CZ EN

Alena Schillerová v pořadu Otázky Václava Moravce dne 13.5.2018

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: ČT 1 | Datum: 13.5.2018 | 12:00 | Pořad: Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy se tedy dočkáme zrušení superhrubé mzdy, což je ostatně závazek i v programovém prohlášení možné druhé vlády Andreje Babiše? A kdy se dočkáme úplně nového zákona o dani z příjmu? I o tom bude řeč v první hodině dnešních Otázek. Hosty jsou ministryně financí v demisi Alena Schillerová z hnutí ANO. Vítejte. Hezký dobrý den.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Mé pozvání přijali místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů, tedy nejsilnější odborové centrály v zemi Vít Samek. Hezké nedělní poledne přeji.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Hezký den všem.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vítám i viceprezidentra Svazu průmyslu a dopravy ekonoma Radka Špicara. Hezké poledne.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Hezké poledne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, je možné dále odkládat zrušení superhrubé mzdy, za což vás ostatně, jak jsme slyšeli, kritizuje pravice i levice?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já bych prvně chtěla připomenout, kdy superhrubá mzda, tento nesmysl, já nebudu říkat podvod, já budu říkat nesmysl, byl zaveden. Bylo to v roce 2012. A bylo to proto, aby se řeklo poplatníkům, že máme 15procentní daň. A nebyla to pravda. Protože tím, že se vlastně vytvořil jakýsi složitý způsob výpočtu této daně, že se do základu přidávalo pojistné zaplacené zaměstnavatelem, tak to efektivní zdanění je asi 20,1 procenta. Takže to bych chtěla připomenout.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vy tento nesmysl prodlužujete v čase. Namísto toho, abyste ho zrušila.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, už minulá vláda ho chtěla zrušit. Ale nechtěla to udělat jenom jako pouhé administrativní opatření. Protože pokud by to udělala, aniž by následovalo snížení daní, tak logicky by to nemělo žádný smysl. Zatížilo by to IT systémy a tak dále. Proto jsme to připravili teď do daňového balíčku. Je to výsostně politická věc. My máme vládu v demisi, nemáme prostě důvěru, nemáme politickou podporu. A my jsme to připravili takovým způsobem, abychom mohli právě snížit zaměstnancům daně a podnikatelům, protože jsme samozřejmě směřovali i na OSVČ, snížit celkovou odvodovou zátěž. Vydělali by na tom úplně všichni, státní rozpočet by to stálo zhruba asi 21 miliard plus na sociálním, na zdravotním, celkově nějakých 27 miliard, které by zůstaly ale v kapsách ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Daňových poplatníků.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Našich daňových poplatníků. To jsme měli v plánu. Bohužel ta podpora není. A já si nemohu z časových důvodů dovolit odkládat už balíček na rok 2019, protože v něm máme velice důležité normy, které jsou implementačního charakteru a musíme je implementovat do konce roku 2018.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co tedy v tom daňovém balíčku, v tom, který teď aktuálně pošlete do Poslanecké sněmovny, bude, když tolik očekávané zrušení superhrubé mzdy jste z toho balíčku vyjmula?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak samozřejmě, my vždycky děláme balíčky několika daňových zákonů, aby to bylo efektivní. Asi nejpodstatnější bych zdůraznila na dani z příjmu to bude implementace takzvané směrnice ATAD, která souvisí zase s agresivním daňovým plánováním. Pokud se budeme bavit o dividendách, o těchhle věcech, uvidíme, tak samozřejmě to je další krok, kdy Česká republika je velmi aktivní a jako jedna z prvních implementuje celou řadu směrnic Evropské unie v boji s agresivním daňovým plánováním. Takže musíme spěchat, jinak nám hrozí infringement, to je první důvod. A vybrala bych, pak jsou tam, je tam novela zákona o dani z přidané hodnoty, spíš technická. Možná u daně spotřební bude zajímavé, že zavádíme daň pro takzvané, pro takzvané bezdýmové cigarety. Jestli dobře, zahřívané cigarety.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy, když mluvíte o dani z přidané hodnoty, tak, což bude součástí toho daňového balíčku, který pošlete do Poslanecké sněmovny, respektive vláda v demisi ho projedná teď v následujících 14 dnech, bude už v tom daňovém balíčku o dani z přidané hodnoty přeřazení základní sazby, ze základní sazby 21 procent, nebo z té první snížené sazby 15procentní do 10procentní některých těch věcí, jako jsou stravovací služby, podávání nápojů s výjimkou alkoholických nápojů a tabákových výrobků, vodného a stočného , budou tam tyto změny?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Nebudou.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proč ne?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Nebudou, protože tyto změny máme jako součást změnového zákona, který je spojen s novelou zákona o evidenci tržeb. To je zase jiná strategie. Novela zákona o evidenci tržeb je také napsaná, momentálně je ve fázi, kdy skončilo meziresortní připomínkové řízení, takže směřuje vlastně do Legislativní rady vlády a na vládu. A součástí toho, této novely je změnový zákon o DPH, který obsahuje všechny tyto body. To znamená, a my jsme tím chtěli, sledovali jsme tím podpořit vlastně třetí a čtvrtou vlnu, kterých se z velké části týkají. Protože tam přeřazujeme vlastně celou řadu služeb, kde, zejména služeb, které souvisí, tam, kde nám to směrnice umožňuje, z té, do té 10procentní sazby. Kadeřnictví, kosmetika, máme tam servis kol, sociální služby a tak dále. Ale máme tam samozřejmě i ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vodné, stočné, snížení, ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Vodné, stočné, to je trošku další věc. Tam my chceme podpořit to, aby se snížila cena vody. Tam my se v této, u tohoto nebojíme, že by ta, že by zůstala tato, ten rozdíl v ceně vodárenským společnostem. Protože my to budeme prostě toto pohlídáme cenovým výměrem ministerstva financí. A musíme s tím něco udělat. Protože u nás je voda, já jsem si nedávno nechala dělat nějaké statistiky z MMR. A u nás voda je dražší než třeba v Izraeli. U nás stojí v průměru kubík 80 korun a v Izraeli 60. Takže prostě s tím musíme něco udělat stoprocentně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy plnohodnotně se to snížení DPH na vodu a na stočné promítne do cen ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak. Přesně tak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
... vodného a stočného.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To pohlídáme. Tady to pohlídáme. A plus tam samozřejmě plánujeme další snížení u stravovacích služeb, protože my jsme snižovali už s první vlnou z 21 do 15, tak teď chceme z 15 do 10, můžeme, nealkoholických nápojů, to chci zdůraznit. A točené pivo, což je trošku takový evergreen, který vlastně jsme slibovali už od minulého volebního období. Takže v tom chceme pokračovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Od kdy tedy klesne daň z přidané hodnoty na stravovací služby, vodné, stočné a ty další věci, služby s vysokým podílem lidské práce, což je v programovém prohlášení druhé Babišovy vlády?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Je to i v programovém prohlášení, takže předpokládám, že politickou podporu na to budeme mít. A bude to spojeno s tou novelou zákona o evidenci tržeb. To znamená, že pokud by nebyla novela zákona o evidenci tržeb, tak bychom se museli prostě bavit o tom, kdy to provedeme. Ale já počítám, že ji prosadíme, máme ji také prostě v programovém prohlášení. A vzhledem k tomu, že teď se nacházíme ve fázi, kdy putuje na vládu, do jejich komisí, samozřejmě na vládu, tak já to odhaduji, legislativní proces, a toto je zákon, který samozřejmě vyvolá debaty a vyvolá prostě další vášně, bohužel, protože je velmi zpolitizovaný, tak to odhaduji, tipuji podle mých zkušeností s legislativním procesem, polovina příštího roku.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy k 1. lednu 2020 ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
By bylo ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
By byla snížena daň z přidané hodnoty ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ano, ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na ty věci, o kterých jsem mluvil. Vám, jako sociálním partnerům vlády vadí to, že vláda odkládá zrušení superhrubé mzdy a že to v tom nejnovějším daňovém balíčku nebude, pane místopředsedo?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
No, nám nezbývá než respektovat to, co bylo řečeno. Nemáme vládu zatím plnohodnotnou, tak tím pádem samozřejmě rozumím tomu, že je velmi obtížné dělat zásadní opatření. Jinak tripartita podpořila zrušení superhrubé mzdy. Brali jsme to jako jistý historický nonsens, kdy se pravice snažila ukazovat, jak máme zfixlované mzdy a zfixlované zdanění. A myslím si, že to se příliš neosvědčilo. My tady máme i ve vztahu k daňové soustavě jiné požadavky, ale ty samozřejmě se budou týkat také toho nového systému. Nám tam vadí řada distorzí, které činí ze zaměstnanců daňové soumary. Ty, kteří platí solidaritu v sociálních systémech. Vadí nám extrémní vychýlení daňové soustavy směrem právě k nepřímým daním. Protože málokdo si uvědomuje, že nepřímé daně znamenají, že daleko víc, relativně i absolutně pak platí ti skupiny nízkopříjmové a středněpříjmové. Takže když bych to přehnal, když se dneska zavádí kritika proti tomu, že by se měly o něco lépe zvednout důchody důchodcům, oni si přes DPH tyto důchody fakticky zaplatí sami. Když to malinko nadsadím. Takže z tohoto pohledu máme celou řadu požadavků. A čekáme trpělivě a věříme, že sociální demokracie se ukáže jako státotvorná a že se do vlády plně zapojí a čekáme, že se pak bude věcně jednat o konkrétních zásadních problémech, které tato společnost v oblasti daní má.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Proto se těšíte na ten úplně nový zákon o dani z příjmu, jehož součástí bude i zrušení superhrubé mzdy?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Samozřejmě. To je ten cíl. Ten zákon samozřejmě bude velký boj, protože si dovedu představit s ohledem jiných témat, která tam zazněly, to znamená přehodnocení, překvalifikace nejrůznějších úlev daňových, které tam dneska jsou. Pracujeme na tom spolu se sociálními partnery, děláme si vlastní analýzu, ukazuje se, jsou to stovky případů. A je jasné, že tam bude ohroženo to, že v řadě případů by se zrušením takové nějaké výjimky vylilo s vaničkou i dítě. Takže bude to velký boj. Ale těšíme se na něj, poněvadž se podstoupit musí.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Radku Špicare ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Můžu 3 poznámky?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, jenom vteřinku ještě, tady postoj ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Já vydržím, dáma má přednost.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Postoj, vy se vzdáváte slova ve prospěch paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já budu strašně rychlá.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Je to paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
K té superhrubé mzdě. Samozřejmě já děkuju za tu podporu. Já jenom bych připomněla, já jsem si velice podrobně studovala, když se ta superhrubá mzda zaváděla, tak jsem si vlastně nechala dohledat všechny prameny a důvodovou zprávu a zdůvodnění, proč se vlastně zavedla. A tím hlavním důvodem bylo, aby věděl vlastně zaměstnanec, kolik platí on, kolik za něho platí zaměstnavatel.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
To jsem přesně chtěl říct úvodem.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
A já říkám, už těch 10 let jsme se vynadívali dost, já myslím, a že je potřeba prostě dát jaksi za pravdu skutečnosti, ať skutečně je to prostě tak, jak to prostě má být.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Já si myslím, že vám to zaměstnavatel věděl.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Na tom se asi shodneme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, aniž bych, jenom, jenom vstupoval, vynadívali se dost? Mnoho lidí, pro mnoho lidí je ten daňový systém tak složitý, že nerozeznají ani počet balíčků, které vy chystáte jako ministerstvo, natož aby rozuměli tomu, co to je superhrubá mzda. Takže je otázkou, jestli vy jste se nevynadívali jako ekonomové nebo účetní, ale ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, to se měli vynadívat právě zaměstnavatelé a zaměstnanci. Proto ji potřebujeme zrušit, abychom v tom měli jasno.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Potřebujeme ji zrušit, Radku Špicare?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Tak teď, teď už musím tedy. Ne, paní ministryně to skvěle uvedla. To bylo přesně to, co jsem chtěl, to, co jsem chtěl říci. A kdybych měl začít trochu v nadsázce, tak ano, my jsme se všichni vynadívali, ale nic jsme s tím bohužel neudělali. A to, proč my jsme tenkrát chtěli, a v tom je tedy jistý půvab té superhrubé mzdy, je to, že české zaměstnavatele dusí ty takzvané vedlejší náklady práce. Odvody na zdravotní a sociální pojištění, které máme skutečně i v mezinárodním srovnání v rámci Evropské unie velmi vysoké. To je skutečně problém českého trhu práce, českých zaměstnavatelů. Nám se stále navzdory tomu, že se díváme již 10 let společně se svými zaměstnanci, často nedaří našim zaměstnancům vysvětlit, že když na své výplatní pásce od zaměstnavatele dostanou 20 tisíc, tak náklady zaměstnavatele na ně nejsou 20 tisíc, ony jdou přes 40 tisíc.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My se za pár okamžiků podíváme na odvody, na grafiku odvodů zaměstnavatelů za zaměstnance.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Právě proto, že si stát, že si stát neudělal ty dva hlavní domácí úkoly od listopadu 89. A to je skutečně hluboká strukturální změna penzijního systému a hluboká strukturální změna zdravotnického systému. To znamená, my vlastně doplácíme na nefunkční, neefektivně hospodařící stát v těchto dvouch oblastech. A jestli my něco čekáme od vlády, ať superhrubou mzdu klidně zruší, dívat se na to už nemusíme, ale o to víc čekáme, že v těchto dvou klíčových věcech vláda začne konečně něco dělat a zreformuje tyhle ty dva systémy.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ne ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jenom vteřinku. Podívejme se na fakta. Podívejme se právě na ty, na ty odvody zaměstnavatelů za nás zaměstnance. Už to sami vidíte. V České republice jedny z nejvyšších, pokud jde o procentuální srovnání, a už to vidíte na mapě Evropy. Zaměstnavatelé v České republice zaplatí na odvodech ze mzdy 34 procenta, z hrubé mzdy. Více ze střední a východní Evropy zaplatí na Slovensku, 35 procent. Tedy o 1 procento více než v České republice. Pro srovnání například v Rakousku to je přes 21 procent, v Německu zhruba 19 procent, v Polsku 21 procent, kolem 30 procent z hrubé měsíční mzdy platí zaměstnavatelé například v Belgii, Itálii nebo ve Španělsku. Jedny z nejvyšších odvodů má tradičně Francie 45 procent z hrubé měsíční mzdy.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Pane redaktore, to je největší mýlka, která se tady používá. Zdůrazním jiná čísla. Za procenta si nic nekoupíte v obchodě. Ale český zaměstnanec stojí zaměstnavatele v hodinovém vyjádření 11,3, v eurech, 11,3 eura. V Německu je to okolo 34 euro, v Dánsku je to okolo 42 euro. Tak jestli začneme soutěžit o procenta, my soutěžíme radši o ty peníze. Naše mzdy jsou nízké. I ty náklady, který zaměstnavatelé platí, jsou nízké. Ale používejme, prosím vás, hodnoty. Používejme hodnoty, za které se nakupuje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, ale promiňte, není právě to vysoké zatížení zaměstnavatelů jedním z důvodů, proč nechtějí a brání rychlejšímu růstu mezd?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
No, voni těžko můžou bránit z tohoto důvodu. Ten důvod je jinej. Tady se vlastně třeba i tím stabilizačním opatřením Český národní banky podpořilo to, že nebyli tlačeni k inovacím. Protože se jim vlastně zachovávala konkurenční výhoda, která byla založena na stabilním kurzu měny. Takže z našeho pohledu je velmi žádoucí, aby tady mzdy rostly, aby byli tlačeni zaměstnavatelé prostřednictvím mzdového růstu k tomu, aby přemýšleli o náhradě živé práce. My slyšíme ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tady od pana místopředsedy slyšíte, že to zdanění ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Ne, ne, pane redaktore, já vím přesně, z jaké tabulky můj kolega cituje. My jsme tady tu tabulku, jestli si vzpomínáte ...

