CZ EN

MF fiskální zájmy státu uhájilo. Teď musí jednat ROP SČ

Ministerstvo financí vyjadřuje politování nad snahou některých představitelů Výboru regionální rady Střední Čechy získat politické body nepravdivými mediálními výroky a překrucováním skutečností ve věci vyjmutí projektu Čapího hnízda z evropského financování. Připomínáme, že důvodem, proč Ministerstvo financí navrhuje projekt (společně s dalšími 43 v rámci 6 operačních programů) vyjmout z evropského financování, je umožnění definitivního účetního a finančního uzavření operačních programů minulého programového období ze strany Evropské komise a dosažení plné finanční alokace prostředků vyhrazených z rozpočtu EU na příslušné operační programy. Jedná se o zcela standardní postup a navržené řešení je z hlediska fiskálních zájmů státu tím jediným správným, neboť nevyjmutím projektů by se ČR vystavila možnému riziku snížení již poskytnuté alokace.

Připomínáme, že poskytovatelem dotace pro projekt Čapí hnízdo byla Regionální rada Střední Čechy, která je jako jediný orgán v případě pochybností oprávněn zahájit s příjemcem dotace proces jejího vymáhání. Případné vymáhání poskytnuté dotace od příjemce tedy probíhá na národní úrovni bez ohledu na potenciální vyjmutí nebo nevyjmutí z evropského financování. Vymáhání úřadem regionální rady Střední Čechy může probíhat jak v rámci probíhajícího trestního řízení, tak případně formou správního řízení o odebrání dotace příjemci ze strany poskytovatele dotace. Oba případné kroky jsou však plně v režii Regionální rady Střední Čechy.

Odmítáme zároveň lživé tvrzení, že by Ministerstvo financí s úřadem OLAF nespolupracovalo. V závěrečné zprávě ani nic takového uvedeno není. Ministerstvo financí s úřadem OLAF komunikuje ve všech případech na standartní bázi, tj. po obdržení dopisu úřadu OLAF se žádostí o poskytnutí dokumentace k požadovanému případu ihned kontaktuje příslušný Řídicí orgán. Jakmile podklady od Řídicího orgánu obdrží, zasílá je obratem úřadu OLAF k vyhodnocení.

Ministerstvo financí apeluje, aby nejmenovaní představitelé ROP SČ nezneužívali svého postavení k vypouštění nepravdivých výroků a nedopouštěli se matení veřejnosti, ale raději se s péčí řádného hospodáře věnovali svým povinnostem, zejména dohledu nad dalším postupem tohoto úřadu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.