CZ EN

Alena Schillerová v pořadu Otázky Václava Moravce dne 14. 1. 2018

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: ČT 24 | Datum: 14.1.2018 | 13:05 | Pořad: Otázky Václava Moravce

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Podobu třetí a čtvrté vlny elektronické evidence tržeb bude muset upravit novela. Tu ministerstvo financí připravuje už od podzimu. Chce v ní mimo jiné zohlednit i závěry Ústavního soudu. A kdy ona novela bude? O tom bude řeč v další části Otázek. Mými dalšími hosty jsou, bývalá náměstkyně a současná ministryně financí České republiky Alena Schillerová. Vítejte po čase v Otázkách, hezké nedělní odpoledne přeji.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Dobrý den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A pozvání přijal i daňový poradce David Hubal z rady Unie daňových poradců České republiky. Hezký dobrý den, vítejte.

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Přeji všem krásný den.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kdy tedy předložíte do vlády, paní ministryně, onu novelu zákona o elektronické evidenci tržeb?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Tak my na novele zákona o elektronické evidenci tržeb pracujeme zhruba od podzimu loňského roku, protože bez ohledu na rozhodnutí Ústavního soudu my jsme už tam detekovali některou řadu otázek, které chceme v té novele změnit. A samozřejmě rozhodnutí Ústavního soudu navodilo další otázky. To znamená ty, na těch, ty jsme zapracovali, já tento týden mám svolané na ministerstvo financí zástupce všech významných podnikatelských svazů a komor s tím, že je, jim chceme představit novelu, to je první věc a chceme s nimi diskutovat určitá variantní řešení u výjimek, a chci znát jejich názor.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Už ji tedy máte napsanou...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ptám se proto, že vy sama jste označila za neblahé to rozhodnutí Ústavního soudu kvůli tomu, že odloží třetí a čtvrtou vlnu elektronické evidence tržeb, a tudíž, že by bylo dobré, lidově řečeno, spěchat s tou novelou. Proto se ptám, jestli už je hotová a jestli už by ji neměla vláda dávno schválit.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já bych jenom svoje slova trošku poopravila. Já jsem uvítala především rozhodnutí Ústavního soudu před tou...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tu hlavní část, že nezrušil Ústavní soud elektronickou evidenci tržeb...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano, hlavní část, ano, přesně tak...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jako celek.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ale řekla jsem tím, že on nezrušil třetí, čtvrtou vlnu. On ji odložil a řekl: udělejte si jasno v těch výjimkách. Protože zrušil současně i zmocňovací ustanovení pro vydání nařízení vlády pro výjimky, pro možnost stanovení výjimek. Tak řekl, udělejte si v tom jasno. A my tu novelu v tuto chvíli máme napsanou, chceme si ji oddiskutovat a pak ji neprodleně pošlu do vnitřního a následně do vnějšího připomínkového řízení a na vládu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Do měsíce by mělo být jasno? Do měsíce bude schválena vládou ona novela zákona?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Pokusíme se udělat všechno pro to. Samozřejmě to je to odvislé od toho, že jsou tam nějaké lhůty pro připomínkové řízení, ty musíme vypořádat. Takže plus minus nějaký den nebo týden, nechytejte mě za slovo. Ale udělám všechno pro to, aby tam byla do konce února.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Které výjimky by podle vás byly vhodné, protože to je asi to, co vás čeká tento týden, tedy nadcházející týden se zástupci podnikatelských svazů, chápu-li to správně.

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
No mám-li se bavit o výjimkách pro občany této země, podle mého názoru, by bylo nejvhodnější to, kdyby celý zákon byl zrušen. On je napsán v podstatě způsobem, který vychází z předpokladu, že vlastně všichni kradou a krátí tržby. Já bych jenom připomněl právě ono disentní stanovisko 5 odvážných soudců Ústavního soudu, kteří právě tuto, tuto filosofii ve svém disentním stanovisku zmínili. Oni uvedli jeden krásný příměr. Že zaprvé není ze strany ministerstva financí vůbec prokázáno to, že bychom všichni kradli, a to je záležitost jaksi těch, těch principů, ale také, že pokud mezi námi jsou lidé, kteří kradou a krátí tržby, tak je samozřejmě hloupé a nespravedlivé nechat po škole celou třídu jenom proto, že jeden ze žáků vyrušoval...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte Davide Hubale, ale tady, když se podívám do toho disentního stanoviska, to byla pouze pětice soudců, cituji z něj: "Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou existenci, místo, aby se nechali zaměstnat. A těmto lidem, především těm drobnějším, mezi nimi tedy lidem s obratem, což není totéž co zisk, například v jednotkách milionů korun ročně, by stát měl administrativu spojenou s podnikáním co nejvíce ulehčit. A to i za cenu menšího daňového výnosu". To se píše ve společném odlišném stanovisku pětice ústavních soudců, kteří chtěli zrušit celý zákon o elektronické evidenci tržeb. A disentním stanovisku jsou i tato slova: "Pro řadu právě těchto lidí je však EET tou příslovečnou poslední kapkou, která je vyžene z podnikání, případně je nažene do šedé ekonomiky. Což uvolní cestu jejich velkým konkurentům směrem ke korporativnímu velkopodnikatelskému a dotačnímu státu", konec citátu z toho disentního stanoviska pěti ústavních soudců. Většina rozhodla. Neměli by i ti, co jsou v menšině, hledat kompromis. Proto se vás ptám, na těch výjimkách, které by dávaly smysl, když Ústavní soud jako celek, což uvítala paní ministryně, neshledal elektronickou evidenci tržeb jako systémově vadnou?

