CZ EN

Alena Schillerová: Navrhujeme offline režim EET pro podnikatele s nízkými tržbami

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Datum: 7.3.2018 | Zdroj: ČT 24 | Pořad: 22:00 | Události, komentáře


David BOREK, moderátor
--------------------
Poslanci dnes v prvním čtení podpořili návrh na omezení elektronické evidence tržeb. Ta by se měla týkat jen registrovaných plátců DPH, kteří vykazují obrat přes milion korun ročně. Hnutí ANO a KSČM byly proti. Já zde vítám Věru Kovářovou, členku rozpočtového výboru a místopředsedkyni hnutí Starostové a nezávislí, vítejte.

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Dobrý večer.


David BOREK, moderátor
--------------------
A také je zde ministryně financí, nestranička za hnutí ANO Alena Schillerová. Zdravím vás.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Dobrý večer.


David BOREK, moderátor
--------------------
No, abych to tedy shrnul ještě jednou, to, co jsme v tom úvodním šotu viděli. Starostové a nezávislí plus mnoho dalších opozičních stran do prvního čtení prosadili návrh modifikace změkčení elektronické evidence tržeb. Ale teď my vysvětlete, vy jste v rozporu, protože vy sama jste na plénu sněmovny dnes mluvila o tom, že vy také přece chcete nějaké změny a modifikace EET. Takže v čem je problém? Proč hnutí ANO to nepodpořilo, to, co navrhuje dnes opozice?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Je to jednoduché, protože mně tento návrh připadá nesystémový. My máme připravenou systémovou ucelenou novelu zákona o evidenci služeb, která zejména reflektuje závěry Ústavního soudu, to je velice zásadní a zavádí tam výjimky, máme je tam připraveny. Já to během týdne pošlu do meziresortního připomínkového řízení a považuji za velice cenné zejména to, že máme vydiskutovaný ten náš postup se všemi podnikatelskými svazy a komorami. Máme tam jejich názory, které byly velmi pro mě cenné při zpracování té novely ...


David BOREK, moderátor
--------------------
Dobře, to také zaznělo dneska na tom plénu, ale jenom mi ještě řekněte, v čem se vlastně liší ty vaše výjimky nebo vaše modifikace od těch, které navrhuje paní Kovářová a spol?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Tak ta výjimka, která byla navržena ze strany opozičních poslanců, vyjímá z EET všechny podnikatele, kteří jsou neplátci DPH. To znamená, ponechává EET jenom pro plátce DPH. Tady vidíme tu nesystémovost. My jsme šli komplexní úpravou v tom směru, že nebudeme brát jako kritérium příjmy nebo obrat, ale jako kritérium budeme po diskusi právě s podnikatelskými svazy brát hotovostní platby. To je velice zásadní.


David BOREK, moderátor
--------------------
Tak a velice zásadním způsobem posunuje, a vy mi to jenom vysvětlete, co to znamená prakticky.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Vysvětlím.


David BOREK, moderátor
--------------------
Já rozumím tomu, co znamená to, co navrhuje paní Kovářová, má-li někdo obrat milion a stává se plátcem DPH, tak už bude spadat pod EET, pokud ne, tak do ní nespadá. U vás je to jak tedy definováno?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Zatím je to před meziresortem, takže samozřejmě může ten návrh doznat změn. My navrhujeme, aby výjimka se týkala, já nebudu to nazývat ani výjimkou, my chceme zavedení dalšího offline režimu pro fyzické osoby, neplátce DPH a jako parametr výši hotovostních plateb za rok.


David BOREK, moderátor
--------------------
A v čem je, v čem je rozdíl?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
No, rozdíl zásadní. Můžete mít podnikatele, který má třeba příjem 900 tisíc korun a bude mít, to jsem také dneska na plénu říkala, a přijímá platby v hotovosti jenom ve výši 20 tisíc korun. A ten by musel mít EET. A my chceme, aby tím kritériem, a to mě přesvědčily podnikatelské svazy, byly právě ty hotovostní platby.


