CZ EN

Ministryně financí o výsledcích rozpočtového roku 2017

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí.
Zdroj: ČT 24 | 3.1.2018 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Vy říkáte, že ten šestimiliardový deficit, 6 a něco, považujete za dobrý výsledek. Nemělo by být dobrým výsledkem to, že se trefíte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak položil jste mně zrovna dvě otázky v jedné, takže já se postupně pokusím na ně odpovědět. První věc je rozdíl mezi plánovaným rozpočtovým schodkem a tím skutečným. To samozřejmě ovlivňuje více faktorů. Jednak v momentě, kdy se stanovoval a plánoval státní rozpočet na rok 2017, tak se vycházelo z nižší částky makra, asi z 3 %, kdežto to makro už je dneska 5,3 %. Pak se tam projevil jednoznačně lepší výběr daní, který je vyšší, než jsme očekávali, než jsme prognózovali a třetím faktorem je, že se nedařilo příliš čerpat evropské fondy.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, a když já se zastavím právě u těch odhadů, tam ostatně ta moje otázka směřovala, růst se odhadovat dá, když přichází krize, ta většinou přichází znenadání, to se u růstu asi úplně nestává. Nesvědčí to o tom, že neumíte dostatečně odhadovat ekonomiku, že si třeba zbytečně nadsazujete možné výdaje a pak výsledkem je to, že rozpočet neodpovídá tomu plánu, že tam je obrovský rozdíl mezitím, kolik jste si naplánovali a jaký je skutečný výsledek?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě ne. Ale já se pokusím ještě jednu velice důležitou informaci říci. Ten schodek 6,2 miliardy je za přispění vlastně cash flow z Evropské unie. Pokud bychom očistili státní rozpočet o toto cash flow, tak schodek státního rozpočtu je 1,2 miliardy, a to dovolte, to je téměř vyrovnaný rozpočet.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To je téměř vyrovnaný rozpočet. Za situace, kdy jste si naplánovali 60miliardový deficit. Tam ten rozdíl mezi odhadem, mezitím, co ministerstvo financí plánuje a faktickou situací je pořád obrovský a na to se ptám, buď je to záměr, kdyby vám to nevyšlo, anebo špatně odhadujete, tak co z toho je pravda?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
V žádném případě se nemůžeme bavit o žádném záměru, protože my děláme tyto predikce s velkou přesností, nicméně prostě ta ekonomika rostla rychleji, než se dalo předpokládat, a zejména rostl výběr daní. Já pořád slyším, že na výběru daní má vliv růst ekonomiky, to bezesporu, ale když se podíváte na růst ekonomiky, který se pohybuje kolem 5,3 % a na růst daní, který například na DPH je 9,2 % meziročně, tak nemůže být pochyb o tom, že zafungovala opatření, která jsme zavedli, zejména kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak, když už jsme u této oblasti, 9% nárůst daně z přidané hodnoty a skoro 9% nárůst inkasa sociálního pojištění. Kde je ten prostor pro kontrolní hlášení a elektronickou evidenci tržeb. Tam vliv na sociální pojištění není žádný?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
U sociálního pojištění určitě ne, tam to ovlivnil zejména růst platů, to je bez diskuse, protože samozřejmě to táhlo i sociální pojištění. U DPH je to jednoznačné, protože, když si vezmete procento hospodářského růstu a procento růstu daní, tak dojdete vlastně jednoznačně k rozdílu, který přepočtený na miliardy právě tvoří ten výnos, který byl navíc způsoben kontrolním hlášením a elektronickou evidencí tržeb.