CZ EN

Není proč se obávat o advokátní tajemství

Komentář Aleny Schilllerové, ministryně financí.
Zdroj: Lidové noviny | Datum: 17. 3. 2018 | Rubrika: Horizont | Strana: 12

Diskuze o vládní novele daňového řádu se vede již několik měsíců. Přesto se její kritici zatvrzele dopouštějí těch samých zkreslujících nepřesností, ne-li účelových lží a záměrných dezinformací. Zcela mylné je například opakující se tvrzení, že implementovaná směrnice DAC 5 se týká pouze boje proti praní špinavých peněz a teprve vláda se snaží rozšířit její dopad na oblast správy daní. Tento předpoklad je mylný. Směrnice DAC upravuje jen a pouze daňovou problematiku a explicitně požaduje, aby vybrané údaje z oblasti boje proti praní peněz byly poskytnuty též pro daňové účely. Tento posun tedy není dílem vlády či Ministerstva financí, ale jedná se o ideu evropského zákonodárce.

Správce daně si bude moci údaje od advokátů získávat pouze v rozsahu nezbytném pro správu daní. Novela se v tomto případě bude vztahovat pouze na velmi úzký okruh jejich činnosti obchodního charakteru explicitně vyjmenovaných v AML zákoně. Jedná se o situace, kdy advokát vystupuje jako podnikatel a musí tedy dodržovat stejná pravidla jako ostatní obchodníci. Není možné, aby se advokáti v těchto případech schovávali za advokátní mlčenlivost. Naopak povinnost se nebude vztahovat na poskytování právní pomoci například v podobě obhajoby v trestním řízení, právních porad nebo zastupování před soudy.

O co se vláda nad rámec směrnice snaží, je pouze to, aby tuzemský správce daně měl stejný přístup k informacím, jako správce daně zahraniční. Tento přístup ostatně zvolily všechny členské státy Evropské unie, které již směrnici implementovaly. V České republice navíc zužujeme tuto pravomoc o požadavek, aby si správce daně mohl vyžádat informace pouze v případech daňových úniků nad půl milionu korun. Kromě toho účelem směrnice je správa daní a nikoliv boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu, jak nesprávně tvrdí předseda České advokátní komory (ČAK). Tuto činnost má na starosti Finanční analytický úřad a novela na tom nic nemění.

Podle pozměňovacího návrhu ústavně právního výboru, který Ministerstvo financí podporuje, budou tyto údaje navíc požadovány výhradně ze strany Generálního finančního ředitelství, a to výhradně prostřednictvím ČAK. Tedy nikoliv přímo od jednotlivých advokátních kanceláří. Žádost bude přezkoumatelná nezávislým soudem. Činnost každého úředníka správce daně je kontrolována ze strany nezávislých orgánů, jako je Nejvyšší kontrolní úřad nebo Úřad pro ochranu osobních údajů. Správce daně má zákonem jasně vymezené pravomoci a jeho činnost podléhá vícestupňové kontrole. Tvrzení, že se z finanční správy stane Velký bratr, jsou naprosto nesmyslná.

Novela daňového řádu implementací směrnice DAC 5 usnadní činnost finanční správy při výběru daní a podpoří její boj proti daňovým únikům. Zde možná leží jádro pudla, proč se někteří advokáti tak úporně brání novele daňového řádu. Implementací směrnice bude Česká republika rovnocenným partnerem pro daňové orgány ostatních členských států při potírání daňových úniků.

Alena Schillerová, ministryně financí ČR

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.