David BOREK, moderátor
--------------------
Nejsem úplně ještě srozuměn s tím, v čem je tak zásadní rozdíl mezi těmi vašimi dvěma návrhy. Můžou se potkat někde, nebo opravdu je to logické, že to, co jste dnes navrhli a docela úspěšně prosadili dnes do prvního čtení, tak vlastně museli odmítnout poslanci hnutí ANO a není to kompatibilní?

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Vy jste to řekl správně, museli, tečka. Nepovažuji náš návrh za zcela jednoduchý. Cílem, tak jak bylo avizováno ze strany ministerstva financí, cílem zavedení EET bylo navýšení výběru DPH a my o ní máme tuto povinnost právě od neplátců DPH, aby nemuseli být zařazeni v tomto systému, protože je zbytečné, aby v ní byli. Týká se to drobných podnikatelů, kteří začínají podnikat a my zcela odmítáme ten názor, že by to byli lidé, kteří, když podnikají, tak se snaží podvádět nebo šidit.


David BOREK, moderátor
--------------------
No, počkejte, to tady ale zrovna v těch prvních dvou minutách nepadlo. Ještě jednou, u vás je to tedy tak, že ten, kdo má obrat do milionů, tak prostě nebude spadat pod EET?

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Ano.


David BOREK, moderátor
--------------------
To, co říká paní Schillerová, znamená, že když někdo má hotovostní platby do této výše, tak tam nebude spadat? Je to tak? Já pořád nechápu ten, v čem je ten zásadní rozdíl, jestli opravdu se nebavíme o tom, že víceméně celé politické spektrum se nakonec může někde potkat?

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Já si myslím, že by se mohlo potkat. Vzhledem k tomu, že paní ministryně říkala, že sice mají novelu zákona připravenou, mají ji prodiskutovanou, což je v pořádku, ale to byste se s tím nemusela chlubit, myslím si, že to je zcela běžná věc, tak si myslím, že vememe ten náš návrh jako nosič pro ty vaše změny, protože vy to nemáte zatím ještě ani v meziresortním připomínkovém řízení a než se váš návrh dostane do sněmovny, tak to bude trvat řadu měsíců.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
No, já bych to tak dramaticky neviděla. Já jsem si dělala kdysi statistiku ještě jako náměstkyně, jak dlouho nám trvá cesta návrhu, který jde klasickým legislativním procesem a jak dlouho nám trvá cesta návrhu, který je formou pozměňovacího návrhu. Rozdíl tam byl měsíc. Takže já si myslím, že tam ještě může hrát řada aspektů svoji roli, ale ...


David BOREK, moderátor
--------------------
Prostě neuznáte ten časový argument paní Kovářové, že byste vlastně mohli ty vaše návrhy včlenit nějak do toho jejich?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Určitě ne, to není možné, co navrhuje paní poslankyně, při vší úctě k ní. Protože ten návrh, on není vůbec komplexní. Ten návrh je prostě jednoduchý, ale nemůže se stát nosičem celé řady věcí, které byly v té novele.


David BOREK, moderátor
--------------------
Dobře, já nechci mluvit za naše diváky, ale představme si hypotetického hospodského, který stojí u té pípy a poslouchá nás a myslím si, že slovo, jestli něco je komplexní nebo ne, ho zase tak moc nezajímá. Vy chcete tedy ten limit obratu, vy chcete ten limit hotovostních plateb. Může se to nějak namixovat? Jste schopni s těmi parametry jít nahoru, dolů, vy jste schopni s těmi parametry jít nahoru dolů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Určitě.


David BOREK, moderátor
--------------------
Víte, co, proč já se ptám, protože ono nakonec může být jedno, jestli nakonec bude schválen ten náš návrh nebo váš, spíš mi jde o to, jestli an block politická scéna plus, minus podporuje to, že pro tyto typy živnostníků opravdu, opravdu ti lidé, kteří stojí někde u té pípy, ta to bude přece jenom trochu změkčeno?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Teď jste to řekl naprosto přesně, a to jsem dneska velmi uvítala. Že napříč politickým spektrem ani jednou nezazněl návrh na zrušení EET, či podobné jiné návrhy. To jsem uvítala a uvítala jsem to, že ten návrh, ať už tady byl z této strany spektra, nebo náš návrh, který půjde příští týden na vizi resortu, že oba dva hledají úlevy pro ty nejmenší. A ono se to trochu potkává, když se podíváme. My máme fyzické osoby, neplátce DPH, ale chceme kritérium hotovostních plateb. To dává logiku.

