CZ EN

O schváleném státním rozpočtu mluvila Alena Schillerová v Událostech, komentářích

ČT 24 | 19.12.2018 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Sněmovna večer schválila státní rozpočet na příští rok. Schodek má proti letošku klesnout o deset miliard na čtyřicet miliard korun. Pro návrh hlasovalo všech sto osm poslanců, které mají ANO, ČSSD a KSČM dohromady. Ostatní byli proti.

Jiří DOLEJŠ, /KSČM/, poslanec
--------------------
Ten rozpočet není nic dramatického. To znamená, ty katastrofické tóny lze brát spíše jako politickou rétoriku a pokud někdo z vlády bude mít tendenci si pochválit, jak výborný rozpočet sestavili, tak si myslím, že to taky není zcela na místě.

Mikuláš FERJENČÍK, /Piráti/, poslanec
--------------------
Neprošel náš úsporný balíček, který snižoval zadlužení o jedenáct miliard. Neprošla celá řada návrhů, které jsme podporovali, například navýšení platů učitelů a z toho důvodu my jsme hlasovali proti státnímu rozpočtu.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Víc než polovinu rozpočtu tvoří mandatorní tedy povinné výdaje. Například na starobní důchody má jít tři sta osmdesát dva miliard. Návrh počítá s tím, že průměrný starobní důchod vzroste na třináct tisíc dvě stě osmdesát šest korun a lidi starší pětaosmdesáti let kromě toho dostanou tisícikorunový bonus. A ještě podrobnější pohled na vybrané kapitoly rozpočtu. Například na platy státních zaměstnanců půjde o třiadvacet miliard víc než letos. Vzrostou i investice či platby státu za zdravotní pojištění.

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A hostem je Alena Schillerová, ministryně financí za ANO. Přeji vám dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí,
--------------------
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Paní ministryně opozice na vašem rozpočtu, ale to je tak asi běžné, nenechává, jak se říká, niť suchou. Základní otázka, která se, abych opět použil příměr k niti, táhla jako červená niť celým dneškem ve Sněmovně, byla tato. Proč musí být v době ekonomického růstu schodkový rozpočet?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já jsem opětovně trpělivě vysvětlovala důvody, proč ten rozpočet je schodkový. Je předložen se schodkem mínus 40 miliard, což prezentuje 0,7 % HDP. Já jsem zdůrazňovala především jednu věc a srovnávala jsem to i s okolními zeměmi. Naše veřejné finance jsou absolutně zdravé a hospodaří v přebytku. Státní rozpočet je pouze jednou součástí veřejných financí. Patří tam rozpočty měst, krajů, obcí, veřejných institucí, veřejných fondů a všechny tyto společně hospodaří v přebytku, který je třetí nejvyšší v rámci Evropské unie. Patříme skutečně ke špici a toto je potřeba brát v potaz. Když předkládám státní rozpočet, tak samozřejmě předkládáme konzervativní odhad příjmů, letos potvrzený výborem pro rozpočtové prognózy a maximalistické výdaje, proto schodek a proto takovýto plán.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. No dobře, ale tak proč máte potom vyrovnaný státní rozpočet, takříkajíc, zakotven ve vašem vládním programovém prohlášení? Je to hned v úvodu, strategické směry, bod 5.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ano, to máte pravdu a je potřeba si uvědomit jednu věc a to říkám s veškerým respektem k tomuto zákonu roku, že toto je pořád plán. Plán, který vychází z konzervativních příjmů, z maximálních výdajů, ze všech vlastně priorit, které si vláda vytkla do svého cíle a potom ve výsledku ten rozpočet, tak jako letošní prostě dopadá lépe právě proto, že je tady kombinace těchto dvou okolností. Příjmy, které jsou podhodnoceny, konzervativně stanoveny a nadhodnocené výdaje. Proto my očekáváme, že to plnění bude ve schodku lepší. Když se podíváte zpětně na rozpočty, tak v poslední době všechny dopadaly dobře tak jako i ten letošní za rok 2018, tedy lépe, než byl plánován.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jestli dovolíte, já teď proberu některé, namátkou vyberu některé věci, které vám opozice dlouhodobě vyčítá, vyčítala i dneska. Tak třeba zazněla například plošná sleva na dopravu. Ta jistě může ulehčit cestování řadě lidí z nízkopříjmových skupin, ale proč je plošná? Protože je to poměrně dost velká položka v tom rozpočtu.