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Dobře, ale já přece nemohu přijmout za správné to řešení, se kterým vnitřně nesouhlasím. Zákon o elektronické evidenci tržeb, a je to i celá řada dalších zákonů, které jsou z pera ministerstva financí, podle mého názoru spíš naši společnost zásadním způsobem rozdělují a vráží do ní klín a snaží se naši občanskou společnost rozdělit v tom, že některé skupiny obyvatelstva staví proti těm druhým. A já si nemyslím, že to je dobře...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A promiňte, pokud část daňových poplatníků obcházela, a to se, to se týkalo...

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
A z čeho ta vaše teze vychází?

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vychází z toho, že například podnikatelské svazy typu Svaz průmyslu a obchodu podporoval elektronickou evidenci tržeb, protože říkal, je nutné narovnat podnikatelské prostředí v České republice, takže není to tak, že by, že by ministerstvo financí přece rozdělovalo společnost.

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Já s tím nemohu souhlasit. Protože to, abychom zkontrolovali, jestli nějaký "hospodský" nekrade, tak to samozřejmě můžeme udělat standardními nástroji. Já bych jenom připomněl to, co už jsem tady řekl, že ta, to disentní stanovisko, tedy to odlišné pětice těch ústavních soudců říká, že to řešení v podstatě je založeno na tom, že v třídě vyrušoval nějaký žák a za trest je po škole celá třída. A to je špatně. Protože ministerstvo financí má samozřejmě velmi dobré nástroje na to, jak zkontrolovat ty, ty zlobivá žáky a případně je...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Už se nadechuji.