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Možná to dává logiku, ale my vás, paní ministryně, vás nezajímá osud hospodských malých podnikatelů na venkově? Těm chceme ulevit. Jsou to neplátci DPH. My jsme stanovili právě tu hranici podle toho, že vy říkáte, že důvodem zavedení EET je zvýšit výběr DPH a my snímáme tu povinnost právě z těch, kteří DPH neplatí. Rozumíme si?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Mohla bych jenom malou jednu větičku?


David BOREK, moderátor
--------------------
Ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Musím korigovat tady paní poslankyně. Nikdy jsme neřekli, že smyslem je zvýšit DPH. Smyslem bylo narovnat podnikatelské prostředí a zvýšit výběr daní komplexně. A to, že zatím to mělo vliv jenom na DPH, má svoji logiku, protože se to zatím jinde projevit nemohlo.


David BOREK, moderátor
--------------------
Ještě mi řekněte, když tedy jsem sem vnesl toho hospodského nebo nějakého drobného živnostníka a vy jste to teď zopakovala, v čem opravdu, polopaticky mi řekněte, v čem ten návrh, který teď máme tedy v hrubých obrysech předestřen z ministerstva financí, by nebyl spásný pro takového, takového drobného živnostníka v hospodě?

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Já si myslím, že ten náš návrh je zcela jednoduchý. Je už ve druhém čtení, to znamená, že může být během několika týdnů de facto schválen a těm hospodským se uleví okamžitě. Ten váš návrh, paní ministryně, zatím není ani v připomínkovém řízení.


David BOREK, moderátor
--------------------
A to už jsme si vysvětloval. Je to, je to argument ministerstva financí, že stanovit ten limit tím, tím obrazem, může vyústit v to, že se bude uměle snižovat obrat, takže vlastně všichni se budou snažit se dostat do té hranice pod jeden milion.

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Hm a to je vždycky tento argument ministerstva financí. Vždycky předpokládá, že podnikatel někoho okrádá, někde šidí, daně nepřiznává, a pokud funguje dobře Finanční správa, tak může využít svých nástrojů, kterých má.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
To samozřejmě z mých úst nezaznělo a nezazní, že všichni podnikatelé okrádají. Já si to v žádném případě nemyslím, že ze své zkušenosti ...


David BOREK, moderátor
--------------------
Pardon, argument jste říkali, argument jste říkali, ne, že okrádají, ale říkali jste, že kdyby byl navržen, nebo kdyby prošel ten návrh opozice, tak se všichni nebo leckdo bude snažit dostat uměle pod tu hranici jednoho milionu obratu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Může se to samozřejmě stát. Ale uvědomte si, že my chceme narovnat podnikatelské prostředí, takže aniž byly zreálněny příjmy a byly známé reálné příjmy u všech, tak nastavíme okamžitě takovéto pravidlo pro velké množství podnikatelů, což by bylo asi 60 %. Náš návrh je právě spravedlivější a komplexní.


David BOREK, moderátor
--------------------
Mimochodem, kolik tedy lidí by tak do něj mohlo nakonec ... ho využít?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Tak my máme zhruba asi 130 tisíc fyzických osob, které jsou neplátci DPH a 50 tisíc právnických osob, ale samozřejmě nejsme schopni říct, kolik z toho dělá hotovostní platby, přesně tak.


David BOREK, moderátor
--------------------
Ale orientačně tedy pár desítek tisíc by to bylo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
My to tipujeme tak 60 %.


David BOREK, moderátor
--------------------
Čili pár desítek tisíc lidí by to bylo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Určitě.


David BOREK, moderátor
--------------------
Ten váš návrh by se týkal kolika řádově? Pár desítek tisíc podnikatelských subjektů nebo pár set tisíc?

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Já myslím, že to paní ministryně řekla, že těch fyzických osob je 130 tisíc, je to tak a těch by se to mělo týkat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Právě v tom se ty návrhy prolínají, protože hovoří o neplátcích DPH.


