CZ EN

MF nenese odpovědnost za zastavení prací ve městě Orlová

Reakce na: „Město mělo zmizet z mapy Československa, žebříček kvality života není fér, říká starosta Orlové
Zdroj: Aktualne.cz | Datum: 16.6.2018 | Autor: Martin Biben

Ministerstvo financí uvádí na pravou míru tvrzení starosty města Orlová, že práce na revitalizaci tamního náměstí jsou zastaveny kvůli problémům s financováním na straně Ministerstva financí. MF žádné problémy s financováním nemá a je připraveno bezodkladně financovat práce, které budou provedeny v souladu s uzavřenými smlouvami stejně jako v případě desítek jiných revitalizačních zakázek, které po ČR probíhají. Odpovědnost za zastavení prací na náměstí v Orlové leží na zhotoviteli stavby. Ten se dožaduje navýšení cen prací kvůli nutnosti přeložky plynového vedení, což je v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, protože práce na přeložce byly uvedeny v zadávací dokumentaci a stávající projektová dokumentace obsahuje veškeré podklady, které umožnily práce nacenit. Práce na přeložce jsou tedy součástí předmětu plnění stávající smlouvy i její ceny.

MF postupuje s péčí řádného hospodáře a na základě těchto skutečností a zcela v souladu s vyjádřením města Orlové, supervizora stavby i autorského dozoru zamítlo žádost zhotovitele o navýšení cen prací. Město Orlová je spoluzadavatelem a vedle MF druhým smluvním partnerem zhotovitele a z tohoto titulu navýšení ceny díla také zamítlo. MF na zastavení prací reagovalo dne 3. května 2018 dopisem, ve kterém zhotovitele vyzvalo k okamžitému obnovení kompletních prací na stavbě. MF zjevně nenese odpovědnost za zastavení prací a naopak činí vše k jejich urychlenému obnovení.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.