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Případně je umravnit. A já jsem byl ve své praxi svědkem mnoha kontrol nezbedných hospodských a mohu vás ubezpečit, že poté, co je opustili kontroloři, tak je ta nezbednost rychle opustila.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já už se nadechuji, děkuji moc...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To je dobře.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Pane doktore za slovo. Tak já to vezmu popořádku. Samozřejmě respektuji názor, jak vy říkáte disentních soudců Ústavního soudu. Já bych řekla, prostě je to názor jejich, bylo jich 5. Pro mě je podstatný výsledek a to, jak vlastně rozhodl Ústavní soud jako celek. Já si dovolím taky malou parafrázi, když pan Hubal tady parafrázoval. Já už jsem to uváděla v médiích, já prostě říkám zjednodušeně, že Ústavní soud řekl, elektronická evidence tržeb je vlak, který jede správným směrem a vy si rozhodněte - myšleno exekutiva - jaké vagóny k němu připojíte nebo odpojíte, protože do budoucna už to prostě nebude možné. Takže vy si udělejte jasno v těch výjimkách. Toto říká zjednodušeně řečeno, aby to občané chápali, Ústavní soud. Ale jako celek ten zákon podpořil. A teď k tomu...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď, teď ty výjimky tedy...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jaké výjimky...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Tak...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy, na které výjimky vy jste ochotna přistoupit jako ministryně v příštím týdnu při vyjednávání s těmi podnikateli?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Hned to osvětlím a ještě bych trošku zareagovala na pana Hubala, jestli dovolíte. Nás nepodporoval jenom Svaz průmyslu a obchodu, jak vy jste tady zmínil, pane doktore. Nás podporovala celá řad svazů dalších, ať už je to Svaz obchodu a cestovního ruchu, ať už je to Asociace malého tradičního obchodu, ať už je to prostě Hospodářská komora. To jsou všechno svazy, které zastupují tisíce podnikatelů. Já bych to tady mohla vyčíslit, já ty čísla nosím v hlavě, ti zastupují 160 tisíc, ti zastupují tolik a tolik. Nechci tady vás unavovat a zahlcovat. A ti mi píší, a ti mě kontaktují, proto já jsem je všechny svolala ten, tento týden, abych s nimi debatovala, oni mi říkají: pracujte dál na té elektronické evidenci tržeb, je to dobrá cesta dobrým směrem, hlavně nedopusťte, aby to skončilo na půli cesty. To znamená, že máme obrovskou podporu a otázkou zůstává, já samozřejmě respektuji názory pana Hubala, respektuji názor oponentů. Já jim naslouchám, já si vůbec nemyslím, že všichni kradou, já jsem dělala, to je známá věc, roky ve finanční správě a vůbec si nemyslím, že všichni kradou. Ale budu oponovat panu Hubalovi a on to moc dobře ví, že ty nástroje prostě finanční správa nemá bez elektronické evidence tržeb. Ona má samozřejmě, půjde ke konkrétnímu hospodskému, tam si udělá skladové hospodářství, tam si zkontroluje účetnictví, to si všechno sečte a zjistí samozřejmě, že tam něco nesedí. Ale stráví u něho měsíce, to je v pořádku, stráví u něho měsíce a kolik takových hospodských kontroluje? Když je 3,5 tisíce kontrolorů a ti se primárně musí zaměřovat na velké daňové úniky a věřte, že se na ně zaměřují, že prostě ta statistická čísla já mám. To znamená, že bez systematického, bez systémového řešení, bez systémového nástroje jako je elektronická evidence tržeb, která vlastně poskytuje dneska… Dávám takový příklad, kontrolor si sedne do té restaurace, má s sebou notebook, nebo tablet prostě zařízení a na tom sleduje, sedí v té restauraci a vidí vlastně, kolik odchází platících zákazníků a vidí současně na tom notebooku, kolik bylo fiskalizováno. To znamená, dneska už jsou, to jsou ty systémové nástroje, které využívá 17 zemí Evropské unie. Teď chce...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A teď, když mi odpovíte, paní ministryně, na tu otázku...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Na ty výjimky...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, na ty výjimky...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Hned, to jsem zapomněla...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A na které, na které jste ochotna přistoupit?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Přesně tak. Samozřejmě zohledníme už ty, které dneska jsme v rámci nařízení vlády zohlednili, to znamená to jsou...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nařízení vlády posunete tedy do zákonné normy...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Přesně tak, do zákonné normy. To jsou, já uvažuji pořád o těch nevidomých, byť kuriózně, oni potom nevolali, ti nevidomí jenom řekli: dejte nám výjimku, dokud nebude pokladní zařízení, ale my bychom se rádi zapojili. To, mě velice, bych řekla, až dojalo, ten jejich přístup. Ale já zvažuju, že bychom to tam dali prostě tu výjimku do zákona...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Že byste dala nevidomým výjimku.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano, pro ty nevidomý, je to tisíc živnostníků zhruba, masérů různých, ladičů pian, nevidím prostě v tom problém. Musíme se pobavit o těch prodejcích sladkovodních ryb, skutečně to bylo tehdy politické rozhodnutí vlády a je otázka, jestli má smysl, čili o tom se musíme pobavit. A pak samozřejmě už jsme měli v legislativním plánu prací další výjimky, ty se týkaly telefonních karet, týkaly se některých typů hazardních her, například živých her, týkaly se například prodeje letenek, já nevím. Třeba ČSA bude prodávat letenky v Singapuru, tak je jasný, měla by mít elektronickou evidenci tržeb, je to technicky neproveditelné, čili to jsou věci, na které mám podrobnou analýzu, jak legislativy, tak finanční správy, že jsou...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A s těmi výjimkami souhlasíte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
A s těmi já souhlasím. My jsme je dokonce už navrhovali na nařízení vlády do legislativního plánu prací. No ale co je zcela zásadní a proč mám svolané ty svazy příští týden a komory, je to pobavit se o výjimkách pro ty nejmenší. Pro ty nejmenší. Bavit se o těch, tam vlastně nejvíc eskaluje ta debata. Ti nejmenší, kteří volají po tom, že je to zatíží, že prostě je to pro ně určitá zátěž, že fiskální efekt nemá, že oni téměř nezdaňují, o tom se budeme bavit. A my máme asi tři varianty řešení pro, které chceme představit, chceme je zdůvodnit...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Týká se to, týká se to toho obratu. To, kde byla i neshoda mezi vámi...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano, ano...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A Andrejem Babišem, a protože opoziční strany typu Starostů a nezávislých uvažují o tom, že by evidenci tržeb podléhali jen plátci daně z přidané hodnoty, kteří mají, nemýlím-li se, milionový, milionový...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Milion obrat, ano. Minimálně.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Andrej Babiš sám mluvil o tom, že by mohla být hranice ještě nižší. Jaká tři variantní řešení máte?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já je představím samozřejmě tento týden podrobně, ale už teď chci říct, že první řešení je provázání s paušální daní, to znamená, tam, kde by vlastně dostal ten podnikatel paušální daň do určitého obratu, tam jsme se neshodovali s panem premiérem, on říkal půl milionu, já jsem říkala 250 tisíc, ale já jsem vycházela ze schopnosti finanční správy to vůbec spravovat, to je první varianta. Druhá...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste ustoupila premiérovi, takže jste teď na půl milionu?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ještě jsem neustoupila, já pořád držím svůj názor a bude to otázka...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Než na vás naklekne, než na vás naklekne...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Debaty. Bude to otázka debaty samozřejmě. Čili to je, první ten balík je provázanost s paušální daní. Druhá část, zda vůbec to s něčím vázat. Tam se já jsem nejméně tomu nakloněná, ale chci otevřít debatu. To znamená, jestli nevzít, a teď já bych nemluvila o obratu, mluvila bych o příjmech roční, nějakou částku, zvážit. A třetí varianta je varianta, kterou mají v Chorvatsku. To je varianta, že do určitých příjmů ti podnikatelé nemusí vést tu evidenci elektronicky, ale vedou ji v nějaké formě papírové. Takže to jsou tři varianty, které představím tento týden s kolegy z legislativy daňové vlastně těmto všem zástupcům svazů a komor a budu chtít jejich nějakou debatu k tomu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ten ústupek, který, který jste slyšel, tady od paní ministryně, bude dostatečný?

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
No nechtějte po mně pochvalu pro tento zákon. Já...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No počkejte, počkejte, když...