David BOREK, moderátor
--------------------
Ale jestli si rozumíme, jestli si rozumíme. Vy to, předpokládám, vidíte, že by to mohlo být aplikovatelné i pro další fáze EET, nebo s nimi nepočítáte? Bavíme se o těch stávajících.

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Takhle, jde o první a druhou fázi EET. Třetí a čtvrtá etapa byla, byla pozastavena ...


David BOREK, moderátor
--------------------
Pozastavena. Jasně, my to ještě probereme, ale jde mi o to, jestli ten váš návrh berete jako něco, co se dá později aplikovat. Nevím, jestli jste úplně nadšeni z toho, že budou třetí a čtvrtá fáze, ale možná budou. Tak jestli by se měli aplikovat i pro tyto další množiny lidí, které do ... naskočí?

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Já myslím, že to zcela ..., ten návrh je jasný. Nebude to platit pro neplátce DPH, pro všechny.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Ono by to ani jinak možné nebylo.


David BOREK, moderátor
--------------------
Já do té naší debaty ještě vnesu další političku, Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru za KSČM. Já vás zdravím. Slyšíme se?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Dobrý večer, ano, slyšíme se, dobrý večer.


David BOREK, moderátor
--------------------
Paní předsedkyně, mě zaujalo, že v tom hlasování o návrhu opozice KSČM skutečně jako jediný klub víceméně vcelku hlasovala s hnutím ANO. Proč?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, tak nás k tomu vedl samozřejmě naprosto jednoduchý důvod. Jestliže je připravena vládní novela, která, jak už zaznělo ve vašem rozhovoru je prodiskutována a diskutuje se v podnikatelským prostředím, tak jsme toho názoru, že určitá paní kolegyně Kovářová mi promine, salámová metoda jednotlivých novel od poslanců, od poslaneckých klubů, ale je od Senátu, je v tomto případě spíše kontraproduktivní a my si rádi počkáme na vládní novelu, která jak předpokládáme, bude celou problematiku řešit komplexně. To znamená, ...


David BOREK, moderátor
--------------------
Pardon, teď jste ...

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ano.


David BOREK, moderátor
--------------------
Pardon, teď jste, teď jste říkala úhel pohledu nebo argumentaci spíše z hlediska formy, to znamená, nejste pro nějaké urychlené, nevím, jak jste to nazývala, nekomplexní nebo ad hoc novely a podobně.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ano, ano, ano.


David BOREK, moderátor
--------------------
Ale já se ptám i na ten obsah. Vy obsahově souhlasíte s tím, co jsme tady teď slyšeli od ministryně financí, že nějak tak plus minus by ta modifikace mohla být očima KSČM?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ano, my souhlasíme s tím, jak jste správně řekl, plus minus bychom vlastně se shodli, jak s paní kolegyní Kovářovou, tak s ministerstvem a já jsem přesvědčena, že k tomu okamžiku dojde.


David BOREK, moderátor
--------------------
Ale počkejte, ono to, teď to zní tak, teď to zní tak všeobjímajícně, ale ono to nejde úplně ...

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ale ono to všeobjímajícně skoro je, protože už jsme vlastně ... v té diskusi zaznělo, že to jde do meziresortního připomínkového řízení a předpokládám, že ten ucelený nějaký návrh bude předložen Poslanecké sněmovně a v tom bychom měli hledat ty průsečíky, které jsou v jednotlivých návrzích.


David BOREK, moderátor
--------------------
Čili, čili obsahově vlastně KSČM opravdu je někde na půl cesty mezi tím, co jsme dnes slyšeli ve sněmovně a tím, co se rýsuje z ministerstva financí?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Obsahově je KSČM přesvědčeno a chtěli bychom, aby opravdu EET, z EET byli vyloučeni ti nejmenší podnikatelé.


David BOREK, moderátor
--------------------
Ještě mi, prosím, řekněte, ty další vlny EET, svobodná podnikání, řemesla, zemědělství. Jak to vidí KSČM?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
No, my jsme toho názoru, že nejsme proti, aby začaly platit ty další vlny, otázka je, jestli to bude třetí vlna, čtvrtá vlna, či jestli to třeba nepřijde najednou. To ale záleží na návrhu, které vláda přednese.


