CZ EN

MF odmítá výroky o EET, které zazněly v Otázkách Václava Moravce 6.11.2016

Když Ministerstvo financí a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR v pátek 4. listopadu v Ostravě na konferenci a veletrhu k elektronické evidenci tržeb uváděli příklady toho, že podnikatelé jsou více než kdy dříve ze strany některých médií a politiků masírováni účelovými dezinformacemi a štvavou kampaní směřující proti práci Finanční správy, ještě jsme netušili, že zásadně nepravdivé výroky o EET zazní hned o dva dny později v České televizi, ve druhé části pořadu Otázky Václava Moravce. Ministerstvo financí si dovoluje proti těmto výrokům ohradit a uvést některé z nich na pravou míru.

Již samotná skutečnost, že k diskusi nebyl přizván zástupce Ministerstva financí, který by mohl o zmíněných nástrojích fundovaně promluvit a bezprostředně argumentovat na výroky současného ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka, exministra Martina Kuby a daňového poradce Jana Rambouska, je na pováženou a výsledkem tedy byla názorově nevyvážená diskuse.
Předně je nutné dementovat tvrzení Jana Rambouska, které zaznělo v úvodním rozhovoru druhé části Otázek. Pokud je daňový poradce schopen při návštěvě hotelu během dvou hodin odhalit, zda podnikatel krátí nebo nekrátí tržby, lze k tomu z pohledu Finanční správy v zásadě říci jen to, že pan Rambousek absolutně nezná praxi daňových kontrol a účelově se snaží mystifikovat veřejnost. Kromě toho Rambouskem zmíněné „autorizační údaje“ jsou ve skutečnosti „autentizační údaje“ a slouží pouze k přihlášení se do webové aplikace EET, kde je mimo jiné funkcionality také možné stáhnout certifikát, což Ministerstvo financí a Finanční správa masivně k podnikatelské veřejnosti komunikují, a to například prostřednictvím webu, médií, letáků, brožur, seminářů a konferencí.

Daleko zásadnější jsou ale spekulace pana ministra Mládka o tom, jaký je hlavní důvod zavádění EET. Kdyby si pan ministr dobře přečetl důvodovou zprávu k zákonu o evidenci tržeb, nebo kdyby na místo šíření nepřesností navštívil alespoň jednu z více než stovky konferencí a seminářů pořádaných ze strany Ministerstva financí, věděl by, že hlavním důvodem zavádění EET je právě jím zmiňovaná potřeba narovnat pokřivené podnikatelské prostředí.

Mnohokrát opakovaná kritika, že je EET primárně zaměřena na malé nikoliv „velké ryby“, je ze strany Ministerstva financí opakovaně vyvracena. Cílem EET je totiž potlačování daňových úniků u konkrétních typů plateb, nikoliv u konkrétních segmentů podnikání ať už oborově nebo dle velikosti. Kromě toho se právě na velké firmy začalo MF pod vedením Andreje Babiše zaměřovat jako první. K čemu by jinak bylo kontrolní hlášení a reverse charge? A na co míří Daňová kobra, která od svého vzniku zachránila již 7,8 mld. Kč a další opatření, se kterými MF přichází, jako je prokazování původu majetku a centrální evidence účtů? Mimo jiné MF od roku 2015 zavedlo přílohu k přiznání DPPO na zmapování převodních cen v rámci nadnárodních korporací, díky čemuž Finanční správa doměřila v roce 2015 450 mil. Kč a dalších 800 mil. Kč v první polovině roku 2016.

Také kritika exministra Kuby předpokládaného přínosu EET je zcela neopodstatněná. Navýšení daňových příjmů veřejných rozpočtů o 18 mld. Kč ročně při plném náběhu všech 4 fází EET je totiž stále konzervativní odhad analytiků Ministerstva financí a Finanční správy, který je založen na dlouholeté analýze dat a zkušeností se zaváděním evidence tržeb v zahraničí. Očekáváme, s ohledem na odhady objemu šedé ekonomiky v ČR, že bude přínos EET ještě mnohokrát vyšší. V neposlední řadě je nutné zdůraznit, že informační kampaň v médiích, která přínos evidence tržeb zmiňuje, je hrazena z rozpočtu na projekt EET Generálního finančního ředitelství, který její realizaci vysoutěžil v transparentním a otevřeném výběrovém řízení.

Návrh Martina Kuby stanovit limit pro zapojení se do evidence tržeb na určitém měsíčním obratu by pouze ve výsledku umožnil obcházení zákona - jinými slovy nepřiznání reálných tržeb kvůli snaze vejít se do daného limitu - a tím i totální erozi zákona o evidenci tržeb. Zavedení takového limitu by jen znamenalo diskriminaci a výjimky pro určité skupiny podnikatelů, což jde zcela proti smyslu EET, která má za cíl narovnat podnikatelského prostředí.

Pro zájemce ze strany veřejnosti o oficiální informace k EET, doporučujeme navštívit specializované webové stránky www.etrzby.cz, kde jsou mimo jiné k dispozici i návody, jak se na EET připravit a telefonní číslo na infolinku.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.