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Je to tabulka Eurostatu, já předpokládám, že ho ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
A je to vaše tabulka, která je velmi důležitá, já ji vůbec nezpochybňuji, já jsem velmi rád, že jste ji zpracovali, ale ta tabulka má ještě druhou část. A ta ukazuje hodnotu práce, které zaměstnavatel od zaměstnance získá. Přečtěte ta čísla. 13 euro v případě České republiky, přes 40 euro v případě Německa. Problém je levná ekonomika, nikoli levná práce. Ta tabulka to jasně dokládá.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Levná práce v levné ekonomice. Oboje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, co, co uděláte s těmi, s těmi vysokými odvody zaměstnavatelů za zaměstnance v druhé vládě?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Proboha, nic, jsou to důchody.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já zareaguju. Jednak zareaguju z pohledu toho, že my nemůžeme, jenom ještě k daňové zátěži. Daňová zátěž, ta je kuriózně zase poměrně nízká. My nejsme, co se týče výše daní, ať už je to korporátní daň, ať už je to daň, tak ona není prostě nijak zdrcující. A pokud se podíváte, tak jsme na nějakém místě snad do 10. místa v rámci Evropské unie. To problém není. Problém je skutečně odvodová zátěž. Která je vysoká. A bohužel vede k tomu, což jako ministryně financí a jako dlouholetá pracovnice Finanční správy nevidím ráda, že vlastně nutí ty podnikatele mnohdy se chovat podle toho, přizpůsobovat se tomu, to znamená, zvažovat mnohdy, že on se, že nedojde k zaměstnání, nedojde k uzavření pracovně právního vztahu, podporuje různý "švarcsystém" a podobně, právě proto, aby se obešlo placení těchto, těchto vysokých odvodů. My nemůžeme, a to říkám zcela odpovědně, my nemůžeme prostě bez dalšího snižovat odvodovou zátěž, pokud nebudeme mít tady důslednou důchodovou reformu.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Přesně tak.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To jsou prostě spojené nádoby. Bez diskuse. To se ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy tedy počítáte s tím, že ty odvody zůstanou na 34 procentech v celém, v celém období té druhé vlády Babiše?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
V tuto chvíli, možná tam dojde k nějaké úpravě kosmetického charakteru. Ta nebude zásadní. Rozhodně nemůžu tady slíbit třeba, že by to bylo vysoké číslo, protože musíme mít důchodovou reformu. A prostě jakmile tu důchodovou, ale reformu takovou, která přežije prostě volební období této vlády. Ne, že prostě zase příští ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na takovou důchodovou reformu tady čekáme dvě dekády, paní ministryně.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ne, ne, ne, tady jenom malé upozornění. Jestliže si slibujete od důchodové reformy, že ušetří výrazně ty mandatorní výdaje, veřejné výdaje, pak řekněte důchodcům, důchody budou poloviční, třetinové a jiné. Protože důchodový systém je naplno financován těmito odvody, o kterých hovoříme. Sice přes státní rozpočet, ale tam nelze ušetřit. Sami to vidíte a sami děláte teď správné opatření.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To my samozřejmě víme, a prosím, toto neříkejte, protože naše vláda je vláda, která má důchodce jako jednu z hlavních priorit.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
To souhlasím a doufám.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
A už teď jsme, a vy to moc dobře víte, že jsme navýšili, za prvé máme nejvyšší valorizaci za posledních 10 let. To samozřejmě táhne průměr, výše průměrné mzdy, to je jedna otázka. Peníze na ni jsou. Ale současně máme novelu zákona o důchodovém pojištění, kde zvedáme průměr, navyšujeme vlastně ten procentní bod, co se počítá z průměrné mzdy, 9 procent, teď my navyšujeme na 10 procent, což důchodcům přinese 320 až 330 korun v průměru. A nad 85 let jim chceme dát ještě dalších tisíc korun, což je nějakých 14,2 miliardy. Takže to snad víte.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Paní ministryně, tomu tleskáme, to mu tleskáme, to jsme podpořili.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To jsem ráda.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ale čemu netleskáme, je spojování důchodové reformy se snižováním mandatorních výdajů na důchody. Protože to znamená přenesení na někoho jiného. V žádném případě ne na stát a na odvodovou povinnost.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To jsem samozřejmě neřekla, to jsem samozřejmě neřekla.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste, Radku Špicare, tedy slyšel, že vláda nechystá, ta rodící se druhá vláda Andreje Babiše nechystá zásadní snížení daňové zátěže zaměstnavatelů.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Víte, my už jsme v situaci, kdy oceňujeme i to, že se daně nebudou zvyšovat. Po všech těch změnách, vzpomeňte si na změny v DPH 14 dní před koncem roku. A tak dále. Tak zase trochu v nadsázce jsem připraven říci, že pro nás nejlepší daňové změny jsou žádné daňové změny, pokud se nejedná o snižování daní. Já jsem si přečetl to zatím asi ne finální, ale programové prohlášení budoucí vlády, pokud nějaká vznikne. Žádné náznaky zvyšování daní jsem tam nenalezl.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Paní ministryně to teď oficiálně potvrdila.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já to teď tady hned potvrdím.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Takže tohle oceňujeme. A musím ale trvat na tom, co jsem říkal. Prostě vedlejší náklady práce táhnou českou ekonomiku dolů, zabraňují, nebo velmi komplikují tvorbu nových pracovních míst, jsou velkou zátěží pro zaměstnavatele. Ty peníze, které my odvádíme neefektivně fungujícímu státu, bychom mohli investovat do zahraniční expanze, modernizace českého průmyslu, kterou český průmysl potřebuje a tak dále. My doufáme, že se konečně jednou dočkáme vlády, která tohle pochopí. Ale nejenom, že to pochopí, ale také s tím něco udělá.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
My, když se bavíme o tom ...