David BOREK, moderátor
--------------------
Ale jaksi v podstatě nebo v zásadě nejste proti, nebo jste spíš pro to, aby opravdu EET byla rozšířena i na tyto další množiny poplatníků?

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Ano, nejsme proti tomu, aby to bylo rozšířeno.


David BOREK, moderátor
--------------------
Předsedkyně rozpočtového výboru za KSČM Miloslava Vostrá. Děkujeme, na shledanou.

Miloslava VOSTRÁ, předsedkyně rozpočtového výboru, místopředsedkyně poslaneckého klubu /KSČM/
--------------------
Na shledanou.


David BOREK, moderátor
--------------------
Třetí, čtvrtá vlna EET, harmonogram, jak to tedy vypadá?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Jak jsem řekla, legislativní proces, když se nám někde nezadrhne, tak bude zhruba rok. Takže musíme počítat s účinností, když to dobře půjde, někdy v polovině příštího roku a my budeme navrhovat, aby už obě dvě tyto vlny byly spuštěny současně.


David BOREK, moderátor
--------------------
A já to tedy chápu správně, že to slovo komplexní, kterým jste se zaklínala tady několikrát, znamená, že v polovině příštího roku by mohla být jak tedy nově přidána třetí a čtvrtá vlna, tak modifikována ta první a druhá? To bude na jedné ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Výjimky ..., tak samozřejmě zákon bude určený jako celek ...


David BOREK, moderátor
--------------------
Ano, ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
A ty výjimky dopadnou na všechny čtyři vlny.


David BOREK, moderátor
--------------------
A bude to v jednom datu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Ano, přesně tak.


David BOREK, moderátor
--------------------
A je to tedy polovina, zhruba orientačně polovina příštího roku?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Zhruba.


David BOREK, moderátor
--------------------
Já už jsem to trošku s vámi zmínil. Jak se vlastně budete stavět k té třetí a čtvrté vlně? Je to paušální odpor, anebo i tam jste ochotni nějak vyjednávat napříč politickým spektrem o tom, o tom, jak to bude definováno?

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Starostové a nezávislí už dříve avizovali, že by byli rádi, kdyby proběhla analýza dopadů první a druhé vlny, aby se třetí a čtvrtá vlna odložila, a to myslím také potvrdil Ústavní soud a říkal, že ministerstvo financí podcenilo analýzu dopadů a já si myslím, že my právě tou novelou, kterou jsme dnes podali, tak hasíme ty požáry, které vy jste vyvolali.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Je otázka, co je myšleno ze strany paní poslankyně analýzou dopadů. Jestli má namysli RIA, která se zpracovávala k zákonům, ta byla oceněna dokonce komisí Legislativní rady vlády jako jedna z nejlepších ...


David BOREK, moderátor
--------------------
Jenom, prosím, přeložte to z toho úřednického slovníku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
To je taková ekonomická analýza právě těch dopadů, jestli to měla namysli. Samozřejmě, pokud se bavíme o dopadech daňových, tak ty jsou zcela jednoznačné. My jsme je prezentovali, ke každému prvnímu dni v měsíci prezentujeme výsledky státního rozpočtu a prezentovali jsme, že dopady EET se zatím, vlastně těch prvních dvou vln mohly týkat pouze DPH, protože daňové přiznání na dani z příjmu se bude podávat až 1. 4. a 1. 6. a tehdy k tomuto datu se bude platit, takže my víme, že dneska už nám EET přineslo na DPH 6 miliard a to jsme snížili...


David BOREK, moderátor
--------------------
Jenom, promiňte, jenom, je tam odstíněna nebo odfiltrován efekt rostoucí ekonomiky?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Samozřejmě.


David BOREK, moderátor
--------------------
Prostě je to počítáno ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
My to vypočítáváme ..., je to srovnáváno, očištěno, my uvádíme celá data EET. Máme spočítáno podle plateb, podle údajů z Finanční správy. A to jsme snížili DPH na stravovací služby, což dělá 0,8 miliardy.