/ Klady a nedostatky rozpočtu /

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Tak ona není plošná. Ona se týká studentů a týká se důchodců nad věk 65 let. Už tím vlastně determinujeme určité skupiny, kterým jsme chtěli pomoci. Já samozřejmě jako ministryně financí jsme nebyla úplně nadšená z této položky, ale rozumím jí. Je vysoce sociální a vlastně pomáhá vylepšovat život například seniorům a celá řada mi z nich píše, že se třeba mohla podívat do míst, které před tím nikdy neviděla. Takže z tohoto pohledu 6 miliard v tuto chvíli je samozřejmě velká částka, ale v rámci toho rozpočtu je únosná.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. To samé nebo tentýž typ argumentu obědy zdarma úplně pro všechny děti bez ohledu na sociální postavení, respektive majetkové poměry jejich rodičů. Proč?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Obědy zdarma chci hlavně uvést na pravou míru. Nejsou v rozpočtu 2019 a my nemáme v rámci koalice vůbec dojednané parametry. My v tuto chvíli o tom budeme jednat. Dohodli jsme se, že začneme jednat po Novém roce na platformě koalice a my půjdeme do toho jednání s tím, aby tyto obědy se zabezpečily pro děti z chudších rodin. To znamená z rodin nízkopříjmových a budeme tam hledat nějaké kritérium, podle kterých toto posuzovat. Takže v tuto chvíli my nejdeme na to jednání tak, že bychom plošně poskytli ty obědy všem.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Ještě jedna věc. Jak obhájíte růst platů státních zaměstnanců? Také vám to bylo dnes vytýkáno. Navíc počet těchto státních zaměstnanců vzrostl od roku čtrnáct o pětačtyřicet tisíc skoro na čtyři sta sedmdesát tisíc, pokud ta čísla mám správně. Prosím proč?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Tak já jsem to tam vysvětlovala dnes úplně jasně, měla jsem tam grafy. Porovnávala jsem právě ta čísla, která byla vytýkána: rok 2013, rok 2019. Nárůst byl způsoben několika faktory. Za prvé vzrostli pracovníci. Velkou část asi 50% tvořil nárůst na úřadech práce, protože přebírali z municipality, to znamená z měst, obcí, přebírali agendu, kterou vlastně vykonávají. Takže došlo k přesunu těchto úředníků. No a potom jsem vlastně porovnávala rozpočty roku 18 a 19 a ten nárůst spočítá v nárůstu šestnácti tisíc učitelů. A ptala jsem se Poslanecké sněmovny, když bylo vytýkáno, že projídáme rozpočet, že naopak my platíme staré dluhy. My řešíme reformu regionálního školství, vracíme důstojné postavení učitelů, zvyšujeme jim platy. Zas splácíme dluhy. A platy veřejného sektoru a já si to pamatuju, protože z veřejného sektoru pocházím, ozbrojeným složkám se snižovaly a pořád ještě doháníme tyto dluhy.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ještě jedna věc. Jak ten rozpočet a to je poslední téma, které tady já sám s vámi proberu. Za chviličku budou další hosté ve studiu. Jak ten rozpočet připravuje Česko, tak říkajíc, na horší časy?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ministerstvo financí vydalo makroekonomickou predikci pro rok 2019. Je to 2,9% HDP. Tuto makroekonomickou predikci přezkoumal výbor pro rozpočtové prognózy a označil ji včetně odhadů příjmu, které z ní vyplývá, za realistickou, což je nejvyšší hodnocení. Je to konzervativní, realistický odhad a to je pořád ještě naprosto nadprůměrný růst. Takže my počítáme v příštím roce, že v podstatě ten růst těch příjmů ještě poroste. Já jsem to nakonec dnes demonstrovala i na výhledu střednědobém a hlavně bych chtěla…

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
…zdůraznit, že jako ministryně financí samozřejmě beru v potaz i určité negativní vlivy, které mohou nastat, například hard brexit. To znamená, počítáme ty dopady a samozřejmě bereme tyhle věci v potaz a musíme je kalkulovat zejména do rozpočtu 2020.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Jak už bylo řečeno, rozpočet, to je opravdu zákon roku, má různé parametry a pochopitelně je to zákon, o kterém se vždycky strhne velká debata. Michale.