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Já jenom ještě ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, pane místopředsedo, když se bavíme o tom daňovém zatížení a začali jsme u superhrubé mzdy, tak ještě jedna statistika. Ta pochází z dat Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD. Podívejme se na ni. Česká republika v rámci daňového zatížení práce je na 7. nejvyšší příčce mezi 35 členskými státy OECD. V Česku je mzda bezdětné osoby daňově zatížena více než 43 procenty. Nejvyšší součet daně z příjmu a povinného pojistného pro samostatně žijící osobu bez dětí mají v Belgii, například ve Spojených státech, Velké Británii či v Austrálii činí daňové zatížení kolem 30 procent. A pro srovnání jedno z nejnižších daňových zatížení mají Švýcaři a také Novozélanďané. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj srovnávala i daňovou zátěž rodin se 2 dětmi. Jak tady dopadla Česká republika? Zatímco od samostatně žijícího člověka získá český stát více než 43 procenta z příjmu, pokud je člověk ženatý, má 2 děti a manželku bez příjmu, státu odvede zhruba 26 procent z příjmu. V případě, že oba rodiče vydělávají, činí daňové zatížení skoro 35 procent. Pro srovnání například v Polsku je daň z příjmu a odvody pojistného pro rodiče se 2 dětmi a partnerem bez příjmu 10 procent, naopak v Německu 34,5 procenta, jak sami vidíte. A pokud oba rodiče pracují, v Polsku stát vybírá skoro 27 procent, v Německu je to přes 42 procent. Paní ministryně, u té superhrubé mzdy, když vyjdeme z těchto dat, komunisté požadovali, aby se zrušením superhrubé mzdy daňové zatížení kleslo výrazněji, vy navrhujete 19procentní daň, když bude zrušena superhrubá mzda, to je v tom programovém, novém programovém prohlášení. Proč ne 15, co chtěli komunisté?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Jednoduchá odpověď. Protože se musím chovat rozpočtově odpovědně. A rozpočet na to nemá. Já to znova zopakuju, my to máme přesně spočítáno. Pokud snížíme o 1 procentní bod, což je 5 procent na dani, to je těch 19 procent, navíc my jsme ještě chtěli, chceme zrušit v tom balíčku té superhrubé mzdy chceme zrušit tu 7procentní solidární přirážku, která dneska efektivně znamená daň 23,37 procenta. Ale tam chceme jít jenom na 23 procent. To je pro příjmy, které jsou nad čtyřnásobek průměrné mzdy, což je nějakých 120 tisíc za rok 17. Ale tam už samozřejmě se nepočítá, nepřipočítává z toho sociální a zdravotní, takže tam jsme chtěli jít méně, ten pokles udělat, tak celkově, a samozřejmě nemůžeme OSVČ jim říct prostě, rušíme, rušíme superhrubou mzdu, dáváme daň 19 procent, tak jsme museli to kompenzovat nějak OSVČ, protože dneska mají vlastně 15 procent. Plus si platí sociální, zdravotní, tak jsme řekli, že umožníme tři čtvrtiny sociálního a zdravotního dát si do výdajů. Já mám celou řadu příkladů, že na to, na té odvodové zátěži v podstatě vydělají, vydělají všichni. Takže to byl ten, ta rozpočtová odpovědnost. Toto všechno sečteno, podtrženo je zhruba za 27 miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Za 27 miliard. Kolik by bylo víc miliard toho výpadku do státního rozpočtu, pokud by se šlo na návrh komunistů, kteří navrhují 15 procent? Ale tady se shodnou i s občanštími demokraty. Ti také říkají, že by měly daně se snižovat rychleji.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já to samozřejmě nemám přesně spočítané. Odhaduji to minimálně na nějakých 60 miliard, 50, 60 miliard. To je jenom můj odhad.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
50 miliard, pokud by se o ty ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Hm, pokud bychom to snížili. Samozřejmě museli bychom velice výrazněji umožnit ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jde o 4 procenta. To znamená, že to 1 procento je 10 miliard výpadek?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
No, je zhruba, musíte počítat nejenom na daních, musíte do toho počítat sociální, zdravotní, má to vliv, musíte to kompenzovat těm OSVČ, to znamená, tam bychom museli také výrazně ustoupit. Teď by začala debata s dalšími, takže já to, samozřejmě to je jenom můj odhad.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
19 je tedy maximum, o kolik ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
V tuto chvíli to je maximum možného. Samozřejmě pokud ty debaty povedeme později, budeme zas u nějakých aktuálních čísel. Ale hlavně ještě bych chtěla reagovat tady na mého vedle sedícího kolegu. Že skutečně já považuju za zásadní, že jsme udrželi to vlastně při těch jednáních se sociálními demokraty, že se nebudou zvyšovat daně. Nebudou se zvyšovat daně. A nebudou se zavádět žádné nové daně. To je pro mě nejzásadnější. A jenom za to minulé volební období. Ty daně se nejen, že se nezvýšily za to minulé období, ale my jsme je dokonce asi o 66 proce..., 66 miliard, promiňte, snížili. Protože jsme tam měli celou řadu položek, kde jsme je snižovali.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste chtěl reagovat, Radku Špicare, pak Vít Samek.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Určitě. Já se, já jsem jenom chtěl říct, že se bavíme o výši daně, což je samozřejmě klíčová věc, ale ono také způsob té platby je věc důležitá. To znamená, stále to není ještě příjemný zážitek. Stále nemáme předvyplněné daňové přiznání, není pro zaměstnavatele odstraněno to obrovské množství duplicit, vykazování vám, Českému statistickému úřadu a tak dále. Vy máte ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
K tomu se ale vláda zavazuje v tom programovém prohlášení.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Přesně tak. Vy máte váš vlastní projekt Moje daně. My doufáme, že skutečně v tomhle budete úspěšná, dotáhnete to, protože výše daně je jedna věc, ale i ten způsob placení je pro nás klíčová věc.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano. Můžu reagovat rychle?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Velmi stručně. A pak Vít Samek.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Právě proto, že my jsme v tom minulém volebním období zavedli kontrolní hlášení, zavedli elektronickou evidenci tržeb, jsme vděčni našim podnikatelům, že to prostě pochopili. Velká většina to pochopila. Tím jsme prostě zvýšili do určité míry administrativní zátěž. Tak v tuto chvíli se zaměřujeme tímto směrem. Pro mě absolutně klíčový projekt, a věřte, že se tomu osobně věnuji, je online finanční úřad. A dala jsem si prostě takový, dala jsem si závazek 2 let, že prostě, což je vlastně forma předvyplnění daňového přiznání.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Můžu jenom, paní ministryně, když už tady spolu sedíme, elektronická fakturace, dočkáme se v dohledné době?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Dočkáme se taky, určitě.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Díky.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Protože nakonec jsme povinni výsledku Evropské unie.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Čeho se chce dočkat, tak Vít ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Nelituji, že jsme obětovali nedělní odpoledne, tohle je důležité vyjádření.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, vy jste, vy jste dobří lobbisté. Dočkáte se ale, paní ministryně, všiml jste si, že neřekla, kdy se dočkáme?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Aha, kdy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To jsem neřekla, ale budeme tam zejména implementovat prostě tak, jak vlastně to vyplývá i z předpisů Evropské unie. Pracujeme na tom. Ale pro mě na prvním místě je online finanční úřad. Absolutně na prvním místě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Do dvou let by mohl fungovat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak jsem si dala závazek.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak jste si dala závazek. A ta elektronická fakturace? Když se tady členové tripartity zdárně ujali skvělého nedělně televizního lobbingu?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Tam už je vše připravené. Do roka?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tam je všechno připravené. Tam je všechno, tam samozřejmě jsme nedávno debatovali, do jaké míry. Ale já nechci prostě zatěžovat, ať se tam, já jsem proti tomu, aby se zaváděla nějaká povinnost, jo, té elektronické fakturace. Tam možná trošku se neshodneme.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
To se neshodneme.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ale to se neshodneme, o tom budeme muset ještě debatovat. Já chci prostě, aby tam byla, aby tam byla možnost, nikoliv povinnost. Ale to je debata. Ale je to ve velice vysokém stupni připravenosti.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co si chtějí prosadit odbory? Protože odbory tady dlouhou dobu kritizují odliv prostředků z České republiky v rámci dividend a dividendové politiky. Když jsem pročítal podrobně to nové programové prohlášení rodící se vlády sociálních demokratů, hnutí ANO, kterou by měli tolerovat komunisté, tak je tam jeden bod, cituji: "Prosadíme rozšíření oznamovací povinnosti nadnárodních korporací i na osvobozené příjmy, zejméně v podobě dividend, které jsou z České republiky vyváděny do zahraničí." Stačí vám to jako odborům?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
No, nestačí. My proto děláme tu naši kampaň konec levné práce, poněvadž jsme pochopili, že přístup státu v té věci, že by například uvažoval o některých těch sektorových daních a jiných, které jsou používány v Evropě, byť s různými výsledky, tak jsme zjistili, že tudy cesta nevede zřejmě v politické sféře, a proto jsme se rozhodli tlačit na ty mzdy. Když tady Radek zmiňoval ty vysoké náklady práce, které je dusí, no, tak já bych chtěl připomenout, že je to v rozporu s tím, co dneska vidíme na trhu práce. Dneska máte poptávku po pracovní síle daleko větší, čili nejsou to náklady práce, co dusí tvorbu nových pracovních míst. Ne, ty jedou, ty se vytvářej. A my jenom potřebujeme, aby se nevytvářely ty nekvalitní, ale ty kvalitní. Aby se tedy opravdu vyrábělo to, co má v sobě vysokou přidanou hodnotu. Protože jedině tak posuneme tuhle zemi směrem dopředu. A proto ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jinými slovy, je pro vás zklamáním, že v novém programovém prohlášení vlády, té druhé rodící se vlády nejsou sektorové daně a není tam výrazné zdanění dividend?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Přivítali bychom jakýkoliv nástroj, který by umožnil narovnat ty transfery, protože ty transfery nejsou férové. Podívejme se příklad, je dobrý uvíst si to na konkrétním příkladu. ČSOB, společnost, která dosahuje extrémních zisků. Její mateřská společnost doma má problémy, tak ona transferuje zisk České republiky a kolektivní vyjednávání v České republice drží při zemi, že je ostuda zmiňovat návrh managementu, který prostě vůči zaměstnancům. Takže z našeho pohledu my potřebujeme právě tento dramatický růst dnes proto, abychom nahradili to, co zřejmě státní sféra v té politické oblasti není schopna sama udělat. Rozumím tomu, že je v kontaktu i s tím zaměstnavatelským nadnárodním sektorem, který může tlačit samozřejmě různými kanály na to, aby tomu tak nebylo. Proto je pro nás klíčový růst mezd, a proto budem pokračovat v kampani konec levné práce i v letošním roce. Věřím, že u zaměstnavatelů najdeme pochopení, u státu ho nacházíme. V loňském roce platový růst byl velmi pozitivní. A my se ztotožňujeme s tím, že stejně musí pokračovat i v letošním roce. Na poslední tripartitě jsme oslovili pana předsedu vlády, aby se tohoto tématu aktivně chopil, aby nezůstávalo jenom některým nadzvednout některé platy, ale by se šlo opět plošnějším opatřením v tom veřejném sektoru. Opravdu potřebuje tato země platový a mzdový růst.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy zklamání odborů tedy ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Pane redaktore, levná práce není příčinou. Levná práce je důsledkem, a to důsledkem něčeho, čemu my říkáme levná ekonomika. Vy víte, pane redaktore, že tohle téma je moje osobní téma, je to důležité téma pro Svaz průmyslu. My máme prostě levnou ekonomiku. A z toho pramení mnoho problémů, včetně té levnější práce. Nikoli levné, ale levnější práce.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale slyšel jste, že tlak na ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Co je levná ekonomika ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte,