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
A já bych ještě upozornila na to, co také EET přineslo. Přineslo to uzavření více než tří tisíc hospod, a pokud žijete na venkově, tak je to zcela něco jiného než ve městě. Ten venkov se vylidňuje a právě takovéto kroky vedou k vylidňování venkova, k uzavírání hospod a drobných malých obchůdků.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Já jsem se seznámila se zcela velkým množstvím různých průzkumů a to uzavírání hospod, nikdo mě nepřesvědčil, že je kvůli EET. Já mám čísla, ...


David BOREK, moderátor
--------------------
Kvůli čemu v době rostoucí ekonomiky, kvůli čemu by to bylo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Já mám čísla o naopak nárůstu registrací DPH, to znamená, že naopak neubývá nám podnikatelů ...


David BOREK, moderátor
--------------------
V hospodách? Pardon, ve stravovacích službách?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Ve stravovacích službách, ano, přesně tak.


David BOREK, moderátor
--------------------
Nárůst?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v
--------------------
Ano, nárůst.


David BOREK, moderátor
--------------------
Takže vy říkáte naopak, že přibývá hospod, nebo jenom ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Přibývá plátců DPH, kteří v této oblasti podnikají. Ale zajímavá statistika byla někdy z konce roku - průzkum, který prokázal, že v těch důvodech, proč se zavíraly některé tyto hospody, bylo EET až na čtvrtém nebo pátém místě.

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Já myslím, že to není pravda, že máte špatné průzkumy. My jsme zase zaznamenali, že tyto restaurace, hospody, drobné obchůdky, byly právě kvůli té zátěži, kterou vy jste pro malé podnikatele nastavili.


David BOREK, moderátor
--------------------
Tak to se asi neshodnete, ale mrzí mě to, protože už dva roky v této zemi se šermuje různými statistikami a oba ty tábory to pojímají velice vehementně, ale vlastně je z toho kaše ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Já teda zásadně používám externí, nikdy ne ministerské ...


David BOREK, moderátor
--------------------
Ještě mi řekněte tuhle věc. Kdybyste měla na jednu stranu vah nebo misky vah ..., na jednu misku vah dát, je to teď trochu takové klišé české, ale tu venkovskou hospodu nebo venkovský obchůdek a na tu druhou misku vah dát to, že státní rozpočet holt v těch více než bilionových příjmech pár set milionů, možná miliardu, dvě, tři nevybere. Jste schopna připustit, že by opravdu se tady mohlo EET výrazně, ale výrazně ulevit nebo dokonce odstranit? Je to, není to argument, proč tito lidé, kteří opravdu v tom bilionovém rozpočtu nejsou zas tak významnými přispěvateli, proč by vlastně neměli být zatíženi vůbec touto povinností?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Pane redaktore, my jsme vždycky uváděli, že základním důvodem zavedení EET je narovnání podnikatelského prostředí a ...


David BOREK, moderátor
--------------------
Ano a já se ptám, jestli tato, toto, tato mantra nebo toto dogma, nebo akt, abych to neshazoval a tento prostě výchozí princip není převážen zájmem na tom, aby český venkov žil a přiznejme si na rovinu, že obchody, malé provozovny, malé hospody jsou prostě významnou sociální strukturou českého venkova.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Určitě, o tom já nepochybuji. Vy jste řekl, jestli by převážil zájem nad výběrem daní. Takže já jsem uvedla, ten výběr daní nebyl na prvním místě. Na prvním místě bylo narovnání podnikatelského prostředí. A nám leží velice na srdci rozvoj venkova. My jsme navštívili jako vláda teď Zlínský kraj, pojedeme do Libereckého kraje, nasloucháme, hovoříme tam s občany, hovoříme se starosty, nasloucháme, ale ta forma podpory musí jít jinou formou.

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Pokud by vám leželo na srdci nebo ležel na srdci osud venkova, tak by EET pro neplátce DPH nikdy nebyla zavedena.


David BOREK, moderátor
--------------------
Alena Schillerová, Věra Kovářová, určitě si to ještě v příštích měsících vyříkáte, doufám i tady v Událostech, komentářích. Na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi
--------------------
Děkuji za pozvání.

Věra KOVÁŘOVÁ, členka rozpočtového výboru PS, místopředsedkyně hnutí /STAN/
--------------------
Já také děkuji, na shledanou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.