CZ EN

Ondřej Závodský o boji s nelegálním hazardem v pořadu Události, komentáře

Zdroj: ČT 24 | 13.4.2016 | Pořad: Události, komentáře

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Za loňský rok stát vybral na daních z loterií a podobných her víc než 7 miliard korun, asi třetina zůstala ve státním rozpočtu, větší část pak dostaly obce. V Česku je legálně provozováno přes 50 tisíc automatů, které mají povolení od ministerstva financí. Dalších asi 10 tisíc automatů povolily obce.
Náměstek ministra financí Ondřej Závodský. Dobrý večer.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Krásný večer.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A místopředseda představenstva ICT unie, generální ředitel Fujitsu pro Českou republiku Zdeněk Pilz. Dobrý večer.

Zdeněk PILZ, místopředseda představenstva ICT unie, generální ředitel Fujitsu pro ČR a SR
--------------------
Dobrý večer.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pánové, vítám vás oba v Událostech, komentářích. Pane náměstku, začnu u těch obcí, o kterých jsme teď slyšeli, viděli jsme, že z toho mají příjmy, které dokážou nějakým způsobem používat. Dnes musí v řadě případů, v té předchozí reportáži to bylo ukázáno na tom případu té školky a budou muset ještě více počítat, proč nenecháte obcím více peněz?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
My obcím absolutně nic nebereme. Obce dostaly loni o 5,3 miliardy víc díky lepšímu výběru daní a co se týče hazardu, tak náš, náš stav, náš stav zákona tak, jak byl navrhován ministerstvem financí, absolutně nic obcím nebere. Naopak dnešní, dnes schválenými pozměňovacími návrhy obce přišly o zhruba o 100, 150 milionů korun.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pojďme k té blokaci toho internetu, o čem se asi můžete vy dva bavit nejvíc, podobná vlastně otázka jako pro pány politiky, proč se ministerstvo rozhodlo jít tou cestou, že rozhodovat bude politicky obsazený úřad, i když určitě jsou jiné možnosti?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Jiné možnosti jsou, nicméně ze zahraničí víme, že nejsou tak efektivní a odmítáme samozřejmě tu argumenty politicky řízený úřad. Je to normální správní, správní rozhodování, proto také odmítáme tu argumentaci s cenzorem a pochopitelně veškeré rozhodnutí ve správním řízení je přezkoumatelné soudem a samozřejmě, pokud bude soud dospívat k jinému názoru, než ten správní orgán, tak správní orgán bude takovým rozhodnutím vázán.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jak se na to díváte vy na tuto cestu blokování konkrétních webových stránek toho, kdo nesplní nějaká pravidla?

Zdeněk PILZ, místopředseda představenstva ICT unie, generální ředitel Fujitsu pro ČR a SR
--------------------
Tak ta naše odborná veřejnost to vnímá, jednak tady zaznělo Evropa, že to v Evropě takhle probíhá. My tam vidíme problémy s tím procesem, jak to probíhá. V Evropě je naprosto běžná věc, že takovéto zásadní změny a věci jsou diskutovány s odbornou veřejností, a dokonce, pokud hovoříme o omezení internetu, tak by si zasloužilo, aby to bylo diskutováno s veřejností jako takovou, což neproběhlo. Byla snaha Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), které to chtělo prezentovat poslancům před projednáváním ve druhém čtení, a nebyli připuštěni v parlamentu, to znamená, že vidíme problém na straně procesu. Pokud se přirovnáváme k Evropě, tak bychom měli používat i stejné procesní postupy tak, jak je používá vyspělá Evropa.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak, než se dostaneme k těm technikáliím, pane náměstku, vy jste se nebavili s odborníky?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
My jsme se samozřejmě se všemi odborníky, včetně SPIRu bavili. Odborníci byli slyšeni akorát o čtení dříve, mezi druhým a třetím čtením v rozpočtovém výboru nebývá zvykem, že odborníci tedy vystupují. Ta procedura je úplně jiná. Tady vzniká takový dojem, jestliže někdo nesouhlasí s konkrétními odborníky, které máme na mysli, tak nediskutuje. My samozřejmě zase vyhovujeme jiným odborníkům, kteří říkají, že bez účinné blokace webových stránek ze zahraničí, tak celý zákon je k ničemu a nedá se u nás podnikat.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Není to proto, že jste nepřišli včas k té debatě a že jste neměli dostatečně silné argumenty pro funkční systém?

