CZ EN

Rozhovor s Alenou Schillerovou o lepším výběru daní v Ekonomice ČT24

Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A ve studiu teď vítám Alenu Schillerovou, náměstkyni pro daně a cla ministerstva financí. Dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
Dobrý večer.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní náměstkyně, do funkce jste nastoupila teprve na Nový rok. Jak vy sama hodnotíte výběr daní za rok 2015?

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
Já výběr daní za rok 2015 hodnotím velmi pozitivně. Odkázala bych na dnešní tiskovou konferenci ministerstva financí a na čísla, která jsou zveřejněná na stránkách a myslím si, že ten nárůst v daňovém inkasu hlavních daní ve srovnání s léty 2013, 2014 a 2015 je evidentní.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Nicméně ne každý byl na tiskové konferenci, tak jestli můžeme ještě jenom přece uvést nějaké podrobnosti?

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
Určitě. Když bych provedla, nebo vás seznámila s meziročním srovnáním let 2014 a 2015, tak u, budu se držet tedy nosných daní, na dani z přidané hodnoty nárůst je plus 8,9 miliard, což je zhruba nárůst asi o 2,8 %, na dani z příjmu fyzických osob je to 7,6 miliardy, což je asi 5,2 %. Na spotřební dani plus 9,3 miliardy, což je asi 6,7 % a největší nárůst je na dani z příjmu právnických osob, je to asi plus 15,1 miliardy, což je zhruba 11,4 %. Samozřejmě ten nárůst mohl být vyšší, protože se objevily určité jednorázové dopady na inkaso roku 2015, které byly způsobeny určitými vlivy. To znamená, že kdybychom započetli tyto vlivy zhruba na DPH to bylo zavedení druhé snížené sazby, což znamenalo propad ve státním rozpočtu o minus 4,2 miliardy, zavedení, zlepšení cashflow firem v důsledku rozšíření reverse charge, to bylo zhruba minus 2 miliardy, protože byl zaveden reverse charge k 1. 4. a k 1. 7., na elektorniku a obiloviny.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní náměstkyně, říkáte, že výběr mohl být lepší. To tvrdí i opozice, která navíc zdůrazňuje, že výběr mohl být ještě vyšší vzhledem k tomu, že je tu poměrně vysoké tempo ekonomiky.

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
Ty dopady jednorázové, které jsem tu, ještě jsem zapomněla na některé jednorázové vyplácení nadměrných odpočtů, třeba u DPH, což bylo minus 4,1 miliardy, to jsou dopady, na které neměli ti, co vybírají daně, finanční správa, celní správa, neměly na ně vliv. To znamená, byly v důsledku objektivních skutečností buď judikatury, nebo nějakých prostě nakumulovaných skutečností. Nicméně, kdybychom přičetli tuto částku, tak samozřejmě bude mnohem větší navýšení, ale co se týká růstu ekonomiky...


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ponechme teďka čísla...

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
Ano.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněme, prosím, jaký je váš názor na to, že protože opozice tvrdí, že by ten výběr mohl být lepší vzhledem k tomu, že i ekonomika roste. Úplně jednoduchou větou.

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
Já si myslím, že to tak není. Protože kdybychom vlastně očistili růst DPH o tyto různé vlivy, tak byl téměř 6%. Kdežto spotřeba byla zhruba 3,5%. Takže dá se říct, že inkaso DPH rostlo dvakrát rychleji než spotřeba.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A co k rozpočtu říká prezident Miloš Zeman, si teď poslechněme.

Miloš ZEMAN, prezident republiky
--------------------
Toto zdánlivě přívětivé číslo je z velké míry způsobeno zvýšeným přílivem evropských dotací.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Úspěch firem nicméně je jedna věc tak, jak jsme mluvily tady právě o těch, o těch výběrech, ale jaké jsou plány na výběr daní do budoucna? Jaké změny byste vy osobně ráda viděla na ministerstvu financí ve vztahu k daním?

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
Tak samozřejmě nás čekají bezprostřední změny účinné od 1. ledna 2016. Jeden z nejvýznamnějším patří kontrolní hlášení, kde se počítá samozřejmě s určitým, to už je dneska účinné ustanovení...


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A když se budeme bavit opravdu o delší budoucnosti.

