CZ EN

Finanční rezervy zdravotních pojišťoven je třeba dále zvyšovat

Komentář Aleny Schilllerové, ministryně financí
ozdravotnictvi.cz | Datum: 30. 10. 2018 | Rubrika: Komentáře

Ministerstvo financí dlouhodobě prosazuje, aby zdravotní pojišťovny v době hospodářského růstu hospodařily přebytkově. To znamená, aby v dobách dobrých vytvářely rezervy, které by bylo možné použít v dobách špatných. Tyto rezervy zajistí, aby se v době případného hospodářského útlumu, kdy klesá či stagnuje výběr pojistného, nesnižovala kvalita ani dostupnost zdravotní péče pro pacienty.

Jaká jsou aktuální čísla? V současnosti zůstatky na účtech zdravotních pojišťoven činí cca 40 mld. Kč. Ty lze považovat za jakési jejich rezervy v širším slova smyslu. Oproti roku 2015 se zvýšily více než dvojnásobně. Toto číslo může vypadat impozantně, ale pokud bychom jej vztáhli k celkovým ročním výdajům, představuje pouze 13 %. Nebo chcete-li jiné srovnání, je to suma, za kterou by bylo možné financovat zdravotní služby přibližně 50 dnů.

Pro testování odolnosti systému veřejného zdravotního pojištění Ministerstvo financí používá tzv. zátěžové testy. V nich modeluje hypotetické scénáře možných negativních šoků v podobě různých typů hospodářských krizí. Ještě před dvěma lety dopadaly tyto testy velmi nepříznivě – v případě jakéhokoli typu recese by se rezervy pojišťoven v prostředí klesajícího výběru pojistného úplně vyčerpaly během dvou či tří let. Vznikaly by potom mnohamiliardové dluhy vůči nemocnicím a lékařům, tj. pojišťovny by si od nich musely de facto půjčovat. To by vedlo k prodlužování čekacích dob na zákroky, personál by musel čekat na mzdy, mohlo by docházet k hromadnému zavírání zdravotnických zařízení apod. Rostly by nároky na státní rozpočet, který by však sám měl problémy v době hospodářského útlumu se svým deficitem.

Nic takového ale nechceme dopustit. Díky růstu rezerv se aktuální výsledky zátěžových testů výrazně zlepšily, systém by déle ustál některé negativní šoky bez omezení péče. Můžeme tak konstatovat, že odolnost systému veřejného zdravotního pojištění se v posledních letech zvyšuje. Přesto ještě není taková, aby byl systém schopen bez problémů překonat i hlubokou recesi podobnou té z roku 2009. Proto je nezbytné pokračovat, pokud se udrží slušné tempo růstu české ekonomiky, ve zvyšování finančních rezerv zdravotních pojišťoven.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.