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Ne, počkejte, já, já, já jenom...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když říkám hledání kompromisu, když opustíte svoji tezi, všechno zrušit, ptám se na kompromis.

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Ano. V rámci toho špatného to uděláme méně špatné, na tom se nepochybně shodnem a za to je potřeba ministerstvu financí gratulovat. Já nerozmlouvám s podnikatelskými svazy, takže ani neznám obsah těch rozprav mezi jimi a ministerstvem. Ale já rozmlouvám s občany. A já v jejich tváři vidím hořké slzy. Hořké slzy, protože to opatření je plošné, je represivní, nenarovnává podnikatelské prostředí, protože zejména ti malí, kteří musí nést obrovské náklady s implementací takových opatření, jsou samozřejmě v obrovské nevýhodě proti těm velkým. Vezměme si třeba řetězec...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A promiňte, ale ne...

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Obchodů proti babičce, která má hospodu na vesnici, to je diametrální rozdíl.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Pane Hubale, ale nezmění se to tím, že by bylo jako jedna z variantních řešení, že by to bylo vázáno na paušál, čímž by...

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Určitě se to zlepší a bude to lepší, ale prosím vás, nezapomeňme na jednu věc, že podnikatelské svazy, o kterých tady mluvíme, tvrdí, že jsme přišli o 3 tisíce provozoven. Já vím, že ministerstvo financí tvrdí, že ta čísla nejsou pravdivá, protože se někteří podnikatelé registrovali a někteří odregistrovali, nicméně je potřeba taky připomenout, že ministerstvo financí má informace pouze z těch registrací a ten maličký naštvaný podnikatel, který svoji hospůdku na vesnici, která neslouží k jeho nemravnému zisku, ale slouží k pobavení jeho spoluobčanů a k udržení toho sociálního kontaktu, tak ten si ten živnostenský list naštvaně strčil do šuplíku. Tedy se neodhlásil, a tedy o něm ani ministerstvo financí neví. A já bych ještě jednu drobnost. Ono nejde o to, že to, tu populaci v podstatě stigmatizuje, protože musíme všichni narušit svoji informační autonomii a ministerstvo financí online posílat informace o nás, už to považuji za velký krok špatným směrem, ale jde taky o to, že tato data v souvislosti třeba i s kontrolním hlášením, vytváří velmi výbušnou datovou směs. Prosím vás, kdo se takových dat zmocní, tak může tuto zemi velmi snadno ovládnout, a to je obrovské společenské nebezpečí, právě...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Stručná reakce, ano?

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
A promiňte, ještě poslední poznámku...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
No počkejte, tak aby to paní, protože pak by zase mluvila 5 minut paní ministryně, jestli můžete...

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Dobře.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Říct tu, vyjádřit se velmi stručně k těm poznámkám a pak přejdeme k výběru.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
On toho bylo zase řečeno velké množství. Já myslím, nestrašme naše občany, nestrašme je. O čem má informaci finanční správa z evidence tržeb? O tržbě. O ničem jiném. Takové ty...

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
A o čem má z kontrolního hlášení?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Z kontrolního hlášení samozřejmě má...

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Kompletně o naší ekonomice.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Má také informace, ale prosím vás, ty informace v kompletní verzi získává 20 lidí v rámci země, v rámci vlastně speciálního útvaru, který je analyzuje. K tomu se vůbec nedostanou běžní správci daně. Ti je analyzují, všichni mají bezpečnostní prověrku Národního bezpečnostního úřadu, sídlí prostě mimo Prahu, analyzují ta data a posílají je správcům daně k využití v určité agregované formě. Je to systémový způsob, díky kterému, a to bych ráda připomněla, nejenže došlo k narovnání podnikatelského prostředí, a ta data, o kterých my, z kterých my čerpáme, my skutečně disponujeme, myslím finanční správa nemyslím ministerstvo financí, pouze registracemi k DPH. A těch v podstatě se nedá říct, že by jich více ubylo. A ta ostatní data o zrušených provozovnách tak ale čerpáme naopak od těch podnikatelských svazů. A mě třeba velice na konci roku zaujalo, když jeden z těch svazů uváděl vlastně hodnocení důvodů zavření některých provozoven, konkrétně se jednalo o restaurace a EET tam bylo až na nějakém čtvrtém nebo pátém místě. Předcházel tomu protikuřácký zákon a jiné restriktivní opatření. To znamená, že to EET samo o sobě není žádnou zátěží. Samo o sobě samozřejmě. Pokud to vezmete v komplexu, všech těch dalších opatření, tak potom s tím můžeme souhlasit, ale nestrašme lidi, že tady někdo disponuje nějakými daty, které bude zneužívat. Má je 20 lidí v republice. Ti mají prověrku a nikdo jiný se k nim nedostane.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Když se podíváme na programové prohlášení vlády, jejíž jste členkou, tak jednou z hlavních priorit ministerstva financí je nový zákon o dani z příjmu, vy jste na něm pracovala jako někdejší náměstkyně ministerstva financí, v programovém prohlášení jsou konkrétně tato slova: "Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek a budeme bránit zavedení dalších, což vytvoří prostor pro plošné snížení daňové zátěže. Prosadíme návrh nové koncepční zákonné úpravy daní z příjmů, která nově upraví zdaňování a systém pojistných odvodů z těchto příjmů s cílem zjednodušit daně a eliminovat daňové distorze. Proces rekodifikace příjmových daní zakončíme přípravou integrovaného systému správy daní a pojistných odvodů, který umožní placení těchto zákonných povinností na jednom místě." To bezesporu David Hubal, když jsme se spolu bavili před rokem a půl, tak byste to uvítal, chápu, chápu správně? Co nejtěžší z toho bude prosadit? Návrh nové koncepční zákonné úpravy o dani z příjmu, nebo integrovaný systém správy daní a pojistných odvodů, který umožní placení zákonných povinností na jednom místě?