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, když nárůst sociálního pojištění a nárůst daní, byť je to daň z přidané hodnoty, to je pravda, je v zásadě tentýž, tak z toho, nebo jak velkou část z toho tedy připadá na elektronickou evidenci tržeb a kontrolní hlášení prokazatelně, jak velká část na to přichází, vy to umíte rozlišit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Prokazatelně, ano, umíme to rozlišit. Ten nárůst na DPH byl asi 32 miliard, přičemž musíme počítat s tím, že se snížilo u stravovacích služeb a u časopisů a novin DPH, což činilo asi 1,2 miliardy, čili v celkovém výnosu by to dělalo 33,2 miliardy a z toho vlastně, když vezmeme podíl HDP, on je to docela složitý výpočet, tam bych dokonce počítala i s vyšší částkou, než uvádím 5,3, 5,8, protože musíme zvýšit základnu o ty snížené částky. Ono je to poměrně komplikované, tak na to dopadá 20 miliard a zbytek 13,2 nám dopadá na vliv opatření, která byla zavedena, to znamená, kontrolní hlášení a elektronická evidence tržeb. Z toho my rozlišujeme, že zhruba čistého evidence tržeb dělá asi 5,2 miliardy. A zbytek je kontrolní hlášení.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Když opustíme miliardy a procenta, musí, musí vůbec být nějaký schodek, když, jak říkáte, ekonomika roste, roste za sebou několik let, musí vůbec být nějaký schodek, ať už plánovaný, tak faktický?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To jsou dvě různé věci. Když se plánuje státní rozpočet, vláda přijímá zákon o státním rozpočtu, je to výsostné politikum. Minulá vláda si prostě přijala 50 miliard a prosadila v Poslanecké sněmovně. Ty návrhy vypadaly nejdříve přes 100 miliard samozřejmě, což by bylo nemyslitelné. Mým dlouhodobým cílem bude vždy vyrovnaný státní rozpočet. To znamená, přestože máme na rok 2018 naplánovaný 50miliardový schodek, tak uděláme všechno proto, aby ten rozpočet byl vyrovnaný, to znamená, abychom se přiblížili vyrovnanému rozpočtu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Zase kolem nuly. Mimochodem váš návrh na 2019 bude vyrovnaný?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Byl by to můj cíl, protože já prostě zastávám názor, že vyrovnaný rozpočet je ta nejsprávnější cesta. Ještě takovou maličkost bych ráda, ono se to nezmiňuje, protože se bavíme vlastně o státním rozpočtu, ale kdybychom posoudili veškeré příjmy a výdaje veřejných rozpočtů, tak v podstatě bychom byli v přebytku asi 50 miliard. A ještě bych ráda zmínila, že vlastně ten výsledek státního rozpočtu přinesl navíc obcím a krajům 18,4 miliardy, což považuji také za velký úspěch.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Proč se musel stát navíc o 11 miliard zadlužit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
My samozřejmě, co se týče státního dluhu, předpokládám, že na to se mě teď ptáte.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano, ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak my jsme zvýšili ten státní dluh, ale to bylo záměrně. My dlouhodobě od roku 2014 velice systematicky spravujeme státní dluh. Když se podíváte a srovnáte si čísla roku 2014 a roku 2017, je tam pokles asi o 40 miliard, pokud si dobře vzpomínám. Velice promyšleně se snažíme i o obsluhu státního dluhu. To znamená, my si nepůjčujeme za každou cenu. Smysluplně do poloviny loňského roku jsme si půjčovali za minusový úrok. A to, že jsme ho teď navýšili, bylo proto, že jsme investovali a přineslo nám to zhruba už nějakých 700 milionů do poukázek, které jsme samozřejmě rozprodávali a získali jsme za to prostředky, takže to všechno má svůj systém, smysl a děláme to s rozmyslem.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ještě prosím velmi stručně investice, paní ministryně. Investuje se míň o 23 miliard korun, 2017, 2016. Je stát jasně připraven v roce 2018 investovat? Proinvestuje se všechno, co naplánoval, případně ještě víc?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já samozřejmě nemám věšteckou kouli teď před sebou, ale rozhodně nejsem spokojená s mírou investic. Ten pokles tam určitý je. Není to v pořádku. My máme peněz na investice připravených velké množství, ať už jsou na tuzemské investice z domácích zdrojů, evropské fondy, tak je potřeba pamatovat na to, že celá řada prostředků zůstala neproinvestována, nespotřebována a ty resorty je mají nadále k dispozici. Hovoříme o částce těch nespotřebovaných výdajů určitě větší jak 100 miliard, vcelku je to nějakých snad třeba i 150-160 miliard. Takže prostředků je dostatečně, musí se vláda na to zaměřit. Já na příštím jednání vlády budu mít prostě na toto téma vystoupení, chci apelovat na resorty, uvažujete se tady o jakési přeměně ministerstva pro místní rozvoj na ministerstvo veřejného investování, to bude také důležité a je to priorita. My musíme prostě investovat do dopravní infrastruktury, do bytové výstavby, to je priorita a rozhodně nejsem se současným stavem spokojená.