CZ EN

Rozhovor s Alenou Schillerovou o daňovém balíčku

Zdroj: lidovky.cz | 21.7.2016 | Autor: Michal Pavec

Platba kartou je součástí balíčku schváleného v červenci vládou, který od ledna příštího roku změní naráz sedm daňových zákonů. Změní také některá pravidla pro DPH či daňová přiznání.

Nejviditelnější změnou je však zelená pro výše zmíněné platby bankovními kartami. Náměstkyně ministra financí Alena Schillerová připouští, že jde zatím o pozvolný start a že systém terminálů je pro státní správu v tuto chvíli velmi drahý.

Zákon umožňuje platbu kartou už nyní u poplatků na katastrálním úřadě či u některých pokut. U daní je ale problém přesná doba úhrady, která je podmínkou pro okamžité vyřízení věci. „Tento hendikep jsme napravili a správcům daně, kteří budou mít zájem, jsme používání platby kartou umožnili,“ popisuje v rozhovoru Schillerová, která má v gesci daně a cla.


Lidovky.cz: Kde všude to bude od příštího roku možné?

Možnost platby kartou se bude od příštího roku týkat především platby cla při dovozu a plateb správních poplatků. Mohou je ale zavést i správci místních poplatků v obcích.


Lidovky.cz: Jako první s požadavkem přišli celníci, že?

Ano, byl to požadavek zejména celní správy vycházející z praxe. Vrátíte se z Dubaje, kde jste manželce nakoupil spoustu krásných dárků. Musíte ale pobíhat po letišti a shánět hotovost, abyste mohl zaplatit clo, protože kartou to nyní možné není. Počítáme s tím, že tuto platbu využije také například Finanční správa k úhradě správních poplatků. Prozatím ne v masivním měřítku, protože tyto transakce něco stojí a instituce by měly k využívání veřejných prostředků přistupovat uvážlivě. Až dojde k výraznějšímu snížení poplatků spojených s touto službou, může se rozšířit.


Lidovky.cz: Úřady od vás tedy dostanou možnost přijímat platby kartou, ale zároveň jim říkáte, že je systém drahý.

Platby obnáší poplatky, na nichž by se musely úřady podílet. A není to málo peněz, ročně jde o částky v řádech miliard korun. v případě, že by byly touto formou placeny vysoké částky. Trend, k němuž směřujeme, je umožnit platbu kartou u nižších částek (jako alternativu k platbám v hotovosti), což zákon umožňuje. Každý správce daně si může nastavit příslušnou hranici. U platby vyšších částek v drtivé většině využívá bezhotovostní převod, což je optimální stav, na kterém není nutné nic měnit. Proto začne státní správa pomalu.


Lidovky.cz: Přišlo by mi ale logičtější, kdybyste nejprve pro úřady vyjednali s firmami jako MasterCard či Visa lepší podmínky a pak placení kartou zavedli.

Taková obchodní jednání už proběhla, ale samozřejmě s nějakými představami na obou stranách a ty se musí potkat. K dalším schůzkám dojde.


Lidovky.cz: Jaké další poplatky bychom v budoucnu mohli platit kartou? Dojdeme do stavu, kdy na finančním úřadě takto uhradíme daň z příjmu?

Věřím, že ano. Nebude to teď, ale počítám s tím, že v delším časovém horizontu to bude naprosto běžná praxe. Možná ji uváží i obce a města u místních poplatků. Že třeba za psa zaplatíte kartou.


Lidovky.cz: Daňový balíček pro příští rok zvyšuje úlevy na druhé a každé další dítě o několik tisíc za rok. Počítáte s tím, že byste zvýšení zajistili i pro rok 2018, kdy už bude u moci nová vláda?

Určitě ne. Závazek vyplývající z koaliční smlouvy byl jen pro roky 2015, 16 a 17 a ten jsme naplnili. Co bude po volbách, je otázkou pro novou politickou reprezentaci.