Zdeněk PILZ, místopředseda představenstva ICT unie, generální ředitel Fujitsu pro ČR a SR
--------------------
Já, pokud si vzpomínám, tak my jsme začali protestovat ještě v době, kdy se ten zákon připravoval. Dokonce si pamatuju před lety, jestli si vzpomenete na akci Akta, kdy tady už byla první taková snaha omezit výrazným způsobem internet, kdy se také zvedla odborná veřejnost a tehdy se to nepodařilo prosadit. Šlo to tehdy z Evropy, ale my jsme to tady projednávali na našem území taky, takže těch pokusů o omezení internetu už tady bylo víc, my to vnímáme jako takovou nohu ve dveřích, která otvírá Pandořinu skříňku v oblasti internetu. Dneska tady zaznělo už několik dalších zmínek na další oblasti, které by mohly být regulovány. My si myslíme, že to je velmi nebezpečné a velmi negativní jev omezovat internet.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobře, my se tady ale bavíme o tom, že bude zablokován někdo, kdo nedodržuje pravidla. Proč by neměl být zablokován a neměl by být zablokován rychle, efektivně a účinně?

Zdeněk PILZ, místopředseda představenstva ICT unie, generální ředitel Fujitsu pro ČR a SR
--------------------
Tak před chviličkou tady hovořili páni poslanci a mluvili o tom, že máme nástroje, které, které u nás fungují nebo se mají využívat, což je třeba soudní rozhodnutí. Jako protiargument zaznělo, že firma, která bude neoprávněně zablokovaná, si může stěžovat k soudu. To znamená, že stát může být rychlý, efektivní v tom, že někoho zablokuje, a ta firma se bude 10 let soudit se státem. Kdo jí nahradí ty škody případný, pokud se ukáže, že ten úředník rozhodl nesprávně, což jsou velmi časté jevy v naší společnosti, že úředníci rozhodují chybně, nejsou odvolatelní, nejsou odpovědní, náhrada škody se nekoná a kdo bude nahrazovat škodu? Je tam celá řada takovýchto otázek, na které jsme zatím neslyšeli žádné odpovědi.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, umíte teď tedy odpovědět na tyto otázky?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Tak samozřejmě internet není nějakým bezmezným médiem, v rámci kterého si lze představit jakékoliv jednání. To, co chceme blokovat, je organizovaný zločin. Organizovaný zločin v oblasti ilegálního hazardu. Stejně jako v budoucnu, když bude se vyskytovat v České republice někde nějaká ilegální herna, přijde skupina z celní správy, sebere pachatele tohoto trestného činu a sebere ty ilegální automaty a stejně tak, pokud bude v oblasti internetu někdo podnikat nebo provozovat organizovaný zločin, tak přijde úředník ministerstva financí a po transparentním správním řízení přezkoumatelném soudu, přezkoumatelným soudem vypne to jeho provozování této jeho aktivity. To znamená, nejedná se o nějaký rozdíl s touto činností. Zazněl tady dotaz, kdo nahradí případné škody. Samozřejmě, že jak v případě celní správy, která by pochybila v oblasti teda ilegálního hazardu, tak v případě ministerstvo financí, který by ilegálně něco vyplo nebo něco porušilo, tak samozřejmě máme zákon o náhradě škody v případě nesprávného úředního postupu a v takovém případě ministerstvo financí a stát nahradí tu způsobenou škodu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A ta soudní cesta není v tomto případě lepší, že se úřední proces, ten správní úřad státní, že se vlastně ušetří těchto případných problémů?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
V případě, že se odstraňuje v České republice třeba černá stavba, tak také rozhoduje správní orgán, stavební úřad. Ta soudní cesta tak, jak tady byla předřečníky naznačována, je samozřejmě zdlouhavá. Není pravda, že předběžným opatřením se dá něco řešit. Předběžné opatření má vyřešit stav do meritorního rozhodnutí a to meritorní rozhodnutí může skutečně v reáliích České republiky probíhat rok nebo dva. A my nebudeme koukat na to, jak organizovaný zločin na území České republice vesele podniká 2 roky.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Mimochodem počítáte s tím, že budete, že na ministerstvu financí budou specializovaní odborníci, kteří tomuto budou rozumět, aby rozhodovali tedy kvalifikovaně. Soud si může najmout celou řadu znalců a tak dále, odborníky ministerstvo financí bude mít?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Ano, ministerstvo financí disponuje skupinou odborníků na oblast internetové kriminality, v oblasti hazardu a tato skupina úředníků bude tu agendu zvládat velmi dobře.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Z čeho vyplývá vaše obava, že to půjde dál, že začne se v hazardu, proč by mělo existovat riziko, že se podobné praktiky budou rozšiřovat do dalších oblastí?

