CZ EN

Neexistuje žádný záměr snížit rozpočet neziskovému sektoru o 3 mld. Kč

Ministerstvo financí reaguje na tvrzení některých médií, že existuje plán na snížení výdajů neziskovým organizacím ze státního rozpočtu o 3 mld. Kč. Žádný záměr snížit výdaje neziskovým organizacím o částku 3 mld. Kč neexistuje, jedná se o zkreslení vyjádření ministryně financí pro Českou televizi. Alena Schillerová v tomto rozhovoru hovořila o maximu možného rozpětí, ke kterému by podle jejího názoru mohla dospět analýza financování neziskového sektoru provedená ve spolupráci s jednotlivými rezorty. Hovořit o záměru či plánu redukovat výdaje o tuto částku je mediální posun, proti kterému se Ministerstvo financí ohrazuje.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář