CZ EN

Metodici EET odpovídali čtenářům iDNES.cz

Online rozhovor s Danielou Hrabětovou, metodičkou EET z Finanční správy, a Lukášem Kozákem, poradcem náměstkyně ministra pro daně
Zdroj: iDnes.cz | 30. 11. 2016


Čtenář iDnes.cz:
Kdo zaplatí pořízení EET někomu, kdo posléze bude moci zažádat o výjimku z EET, nicméně systém už si na své náklady pořídí? Díky.

Paušální daň se bude primárně vztahovat na subjekty ve 3. a 4. vlně, případně ve druhé vlně. Zcela ojediněle je možné, že i první vlna; ovšem muselo by se jednat o restauraci s obratem pod 700 Kč denně. Takoví podnikatelé mají samozřejmě nárok na slevu z daňové povinnosti ve výši 5000 Kč.

Čtenář iDnes.cz:
Proč Ministerstvo financí nepředstavilo vlastní software zdarma? Usnadnilo by tím přechod na EET tisícům podnikatelů a ušetřilo jim tisíce korun měsíčně.

Ministerstvo financí nechalo softwarové řešení zcela otevřené, neboť není možné vyvinout jednu aplikaci, která by byla schopna zohlednit podnikatelská specifika všech obchodních modelů. Z tohoto důvodu je vhodnější, pokud si podnikatel z nabídky na trhu vybere řešení, které nejlépe odpovídá jeho požadavkům. Již v tuto chvíli existuje minimálně 6 softwarových řešení zdarma.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, kdo bude chodit na kontroly provozoven a jak by se měl prokázat? Díky!

Dobrý den, na kontroly budou chodit pracovníci Finanční a Celní správy, kteří jsou v případech, kdy bude sepisován protokol, povinni se prokázat služebním průkazem. V případě, kdy se protokol sepisovat nebude (např. kontrolní nákup v restauraci, kdy kontrolor obdrží řádně vystavenou účtenku), tak se podnikatel nemusí o kontrole ani dozvědět.

Čtenář iDnes.cz:
Jak si jako zákazník mohu zkontrolovat účtenku z EET?

Dobrý den, zda byly údaje o tržbě zaslány do systému Finanční správy, lze ověřit ve webové aplikaci Elektronická evidence tržeb na Daňovém portálu Finanční správy (viz. http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.faces;jsessionid=0E126052693D691DC776BC7A99EF490A.ep2ap6), kde je potřeba zadat vybrané údaje z účtenky.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na stornování položek v restauračním prostředí. Obsluha přinese zákazníkovy účtenku a ten řekne, že jedno z jídel nebude platit protože bylo špatné. Má obsluha vytvořit druhou účtenku s mínusovou hodnotou dané položky a přiložit ji nebo má stornovat celou účtenku a vystavit ji znovu se správnou cenou?

Dobrý den, obě varianty jsou možné.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, zkušebně jsme v listopadu odeslaly účtenky do EET. V aplikaci evidence tržeb se nám zobrazil pouze počet odeslaných účtenek, ale ne celková evidovaná tržba, ta je uvedena jako nulová. Zažádali jsme si o detailní výpis (chybí mi zde informace, zda je tato služba zdarma či nikoliv), který podle všeho obdržíme za max. 7 dní. Bude v ostrém provozu možné ihned zkontrolovat, zda se tržba eviduje správně? Děkuji.

Dobrý den, výpis detailních údajů je zdarma. Zaslané údaje jsou zahrnuty v součtech zobrazovaných na Daňovém portále vždy následující den, detailní data jsou k dispozici nejpozději ve Vámi zmiňované lhůtě 7 dní. V rámci pilotního provozu byly zjištěny drobné nesrovnalosti, které jsou v tuto chvíli již odstraněny. Zda byla tržba zaevidována, lze v řádu minut ověřit v aplikaci Ověření účtenky. ( viz. http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/uct/overeni.faces;jsessionid=0E126052693D691DC776BC7A99EF490A.ep2ap6)

Čtenář iDnes.cz:
Vyúčtování s hostem probíhá diskrétně (v deskách) je mu vystaven předúčet. KROK I. předúčet je předkládán hostům a oni se rozhodnout na placení hotově/pl.karta.KROKII. host vloží částku do desek a číšník ve svém "office" kde má pokladnu dokončí vyúčtování, vrátí na zpět a tiskne řádný dokl. EET,vše host obdrží zpět v deskách.Jakým způsobem v kroku I. zabránit faktu kdy při případné kontrole nám může být vytýkáno že jsme nepředložili doklad dle EET (nedovedu si představit každou platbu rovnou považovat jako hotovostní a poté provádět storno když se bude jednat o platbu pl. kartou nebo další dělení účtu protože bude platit každý zvlášť a už vůbec se nechceme nevhodně dotazovat našich hostů již při objednávání kdo a jak bude platit).Zatím jsme vše vyřešili tištěnou informací že veškeré vyúčtování a placení, tedy i vystavování dokladu dle EET, probíhá na určeném pokladním místě tedy v "office" vrchního číšníka.

Dobrý den, povinnost evidence se vztahuje až na uskutečněné platby (např. předání hotovosti nebo příkaz k platbě kartou) ze strany Finanční správy tedy nebude zpochybňován uvedený postup, kdy bude účtenka vystavena bezprostředně po předání hotovosti. Povinným údajem v EET není forma platby, pokud tedy vystavíte EET účtenku dopředu a následně Vám host sdělí způsob platby, není v tomto problém.

Čtenář iDnes.cz:
Vrchní číšník přeci nemůže být "chodící platební místo" a mít u sebe pokladnu s hotovostí na vracení, tiskárnu, platební terminál, razítko atd. Můžeme si tedy určit a zřídit takové "platební místo". V supermarketu taky vše zaplatím až na pokladně a ne u prodavačky mezi regálama. Dejte tedy všem provozovatelům v gastronomii jasný návod, jakým způsobem mají provádět vyúčtování s hostem. Prosím, neodkazujte na různé zákony, ale jasně popište jak je vše správně. Děkuji.

Dobrý den, je zcela na Vás, zda budete účtenku vystavovat na mobilním zařízení, které bude mít číšník u sebe nebo na pokladně umístěné na pevném místě v rámci provozovny a číšník následně po vystavení účtenky tuto předá hostovi (ať už mu ji přinese ke stolu nebo předá u pokladny).

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, podléhá evidenci v rámci EET půjčka společníka v hotovosti do s.r.o. (nebo obdobně u fyzických osob vklad podnikatele v hotovosti do pokladny)? A dále - předpokládám správně, že výběry hotovosti z banky evidenci EET nepodléhají.

A poslední dotaz - pokud podnikatel ví, že nebude přijímat hotovostní platby, nebude mít problém z toho, že si ani nepožádá o autentizační údaje.
Dobrý den, evidenci podléhají pouze platby, které zakládají tzv. rozhodný příjem. Půjčka společníka, vklad podnikatele do pokladny nebo výběr hotovosti z banky toto nenaplňuje a evidenci teda nepodléhá. Pokud nebudete přijímat hotovostní platby, nemusíte si ani žádat o autentizační údaje.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, od ledna si založím jako zaměstnaná osoba vedlejší volnou živnost - osobní stylistka (pomoc s odíváním, rady, nákupy s klientem apod.). Platby za moje služby budou pouze převodem z účtu na účet. Potom se mě EET netýká? A jak v tomto případě bude zvolena výše paušální daně, když nemám představu kolik osob si moji službu za rok objedná a zda moje tržby budou za rok 10.000,- nebo 50.000,-Kč ?

Dobrý den, pokud budete přijímat pouze platby na účet, EET se Vás netýká a nemusíte si ani žádat o autentizační údaje. Výše paušální daně bude pro první rok podnikání stanovena na základě předpokládaných příjmů.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, jak bude probíhat EET u komisního prodeje – konkrétně se jedná bazar s oblečením, které dávají občané do komisního prodeje, s tím, že je jim vyplacena úhrada za oblečení až po jeho prodeji. Bude se do EET odesílat celá tržba (cena zboží + provize), nebo pouze provize?
Dobrý den, komisionář je povinen uvést údaje o celkové tržbě, tj. cena zboží včetně provize.

Čtenář iDnes.cz:
Jestliže jsou faktury v podvojném účetnictví a klient ji uhradí v hotovosti oproti příjmovému dokladu opět z účetnictví - k čemu je potřeba EET? Všechno již je v evidenci - to se opět musí všechno zdvojovat a přibydou hory papírů a zbytečné práce? Jak by tady mohlo dojít k úniku daně?

Dobrý den, evidence tržeb kontroluje tok hotovosti, tedy minimalizuje následnou manipulaci s údaji o dané faktuře.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, provozujeme jako FO pěstitelské pálení od srpna do ledna, kdy je vybírána spotřební daň, služba za pálení a služba za likvidaci výpalků. Vše je placeno v hotovosti jednou částkou. NA kterou složku se bude vztahovat EET? Děkuji

Dobrý den, praktickým postupem je evidovat celkovou přijatou částku, a to včetně případné daně. V rámci daňové kontroly pak můžete prokázat, že část takto evidovaných tržeb není Vaším příjmem.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se bude řešit případ, kdy je implementace od dodavatele řešení EET do pokladny špatná a platby tedy nebudou na MF evidovány správně nebo vůbec.