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Já ještě jenom velmi krátkou poznámku k té bezpečnosti dat, ta je velmi relativní, zejména ve světle toho, že tajná data vlády Spojených států amerických dneska kolují po Internetu. Takže ta agregace těch dat je samozřejmě obrovským společenským nebezpečím. To jen krátká glosa. Teď zpátky k té...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
K tomu, co bude nejtěžší prosadit z programového prohlášení vlády v rámci té daňové legislativy a odbřemenění nám daňovým poplatníkům možná i, i toho, co paní ministryně představila, daňové přiznání jako internetbanka, a podávání online.

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Já už jsem se k tomu vyjadřoval posledně, když jsme o té věci hovořili a navrhoval jsem ministerstvu financí to udělat nejjednodušší formou, tedy současný zákon, se kterým všichni umíme žít a už jsme se s ním za téměř čtvrt století smířili, prostě zkrátka a jednoduše proškrtat. Takže nemusíme dělat novou kodifikaci, která samozřejmě bude složitá, vnese obrovskou míru nejistoty do života daňových poplatníků a přinese strašné množství výkladových nejistot, které samozřejmě...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy byste jenom sloučil a zrevidoval daňové výjimky?

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Samozřejmě. A proč třeba neudělat jednoduchou věc? Třeba si vezměte majetek. Ano, majetek je velmi složitá záležitost daně z příjmu. Málokdo i z nás odborníků se v ní vyzná, tápe, tak proč třeba pro lidi, kteří platí daň z příjmu fyzických osob, celou tuhle pasáž neškrtneme? Proč má živnostníček, který si do svého auta, kterým rozváží pivo a víno po místních hospodách má zvažovat, jestli klimatizace je technickým zhodnocením jeho vozu, nebo jestli je nákladem. A tak podobně. To jsou přece cesty ke zjednodušení. A ne zavést nový zákon, který vyvolá spoustu nejistoty a hlavně spoustu nákladů.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně, půjdete rovnou cestou toho nového zákona nebo sloučení a revize daňových výjimek, jak o tom mluví David Hubal, je možné udělat už teď rychle a protože přijímání nového zákona asi bude trvat a ještě navíc může přinést výkladové spory?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Tak určitě my uděláme jednu věc. Vedle toho, že pracujeme na novém zákoně o dani z příjmu a my jsme se tady spolu o tom už několikrát bavili, já jsem nastoupila...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, stejně jako o tom jednotném inkasním místě ve vašem podání
.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano, a já jsem byla jmenovaná do funkce náměstkyně k 1. lednu 2016 a už na přelomu února a března jsem vytvořila projektový tým, který začal na novém zákoně pracovat a my ho dneska máme v podstatě téměř hotový. Čekáme na výsledky jednání expertního politického týmu ohledně politických parametrů. Teď se v řádech dnech nad tím sejdeme, protože byla celá řada jiných věcí, například programové prohlášení vlády. Takže...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, protože byste slibovala, že až budete končit jako náměstkyně, úplně nový zákon bude hotov.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Jen, ano, ano je.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže s mírným zpožděním toho čtvrt roku...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
On je, ale nemá zatím ty politické parametry. Ty si musíme prostě říct. Jo? Ale já samozřejmě půjdu s konkrétními návrhy. Ale ty, když dovolíte...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vedle toho úplně nového zákona...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Tak.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tedy pracujete na slučování výjimek?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Tak samozřejmě vedle toho jsou věci, které spolu hodně souvisí. Nový zákon daně z příjmů souvisí hodně s těmi výjimkami. A já nesouhlasím s panem Hubalem, a respektuji jeho názor samozřejmě, jenom budu mu oponovat. Já si prostě myslím, že potřebujeme nový zákon daně z příjmu. On je tady od roku 93 a ten zákon, já tvrdím, že je postavený na špatných teoretických základech a proto je tak strašně zaplevelen. Protože, kdy jak ty politické reprezentace přicházely a různé výjimky tam prostě připojovaly, tak tam nebyl systémový základ a vytvářel se k tomu speciální proces a prostě stalo se to obrovsky nepřehledným. A já si prostě myslím, že my ho musíme zjednodušit, postavit na pevných základech a když potom budou ty různé politické reprezentace měnit parametry - třeba těch slev - tak prostě už se bude měnit jenom ten parametr, ale zůstane ten pevný základ. To je základní věc. Takže na tom my určitě, to je připraveno, my se dohodneme, samozřejmě bude otázka podpory potom v Poslanecké sněmovně, to je druhá věc. Ale vedle toho my pracujeme od někdy poloviny loňského roku na novele daně z příjmu roku 19, protože samozřejmě ten nový zákon nebude od 1. ledna 19, to je jasné už teď. Musíme tam nechat legisvakanční lhůtu, pokud vůbec se podaří ho prosadit, tak musíme...