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
O delší budoucnosti, tak z mého pohledu, kdybychom se bavili opravdu o delším horizontu, který by přesahoval vlastně už časový horizont této vlády, to znamená, zasahoval by určitě do dalšího volebního období, tak se domnívám, že by takovým významným, významnou změnou mohlo být zavedení takzvaného samovyměření, což by bylo velice, bych řekla, významná, významná, významná změna ve stran, odstranění byrokracie, určité nadbytečné zátěže, došlo by k určité významné redukci vydávaných rozhodnutí a vůbec změny systému práce, která je vlastně spojena s prací správců daně. Je to velmi významná změna zejména daňového řádu a souvisejících předpisů.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
A k nám do studia přibyl další host. Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky. I vám dobrý večer.

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR
--------------------
Dobrý večer.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Dlouhý, ministerstvo financí je s výběrem daní za loňský rok spokojeno. Přesto je tady ale řada firem, které daně neplatí. Co by podle vás měl stát pro lepší výběr daní dělat?

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR
--------------------
Já toho využiju a nejprve poblahopřeji paní náměstkyni k nástupu do funkce a popřeji jí hodně úspěchů a budu se těšit na spolupráci stejně jako to bylo s její předchůdkyní. Co by stát měl dělat? No měl by ty daně lépe vybírat. Jakou metodologii k tomu zvolit, o tom se nyní diskutuje vášnivě. Je tady projekt elektronické evidence tržeb, kterou v obecné rovině, nebo ten projekt v obecné rovině Hospodářská komora podpořila, samozřejmě, jak se říká lidově, čert je v detailech, tak my velmi bedlivě sledujeme, jak se to vyvíjí, jaké budou prováděcí předpisy. Myslíme si, že podnikatelům by mělo být za to něco, něco nabídnuto. Jsou tady kontrolní hlášení, se kterými paní náměstkyně máme jako Hospodářská komora větší problém, protože se bojíme, že to zavedení těch kontrolních hlášení je dodatečnou byrokratickou zátěží pro, pro podnikatele a hlavně se bojíme těch sankcí. Já bych rád zdůraznil, že jsme třeba v kontaktu s Komorou daňových poradců, která, jestli se nemýlím, píše panu ministru Babišovi dopis k tomu, aby ho vyzvala, aby případně ty drakonické sankce, které na počátku by měly platit a které opravdu mohou být velké, až půl milionu korun, jestli by využil svých pravomocí, které má bez jakýchkoliv dalších legislativních, legislativních opatření, aby třeba byl schopen hromadně ty sankce promíjet, aspoň v nějakých počátečních obdobích. A podobně. Ale souvisí to samozřejmě, a to já říkám, to dokonce Hospodářská komora zdůraznila na svém sněmu, kde jsme zveřejnili 10 bodů, které po vládě chceme a ten poslední desátý se týká nás, je to také, to přiznávám, o nějaké etice a morálce podnikatelů v této zemi.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Paní Schillerová, jak byste reagovala na připomínky pana Dlouhého a Hospodářské komory?

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
Já bych ráda doplnila, že v tom nárůstu inkasa, zejména na dani z přidané hodnoty je vliv na to měl nejen hospodářský růst, ale řada opatření, ať už finanční nebo celní správy, které svým způsobem zefektivnily ten výběr. Co se týče kontrolních hlášení, já samozřejmě rozumím, já chodím často přednášet, takže rozumím tady  těmto výhradám, které tady byly uplatněny, nicméně kontrolní hlášení, pokud by nebylo zavedeno, protože ono cílí právě na boj s daňovými úniky, tak by to znamenalo vlastně, že nebylo zavedeno plošně, tak by to znamenalo, že by na to doplatili právě ti poctiví. Myslím si, že to až taková zátěž nebude, protože už dneska vedou záznamní povinnost podnikatelé a v podstatě kontrolní hlášení kopíruje tuto záznamní povinnost a sankce, které jste zmínil, ty jsou skutečně vysoké, oni jsou vysoké záměrně, protože jinak by nebyla vynutitelnost tohoto institutu a vedlo by to k tomu, že by zase na to doplatili ti poctiví. Nicméně ministerstvo financí připravilo novelu zákona o dani z přidané hodnoty, která by měla být účinná pravděpodobně od 1. května 2016 a na základě této novely budou stanoveny podmínky pro promíjení těchto sankcí.

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR
--------------------
Já bych, jestli mohu...


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ale velice krátce, prosím.

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR
--------------------
Já tomu, tomu rozumím. Přesto si myslím, že při zavedení té elektronizace, která najednou má být plošně pro všechny, i pro ty nejmenší podnikatele, právě se mělo předem trošku uvažovat o třeba tím 4měsíčním obdobím, které teďkom se bude zpětně dohánět tou novelou, o které jste se zmínila.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
-------------------
Já se omlouvám, my se kontrolním hlášením a elektronické evidenci tržeb budeme věnovat ještě v další části pořadu. Já se vás teď chci zeptat, mluvíme tady o neplatičích, nebo o firmách, které nemají úplně dobrou platební morálku, co se týká daní. Jak jsme na tom ve srovnání se zahraničím?

