CZ EN

O státním rozpočtu na příští rok mluvila Alena Schillerová v pořadu Události, komentáře

Rozhovor s Alenou Schillerovou, ministryní financí
Zdroj: ČT 24 | 30.8.2018 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Slevy na jízdném 6 miliard korun, vyšší důchody 38 miliard a nově oznámené zvýšení platů státních zaměstnanců 30 miliard korun. To jsou jen některé z plánů kabinetu zapracovaných do návrhu státního rozpočtu na rok 2019. Ministryně financí říká, že v dalších jednáních s vládními kolegy už není prostor pro další výdaje.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já si myslím, že ten rozpočet je vybalancovaný, že jsme skutečně všechny takové ty nejakutnější potřeby ministrů pokryli, že jsme se skutečně snažili dát spoustu peněz do investic kromě toho skoro 80 miliard.

 

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Opozice má k rozpočtu pochopitelně, je to její práce řadu výhrad. Už za chvíli je ostatně Michal se svými hosty probere. Konkrétně ke zvýšení platů státních zaměstnanců často zaznívá třeba to, že kabinet měl zároveň víc pozic škrtnout a některé z nedávno navrhovaných úředníků i propustit.

Markéta PEKAROVÁ ADAMOVÁ, 1. místopředseda strany /TOP 09/
--------------------
Minulá vláda výrazně navýšila počet lidí, kteří jsou zaměstnaní státem a nebude dlouhodobě únosné všechny financovat a zvyšovat jim neustále platy.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
A ve studiu už se mnou 3 hosté, Alena Schillerová, ministryně financí. Dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý večer.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Jan Skopeček, místopředseda rozpočtového výboru, poslanec ODS, dobrý večer.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
Hezký večer.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
A Jiří Dolejš z komunistické strany, člen stejného výboru, dobrý večer i vám.

Jiří DOLEJŠ, poslanec, člen rozpočtového výboru PS /KSČM/
--------------------
I za mě hezký večer.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Na začátek si ale pustíme jeden výrok politika, který tu s námi sice dnes nesedí, ale výrok, který je sice starý 4 roky 2 měsíce a 1 den, nicméně výrok, který se rozpočtu zásadně týká.

Andrej BABIŠ, tehdejší ministr financí /Zdroj: Otázky Václava Moravce, 29. 6. 2014/
--------------------
Potřebujeme systémové opatření na výběr daní ano. A my potřebujeme investovat, navyšovat výdaje ano. A já jsem o tom přesvědčen, že to, co my máme připravené, tak v roce 2017 určitě budeme přebytkový. Ne přebytkový pardon, budeme v podstatě se dostaneme do fáze, kde budeme moci mít vyrovnaný rozpočet.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já si nemyslím, že správná otázka je, kde se stala chyba. Prostě připravujeme rozpočet, připravujeme ho na základě požadavků, které musíme vybalancovat.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Proč je schodkový?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Které musíme stanovit.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Navzdory tomu, co jsme teď slyšeli od Andreje Babiše?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Schodkový je z toho důvodu, že v podstatě je tam celá řada výdajů, které si vláda vytkla jako svojí prioritu. A musí tyto výdaje zabezpečit. Zejména jsou to důchody, ale jsou to také investice. Já bych chtěla zdůraznit, abych nemluvila jenom o těch mandatorních výdajích, protože to bývá takové velice zkratkovité, že my dáváme za 10 let nejvyšší částku z národních zdrojů do investic a to si myslím, že potom nějakou, nějaké opodstatnění má.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Nicméně, když to přeložím, tak vláda slíbila víc, než na co má peníze?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Teď nerozumím úplně vaší otázce?