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
My nemáme, my nemáme finální výrobce s marží, která jim umožňuje, na rozdíl od naší subdodavatelské ekonomiky, vyplácet na platech mnohem více. My nemáme podniky vlastněné domácím kapitálem, my jsme zahraniční kapitálem téměř nejvíce vlastněná ekonomika v celé střední a východní Evropě. To znamená, celkem pochopitelně na dividendách odsud odchází hodně peněz, které by jinak mohly být investovány například do platů, anebo do modernizace strojního vybavení. A za třetí jsme velmi málo automatizovaná, digitalizovaná a robotizovaná ekonomika. Tohle prostě pramení v to, že hodnota práce, kterou zaměstnavatel získá za hodinu od svého zaměstnance, je u nás 13 euro a v Německu 42. To je ten problém. Levná ekonomika.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Jsem, jsem rád, že už se shodujeme všichni.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
A pane, pane místopředsedo, pane místopředsedo, můžu vám tedy potvrdit, že boj proti levné ekonomice my nevzdáme a vnímáme ho jako boj nás všech. Protože my to sami nezvládneme, byť si to budeme muset my odpracovat nejvíce, budeme k tomu potřebovat vás a budeme k tomu potřebovat vládu. A jenom pokud budeme fungovat v rámci tripartitní dohody, tak to dokážeme. To je obrovská strukturální změna, která nás čeká.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane viceprezidente, co byste doporučoval vládě, když odbory říkaly, že by se mělo na těch dividendách a odliv peněz z dividend do zahraničních korporací, že by se s tím něco mělo dělat. A že by měly ty peníze zůstat v České republice, tak, tak ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Já budu naprosto konkrétní. Já budu naprosto konkrétní.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak vláda na tohle rezignuje. Ta nová v programovém prohlášení.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Ne, ne, ne. Kdyby zavedla sektorovou daň, anebo kdyby nutila zahraniční investory, aby tedy tady ty peníze nějakým represivním způsobem zanechávali, tak by udělala to nejhorší, co by mohla udělat. Ona musí z České republiky udělat atraktivní lokalitu pro reinvestici těchto zisků, které tady tyhle podniky realizují. A já vám řeknu, proč se to neděje.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale to tam, to tam v programu není.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Já vám řeknu, proč se to neděje. Já jsem minulý týden ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Už se nadechuju.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
... hovořil s, se šéfem jedné z největších zahraničních firem, které tady působí. A on mi říkal, vy nás neustále kritizujete za to, že odvádíme peníze pryč, že je tady nereinvestujeme. Ale proč my to neděláme? Já jsem chtěl, tohle mi říkal, tady reinvestovat ty peníze, které jsme tady vydělali, do za prvé centra sdílených služeb a do vývojového centra. Já to nemůžu udělat, protože by mi trvalo 6 let, a už jsme si to zkusili, než dostanu stavební povolení na stavbu toho vývojového centra. A potom, když budu potřebovat 200 inženýrů, tak je na tom trhu práce prostě neseženu. A když budu chtít použít odečitatelnou položku na výzkum a vývoj, tak narazím na finanční úřady, na ty obstrukce, které dělají. To znamená, my neděláme dostatek pro to, aby Česká republika byla pro ty reinvestice a pro zůstávání toho kapitálu dostatečně atraktivní pro zahraniční investory tady u nás.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale proto se vás ptám, je to nové programové prohlášení v tomto ohledu pro vás zklamáním nebo potěšením?

