve smyslu, o kterém jsem teď mluvila s paní náměstkyní?

Miloš BOROVIČKA, právník společnosti dTest
--------------------
My se na to podobně, opravdu ten zákon podporujeme. Obsahuje spoustu užitečných věcí, které spotřebiteli prospějí. Ale rozhodně to nelze brát tak, že by chránil proti nevýhodným úvěrům. Výhodnost a nevýhodnost si vždycky musí posoudit ten spotřebitel sám. Musí si srovnáváním na trhu zjistit, zdali konkrétní věc, kterou si bere, je pro něj výhodná. Rozhodně to ten zákon neomezí, což by ani nikdy žádný takový podobný zákon nikdy dělat neměl.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co by, pane Borovičko, podle vás mělo být tím nejdůležitějším bodem v nové legislativě, kterou teď projednávají poslanci? Co považujete za nejzásadnější ve vztahu k věřitelům, k dlužníkům, prostě v tom zákoně?

Miloš BOROVIČKA, právník společnosti dTest
--------------------
No, tak zcela určitě je to licencování těch poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. Protože se nám to z dnešního počtu, kdy se odhaduje, že z 50 tisíc možných poskytovatelů úvěru se nám to zkrátí na několik stovek, které bude jednodušší kontrolovat, po kterých bude jednodušší nějakým způsobem jít. Druhou stránkou věci, jakým způsobem to Česká národní banka bude dělat, protože v současné době dozoruje pouze bankovní subjekty. Ten dozor nebankovních byl kladen na Českou obchodní inspekci. Česká národní banka tedy bude muset změnit svůj způsob práce, na což jsme celkem zvědaví, jak se s tím pojme.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Jurošková, nehrozí, že kromě licencovaných poskytovatelů úvěrů bude v Česku působit i řada podobných subjektů mimo regulovaný trh, tedy že to bude ještě méně přehledné než dosud, jak varuje třeba Česká asociace věřitelů?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Jak říká pan Borovička, zákon samozřejmě může eliminovat praktiky, nemůže je zcela vymýtit. Pokud by se stalo, že by byl poskytnut úvěr ze strany subjektu, který nebyl licencován, tak zákon pamatuje na tyto situace a pro tento případ by byl úvěr bezplatný. To znamená, jakékoliv sjednané smluvní pokuty, úroky, další sankce, by tento nebankovní poskytovatel nemohl vymáhat, nebo neměl by na ně nárok.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A paní Jurošková, pokud jde o to, že právě věřitel by měl být zodpovědný a zhodnotit, komu poskytne úvěr. Tedy že ten člověk bude schopný splácet. Pokud se ukáže, že není, tak potom by ten úvěr by neměl být platný, respektive ty úroky by neměly být platné. Není toto přece jenom až velké přenášení zodpovědnosti na věřitele? Neoslabuje to jeho pozici?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Otázka posouzení úvěruschopnosti vychází ze směrnice, jednak vlastně tady tento zákon obsahuje ustanovení stávajícího zákona o spotřebitelském úvěru, který se nevztahoval na hypotéky a vedle toho implementuje hypoteční směrnici. A datum hypoteční směrnice výslovně zavádí povinnost věřitele zhodnotit úvěruschopnost toho kterého klienta, to jest, že ten klient bude schopen ten svůj daný úvěr splácet. A samozřejmě v situaci, kdy je v zákoně stanovená povinnost, tak je potřeba, aby ta povinnost byla dodržována, aby byla spojena s nějakou sankcí. V tomto případě byla zvolena sankce neplatnosti té smlouvy ve smyslu, respektive bezplatnosti a možnosti splatit úvěr ze strany dlužníka dle jeho možností.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Borovičko, jak vy se díváte na tuto povinnost a to, že věřitelé by měli předem zhodnotit, jestli jejich klient bude schopný splácet?

Miloš BOROVIČKA, právník společnosti dTest
--------------------
Tato povinnost už platí dneska v zákoně o spotřebitelském úvěru. Tou sankcí je neplatnost smlouvy jako taková, což je pro toho dlužníka velmi nevýhodná záležitost, protože jakmile by soud rozhodl o neplatnosti smlouvy, on by musel vrátit de facto okamžitě celou tu dlužnou částku. Ten nový zákon to vlastně rozděluje, že splácí pořád dále, ale nemusí platit různé nemravné poplatky nebo vůbec poplatky, které s tím jsou spojené. Takže ta situace se vylepšuje a upřesňuje, není to nic úplně nového. Co je dobré, vztahuje se to na půjčky do 5 tisíc, což dnes se nevztahovalo. Každý mohl dostat půjčku 4999 korun, aniž by kdokoliv musel zkoumat tu jeho finanční historii. A to samé platí to pro hypotéky. Nicméně tam už ten trh byl asi regulován bankami samotnými, protože hypotéku asi nedostane nikdo, kdo by nebyl oskórován tak, že je schopný ji splácet.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní náměstkyně Jurošková, ovšem zástupci bankovních ústavů varují, že větší státní regulace, které s sebou nese ta nová legislativa, způsobí, že banky zdraží některé své služby kvůli novým povinnostem. Mají se na to klienti připravit? Předpokládá to i ministerstvo financí, že ruku v ruce s tou novou normou půjde i zdražení bankovních služeb?

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
My neočekáváme, že ten dopad by měl být nějakým způsobem významný. Ale na druhou stranu ministerstvo formu regulace stanovenou v zákoně zvolilo za účelem ochrany klientů. Primárně asi tady v této situaci narážíte na možnost předčasného splacení, kde primárně šlo o to, že ministerstvo dlouhodobě zastává názor, že splacení dluhu nesmí být trestem. Nově tak má spotřebitel možnost splatit svůj dluh kdykoliv a poskytovatel bude mít právo pouze na takzvané účelně vynaložené náklady, které mu v souvislosti s předčasným splacením objektivně vzniknou. Kromě toho v těžkých životních situacích, jako dlouhodobá nemoc, invalidita, ve kterých se klient může ocitnout, je právo na předčasné splacení úvěru na bydlení zcela zdarma a kromě toho je navrhována možnost jedenkrát ročně splatit až 20 procent dlužné jistiny zdarma.


Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Vysvětluje Lenka Jurošková, náměstkyně ministra financí. Mluvila jsem s právníkem společnosti dTest Milošem Borovičkou. Díky vám oběma. Na shledanou.

Miloš BOROVIČKA, právník společnosti dTest
--------------------
Na shledanou.

Lenka JUROŠKOVÁ, náměstkyně ministra financí
--------------------
Děkujeme. Na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.