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Vy jste teď mluvila zhruba o dvouleté legisvakanční lhůtě, což by znamenalo, počítám-li správně, že bysme byli někde u, pokud by byl nový zákon o dani z příjmu, někde k 1. lednu roku 2021.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Minimálně musí být roční ta legisvakanční lhůta, to znamená, že to je otázka ještě dalších o tom se pobavit. Ale chystáme novelu k roku 19 a tam už celou řadu zjednodušení. Jednak my jsme povinni implementovat tam takzvanou směrnici ATAT, která přináší celou řadu změn. Chceme tam implementovat už některé věci z vládního prohlášení, jako je zrušení superhrubé mzdy a tyto věci, které s tím souvisí. Tam nebudeme čekat na nový zákon o dani z příjmu. A samozřejmě i celou řadu zjednodušení. Třeba to, o čem mluví pan Hubal, tak to my plánujeme do nového zákona o dani z příjmu. Můžeme to uvážit i teď. My zvažujeme...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
K 1. lednu roku 2019 za zdaňovací období roku 2019, tedy budou zjednodušeny, zrušeny některé výjimky, bude zrušena superhrubá mzda...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano. Ano. A o těch výjimkách zatím to je otázka opravdu výsostně politická. My se musíme o tom bavit. Protože každý...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vy teď jste, ano?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Každá ta výjimka, já jako správkyně kasy...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ministryní...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já jako správkyně...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Teď už jste politička...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano, jako správkyně kasy samozřejmě uvítám maximum zrušených výjimek, protože se ušetří fiskálně obrovské množství peněz. My to máme vyčísleno, kolik každá výjimka znamená a samozřejmě mohlo by to mít vliv potom na sazbu daně, nebo případně by se ty peníze mohly investovat nějakým jiným způsobem. Ale je to výsostně politické, čili musíme o tom na té politické úrovni s velkým citem jednat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
V tom zákoně, v té novele, o dani z příjmu pro rok 2019 tedy nebude sloučení výjimek?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Tam může se stát, že na některou z výjimek nebudeme reflektovat, nebude tam, ale plánujeme to až do nového zákona o dani z příjmu. To musí spolu souviset.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tak co zásadního krom zrušení superhrubé mzdy, chcete dát do té novely, pokud byste měla být konkrétnější?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Když budu konkrétnější a samozřejmě je tam celá řada i technických věcí, tak to bude zejména zrušení superhrubé mzdy, snížení daně. Protože dneska superhrubá mzda znamená, že ta daňová zátěž není 15 %, ale nějakých přes 20 %. Takže my to chceme snížit na 19. Chceme zrušit solidární přirážku, ale samozřejmě zanechat to zhruba v té výši toho 24% zatížení u těch příjmů nad zhruba nad 120 tisíc korun, protože tam už vlastně se neplatí sociální. Zvažujeme tam některé zjednodušení ve vztahu k účetním předpisům a zapracování příslušných směrnic Evropské unie, které mají implementační lhůtu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Co byste ještě doporučil do té novely pro rok 2019, tedy pro zdaňovací období v roce 2019 u daně z příjmů?

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Tak ta novela by mohla ten zákon zredukovat v podstatě na dva odstavce. Mohla by říct, že každý z nás má nějaké příjmy a lhostejno, zda jsem zaměstnanec nebo podnikatel, mám nějaké náklady, pokud přímo příčně souvisí s mými příjmy, tak si mohu odečíst a z toho zaplatím nějakou férovou daň, která bude pro všechny stejná. Ale obávám se, že ta novela takhle vypadat nebude. Já bych chtěl jenom říct, to, že paní ministryně říká...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Zrušení superhrubé mzdy a, a snížení těch, těch daní, jak o nich mluvila paní ministryně, vnímáte jako pozitivní?

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Nepochybně je to asi pozitivním krokem, nicméně zákon o dani z příjmu není jako ryzí politická záležitost. Uvědomme si, že dneska žijeme v době byrokracie, tedy, kdy vládnou úředníci, a promiňte, politici jako takoví vůbec nerozumí moc daním, já se jich nechci nějak dotknout, ale kdo z nich zná odpisovou politiku a technická zhodnocení, to jsou všechno věci...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Paní ministryně je teď politička...

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Teď ano, teď ano, ale donedávna byla úřednicí, která právě všechny ty ustanovení a výjimky se svým týmem do těch zákonů dala. A já chci položit jednu důležitou otázku. Ten zákon, který dneska jaksi pan ministr a dnes, pardon, minulý pan ministr financí a dneska pan premiér, stěžuje, že je strašlivě novelizován, tak ty novely nejsou přece proto, že by si politici vzpomněli, že se bude jinak odpisovat, ty novely tam jsou právě proto, že si to vzpomněli úředníci. Kteří to těm politikům podsunuli. A já kladu jednu otázku...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ne, ne.

