CZ EN

Regulace hazardu se neodkládá

"Hazardní Velký bratr nastoupí kvůli zpožděnému tendru až v roce 2018"
Zdroj: E15 | 29.8.2016 | Rubrika: Byznys | Strana: 4 | autor: Dušan Kütner

Reakce MF:

Ministerstvo financí opět uvádí na pravou míru hrubé nepřesnosti v „poplašném“ článku o údajném odložení startu regulace hazardu. Tvrzení, že provozování hazardních her bude do spuštění připravovaného IT systému probíhat bez kontroly státu je absurdní a již s ohledem na současný stav se zjevně jedná o nesmysl. Již v současnosti, kdy pro oblast hazardu ještě platí „stará“ legislativa, má každý držitel povolení k provozování loterií a jiných podobných her řadu povinností. Mj. musí orgánům státního dozoru na své náklady zřídit dálkový, nepřetržitý a zabezpečený přístup k datům generovaným technickými herními zařízeními, který neumožní ovlivňování žádných parametrů. Orgán státního dozoru je díky tomu schopný neprodleně po odeslání požadavku získat aktuální data z počítadel každého technického zařízení v kategoriích vloženo (IN) a vyplaceno (OUT). Tento požadavek na zřízení přístupu k datům bude zachován i v případě provozování hazardních her dle nové legislativy od 1. 1. 2017, a to ve formě podmínky uvedené v základním povolení k provozování a následně ve vyhlášce upravující způsob oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem orgánům vykonávajícím státní správu, která sjednotí podmínky poskytování těchto dat.

Je tedy zjevné, že orgán státního dozoru bude mít k dispozici data, ze kterých je možné dovodit, zda provozovatel dodržuje podmínky provozování stanovené zákonem. Navíc orgán státního dozoru vykonává kontroly dle kontrolního řádu, na jehož základě disponuje řadou oprávnění, například možností provedení kontrolního nákupu, pořizování obrazových nebo zvukových záznamů a vyžádání si dokumentace. Oprávnění orgánu státního dozoru navíc rozšiřuje právě zákon o hazardních hrách, který od 1. 1. 2017 orgánu státního dozoru umožňuje vstup do staveb, na pozemky a do dalších prostor, včetně obydlí, dává mu právo testovat hrací zařízení a právo zadržet věc, je-li důvodné podezření, že v souvislosti s jejím užíváním dochází k porušování zákona.

Druhou dezinformací v článku obsaženou je opakované tvrzení o tom, že se do konce roku nestihne již zmíněný start IT systému na kontrolu hráčů. Nelze nestihnout něco, co nemá pevně stanovený termín. IT systém, jak již bylo několikrát deklarováno k 1.1.2017 spuštěn nebude a nikdy ani být neměl. Zákon o hazardních hrách výslovně počítá s tím, že určité povinnosti provozovatelů budou odloženy, tedy, že nebude třeba je začít plnit od 1. 1. 2017, ale do roka od okamžiku, kdy bude ministerstvem vyhlášena technická specifikace. Kdyby se původně počítalo se spuštěním systému od 1. 1. 2017, jak článek naznačuje, nebyl by důvod v přechodných ustanoveních zákona povinnosti s ním spojené odkládat. Nemožnost vymyslet, vytvořit a spustit tak náročný systém do několika měsíců po přijetí zákona byla předkladateli zákona zřejmá již v průběhu legislativního procesu. Z toho důvodu byly právě některé povinnosti zákonem odloženy vzhledem k tomu, že adekvátní, byť ruční a administrativně náročnější, kontroly povinných subjektů lze řádně vykonávat i před spuštěním chystaného IT systému.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.