CZ EN

Prohlášení ministra Andreje Babiše před červnovým zasedáním rady ECOFIN

Ministři financí států EU budou v pátek 17. června jednat o jednom z nejrozsáhlejších balíčků opatření proti daňovým únikům a podvodům v oblasti přímých (korporátních) i nepřímých daní (daň z přidané hodnoty, DPH). Pokusí se nalézt dohodu o návrhu směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem podniků (tzv. ATAD) a budou diskutovat také o opatřeních proti podvodům na DPH pro krátkodobý horizont.

Na boj proti vyhýbání se dani z příjmů právnických osob je v současné době kladen mimořádný politický důraz. Já však trvám na tom, že minimálně stejný důraz a energii je nutné vložit do řádného výběru DPH.

Výnos DPH činí zhruba dvojnásobek výnosu daně z příjmů právnických osob. Ztráty způsobené úniky na DPH jsou mnohonásobně vyšší než ztráty způsobené úniky na dani z příjmů právnických osob. Mezera ve výběru DPH (tzv. VAT gap) v Evropské unii jako celku činila 165 mld. euro v roce 2014 a vloni dokonce 168 mld. euro. To je několikanásobně více, než kolik bychom mohli získat ze všech opatření proti narušování základu daně z příjmů a účelovému přesouvání zisků právnických osob (tzv. BEPS). Toto srovnání považuji za alarmující.

Kromě toho, daňové úniky na DPH jsou často spojeny se závažnou kriminální činností a s organizovaným zločinem. Situaci navíc zhoršují četná odhalení, že prostředky z úniků na DPH mohou být použity k financování terorismu.

Souhlasil jsem se všemi legislativními návrhy namířenými proti daňovým únikům v oblasti přímých daní, které byly předloženy a schváleny od února 2014, tj. novela Směrnice o zdanění mateřských a dceřiných společností a všechny novely Směrnice o administrativní spolupráci v daňových záležitostech (tzv. DAC2, DAC3 and DAC4).

Současně jsem však mnohokrát velmi důrazně upozorňoval, že je potřeba vyvinout větší úsilí v oblasti DPH, máme-li jako ministři financí dostát svým povinnostem a odpovědnosti vůči našim občanům, jíž je zejména řádné spravování veřejných prostředků a snižování veřejného zadlužení bez nutnosti omezovat výdaje na sociální služby, vzdělávání, zdravotní péči a další.

Na řadě zasedání Rady ECOFIN, konkrétně v červnu a říjnu 2014 a také v květnu 2016, jsem vyjádřil své přesvědčení, že všechna opatření proti únikům na přímých a nepřímých daních je třeba chápat jako celek. Očekávám, že v červnu v této věci nastane podstatný posun kupředu i proto, že jsem byl nizozemským předsednictvím ECOFINu ujištěn, že se jedná o jeho prioritu.

Balíček opatření proti daňovým podvodům velmi podporuji. Ruku v ruce s návrhem na opatření v oblasti daně z příjmů právnických osob však musí jít také širší uplatnění mechanismu přenesení daňové povinnosti na konečného plátce (tzv. reverse charge), tak jak to pro krátkodobý horizont naznačila i Evropská komise ve svém Akčním plánu o DPH. K tomu je nezbytné, aby Evropská komise předložila legislativní návrh. Obávám se, že bez silného propojení opatření proti daňovým únikům v oblasti přímých a nepřímých daní by účinek navrhovaného balíčku byl zcela nedostatečný.

Nemohu samozřejmě mluvit za ostatní ministry. Některé členské státy si přály, aby nová opatření v oblasti zdanění firem byla schválena už v květnu, jiné k tomu stále mají výhrady. ČR by rovněž musela změnit své zákony a zavést do svého práva zcela nové daňové nástroje, aby naplnila požadavky ATAD. Nicméně boj s daňovými úniky všech typů je mou konstantní prioritou, takže se řadím k ministrům, kteří nemají vůči obsahu ATAD zásadní výhrady.

Zároveň jsou zde bohužel ministři, kteří mají námitky vůči opatřením v oblasti nepřímých daní. Doufám, že jejich nesouhlas nakonec nepovede k tomu, že o ATAD nebude do konce června nalezena shoda. Byla by velká škoda nevyužít tuto příležitost jak získat alespoň část z téměř 170 uniklých mld. euro ročně.

Potom, co jsem se stal ministrem financí, vedl jsem v této věci jednání s komisaři, včetně místopředsedy Evropské komise pana Dombrovskise a komisaře pro hospodářské a měnové záležitosti pana Moscoviciho. Inicioval jsem řadu jednání s ostatními členy Rady ECOFIN, poslal jim mnoho dopisů a uskutečnil mnoho telefonátů. Zorganizoval jsem semináře, kde odborníci rozebírali technickou stránku věci. Mnozí z nich chápou potřebnost kroků, které prosazuji, a jsou ochotni nám umožnit otestovat široké uplatnění mechanismu reverse charge. Díky tomu by všechny ostatní země EU získaly cenná empirická data, která mají nesrovnatelně vyšší vypovídací hodnotu než prognózy, s nimiž pracujeme dnes. Podvodníci se v oblasti DPH velmi rychle přesouvají z jednoho sektoru do druhého – od mobilních telefonů přes kovový odpad k různým druhům jiného zboží. Zkušenost nás učí, že jediný spolehlivý společný jmenovatel podvodů v řetězci s chybějícím obchodníkem je vysoká hodnota zboží, která podvodníkům přináší zisk. Na tu se musíme při uplatňování mechanismu reverse charge zaměřit, místo abychom jej omezovali na určité druhy zboží.

Jsem si vědom rizik, která mohou zavedením plošného reverse charge vzniknout, ovšem zároveň jsem přesvědčen, že jsme na ně dobře připraveni a dokážeme si s nimi poradit. I proto ČR nedávno zavedla elektronický systém účtování DPH, tzv. kontrolní hlášení. Jakmile jsou přiznání k DPH (společně s účtováním DPH) vyplněna, analytické systémy mohou snadno propojit obě strany obchodu tzn. prodávajícího zboží či služby a zákazníka, který za ni platí, a odhalit jakékoliv nesrovnalosti. Koncem tohoto roku zavádí ČR elektronickou evidenci tržeb, která postupně zahrne prakticky všechny hotovostní transakce. To nám následně umožní kombinací “auditu zákazníkem” se sofistikovanou datovou analýzou eliminovat většinu hmotných rizik neplnění daňových povinností na konci dodavatelského řetězce.

Širší aplikace mechanismu reverse charge představuje třetí pilíř naší reformy správy daní, která kompletně eliminuje tzv. kolotočové podvody na DPH. Apeluji tedy znovu na Evropskou komisi i Radu ECOFIN, aby nám umožnili naši reformu dokončit.

Andrej Babiš

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.