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Z čeho paní ministryně bere tu svoji jistotu, že nový zákon, který ona připraví, nedopadne stejně jako ten starý? To byla jenom řečnická otázka. Já si myslím, že dopadne úplně stejně, že bude tisíckrát novelizován jako dnes a chudák nebohý daňový poplatník se v něm ani náhodou nevyzná. A to nemluvím o tom, že jsou s tím, s tou změnou samozřejmě spojeny obrovské náklady. Vezměte si, jaké náklady budou na straně finančních, finanční správy? Budou muset vyškolit tisíce zaměstnanců, nepochybně další stovky přijmou, budou muset změnit všechny software, přeprogramovat webová rozhraní. To budou podle mého názoru stovky milionů, možná miliard.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Máte to vyčíslené, paní ministryně, v té...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ne, ne...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Promiňte...

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
A co chudák daňový poplatník?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ne, ve vztahu k zákonu o dani z příjmu to vyčíslené nemáme. Naopak tam nebude tolik změn ve vztahu k zákonu o dani z příjmu, co se týče do IT technologií, mnohem víc jich bude souviset se samovyměřením to bude složitější věc, tedy samozřejmě píšeme taky. Ale tady byla řada řečená, celá řada dezinterpretací. Já je musím narovnat. Pan Hubal si vybral odpisování, zřejmě teď ho nějakým způsobem tíží, to je určitě naprosto technická věc. Tady já souhlasím s tím, že to není příliš politická věc, my to odpisování chceme naprosto radikálně zjednodušit, a to je technikálie, tomu skutečně rozumí superodborníci, takže on asi teď se blíží daňová přiznání, tak se tím zaobírá...

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Trápí, trápí, ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Trápí vás to, přesně tak, takže mně to je jasné, že jste si to teď osvěžil, ale ty jednotlivé výjimky, to je výsostné politikum, ty slevy, my jsme...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Dnes, dnes jich je kolik? Když vy jste to spočítali...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
To jsou, to nejsou ani desítky, to jsou stovky. Stovky a...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A sloučení těch slev, jak, jak, jak...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Podívejte se...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, jaká je vaše ideální představa, se kterou jdete...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já nejsem naivní...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
K Andreji Babišovi?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Takže zcela určitě věci jako sleva na poplatníka, sleva na děti, která je i v programovém prohlášení, zůstane, o tom nemůže být pochyb. Ale my tam máme celou řadu věcí, a teď si vemte. Budeme o tom debatovat, takže já tady vyslovuji svůj...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže návrh, příklad, ano. Sloučení slev...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Dám příklad. Například vemte si, že máte různé výjimky stravenky, 25 % zaměstnanců to nečerpá, máte slevy na odčitatelné položky na hypoteční úvěry, zase jenom ti, co čerpají hypoteční úvěr.Takže prostě oni nejsou ani plošné, prostě to jsou a byly to vždycky politické věci. To znamená, přišla nějaká politická reprezentace, a ta prosadila tuto výjimku. Máte tam slevu na různé osvobození třeba pro výsluhy ozbrojených složek a ona toho je celá spousta. My jsme...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ty byste chtěla redukovat sloučením? To znamená...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Chci o tom minimálně debatovat. Já nemám jediná to slovo...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale vzpomeňte si, jak dopadl Miroslav Kalousek, jako ministr financí právě se stravenkami.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Vím, je mi to jasné a...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A myslíte, že dopadnete stejně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Budeme o tom debatovat, bude tam celý expertní tým, pak o tom bude debatovat vládaJá jsem strážce kasy a já samozřejmě přijdu i s tím, kolik nás stojí ty výjimky, že jsou to desítky miliard, které by samozřejmě se mohly dát někam jinam...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Kolik stojí, zbytečně ty výjimky, které byste označila za zbytečné?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ale já nebudu říkat, které budu označovat za zbytečné, to bude opravdu ta debata, ale celkově...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tam mi řekněte číslo, ano?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Celkově se můžeme bavit o nějakých 200, 250 miliardách korun.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Všechny daňové výjimky, ale...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Na dani z příjmu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Na dani z příjmu. Ale ty, které vy označujete za smysluplné, které se týkají dětí, sociálních věcí v rámci rodiny?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
To je nějaká výseč. To je výseč.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano. A kolik ty, které byste dala za zbytné, byť se mohou stát politickým problémem typu stravenky, to znamená, kde by se dalo slučovat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Pane doktore, debata je na začátku. A je možné, že já narazím takže v podstatě...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To narazil každý, ministr...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Většina těch výjimek zůstane a...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano, ale řekněte mi z vašeho pohledu...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ale naprostá většina...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Strážkyně...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Většina z té částky...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ano?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Je podle mého názoru nesystémová. Já vám dám příklad. My třeba máme v zákoně o dani z příjmu takzvané daňové bonusy. To znamená, to je situace, úplně zjednodušeně, když si poplatník daně z příjmu fyzických osob prostě uplatňuje slevy a nemá dostatek příjmů na to, aby mu to snížilo základ daně, tak se dostane do takzvaného bonusu a ten bonus mu finanční správa vyplácí. Proč? To je sociální transfer. Co to má co dělat v daňové oblasti? Takže my vlastně formou tady těchto daňových různých nesystémových slev řešíme mnohdy problémy sociální oblasti, které by se měly řešit tam.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A proto se vás ptám, jak velkou částku byste chtěla převést na spíš sociální oblast, sociální dávky a dostat to z daňových výjimek?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Většinu.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Řádově. Když jste zmínila, že nás stojí daňový výjimky zhruba...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Neřeknu vám přesnou částku...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Čtvrt miliardy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Neřeknu vám přesnou částku, ale většina z té částky je podle mého názoru nesystémová.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
To znamená 75 %?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Může to tak být.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Tři čtvrtě...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Může to tak být, zhruba. Ale je to skutečně hrubý můj odhad, nemám to přesně takto vyčíslené.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
A ještě poslední otázka, která souvisela i s tím, o čem jsme se tady bavili v hodině první. Milan Štěch, předseda Senátu zmínil, že teď, když už je odtajněna a unikla do médií zpráva OLAFu, že by ministerstvo financí mělo zveřejnit tu, tu úřední, kterou jste dostali. Uvažujete o tom?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Pane doktore, ten problém je poměrně složitý. Ministerstvo financí dostává ročně několik zpráv OLAF. Nikdy se žádná nezveřejňovala. Protože existuje nařízení Rady Evropy, které upravuje postavení pracovních orgánů Evropské komise, z nichž OLAF je jeden z nich, a říká, že tyto informace jsou neveřejné a že se poskytují pouze orgánům předepsaným v jejím, nebo kteří jaksi osvědčí právní zájem na jejich, na jejich získání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Takže ani po úniku a oficiálním, ano?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Je to složitější. My jsme okamžitě ten den, co jsme zprávu OLAF dostali, 27. 12. jsem neprodleně - přestože měla 48 stran - povolala tu úřednici, která jediná ji mohla převzít, protože ona je kontaktním místem OLAFu, z dovolené. Ona ji naskenovala, včetně všech příloh a zaslala ji všem, kteří ji musí mít. To považuju za podstatné. Dostal ji nejvyšší státní zastupitelství, to je to podstatné, ti, co to měli dostat, dostal to ROP střední Čechy, dostal to kontaktní místo a prostě všichni, MMR, co to měli dostat, to dostali. A to já považuju za podstatné. Oni okamžitě mohli na základě toho konat. Pak jsme dostali celou řadu žádostí podle zákona 106. Ten už nepočítá s mlčenlivostí. Ten říká, že je nárok na informace bez ohledu na mlčenlivost, když to řeknu zjednodušeně, ale má tam určité výluky, kde zamezuje vydání. Jedna z nich je probíhající trestní řízení. Takže my jsme se obrátili na nejvyšší státní zastupitelství, to to postoupilo městskému státnímu zastupitelství a ti nám dali stanovisko, že by to mohlo ohrozit trestní stíhání. To znamená, že v podstatě podpořili to, že nemáme tuto zprávu vydat. My jsme se pak dokonce rozhodli vydat ta východiska, ty závěry toho OLAFu, ty jsme zveřejnili...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Což kritizoval předseda poslaneckého klubu Pirátů pan Michálek...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Který řekl, že to ani nebyly závěry a ta jeho slova potvrzuje celá ta zpráva, kterou zveřejnily Hospodářské noviny, respektive iHned. Proto se vás ptám, jestli má...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Byla to nedílná součást...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Smysl... Ano?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Teď mám další žádosti. Ono to právo je totiž strašně takové variabilní. My jsme ještě vedle toho vydali, zveřejnili...