Lidovky.cz: Neuvažovali jste o zvýšení slev i na prvního potomka? Jako motivaci, aby si jej lidé vůbec pořídili.

Daňové zvýhodnění na jedno dítě existuje, ale nezvyšuje se. Zvedá se podpora na druhé dítě a další potomky. Vnímám to tak, že se koaliční partneři snaží podporovat zvýšení porodnosti, aby bylo více dětí. Další výsostně politickou otázkou je, zda je tento způsob podpory rodin ten nejsprávnější.


Lidovky.cz: Napadá vás, jak jinak ji pojmout?

Připadalo by mi užitečné, kdyby se vyřešila hodně diskutovaná otázka daňových bonusů. U nich se v minulosti objevily případy zneužívání. Proto jsme v rámci daňového balíčku přistoupili k jejich omezení. Dlouho se diskutuje také o tom, zda bonusy vůbec patří do daňového zákona.


Lidovky.cz: Navrhli jste zrušení povinnosti podávat daňová přiznání u některých drobnějších příjmů. Koho se to přesně dotkne?

Týká se to především daně z příjmu ze závislé činnosti u výdělků do dvou a půl tisíce korun. U některých pracovních dohod už nyní srážková daň funguje. Nově jsme chtěli především ulehčit život členům volebních komisí. Letos máme volební rok, senátní a krajské volby, příští rok jsou parlamentní. Daň se členům komisí srazí z výdělku a tím je věc vyřízena. Přiznání nebudou muset lidé podávat ani u svědečného. Daňový balíček 2017 odráží hlavně požadavky z praxe.


Lidovky.cz: Existují další zjednodušení, která jste do něj nestihli zapracovat?

Letos v únoru jsme v rámci projektu Moje daně začali pracovat na úplně novém zákonu o dani z příjmů. Ten současný platí už od roku 1993 a je jediným z nosných daňových zákonů, který nebyl nikdy napsán znovu. Neustále se do něj přidávaly výjimky, úlevy a dnes už často ani nevíme proč. Chceme je zrevidovat a podrobit diskusi. Pan ministr (Andrej Babiš – pozn. red.) chce legislativní text předat svému nástupci – do té doby má být hotový. Pak bude na nové vládě, zda bude s úpravou souhlasit. Primární důvod, proč zákon píšeme, je zjednodušení daní. Chtěli bychom zavést například takzvanou individualizaci příjmů. Dalším velkým krokem je samovyměření (daň nevyměří finanční úřad, ale bude automaticky stanovena ve výši, kterou uvede poplatník – pozn. red.). Tedy zjednodušení vyměřovacího procesu. Podrobíme revizi i celý sankční systém, úroky, penále. Velkým bonusem po plátce DPH bude to, že budeme schopni rychleji vracet odpočty, třeba i po částech.


Lidovky.cz: Samovyměření daně je ale také spíše úkol pro další vládu, ne?

Píšeme ho my. Termín od pana ministra je stejný jako u daně z příjmu – tedy že návrh předá svému nástupci. Ruku v ruce s tím chystáme takzvaný Daňový kiosek. Jde o projekt Finanční správy, která chce výrazně zjednodušit daňová přiznání. Většina úkonů už bude pro poplatníka připravena. Je ale potřeba předělat IT systémy Finanční správy, což je obrovský úkol, který zatím nikdo nezvládl.


Lidovky.cz: Zaujala mě vámi zmíněná individualizace příjmů. Co přesně si pod tím mají lidé představit?

Já jsem byla v minulosti zaměstnaná na Finanční správě a zároveň jsem učila na právnické fakultě. Od obou zaměstnavatelů jsem si musela sehnat potvrzení o zdanitelných příjmech a podat daňové přiznání. Pokud by existovala takzvaná individualizace, tak se to celé může uskutečnit jen v rámci komunikace se správcem daně. Na daňovém portálu bude mít poplatník připravené přiznání, v němž najde vyplněné údaje od všech svých zaměstnavatelů.