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Je to tak. Pojďme se podívat na ten rozpočet a dnes schválené změny, které navrhovali poslanci, podrobněji. Celkem padlo 102 návrhů za 134 miliard korun. Nejen o nich dnes poslanci debatovali osm hodin. V dílčích hlasování o návrzích na přesuny peněz uvnitř rozpočtu podpořila Sněmovna jen úpravy rozpočtového výboru a pak návrhy komunistů, kteří vládu tolerují. Změnu ve výši celkem 527 milionů korun schválila Sněmovna v oblasti sociálních služeb. Návrhy Romana Onderky a Hany Aulické Jírovcové počítají s navýšením investic, ale i rozpočtu na provoz a platy. Drtivou většinu poslaneckých pozměňovacích návrhů Sněmovna odmítla. Z těch největších například plán ODS na převod víc než 40 miliard do položky obsluha státního dluhu. To by vyrovnalo rozpočet. Neuspěl třeba ani návrh na odebrání víc tři čtvrtě miliardy z peněz na sportovní reprezentaci a jejich převod na platy odborných asistentů na vysokých školách.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
No a k Aleně Schillerové teď přibyli Miloslava Vostrá, předsedkyně rozpočtového výboru za komunistickou stranu. Dobrý večer.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Hezký večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A Jan Skopeček z ODS, místopředseda téhož výboru. Dobrý večer i vám.

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Pane Skopečku co je vaší hlavní výtkou směrem k tomu rozpočtu? A prosím, ať to není dlouhá interpelace. Ať je to stručné a jasné.

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
I pár slov, jestli můžu, tak.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ne, samozřejmě.

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
No, samozřejmě nám vadí to, že je tam čtyřiceti miliardový schodek v době ekonomického růstu. Zadlužuje se budoucí, budoucí generace a vláda rezignuje na to, co je potřeba dělat, protože já vidím problém ve veřejných financích na výdajové straně rozpočtu a s tou se příliš nedělá. Ta bují rok od roku a mandatorní výdaje se neřeší, penzijní systém se neřeší, zdravotní systém se neřeší a ono to jednou dopadne nebo bude to muset řešit politická reprezentace někdy v budoucnu a to už dávno nebudou muset být tak dobré ekonomické podmínky, tak nízká nezaměstnanost a tak malé tlaky i třeba ze sociální oblasti, jako, jako budou v budoucnu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Čili máte pocit, že teď je extrémně příznivá doba? Všechny ty /nesrozumitelné/ metry, které jste jmenoval.

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
Samozřejmě. Samozřejmě. Žijeme v rekordně. Přesně tak. Žijeme v rekordně nízké nezaměstnanosti a když se podíváte třeba na sociální výdaje, tak jediná položka, která tam vlastně klesá, jsou výdaje na dávky v nezaměstnanosti. Jinak ostatní sociální výdaje rostou. To je jasná ukázka toho, že ty veřejné finance skutečně zdravé nejsou.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Paní ministryně Schillerová jak byste odpověděla na tyto výtky? Já už jsem některé vám tady předkládal, ale, prosím, teď konkrétně na to, co říkal pan poslanec Skopeček.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Naprosto konkrétně. Nebudu se opakovat o tom, co jsem řekla o veřejných financích a řeknu to jednoznačně jasně. Kde, kdy jindy vyřešit dluhy minulosti, kdy jindy zvednout důchody, kdy jindy přidat na platech veřejného sektoru, ozbrojených složek, než v době ekonomického růstu. Přece na to je nejvhodnější doba a musíme ty lidi zaplatit. Máme extrémně nízkou nezaměstnanost. Máme 300 tisíc volných míst. Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii a v podstatě 60 % zaměstnanců veřejného sektoru jsou vysokoškoláci. To znamená, chceme-li kvalifikovanou veřejnou správu, musíme do ní investovat. A my jsme nerezignovali ani na ty ostatní věci. Nerezignovali jsme na investice. Nerezignovali jsme na vědu a výzkum. Nerezignovali jsme na učitele a tak dále, celá řada těchto položek. A co se týče sociální oblasti, to jsou mandatorní výdaje. Nejvyšší část tvoří důchody. Je to dokonce 470 miliard, celkově asi 461 miliard jde z MPSV, zbytek jde z dalších kapitol celkově. To jsou výdaje, které v podstatě rostou už jenom valorizací. Tím, že roste průměrná mzda a my jsme zvedli tu základnu. Kdy jindy než teď.