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Jenom omlouvám, že, už musíme končit, ale pro...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Hned to řeknu. Zveřejnili jsme to částečné odmítnutí, to má 5 stran to zdůvodnění, proč to odmítáme. Jinak to bylo nedílné a ty závěry byly nedílnou součástí, to není nepravda, že to byla nějaká příloha, byla to nedílná součást té zprávy. A pak máme na stole a od pátku mám právní analýzu, kterou zítra podepíšu, žádost asi 2 nebo 3 poslanců Poslanecké sněmovny, kteří chtějí vydat zprávu podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny. A tam mám právní analýzu, že mají nárok, protože budou rozhodovat o určitých důležitých otázkách. Ale oni ji obdrží, já tu analýzu v pondělí a ten dopis pro ně podepíšu, ale samozřejmě i oni jsou zavázáni mlčenlivostí ve smyslu nařízení rady. A pak mám samozřejmě ještě žádost ještě dvou senátorů, kde ta právní analýza je odlišná, takže s tím se ještě musím v pondělí, v úterý popasovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Nebudete tedy zveřejňovat tu zprávu, i když už byla zveřejněná?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ne.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Ale pošlete ji poslancům, kteří o ni požádali.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Kteří by ji ale podle nařízení rady neměli dále zveřejňovat.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Konstatuje ministryně financí České republiky Alena Schillerová. Děkuji za vaši diskusi. Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí

--------------------
Děkuji za pozvání.

Václav MORAVEC, moderátor
--------------------
Stejně tak děkuji Davidu Hubalovi, který byl hostem Otázek.

David HUBAL, daňový poradce, člen rady Unie daňových poplatníků ČR
--------------------
Děkuji za pozvání.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.