Dobrý den, za správnost zasílaných údajů o evidovaných tržbách obecně odpovídá podnikatel. Doporučujeme si vybrané řešení otestovat a případné kompenzace za chybnou funkcionalitu softwaru s dodavatelem smluvně ošetřit.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, mají úředníci povinnost prověřit každé udání na nevystavení účtenky?

Dobrý den, Finanční správa nebude prověřovat každé jednotlivé nahlášení nevydané účtenky. S těmito podněty se bude analyticky pracovat.

Čtenář iDnes.cz:
Dodavatel nestihl dodat pokladnu. Co mám dělat. Objednal jsem včas, zaplatil zálohu, certifikát mám a čekám. Udělal jsem tedy vše pro to, abych byl připraven, ale zítra mít zařízení nebudu. Mám zavřít?

Dobrý den, v případě že přijímáte tržby ze stravovacích nebo ubytovacích služeb, povinnost evidence tržeb se na Vás od 1.12. vztahuje, a to bez ohledu na Vámi uvedené skutečnosti. Ty by ovšem byly zohledněny, pokud by s Vámi bylo zahájeno správní řízení za porušení povinností stanovených zákonem o evidenci tržeb.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, mám dvě provozovny s různým druhem činnosti. Peníze inkasuji jen já, bude mi stačit pouze jeden program (aplikace) pro obě provozovny?

Dobrý den, pokud přijímáte platby v obou provozovnách a chcete evidovat tržby na jednom pokladním zařízení, je to možné, ale Vaše pokladní zařízení musí umožňovat zasílání údajů za obě provozovny (např. jiné číslo provozovny).

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, u nás v hospodě zavedli EET nebo původně pokladnu a teď pokladnu s EET. Dřív psali normálně hostovi lístek´, kde bylo jasné kolik má piv, jestli k tomu měl jídlo, atd. Nyní dávají ke každému pivu lístek z pokladny, bez celkové částky a bez rozpadu. Když chci během večera zjistit, jestli mám např. 3-tí nebo 4-té pivo protože si nejsem jistý tak se v těch lístcích musím přehrabovat jako bába v koksu. Podle toho co náš hospodský tvrdí je tento způsob nutný, protože musí zadat každé pivo do pokladny ve chvíli, kdy ho natočí a musí mu z pokladny vyjet lístek. Tvrdí, že kdyby mu přišla kontrola tak musí mít každé pivo i ještě nezaplacené v evidenci. Nechce se nechat přesvědčit, aby psal normálně lístky a na konci vyjel jen konečnou účtenku z EET i s kódem. Moje otázka zní: Je nutné, aby zadával každé pivo do pokladny hned ve chvíli, kdy ho natočí? Je nutné, aby tiskl lístek ke každému pivu? Děkuji za reakci.

Dobrý den, zákon o evidenci tržeb vyžaduje vystavení účtenky až při platbě za celkovou útratu. To znamená, že není nutné evidovat jednotlivé konzumované položky.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, spadají do EET i platby na dobírku u podnikatelů, kteří nemají e-shop ? Tedy např. proběhne telefonická objednávka, zboží je zasláno na dobírku, hotovost vybere přepravce a zašle ji podnikateli na účet? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, není podstatné, jakým způsobem je zboží objednáváno. Dobírka evidenci podléhá pouze v případě, kdy není poskytovatelem poštovních služeb hrazena převodem z účtu na účet.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, budou mít i naši spoluobčané z Vietnamu při prodeji nehomologovaných dělobuchů za povinnost mít EET? Děkuji

Ano.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den. Chci se zeptat, proč jsou nastaveny tak vysoké pokuty? Podnikatel ručí svým majetkem, většinou na účtu tolik peněz nemá, aby případně pokutu zaplatil v hotovosti. Není tady otevřen prostor pro exekutory a postupná likvidace drobných živností?

Dobrý den, v zákoně jsou uvedeny maximální částky, které mohou kontrolní orgány poplatníkům uložit. Konkrétní výše pokuty bude záviset na závažnosti porušení, četnosti porušení a majetkových poměrech podnikatele, a to na základě správní úvahy kontrolního orgánu.

Čtenář iDnes.cz:
Proč nebyla vytvořena nějaká aplikace na webu MF, kterou by mohli zdarma používat třeba poplatníci s příjmem do 1 milionu Kč, tak jako na Slovensku? Proč si zde každý musí tvořit vlastní řešení?

Jak jsme již uvedli, Ministerstvo financí nechalo softwarové řešení zcela otevřené, neboť není možné vyvinout jednu aplikaci, která by byla schopna zohlednit podnikatelská specifika všech obchodních modelů. Z tohoto důvodu je vhodnější, pokud si podnikatel z nabídky na trhu vybere řešení, které nejlépe odpovídá jeho požadavkům. Již v tuto chvíli existuje minimálně 6 softwarových řešení zdarma.