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR
--------------------
Já si myslím, že se zahraničním s tím, se kterým my se vždycky musíme srovnávat v první řadě, to je střední a východní Evropa, jsme na tom zhruba tak stejně a nemyslím, že, myslím, že jsou na tom země, kde daňové úniky, když řekneme, celá střední a východní Evropa, jsou na tom nesrovnatelně horší. Já bych spíš připomněl dvě oblasti, jedno je Pobaltí, které jako v tomto směru udělalo velký krok kupředu, také trochu tou elektronizací a zadruhé, ten odvážný krok Chorvatska, vždycky mi lidé říkali, hele Dlouhý, nedávej nám Chorvatsko za příklad, vždyť my víme, že tam je to takové trošku balkánské, ale opravdu to byl velmi odvážný krok, ze kterého se poučilo i naše ministerstvo financí a prostě ta elektronizace je něco, co stejně celý náš život následujících 10, 20 letech čeká. Proto my jsme to v té obecné rovině podpořili, poněvadž to považuji za krok správným směrem.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane Dlouhý, držme se ještě zahraničí a daní. Přece jenom je velká řada firem, které mají své sídlo v daňových rájích a rok od roku se počet těchto firem zvyšuje. Co si myslíte, že by měl udělat ministerstvo financí nebo Český stát, aby právě zamezil odchodu takových firem do daňových rájů?

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR
--------------------
Samozřejmě to, když umístíte svůj podnik do daňově výhodnější oblasti než dnes, máme domicilium, takové to lidské, je otázka toho, jak se rozhodnete a jaký máte vztah k té zemi, kde žijete. Na druhé straně, pokud daňové ráje budou existovat, tak já říkám, že naše vláda nemůže asi ani nemá moc toho co dělat. Já si myslím, že by daňové ráje měly být prostě zrušeny. Ale na to je potřeba minimálně třeba celoevropského rozhodnutí, nebo obecně i nějakého celosvěto..., nějaké celosvětové dohody a...


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
To Česká republika asi na to nemá sílu...

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR
--------------------
Já si, já si dovolím říct, že jsme daleko od něčeho, od něčeho takového. A navíc třeba v příkladě takového Irska, prostě to byla země, která není daňovým rájem z definice, nebo i Holandsko, kam, kde spousta těch firem je, protože mají prostě nižší daně. A co je na tom špatného, že některá země má nižší daně? Pak jsou problémy všelijaké ty Svaté Vincenty, Grenadiny, nebo /nesrozumitelné/ a tak dále, které jsou typickými daňovými ráji, ale buď je zrušme úplně, ale jakmile bude jeden existovat, tak není jaksi možné to někomu vyčítat. Proč by nešel tam, kde platí méně daní?


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Bavme se ještě o daňových řekněme nedoplatcích nebo daňových neplatičích. Ministerstvo financí bojuje s daňovými úniky i pomocí útvaru Kobra. Jak úspěšná byla Kobra v loňském roce, ale podívejme se tedy na to, co vlastně Kobra pomohla státu vymoci, ale i kolik vlastně ten útvar Kobra ročně stojí?

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
Tak já považuji útvar Kobra za velmi úspěšný projekt. Za rok 2014 jenom provedu srovnání roku 2014 a 2015, tak v roce 2014 odhalené úniky činily 1,4 zhruba miliardy korun. Za rok 2015 už 2,7 asi miliardy korun. A v podstatě zaměřují se především na boj s kolotočovými podvody, na různé komodity, velice specifikované, sofistikované podvody a náklady jako takové v podstatě nejsou, protože ty náklady jsou sanovány z rozpočtů těch státních úřadů, které se podílí, to znamená policie, finanční správa, celní správa, to znamená, nedošlo k žádnému navýšení nákladů na zřízení útvaru Kobra.


Hana VORLÍČKOVÁ, moderátorka
--------------------
Tak to byla Alena Schillerová a Vladimír Dlouhý. Vám oběma za rozhovor děkuji.

Alena SCHILLEROVÁ, nová náměstkyně pro daně a cla, MF
--------------------
Děkuji.

Vladimír DLOUHÝ, prezident, Hospodářská komora ČR
--------------------
Děkujeme za pozvání.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.