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
Dluhem minulosti je samozřejmě to, že předchozí vláda zrušila aspoň nákrok k penzijní reformě, kterou připravila Nečasova vláda a schválila. Hnutí ANO jí zrušilo, ale nepřipravilo nic alternativního. Já bych rozuměl tomu, kdyby penzijní reformu zrušili a přišli s novou, jinou, ideově vycházející z jiných ideových kořenů. Pak bych byl schopen akceptovat to, že jsou schopní něco řešit, ale dluhem této vlády, dluhem hnutí ANO je, že nedokážou řešit penzijní reformu, takže to, že budou růst mandatorní výdaje, je díky neodvaze, neschopnosti připravit jakou penzi, jakoukoliv penzijní reformu. Jinak ono by samozřejmě bylo na penze. My jsme také hlasovali pro to. Ale to by třeba vláda se musela uskrovnit někde jinde. Proč roste o šestnáct tisíc počet státních úředníků? S čím plánuje rozpočet na rok 2019. Vláda se hrozně chlubí tím, že zruší osm set šedesát tabulkových míst, to je opravdu obrovské číslo a když se podíváte do toho rozpočtu, tak šestnáct tisíc nových státních zaměstnanců. To je nesmysl.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ona to tady paní ministryně, to tady paní ministryně už vysvětlovala. Zůstaňme, prosím, u těch penzí. To si myslím, že je taková věc, které rozumí asi úplně každý nebo možná by měl rozumět úplně každý, protože každého z nás se to jednou bude týkat. Jestli byste na to zareagovala paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Určitě. Tak pan poslanec Skopeček tady hovoří o zrušené penzijní reformě. No zaplať pánbů, že jsme ji zrušili. To byla, jestli má na mysli, třetí pilíř, kde bylo přihlášeno 80 tisíc lidí, který se startoval v době, kdy všechny evropské země nebo okolní země od ní upouštěly, kdy prostě skončila naprostým fiaskem. To nebyla žádná penzijní reforma. Já souhlasím s tím, že musíme, že musíme mít důchodovou reformu, protože v roce 2030 nám odejdou do důchodu takzvané Husákovy děti a udržitelnost důchodového systému bude problematická. Ministerstvo financí se bude podílet na pracech nebo je zapojeno v pracovní skupině, která je v gesci ministerstva práce a sociálních věcí. Já samozřejmě jsem toho názoru, že neutáhne to státní rozpočet a budeme potřebovat nějaký podíl ze strany obyvatel.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
To potřebujeme. Ale penzijní reforma, o které hovoří pan poslanec Skopeček, na tu bych radši zapomněla.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Je jasné, že v tom se asi neshodnete. Paní Vostrá ať také vy dostanete slovo. Nebojte se, nezapomněl jsme na vás. Naopak vy jste pro ten rozpočet hlasovali, takže jak vy naopak ten rozpočet hájíte, řekněme, před svými voliči, protože zase i ze strany některých vašich expertů, třeba pana Dolejše zaznělo takové, já bych řekl, vlažnější ano nebo měkčí ano možná.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Já myslím, že to vážnější ano, to je asi přesně to, co vystihuje momentálně náš postoj k tomu rozpočtu. My jsme ho podpořili, protože, ať je to jak je to, vlastně splňoval určité body dohody, kterou jsme měli. Právě kvůli té dohodě vlastně vznikla ta vláda, tak ty body některé akceptovali. Ať je to, bylo to tady řečeno, valorizace penzí, zvýšení vlastně mezd ve státním sektoru. My jsme byli velmi rádi, že to nebylo plošně, to byla naše podmínka. Dostali jsme tam na, pro obce vlastně možnost nájemního bydlení tři sta milionů. Takže to jsou věci.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Takže musíte být spokojená, protože ten váš konkrétní návrh prošel také.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Tak spokojená, já bych řekla, že ten rozpočet a ty přesuny byly v podstatě to, co jsme požadovali.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Promiňte, tak já se ptám, promiňte, já se ptám proto, že většina poslanců dnes neuspěla, vy jste uspěla.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Já bych. Já bych vám to, já bych vám to právě ráda dořekla, že spokojená samozřejmě být můžu, že to prošlo, nicméně dokážu si představit samozřejmě ty změny a ty přesuny v daleko větším měřítku.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
No když jsme u těch změn paní ministryně a těch přesunů, řekněte, prosím, upřímně, proč musejí projít vlastně jen návrhy koaličních poslanců nebo poslanců z komunistické strany, která vaši vládu podporuje? Alespoň to tak dnes vypadalo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Tak logicky, když jste uváděli reportáž, tak jste tam řekli, že bylo 102 pozměňovacích návrhů. Já ještě upravím tu částku. Ta částka byla celková na 144 miliard. To by nám úplně zbouralo jakoukoliv vnitřní strukturu toho rozpočtu. Ten rozpočet byl připravován velmi pečlivě, byl odpracován. Od dubna tohoto roku jsme spolupracovali se všemi rezorty, probíhalo to velmi kultivovaně. Zohledňovali jsme všechny priority této vlády. Jednali jsme se sociálními partnery, se všemi kolegy rezortními a sešlo se velká spousta návrhů a ten rozpočet vlastně byl dojednán a prošel prvním čtením a v rámci dalších čtení. To znamená, může docházet jenom k přesunům mezi kapitolami a já samozřejmě logicky jako ministryně financí jsem měla zájem na dvou věcech. Aby těch změn bylo co nejméně, protože tím se vám vlastně komplikuje další struktura toho rozpočtu, který takto dlouho byl odpracováván a aby ty změny měly určitou logiku. To znamená, aby směřovaly do oblastí, které chtěla i vláda a to se prostě zejména u pozměňovacích návrhů, které schválil rozpočtový garanční výbor, podařilo. Tam vlastně ty peníze půjdou na školy, školky, byty a tam, kam to směřovala i vláda. Pouze rozdíl je v tom, že je bude procesovat jiná kapitola.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Dobře. Pane Skopečku vy jste dneska řekl, abych zase konkrétně i vzal vaše slova. Za poslední dva roky vzrostl rozpočet v regionálním školství o jednačtyřicet miliard korun. Sypete do toho 40%. Zlepšily se znalosti dětí. Jak jste to, prosím, myslel? To přece nikdy není přímá úměra.