Čtenář iDnes.cz:
Je specificky definováno, že účtenka musí být vytištěná?

Dobrý den, zákon nestanovuje podnikateli formu vystavení účtenky. V kamenných obchodech se primárně předpokládá tištěná forma účtenky, nicméně pokud se podnikatel dohodne se zákazníkem na jiné formě vystavení účtenky (např. zasláním na email), zákon to umožňuje.

Čtenář iDnes.cz:
Kdy se mne týká EET? Provozuji malou půjčovnu DVD (videopůjčovna) - platby za půjčovné v hotovosti. Pouze půjčujeme, nic neprodáváme. Na živn. rejstříku je to formulace "Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů". Jaký je Váš názor? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, povinnost evidence tržeb z Vámi popsané činnosti nastane 1. 3. 2018.

Čtenář iDnes.cz:
Pokud se z důvodu přetížení vašeho systému nepodaří identifikovat platbu a předložím zákazníkovi účtenku bez FIK, jak přesvědčím zákazníka o tom, že nejsem zloděj??

Dobrý den, v případě, že pokladní systém neobdrží do dvou sekund z různých důvodů FIK, bude na účtence vytištěn podpisový kód poplatníka (PKP) generovaný pokladním zařízením. Zákazník si v takovém případě ověří účtenku pomocí kódu BKP, který je na účtence uveden vždy.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, přivydělávám s na i ŽL nákup a rozvoz obědů seniorům po okolních vesnicích. Nemám kamennou provozovnu senioři platí jednou za měsíc hotově, týká se mne EET?

Dobrý den, v případě že přijímáte platby v hotovosti za činnost, která je podnikáním, jste povinen takové platby evidovat, a to bez ohledu na to, že nemáte kamennou provozovnu a platby přijímáte od seniorů jednou měsíčně.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, lze zjistit na jakých serverech systém běží? Mám na mysli jejich výkonnost, rychlost připojení, odezvu, množství operační paměti, frekvenci procesoru, rychlost sběrnic a podobné. Případně také zda se jedná o hosting, nebo servery ve vlastnictví státu v nějakém státním datacentru.

Dobrý den, systém provozuje Státní pokladna Centrum sdílených služeb, státní podnik pod kontrolou Ministerstva financí. Konkrétní parametry systému nejsou zveřejněny.

Čtenář iDnes.cz:
Odkdy se musím přihlásit do EET, pokud jako veterinář kromě veterinární činnosti prodávám doplňkový sortiment např. přípravky proti klíšťatům, granule atd.

Dobrý den, na Vámi uváděný doplňkový sortiment se vztahuje evidence tržeb od 1. 3. 2017 (jedná se o maloobchodní prodej). Pokud by se jednalo o minoritní tržby v rámci provozovny, lze je za podmínek zveřejněných v metodickém pokynu Generálního finančního ředitelství zveřejněného na webu www.etrzby.cz, evidovat až spolu s hlavní činností, ve Vašem případě od 1. 3. 2018.

Čtenář iDnes.cz:
Dobrý den, co bude s drobnými pronajímateli rekreačních objektu kteří jsou často starší lidé a vubec netuší, že by se na ně EET mělo vztahovat, nebo jsou přímo CA ubezpečováni, že tomu tak není... J.J.

Dobrý den, evidence tržeb se vtahuje i na tyto podnikatele. Ministerstvo financí i Finanční správa se snaží v maximální míře informovat veřejnost a podnikatelé se mohou v případě nejasností sami obrátit na infolinku 225 092 392 nebo zaslat písemný dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, kde jim odpoví pracovníci Finanční správy.

Čtenář iDnes.cz:
Jak se bude týkat EET lidí, kteří mají podnikání jako vedlejší činnost ke svému zaměstnání a prodávají třeba párkrát do roka na nějakém jarmarku, festivalu apod? Já osobně jako koníček vyrábím šperky a za rok prodávám tak na cca 8-10 akcích) a investovat do pokladny a všech poplatků se mi moc nevyplatí, protože můj příjem z této činnosti za loňský rok byl cca 35 tisíc. Navíc akce rozstrkané do několika měsíců a platit měsíční paušál za internet a další poplatky když vyjedu třeba jednou za měsíc na trh je nesmysl.

Dobrý den, evidence tržeb se vztahuje i na Vámi uváděné platby. Již v tuto chvíli víme o zhruba 6 softwarech, které jsou ke stažení zdarma. Na trhu se v tuto chvíli, dle našich informací, nabízí pokladní zařízení do 5 000 Kč.

 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.