Zdeněk PILZ, místopředseda představenstva ICT unie, generální ředitel Fujitsu pro ČR a SR
--------------------
Tak dneska to tady už zaznělo, že jsou oblasti, které jsou ze společenského pohledu určitě problematické, to znamená, obchodování třeba se zbraněmi tam zaznělo v těch reportážích a jiné oblasti. To znamená, že za chvíli přijde ministerstvo obrany, že by chtělo regulovat tuto oblast a byznys vlastně se zbraněma na internetu, za chvíli přijde ministerstvo zdravotnictví s lékama. Těch věcí se může najít celá řada. Pak někdo přijde na to, že s květinama ...


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To je špatně?

Zdeněk PILZ, místopředseda představenstva ICT unie, generální ředitel Fujitsu pro ČR a SR
--------------------
Ne, špatně je regulovat internet. Mělo by se postupovat stejným způsobem, jako se postupuje v případě ostatní kriminální činnosti, to znamená, že ani policie nemůže vstoupit do vašeho obydlí, pokud nemá soudní příkaz k prohlídce.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na druhou stranu správní řízení je naprosto standardní věc, která v této zemi funguje, tak proč by nemohla fungovat v případě nelegálně provozovaných hazardních her?

Zdeněk PILZ, místopředseda představenstva ICT unie, generální ředitel Fujitsu pro ČR a SR
--------------------
Máme příklad správního řízení, třeba insolvenční řízení a sami víte, jak dopadly kauzy insolvenčních řízení, kde byly zlikvidovaný de facto firmy, to znamená, že my jako byznys se bojíme toho, že tento institut může být zneužit, i v dobrém úmyslu je tady vytvořen, ale jako ve zlém úmyslu může být krásně zneužit, protože to bude jenom záviset na úřednících, takže úředník v takové podobné organizace jako byla insolvenční mafie, spustí proces, zablokuje dneska ten byznys, který se dělá na internetu, se pohybuje v řádkách, v řádech miliard a nebude žádný problém, aby někdo nahrál svému konkurentovi na jeho stránky nějakou hru, ta stránka bude zablokovaná, on ani nebude vědět, že tam tu hru má nebo v nějaké subdoméně někdo to zablokuje a ten vůbec nebude vědět, proč má zablokováno a bude se soudit se státem 5 let a mezitím ten jeho byznys skončí. Takže tohle jsou tak velká rizika a tak velké peníze, že když si představíte, jaké peníze se za tím pohybují, tak si umím představit, že někdo něco málo tomu úředníkovi dá, aby se mu to povedlo.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane náměstku, to není vážná výhrada?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Tak, kdybychom chtěli něco dostat, tak asi nekonstruujeme takovýto zákon. Nicméně insolvence byl vhodný příklad tomu, jak funguje některé soudní procesy. Samozřejmě, že riziko korupce je jak v justici, tak ve státní správě a myslím si, že tím, že předáme věc justici, tak toho kýženého efektu v podobně nekorupčního jednání nedosáhneme. Skutečně ...


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A ten záměrný útok na konkurenta, který za pomoci úředníka ministerstva financí daleko rychle zlikviduje někomu podnikání?

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Já moc na tyhle ty konspirační teorie nevěřím. Samozřejmě to správní řízení probíhá ve dvou stupních, to znamená, v prvním stupni konkrétním úředníkem našeho odboru 34, na základě rozkladu by rozhodoval ministr financí. Nevím, jestli ten okruh těch zkorumpovatelných úředníků by tedy nemusel přesáhnout třeba číslo 20. Já myslím, že to jsou opravdu teorie, stejně jako jsem říkal, že ve správním řízení rozhodujeme o odstranění černé stavby, tak stejně tak prostě musíme nějakou ilegální aktivitu…


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pánové, uvidíme, jaká bude praxe. Oběma děkuju za účast v Událostech, komentářích, díky, na shledanou.

Zdeněk PILZ, místopředseda představenstva ICT unie, generální ředitel Fujitsu pro ČR a SR
--------------------
Díky.

Ondřej ZÁVODSKÝ, náměstek pro majetek státu, Ministerstvo financí
--------------------
Hezký večer.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.