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, vy zprávu OLAFu zveřejníte, nebo nezveřejníte? To, co chce státní zastupitelství, je doporučení, vás to v ničem neomezuje, zveřejníte - nezveřejníte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
My rozhodujeme teď o celé řadě žádostí podle zákona 106 o svobodném přístupu k informacím a první rozhodnutí v této věci vydáme do konce tohoto týdne. Tam samozřejmě to správní řízení není ještě ukončeno, já nebudu předjímat. Zhodnocuje se právní úprava, zhodnocují se zákonné výluky, všechny okolnosti. My jsme povinni taková rozhodnutí zveřejnit na webu ministerstva financí, takže rozhodně do konce tohoto týdne se každý, kdo má zájem, dozví, jak jsme rozhodli v těchto věcech.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
O tom rozhoduje úřad. Názor ministryně financí je jaký, zveřejnit nebo nezveřejnit při respektu toho, že rozhoduje úřad, tedy ministerstvo financí?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já v žádném případě neovlivňuji úředníky, kteří o tomto rozhodují. Já dokonce nemám v kompetenci ani podepsat takové rozhodnutí. Samozřejmě se s ním seznámím. Budu se ptát na argumenty, to znamená, nechám si doporučit expertním týmem právníků, kteří tato rozhodnutí zpracovávají. Rozhodně padnou ta rozhodnutí, věřte mi do konce tohoto týdne, takže ty dva dny už to vydržíme.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Už ale můžete říct, co si o tom myslíte, nebo ne?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Mohu říct tuto věc, zákon o svobodném přístupu, jako právník řeknu svůj názor, zákon o svobodném přístupu k informacím v podstatě prolamuje jakoukoliv mlčenlivost, to znamená, nařízení rady Evropské komise nehraje roli.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, dobrá, myslíte si zveřejnit nebo nezveřejnit, to je strašně jednoduchá odpověď.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Jsou tam výluky ve věci trestního řízení.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ne, já rozumím tomu zákonnému prostředí. Já se jenom ptám, co si o tom myslíte? Nechcete na to odpovědět?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Chci, myslím si, že nebude možné ji zveřejnit v celém rozsahu s ohledem na právní úpravu.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Znamená to, když ani státní zastupitelství nechce tu zprávu zveřejňovat, že tam je nějaký problém, píše se tam o tom, že to je podvod?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To nebudu komentovat v žádném případě, to už bych zveřejňovala informace ze zprávy a já je nebudu zveřejňovat. Já jsem je dokonce ani jako celek nečetla, já jsem si nechala udělat rešerši a četla jsem až závěrečná doporučení. Městské státní zastupitelství skutečně to nedoporučilo ministerstvu financí, nicméně rozhodnutí podle zákona 106 z roku 1999 je plně na ministerstvu financí a my rozhodneme přesně podle právní úpravy a řádně to rozhodnutí odůvodníme, protože jsou přezkoumatelná soudem samozřejmě.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A v té rešerši je slovo podvod?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nebudu to vůbec komentovat. Já bych chtěla jenom zdůraznit, že OLAF je poradní orgán Evropské komise a veškeré závěry, které jsou uvedeny, míří právě Evropské komisi a mají formu doporučení.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.