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
To je asi špatná citace. Nic takového jsem neřekl, nicméně máte pravdu. Ten, co se týče výdajů na školství, to je jedna z velmi rychle rostoucích kapitol a já, protože se školstvím, o školství zajímám, dělal jsem radního ve středních Čechách pro školství, tak vím, že bohužel ty peníze, které jdou navíc do regionálního školství, se nedostávají tam, kam by se podle mého názoru dostat měly. Nedostávají se k učitelům a nespějí k tomu, že se výuka stává lepší. Ty peníze dneska míří na podle mého názoru špatně připravenou reformu reg, financování regionálního školství a podle mého názoru na špatný ideologický projekt Inkluze. To je, to jsou dva projekty, které v uvozovkách spolykají tu největší část peněz. Kdyby šly učitelům, kdyby šly skutečně na vybavení třeba středních škol, což je obrovský problém dneska, kvalita vybavení, technické pomůcky na průmyslovkách a tak dál, tak by to bylo jednoznačně dobře, ale ty peníze se utopí v bohužel, v těchto nepřipravených projektech.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Paní Vostrá komunisté často a rádi mluví právě o školství a o platech učitelů. Tak, prosím, abyste, abyste k tomuhle přičinila nějakou poznámku.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Tak já jenom si dovolím vás poupravit. Totiž to, co jste citoval, řekl pan poslanec Klaus, takže to jenom, aby teda bylo jasný, že to neřekl pan kolega Skopeček, ale.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Omlouvám se. Tak to se, tak to se omlouvám. Připsal jsem to vašemu stranickému kolegovi, omlouvám se, omlouvám se.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Ale zůstalo to v politické straně, tak si myslím, že to je v pořádku. A co se týká vlastně školství a platů učitelů. Já musím říci, že my jsme velmi rádi, že aspoň od toho ledna je to těch 15% pro pedagogické pracovníky a 10% pro nepedagogické pracovníky. Samozřejmě otázkou je.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
To zní od vás, ale slova, že by to mělo být víc.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Ano. Mělo by to být víc, ale na druhou stranu musíme říct otevřeně, že státní rozpočet je vlastně kompromis. Pro nás to byl přijatelný kompromis a musím říci, že to, na co budeme klást důraz a i jsme si to při těch jednáních říkali, tak to bylo splnění toho závazku, které je v programovém prohlášení, to znamená, že předpokládám, že ty platy učitelů porostou jak v rozpočtu pro příští rok tak i v roce 2021. A jinak ještě co se týká samotného, samotné kvality školství nebo ne. Já teda musím říct, mám trošku střet zájmů, protože mám doma učitelku, takže to mám trošku z první ruky.