Lidovky.cz: To znamená, že by de facto přišel na finanční úřad přiznání jen podepsat?

Ne tak úplně. Předpokládá se, že daňové přiznání by stále podával jen ten, kdo má něco „navíc“ nad rámec svých příjmů od zaměstnavatele, třeba příjem z nájmu. To by pak jen doplnil k už zadaným údajům - ideálně by toto učinil elektronicky, přičemž systém by mu automaticky poskytnul základní kontrolu uvedených údajů. Poté by přišel pomyslný podpis. Elektronická forma také umožní, že se poplatník nebude zabývat vyplňováním nacionálí, řadu těchto údajů získá správce daně z veřejných registrů. Individualizace také poskytuje výrazně lepší možnost kontroly při boji proti zneužívání některých institutů daňového práva, například dvojí uplatňování některých položek a podobně. Rovněž otevírá cestu ke snížení odpovědnosti a administrativy pro zaměstnavatele.


Lidovky.cz: Pokud by to opravdu v budoucnu vyšlo, jak popisujete, může to znamenat soumrak daňových poradců?

Situace nemusí být tak jednoduchá, jak jsem ji popsala. Můžete mít autorské honoráře, příjmy ze zahraničí, z pronájmů nebo dividendy. To už jsou komplikovanější záležitosti, o nichž správce daně informace mít nebude. Pokud nejste specialista, raději si necháte přiznání přezkoumat daňovým poradcem. Nemyslím si, že by byl byznys daňových poradců nějak výrazně ohrožen.


Lidovky.cz: Známým zaklínadlem politiků bývalo daňové přiznání na jednu stranu. Je to reálné?

V současné době, kdy existuje spousta různých výjimek v podobě slev a odčitatelných položek, je to nesmysl. Daňový formulář je složitý proto, že je složitý zákon. A ten, kdo něco podobného sliboval - pokud zároveň nesliboval vypuštění prakticky všech výjimek ze zdanění - nevěděl, o čem mluví. Jen osobní údaje zaberou první stranu. Nicméně Finanční správa v rámci projektu Moje daně přišla s návrhem přiznání od roku 2017, které bude mít dvě strany, což je lidově řečeno bomba. Bude se to ale týkat pouze poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, kterých je zhruba 900 tisíc.


Lidovky.cz: Bude nový daňový zákon řešit i sazby?

Ne. Bude sice stanovovat ustanovení o sazbách, ale v něm budou křížky. Tohle je výsostné politikum. Pravá, levá či jiná politická reprezentace se musí sejít a říct, jaké sazby do zákona vyplní. My máme zadání napsat jednoduchý a koncepční systém zákona.


Lidovky.cz: Ptám se i kvůli podnikatelům. Často říkají, že pro ně není až tak důležitá výše daní, ale jejich stabilita, aby jim mohli přizpůsobit své plány.

Tomu rozumím. Dnešní nestabilita tkví v tom, že současný zákon není postaven na koncepčních základech a zásadách. Vznikl v hektickém období 90. let a je poplatný tehdejší době. Dnes již trpí značnou kazuistikou, což způsobuje, že se často mění v návaznosti na změny jiných předpisů. Abychom toto zvrátili, pak je jedinou cestou přijmout nový předpis, která pokud bude koncepční a razantně sníží počty novel, které budou potřeba.


Lidovky.cz: Co se týče sazeb – tato vláda řešila, zda nedostat potraviny do snížené sazby DPH deseti procent. Je reálné to stihnout do konce volebního období?

Není. Snížili jsme sazbu u stravovacích služeb restaurací a nealkoholických nápojů na patnáct procent. S dalším snížením nepočítáme. Koalice se dohodla, že se bude v první řadě snažit lépe vybírat daně a pak bude řešit případné snížení sazeb.


Lidovky.cz: Před volbami by to ale byl lákavý krok, ne?

To ano, ale musíme se chovat s péčí řádného hospodáře. Pokud se vláda zavázala lépe vybrat daně, je to nereálné.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.