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Potěšením, že jsme se báli sektorových daní a dalších represivních opatření, které by nikam nevedly.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já pány rozsoudím. Můžu? Já pány rozsoudím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Uvidíte, jestli spíš nedostanete vynadáno, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, taky to vydržím. Už jsem něco vydržela za tu dobu, co jsem na ministerstvu financí. Myslím si, že ta pravda je někde uprostřed. Není to, vy možná tady říkáte nějakou zkušenost konkrétní firmy. Ale já mám konkrétní čísla. Konkrétní čísla všeobecná. Tady třeba ukážu takový zajímavý graf. Nevím, kam to mám ukázat, tady.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když to budete držet.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ta červená, tady vidíte od roku 13 do roku 19 soukromé investice, ta červená tlustá část. Tady jsou investice veřejného sektoru. A teď se dívejte, jak to jde nahoru. A ještě bych zdůraznila, že 14, 15 tam byl velký podíl eurofondů, evropských peněz. A tady od roku 16, a toto už je odhad, podle toho, jak se to vyvíjí, prostě ty investice soukromých firem a soukromých investorů včetně zahraničních prostě rostou. Rostou a má to několik faktorů. Za prvé, my si musíme uvědomit, já pořád tady slýchám ty dividendy, ale to nejsou, prosím vás, peníze, které by ty firmy tady nezdanily. Ty firmy, to je důsledek toho, ty firmy sem přišly v 90. letech a teď vlastně to je, a teď vlastně dobíhá ta etapa, která nám pomalu končí. Kdy ty firmy tady vybudovaly, nějakou dobu budovaly infrastrukturu, nabíraly síly, školily si je, prostě vytvářely tady zisky. Zdanily ty zisky. A z toho si odvádí dividendy. Ale není pravda to číslo, které se uvádí, je zkreslené. Potvrzuje, že oni tady z velké míry hodně investují. Ale samozřejmě ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale stále ještě málo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Jsou to investice, jednu čtvrtinu HDP dělají ty investice. A samozřejmě to, a teď k té zase na druhou stranu tady na podporu zas tady proti řečníka, že když se podíváme úroveň ekonomiky české je vynikající. Prostě přiznejme si to, řekněme to národů, je skvělá. My v podstatě v přepočtu HDP na obyvatele jsme na nějakých číslech 90 procentech v rámci EU. Což je skvělé. Když vezmeme ceny a přepočítávají se zhruba, přepočítáme je na stejnou rovinu, to znamená na koruny, tak je to nějakých 70 procent EU, jinak třeba ještě ta čísla, to první číslo, co jsem říkala 90 procent EU, ale 73 procent úrovně Německa. Cenová politika, nebo cenová hladina, promiňte, vůči Německu je asi 64 procent, vůči EU mírně nad 70. Ale úroveň mezd je 45 procent EU. Takže skutečně ty mzdy, a ještě mám takové zajímavé číslo, že HDP můžeme počítat příjmy, které jdou lidem a příjmy, které jdou zaměstnancům a které jdou firmám. Takže Česká republika, co se týče těch příjmů, které jdou lidem, tak je asi 41,3 procenta. A příjmy firmám asi 48,9 procenta. Ale teď, jak samozřejmě na to, aby investovaly ještě víc, aby daly do mezd. Myslím si, že jednoznačně se projevuje přehřívání ekonomiky u toho, že máme, že máme málo pracovních sil. Nedostatek pracovních sil. Tím pádem se vytváří tlak na růst mezd, ty mzdy za loňský rok vzrostly asi o 8 procent, což je velice, předtím také o 8 procent. Samozřejmě bylo by to potřeba ještě více. Ale samozřejmě vytváří se i tlak, a ten vytváří vlastně to ekonomické prostředí, na to, aby investovaly ty firmy do technologií. Aby prostě modernizovaly tu práci. Aby nepotřebovaly tolik pracovní síly. To znamená, toto všechno jsou faktory, které mají velice pozitivní vliv. Takže já osobně si myslím, že ta pravda, to, co tady vlastně kolegové teď uváděli, je někde uprostřed.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ono, paní ministryně, v tom novém programovém prohlášení vlády jste se jako hnutí ANO ubránili sociálně demokratickému požadavku zavádění sektorových daní. Ale v tom programovém prohlášení je odstavec, cituji: "Provedeme revizi daňové uznatelnosti technických rezerv v oblasti pojišťovnictví. Daňově uznatelné technické rezervy budou nově vázány na pravidla obsažená v evropské směrnici solvenci 2. Tento systém bude odolnější vůči případnému nadhodnocování ze strany poplatníků, neboť výši takto stanovených technických rezerv může poplatník," rozumějme pojišťovny, "ovlivňovat výrazně méně než u stávajícího postupu, který vychází ze zákona o účetnictví." Kolik peněz do státního rozpočtu zavedení té evropské směrnice podle vašeho názoru a vašich propočtů do rozpočtu dostanete navíc?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak, pane doktore, v podstatě ten můj odhad bude velmi hrubý. Protože ono to chce celou řadu faktorů, aby se to spočítalo přesně. Bude to určitě v řádech miliard. Já si troufnu říct, že to budou, že se můžeme pohybovat tak kolem 5 miliard. A ta podstata je ta, že my jsme samozřejmě tady tento princip už ho i zvažovali na ministerstvu financí, protože jak jste správně poznamenal na začátku, tak od roku 16, byla jsem náměstkyně, takže o tom něco vím, jsme začali psát nový zákon o dani z příjmu. A jsme velice daleko. Teď potřebujeme to politické rozsouzení. A vlastně toto je situace, kdy my chceme, chceme prostě vytvořit pojistku, a ona tady existuje jakási evropská, jakýsi evropský předpis, aby ty pojišťovny vlastně nemohly jednoduše si optimalizovat prostě daňový základ tím, že si budou tvořit rezervy podle toho, jak jim vyjde daň a daňový základ. Takže to je prostě opatření.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale pojišťovny tvrdí, že toto opatření může ohrozit stabilitu pojišťoven v mimořádných situacích. Jste ochotna připustit, protože pojišťovny kritizují tu evropskou směrnici, kterou kvůli 5 miliardám, takže to je jediná sektorová daň, že využijete evropské směrnice a do státního rozpočtu, dostanete 5 miliard navíc z pojišťovenského sektoru. Ale pojišťovny tvrdí, je to na úkor stability systému, když budou mimořádné události typu povodní, tak ohrozíte stabilitu pojišťovenského systému. Jste ochotna připustit tento argument?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Pane redaktore, na místě pojišťoven byste neříkal nic jiného. Samozřejmě. Mají to v popisu ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nejsem na místě pojišťovny, ale, ale kladu jednu z námitek.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Pane doktore, já samozřejmě zareaguji. Za prvé není to sektorová daň. Je to vlastně nastavení způsobu tvorby rezerv, které se tvoří prostě i v jiných sektorech. Ale tady vlastně máme evropský, podle evropských kritérií.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Podle evropských kritérií. Ne podle individuálního názoru.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
A já, když se zeptáte kohokoliv, tak já jsem člověk, když píšeme jakoukoliv novou legislativu v jakémkoliv směru, tak já se všemi dotčenými subjekty mluvím. O zásadních věcech osobně. To znamená, že budu mluvit s Asociací pojišťoven, budeme prostě to probírat, ale to, že chceme touto cestou jít, je prostě rozhodně nabíledni.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nedotkne se to stability pojišťoven?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě uděláme všechno pro to, a samozřejmě, že ...