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
Já několik.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
A musím teda říci, že to, co, to co si myslím, že dneska v té Sněmovně také zaznělo a úplně asi to nebylo fér, bylo, že když bude víc peněz na platy tak, že tam budou kvalitní učitelé. Ono to vypadlo jako, že tam nejsou. Tak to mě trošku zamrzelo a chci říct učitelům, že my tady asi oba kolegové opravdu tady o to se distancujem a myslíme si, že i v této době jsou tam kvalitní učitelé a srdcaři.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
My tady malý střet zájmů máme všichni. Michal má tři školáky, já mám jednoho školáka, takže to bychom se mohli.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
To už pak, no všichni.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Všichni dohodnout, že máme v tom trošku střet zájmů. Poslední věc. Nefinanční dluh. Za to také padla kritika. Že se málo investuje a tak dále a tak dále. Jaký na to máte vy názor paní Vostrá?

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Tak za prvé my jsme rádi.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Zaznělo to tedy od pravicové opozice hlavně.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Ano. My jsme to v podstatě kritizovali vlastně při minulých rozpočtech velmi často, ať tam byly vlády sociálních demokratů, ODS a tak dále, tak jsme to kritizovali. Je pravda, že když se podíváme na ta čísla, tak investice vlastně jsou jedny za deset let z nejvyšších a to myslím českých peněz. Jsou nejvyšší za deset let. Takže já jenom pevně věřím, že ty investice budou všechny vyčerpány a opravdu proinvestovány. A jinak samozřejmě tam zaznívá ta sporná otázka toho, že v roce 2015 byly větší investice než teda.

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
Podíl.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Ale je potřeba se podívat na to, investice, z čeho se skládají. Když se podíváte na peníze české plus Evropská unie, tak zjistíte, že ten český podíl tam opravdu nejvyšší nebyl. Takže to je potřeba asi říkat v celém kontextu.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Váš komentář k těm investicím nebo neinvesticím?

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
Investice jsou vyšší než v loňských letech, to je pravda naplánovány, ale otázka je, jaká bude realita, protože i v těch předchozích rozpočtech si vláda navr, naplánovala vyšší číslo a nebyla schopná proinvestovat. A oproti minulosti samozřejmě ty investice jako podíl na celkových výdajích státního rozpočtu klesají. Jenom si uvědomme, že vláda bude mít v příštím roce o sto padesát miliard korun navíc, co se týče vyšších vybraných daních a není schopna to, není schopna to promítnout do relativně vyšších investic, to je prostě ostuda.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Já bych jenom zareagovala. Tak samozřejmě ten vyšší výběr je, ale pane kolego víte velmi dobře v Poslanecké sněmovně, že teď probíhá řada novel zákonů, které se dotýkají snížení DPH a různých jiných výhod a to samozřejmě, to samozřejmě se odrazí v tom navýšeném výběru.

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
Kéž by byly přijatý, protože mimo jiný ten návrh rozpočtu počítá s tím, že se z peněz daňových poplatníků vybere více peněz, protože se počítá s růstem složené daňové kvóty. Takže kéž by přišly tyhle ty všechny daňové změny.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Bylo by, bylo by jistě paní ministryně Schillerová, bylo by jistě na co reagovat, ale už vás jenom poprosím velmi stručně, kolik bude schodek za rok 2018? Teď je někde přes dvacet, dvaadvacet miliard zhruba, bude asi vyšší, předpokládám.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já se v tuto chvíli nebudu k tomu vyjadřovat, protože na cestě máme evropské peníze. Část už přišla, část ještě očekáváme, takže já ty konečná čísla skutečně budu znát až na sklonku roku, ale pořád ještě to vidím tak, že se budeme hodně blížit nule.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Děkuju vám paní ministryně do Sněmovny.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já taky.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
A vám dámo a pane ve studiu také za účast ve studiu. Nashledanou.

Miloslava VOSTRÁ, /KSČM/, předsedkyně rozpočtového výboru
--------------------
Děkujeme za pozvání.

Jan SKOPEČEK, /ODS/, místopředseda rozpočtového výboru, Poslanecká sněmovna
--------------------
Děkujeme za pozvání hezký večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Krásný večer.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.