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ony samy upozorní opatrně. V mimořádných případech. Oni se snaží upozornit, že nastane-li něco extrémního, jako byla ta krize před pár lety, tak samozřejmě každá koruna dobrá, každý dolar dobrý, každé euro dobré.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak. A navíc nikdy nemůžeme dopustit, abychom ohrozili stabilitu pojišťoven. To znamená, že ta úprava bude upravena tak, a je to evropský předpis, takže určitě nejsme jediný, kdo podle toho budou postupovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Abychom dokončili tu daňovou část, než se dostaneme ke státnímu rozpočtu, tak ještě pár slov právě k úplně novému zákonu o daních z příjmu. Podívejme se, jak dlouho jej ministři a ministryně financí slibujou.

Andrej BABIŠ, designovaný premiér /ANO/ /6. 12. 2017/
--------------------
My chceme mít předvídatelné stabilní daňové prostředí. My píšeme samozřejmě nový zákon daně z příjmu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /14. 1. 2018/
--------------------
Potřebujeme nový zákon daně z příjmu. My ho musíme zjednodušit, postavit na pevných základech. A když potom budou ty různé politické reprezentace měnit parametry třeba těch slev, tak prostě už se bude měnit jenom ten parametr, ale zůstane ten pevný základ.

Miroslav KALOUSEK, předseda poslaneckého klubu /TOP 09/ /13. 2. 2018/
--------------------
Základní konstrukce, že byla zrušena superhrubá mzda a že byla nastavena základní sazba ve výši 19 procent s ještě větší úlevou pro živnostníky, ta už byla schválena. Smetli to se stolu dříve, než to vstoupilo v účinnost. A teď vlastně tu základní konstrukci zavádějí zpátky.

Michal PÍCL, ekonomický expert strany /ČSSD/ /13. 2. 2018/
--------------------
Základním mantinelem je, že tento zákon předkládá vláda, která je bez důvěry a která je v demisi. Já si myslím, že taková vláda nemůže předkládat tak závažný zákon.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/ /22. 2. 2018/
--------------------
Proč nesnížit lidem daně už od 1. ledna 2019? To snížení, které jsme připravili na příjmový dani, je největší za posledních 10 let. A vedle toho připravujeme nový zákon o dani z příjmu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když budu citovat slova Aleny Schillerové, dnešního hosta Otázek, tak vy jste říkala, že svému nástupci, tím jste se stala vy, předáte zabalenou daňovou reformu, respektive úplně nový zákon o dani z příjmu. Teď říkáte, že tak významné změny, tedy nový zákon o dani z příjmu a jeho vstup v platnost, že s tím můžeme počítat k 1. lednu 2021 nebo k 1. lednu 2022. Není to přece jenom příliš pozdě?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Uvidíme. Možná se podaří platnost dosáhnout už od roku 2020. To já prostě v tuto chvíli záleží na politických, já bych to rozdělila do dvou, do dvou věcí. Ano, jak říkáte správně, psala jsem to sama sobě. To znamená vlastně já jsem řídila ten projektový tým od nějakého února 2016 osobně jako náměstkyně pro daně a cla, to jsem netušila, že samozřejmě budu jednou v pozici ministryně. Takže zahájili jsme to za doby ministrování pana premiéra Babiše. A ten zákon technicky je napsaný. Ale teď je podstatné, a to je strašně důležité, je odlišit tu politickou rovinu, protože já neznám větší politické téma v daních, než je zákon o dani z příjmu. Proto taky do něho, proto vlastně jeho rekodifikace od roku 93 nenastala. Takže ta technická stránka věci. A pak ta politická. Protože můžete mít různé cesty. Máte tam řadu výjimek a třeba jenom na odlehčení, když jsem tady byla u vás naposledy, bylo to určitě letos, už jsem byla ministryně, tak jste se mě ptal na nějaké příklady výjimek. Já jsem tady asi čtyři uvedla. A trvalo to zhruba asi den, než mně začaly chodit dopisy tu od toho svazu, tu od toho, od té odborové organizace a už se ke mně objednávat a tak dále, jo. Takže proto ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže prožila jste Kalouskův příběh, protože on, když byl ministrem financí a chtěl zredukovat počet výjimek ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Proto vám říkám, že v podstatě to je obrovské politikum. A svede se o to obrovský boj. A samozřejmě je rozdíl ten, technicky teď, legislativně technicky, když ti politici řeknou toto chceme, toto nechceme, nebo tam necháme skoro všechno, tak je potom zase rozdíl to napsat do toho zákona technicky. Protože to má další provazby. Takže já jsem teď momentálně v situaci jako ministryně financí, že potřebuji politickou debatu. Potřebujeme stabilní vládu.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
A dialog se sociálním partnerem samozřejmě.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
A samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A vy, vy máte nějaké výhrady ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Abychom nemuseli psát dopisy pouze.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy máte už nějaké výhrady k tomu? Protože ministryně tvrdí, že ten zákon už má napsaný. Máte ho k dispozici jako odbory?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
My máme určitý náskok v tom, že vedeme sociální dialog na téma daň z příjmu a nová úprava. A věnujeme se právě těm výjimkám, o kterých se tady hovoří. Snažíme se si udělat sami náhled. Jsou to opravdu velké počty výjimek. Ale jak říkám, za každou z nich je bohulibý záměr. Čili bude se muset opravdu velmi dobře zvažovat, co ne, co ano. A v jaké výši co. Protože abychom se spokojili s tím jenom, že se řekne třeba věda, výzkum, vzdělávání, tak vyhodíte důchody. Jsou tam taky, že jo. Je tam celá řada věcí, které musíte daňově podporovat, protože když je daňově nepodporujete, tak v té společnosti ta aktivita vyhyne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, a máte jako odbory racionální návrh pro ministryni financí, protože těch výjimek jsou stovky. Ten daňový systém je zaplevelený ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Hlavně řekněte, kolik stojí. 200 až 250 miliard ročně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To, ano, to je číslo, kterým nechci říct, že tady otravuje každý ministr financí, který by nejradši ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já myslím, že jsme ho spočítali až teda za, za ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, ne, ne, Miroslav Kalousek, nutno mu přiznat, že také, také o těch nákladech mluvil. A proto dopadl symbol stravenky.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Podívejte se, my teď zvedám rovně prst. Hned říkáte náklad. Vy se snažíte vytvořit, že je to něco, co jako není zapotřebí. Je to nějaká zátěž. Není to zátěž. V řadě případů je za tím opravdu něco, co tato společnost vysloveně potřebuje. A když to nepodpoříte, zahyne to, jo. Čili proto říkám ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane místopředsedo, berte to, že pro ministryni to je náklad a má právo toto slovo použít. Ale teď mi řekněte, pokud vy byste, a říkáte, že těch výjimek je opravdu mnoho, to znamená jako odbory máte příklad výjimek a jejich počet, kde jste ochotni jít v ústrety ministryni, která by jejich počet chtěla redukovat?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
My si počkáme na ten, podívejte se, je nesmysl pracovat ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No, počkejte, vy nemáte vlastní návrh?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Máme představu, máme představu, ale ne vlastní návrh. Podívejte se, návrh zákona o dani z příjmu ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Které výjimky jsou podle odborů zbytečné?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
No, my spíš řekneme, které jsou nezbytné. To jsou ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, já bych vás poprosil, protože to pak tady budeme dlouho. Protože předpokládám, že většinu z těch ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Mě to teda taky zajímá.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Já uvedu, no, já uvedu některý klasický věci a bude zejtra zase velkej rachot v médiích. To znamená, vzpomeňte si ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To mám za sebou.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
... když kolega Štěch nakopnul rozdíly v daňové zátěži a pojistné zátěži OSVČ a zaměstnanců, přitom tam je nesporně rozdíl, my bychom například se tady snažili oddělit pravé a nepravé podnikání. Čili ministryně o tom tady také hovořila, ten "švarcsystém" a jiné formy. A pak bychom zaváděli třeba radši nějakou věcnou přímou podporu pro ty, kteří jsou ty férový, než jít cestou, která umožní odpočty každému, kdo si jenom najde a zlevnit si a sám si určit mimořádně nízké vyměřovací základy pro ty odvodový povinnosti. Čili není to na jednoduchou věc, kterou můžeme řešit tak, že si řekneme, ano, ne, ano, ne, jak byste to asi rád viděl. Ale je to skutečně po zvažování jednotlivého účelu, který tam je a vždycky posouzení, jestli ta daňová úleva je ta správná cesta k řešení toho účelu, který se za ní skrývá, nebo jestliže nemáme nějakou jinou. A pak je možné sasmozřejmě takovéto úpravy dělat.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Jestli mohu. Ať tady pořád, protože už tady poněkolikáté říkáme, takhle a ono a podobně. Já jsem velmi skeptická k tomu, směřujeme vlastně spíš k vládě levicově zaměřené, takže já jsem skeptická k tomu, že bychom nějakým razantním způsobem ty výjimky prostě rušili.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Redukovali.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Zredukovali. To řeknu úplně otevřeně. Tak to prostě vidím. To znamená, já jsem nikdy ani neuvažovala, že bychom šli do, do protirodinné politice, že bychom vzali slevy na děti, to vůbec nikdy o tom nebyla ani, ani zmínka. Spíš prostě tam je celá řada, ale tady pořád jsou známé jenom ty stravenky a různé hypoteční úvěry, ale tam je jich celá řada ...

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
No, jenom, ono je to dost podstatné.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
... takového množství, že jsem ani netušila, protože samozřejmě mnohdy nějakou tu výjimku celý život nepotřebujete, nebo ji neřešíte, takže jsem ani netušila, že tam některé takové jsou, když jsme celý ten balík těch výjimek dali dohromady a spočítali je. Takže já si myslím, že ta redukce, když bych to měla vzít početně, a to je můj odhad v tuto chvíli, že nebude prostě až tak razantní. To je můj názor. Ale ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Čemu říkáte až tak razantní? Desetina výjimek, budete ráda?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
To bych byla, to bych byla fakt ráda. To bych byla ráda.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Jako desetina kdyby zbyla, nebo o desetinu ... /Smích/.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, desetina, kdyby byla, desetina, kdyby byla zrušena.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ale opatrně, opatrně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ale budu ráda, budu ráda, když prostě aspoň ty věci prostě vyprecizujeme v tom směru, tady padla třeba věda a výzkum, což je téma obrovské, že prostě bude jasnější jejich užití. Jo, třeba například jsem tady narazila, že se o tom tady pan kolega vedle mě sedící se zmínil.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pohled Radka Špicara na ten úplně nový zákon o dani z příjmů a jeho zpřehlednění. Což se týká i množství výjimek.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Zpřehlednit, zjednodušit určitě ano. Ale tady souhlasím s kolegou, že prostě zbavit se tohoto nástroje podpory hospodářské politiky, tam, kde se shodneme třeba tripartitně na tom, že jsou to prostě strategicky důležité směry, klíčové pro naši budoucí konkurenceschopnost, tam by se téhle možnosti vláda vzdávat neměla. A my, nebo já tady dnes zopakuji to, co říkáme od samého začátku, to znamená, výzkum, vývoj, vzdělávání a tak dále, to budou ty výjimky, kde my si myslíme, že spadají přesně do téhle kategorie, které jsou zcela jistě důležité. A na jejichž zachování budeme trvat.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
No, pro nás to jsou například zase věci týkající se péče o zaměstnance. Všichni chtějí flexibilitu, příspěvky na dopravu, je tu celá řada věcí, kdy potřebujeme podporu ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Určitě, pro nás taky, příspěvek na dopravu je důležitá věc.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Kdy potřebujeme, aby stát podporoval celou řadu bohulibých věcí. Závodní stravování je pracovní podmínka, otázka BOZP. Prostě ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Vidíte to.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ale to má, pochopte, pracujeme v tom roky vy i my, a tím pádem dobře víte, co je za tím. A říct populisticky jednoduše, zlikvidujme to, bude to prosté, budeme mít daňové přiznání na jedné stránce.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, potvrzujete moje slova.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ano, souhlasím, tady s váma souhlasím. A jsem natěšen, že ta vláda bude.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváme na poslední téma. Rozpočet. I v dobrých časech stát hospodaří se schodkem. Stát loni vybral na daních, když byla řeč o daních, 979 miliard korun. Což je ve srovnání s rokem 2016 nárůst téměř o 69 miliard korun. Vy už sami vidíte, jak loni vypadala struktura celkových příjmů státního rozpočtu. Daně tvořily 54 procenta celkových příjmů státního rozpočtu. Největší část z daňových příjmů byla daň z přidané hodnoty. Skoro 21 procent. 12 procent z příjmů státního rozpočtu pak šlo z daně spotřební. 12 procent z příjmů státního rozpočtu byla právě tato daň, tedy daň spotřební. Pojistné na sociální zabezpečení tvořilo 36,7 procenta z příjmů státního rozpočtu. A ještě pohled na ten letošní státní rozpočet. Přebytek v dubnu klesl na 800 milionů korun z březnových více než 16 miliard. Loni v dubu vykázal rozpočet přebytek přes 6 miliard. A předloni v dubnu přes 30 miliard korun. A pro srovnání nejvyšší deficit zaznamenal rozpočet za první 4 měsíce v roce 2010. A to přes 78 miliard korun. Připomeňme, že šlo o krizový rok. Pro letošní rok je schválen deficit ve výši 50 miliard korun. A připomeňme si, jak Andrej Babiš v Otázkách, nejen v Otázkách také sliboval, že by Česká republika měla mít co nejrychleji vyrovnaný státní rozpočet. Tedy hospodaření bez schodku. Ostatně i v novém programovém prohlášení vlády, které zde rozebíráme, tak je zmíněna reforma a vyrovnané státní rozpočty. Tady jsou Babišova slova.

Andrej BABIŠ, tehdejší vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/ /29. 6. 2014/
--------------------
Já jsem o tom přesvědčen, že to, co my máme připravené, tak v roce 2017 určitě budeme přebytkoví. Ne přebytkoví, pardon, budeme v podstatě se dostaneme do fáze, kdy budeme moci mít vyrovnaný rozpočet.

Andrej BABIŠ, tehdejší vicepremiér, ministr financí, předseda hnutí /ANO/ /4. 10. 2015/
--------------------
Já ho zkusím navrhnout na rok 2018 na nulu, zkusím to.

Andrej BABIŠ, premiér, předseda hnutí /ANO/ /8. 1. 2018/
--------------------
Chceme začít se reformou státu, to znamená vyrovnaný státní rozpočet a nové zákony o dani z příjmu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, v novém programovém prohlášení vlády v bodě 5 je závazek o vyrovnaném rozpočtu. Cituji: "To znamená vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových daních, důslednou kontrolu regionálních cen, především vodného a stočného." K tomu jste se tady, paní ministryně zavázala. Raději už se neptám, kdy budeme mít vyrovnaný státní rozpočet.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
On už fakticky je.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Fakticky je. Když se podíváte.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale je fakticky, ale nefakticky není, protože se schvaluje rozpočet v Poslanecké sněmovně s 50miliardovým schodkem.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Samozřejmě.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ten chcete i pro rok příští. Takže vyrovnaný rozpočet to není.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Když se podíváte na rok 2017, tak jsme měli, skončili jsme, bylo to, tuším, nějakých minus 6,3 miliardy, já jsem hledala přesně ty desetinky. Ale když jsme to očistili od EU peněz, protože já se pořád snažím ty věci si očišťovat od EU peněz, protože pořád jsme sice čistý příjemce, ale jednoho krásného dne se prostě karty rozdají jinak v rámci Evropské unie. Tak to bylo nějakých minus 1,3. To znamená, to je téměř vyrovnaný státní rozpočet. Takže když se podíváte, že jsme snížili o nějakých 60 miliard státní dluh, protože s ním velice rozumně hospodaříme, tak si myslím, že já si myslím, že to je na pochvalu. No, a teď samozřejmě ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A proč tedy musíme mít příští rok zase schválený rozpočet s 50miliardovým schodkem?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Jestliže mluvíte o rozpočtu na rok 2019, tak tam vlastně už stá..., sněmovna rozhodla o tom, že tam je 50 miliardů, 50 miliard schodek. My uděláme všechno pro to samozřejmě, protože vidíme, že už ta prognóza růstu příjmů je opět prostě vyšší než, než, vyvíjí se to velice dobře ten růst příjmů, ale pochopte jednu věc. My musíme, my musíme v této zemi je priorita této vlády, pokud vznikne s důvěrou, tak předpokládám, že ta priorita bude stejná. Tak toto vyplývá i z toho dohodnutého prohlášení společného, musíme investovat. Zcela zásadním způsobem. A pro mě schodkový rozpočet, já samozřejmě budu vždycky usilovat o vyrovnaný rozpočet. Já jsem to řekla xkrát, a protože mluvím pravdu, tak se nikdy nemohu splést. Takže, takže já budu usilovat vždycky o vyrovnaný ...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Přál bych vám vaši jistotu, paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
... rozpočet. Tu mám zcela určitě. A pokud bychom měli schodkový rozpočet, tak podložený zejména kapitálovými tuzemskými výdaji. A ty potřebujeme. Potřebujeme velice akutně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, ale vy si do programového prohlášení napíšete vyrovnaný státní rozpočet a snížíte tedy, protože teď začínáte pracovat na státním rozpočtu ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ano, už pracujeme, pracujeme.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na rok 2019. Snížíte tu úvahu, že by měl skončit s 50miliardovým schodkem v roce 2019?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
V tuto chvíli ještě vám neřeknu přesné kontury toho rozpočtu, jak tady skončím, tak jedu, odjíždím za panem premiérem a budeme pracovat na státním rozpočtu. Protože samozřejmě na něm pracujeme, máme určité, máme, řekněme, si, jaké jsou pro nás priority. Investice, důchodci, školství, prostě to jsou všechna, kde jsou karty jednoznačně rozdané. A musíme si říct, já jsem teprve dnes obdržela od ministra školství vlastně rozpis, kolik bude obnášet, ještě jsem ho pořádně ani neviděla, protože přišel těsně před tím, než ten e-mail, než jsem jela sem do studia, jsem, kolik bude obnášet regionální reforma, kterou vlastně máme v účinn..., máme účinnou. Nastoupí nám účinnost. A máme ji platnou. Musíme znát přesně, tam jsou karty rozdané, kolik nás to bude stát. Pak je tady jakýsi závazek bývalé Poslanecké sněmovny, nárůst navýšení platů učitelů až na 150 procent, což by prezentovalo někdy v roce 2001 nějakých 45 tisíc. 2021, promiňte. 45 tisíc, přeřekla jsem se. Čili toto jsou všechno věci, musíme si říct, chceme, vytváříme národní investiční plán.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte, to nezpochybňuju. Ptám se, proč je pak v programovém prohlášení nové vlády závazek vyrovnaného státního rozpočtu, když na rok 2019, a ptám se znovu, navrhnete rozpočet s menším schodkem než 50 miliard?

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
No, protože to není tak jednoduché zadání.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Protože to, přesně tak, není to tak jednoduché zadání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A, ale pak to nepíšu do programového prohlášení.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ale jo, programové prohlášení, pane redaktore, je na několik let. Čili ta vláda si to dává jako svůj cíl.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Programové prohlášení je na 4 roky.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Slyšel jste Andreje Babiše. 2017 měl být vyrovnaný státní rozpočet.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Já vím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
A taky se mu to, taky se mu to podařilo.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ne, schválený státní rozpočet ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
A nebyl to úplně jeho rozpočet.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počkejte, schválený státní rozpočet je s deficitem, paní ministryně. Tato hra o tom, že když odečtete evropské fondy, tak že byl vyrovnaný, číslo je prostě schválené a bavíme se o schodku 50 miliard. Ptám se. Bude příští rok ambicióznější váš plán, že by schodek mohl být pod 50 miliardami?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Udělám všechno pro to, ale v tuto chvíli vám to neslíbím. Je to o těch prioritách, které tato vláda má.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Radku Špicare.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Prostě není, tohle není dobře. Tenhle příliš opatrný přístup málo ambiciózní není, není dobře. A kdy máme být, kdy máme být ambicióznější nežli, nežli v tuhle chvíli? My prostě patříme k ekonomikám, které rostou vůbec nejvíc z celé Evropské unie. My máme nejnižší nezaměstnanost, ta státní kasa se plní, my skutečně děláme, co můžeme, abysme vám ty peníze poslali, vy jich máte opravdu hodně. Máte je z národních zdrojů, máte je z evropských fondů a neustále plánujete deficitní rozpočet. To prostě není dobře. Protože

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
A Radku, jaké máme důchody ...

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Protože teď jsme, nech mě domluvit, prosím tě. Teď jsme v době hospodářské konjunktury. Ta nebude trvat věčně. My už vidíme, že automobilový průmysl začíná klesat, průmysl začíná ztrácet výkonnost, my prostě půjdeme dolů. To, kdy přijde recese, je otázka pouze času. A otázka toho, jak bude hluboká. A my prostě v dobách hojnosti máme šetřit na ty doby, kdy si prostě budeme muset utáhnout opasky. My to neděláme. A není to dobře. A notabene je tam další věc. Když v roce 2016 navzdory plánovanému deficitu ve výši 70 miliard skončíme s přebytkem 60, tak prostě nejsme schopni ty peníze proinvestovat. Mně tady kolegové, kteří mě na to dnešní vystoupení připravovali, napsali, že vypočítali, že za poslední 4 roky jsme postavili 8 kilometrů dálnic ročně. 8 kilometrů dálnic ročně. My nejsme schopni, my máme peněz, že nevíme, co s nimi, my nejsme schopni stavět ani dálnice. Jako země, pro kterou tohle na začátku transformace byla největší výhoda. Já si vzpomínám, když jsem lákal zahraniční investory sem do České republiky, tak jsem jim říkal, podívejte se na kvalitu dálnic v Polsku, tam neinvestujte. Tam s tím plně naloženým kamionem ani neprojedete. Teď bych se styděl jim něco takového říkat. My prostě nejsme schopni zainvestovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Velmi, velmi stručná reakce Víta Samka, a protože musíme končit.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Moje reakce byla jednoduchá. Porovnejme si ale, jak jsme na tom z hlediska toho státního rozpočtu, jeho zadlužení v Evropě. Vždyť jsme premianti. Takže já bych z tohohle hlediska radši ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
/nesrozumitelné/ dluh a dokonce ho snižujeme, všechno v pořádku.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ano. Ano. Ale já mám ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, to je velmi důležité.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Tak neplánujme deficit, proboha.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ale já mám, ale já mám jeden argument ještě. Ještě důležitý argument. Když tady byl ministr financí Kalousek, tak vždycky říkal, za krize, budeme škrtit. Tak jsme uškrtili. A teď právě to škrcení i ty dálnice jsou důsledek toho škrcení.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, na jaké ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, musíme investovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na jakém růstu, na jakém růstu ekonomiky ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
A mám velmi vážnou pochybnost o těch 8 kilometrech to si myslím, že nebude pravda.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Ty jsme otevřeli v jižních Čechách.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To, to, to nemějte, když se člověk podívá právě na materiály ministerstva dopravy. Ale poslední otázka, na jak velkém ekonomickém růstu stavíte rozpočet na příští rok?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Stavíme ho na růstu, který jsme vlastně prezentovali v makroekonomické /nesrozumitelné/, což je asi 3,6.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
3,6.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Hm.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ještě jedna věc. Personální změny ve státních podnicích? Vás se týká Letiště Praha a například ČEZ. My jsme viděli tady kritiku vlády v demisi, že došlo k personálním změnám na České poště či nejnověji v Lesích České republiky, kdy byl odvolán šéf Lesů České republiky. Jednoduchá otázka. Uvažujete o tom, že byste prodloužila kontrakt Václavu Řehořovi, šéfovi Letiště Praha, jemuž kontrakt končí v červnu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
30. června. Já v tuto chvíli vám řeknu takto, já jsem ministryní od 13., od 13. prosince. Co se týče letiště, tam skutečně došlo k obrovskému posunu. Já momentálně se seznamuji s těmi čísly. Myslím si, že i dividendy, které šly vlastně z této státní firmy, byly velké. Takže já teď se seznamuji vlastně s tím jeho manažerským vlivem na tyto výsledky. A je to v řešení a v tuto chvíli prostě uvidíme, jak budou věci příští. To znamená, já se, pro mě je to člověk, s kterým vlastně pracuji krátce. Seznámím se s výsledky a podle toho rozhodnu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Počítáte s tím, že by měl pokračovat kvůli svým výsledkům?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Zatím nevidím žádný zásadní problém, ale říkám vám, probíhá to řízení a seznamuji se s tím.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Alena Schillerová, Radek Špicar a Vít Samek, hosté Otázek první části. Děkuju a těším se na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Děkuji za pozvání.

Vít SAMEK, místopředseda ČMKOS
--------------------
Na shledanou.

Radek ŠPICAR, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, ekonom
--------------------
Na viděnou.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.