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Je tam schodek, to znamená, že jestliže říkáte, že ten schodek je nutný kvůli tomu, abychom splatili naše sliby.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Já bych ještě řekla, ještě bych řekla jednu věc. Ono se pořád mluví o státním rozpočtu, ale já a málo se ví a já to pořád ráda zdůrazňuji, protože je to velmi důležité, že my celkové veřejné finance máme v přebytku a máme už je nějakou dobu. Ten přebytek je dokonce třetí největší v Evropské unii a teď si vezměte, že jestliže se neustále mění poměr příjmů a výdajů státního rozpočtu, třeba tím, že v loňském roce došlo k velice významné změně v rozpočtovém určení daní, která znamenala to, že se asi 30 až 35 miliard, které by měly být příjmy státního rozpočtu, přesunuly do rozpočtu krajů a obcí. Čili kraje a obce a já samozřejmě jsem tomu ráda, jsou v přebytku. My máme objetých 12 krajů a ke všem jsem měla grafy. To znamená, že jejich rozpočty jsou přebytkové a ten státník, které z velké části ty náklady táhne, prostě se plánuje jako schodkový.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Chválíte kraje a obce?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Chválím veřejné finance, které z velké části financuje stát.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Co budete dělat, pokud nastane podobná situace, jako byla v roce 2008?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Tak já jsem na to velice často tázána. My uděláme všechno proto, aby taková situace nenastala.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Některé věci samozřejmě jsou mimo náš dosah.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ano.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Podíváme se na to, co se děje v Číně, obchodní válka a podobné věci. To prostě neovlivníte stejně jako v roce 2008.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Stejně jako v roce 2008 nikdo neovlivnil hypoteční krizi ve Spojených státech.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak, proto my to velmi pečlivě sledujeme. Proto sledujeme tato makroekonomická čísla. Už jsem jedno uvedla, nebudu ho opakovat. Dalším číslem je státní dluh, který máme čtvrtý nejnižší v Evropské unii. To sleduji také pravidelně i jeho postupné snižování a opět ke konci roku ho snížíme. A pak samozřejmě co je velice důležitý makroekonomický ukazatel pro mě, tak je a ne jen pro mě samozřejmě, je takzvané strukturální saldo. To znamená saldo očištěné od vlivů ekonomických vlivů. To vlastně hodnotí ty veřejné finance bez těchto vlivů. A tam máme v tuto chvíli asi plus 1,1 kolem 1 procenta HDP a podle zákona o pravidlech v rozpočtové odpovědnosti, ale to říkám jako mezní, mezní údaj bychom mohli mít až mínus 1 procento HDP, což prezentuje pro vaší představu nominálně zhruba 86 miliard schodku a to bych v životě nedopustila.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Takže polštář, se kterým jste spokojená?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Polštář, se kterým samozřejmě já nemohu být nikdy spokojená jako ministryně financí, ale vezměte si, že v první fázi, když se připravoval rozpočet, to znamená v těch jarních měsících, jsem dostala návrhy na 150 miliard.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
To tak většinou bývá /souzvuk zvuků/. Klíčové je to, co jak dopadne.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Teď 40 a muselo se to vybalancovat, musela jsem pokrýt priority této vlády, což jsou především důchody, zabezpečení regionální školské reformy a investice. To bych ráda zdůraznila. Takže spokojená jako ministryně financí nejsem nikdy a udělám všechno proto samozřejmě, aby ten výsledek byl lepší.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Já předpokládám pane Skopečku, že vy byste byl spokojený, kdyby to bylo ještě plus 40. To znamená minimálně 0.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
Tak.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Nicméně následuje otázka, kde vy byste šetřil. Řekl byste důchodcům, řekl byste hasičům, že s tím mají počkat?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
Sice jsem maximalista, ale mně by stačilo po létech ekonomického růstu, kdybychom měli schodek nulový a to, že Andrej Babiš ho sliboval a nedokázal ho splnit, je samozřejmě fatální selhání, protože si musíme uvědomit, že k tomu měl ty možná co nejlepší podmínky. Čili jsme v poměrně slušném hospodářském růstu. Máme velmi nízkou nezaměstnanost, čili nároky na dávky v nezaměstnanosti a podobné podpory jsou minimální. Čili dlouhou dobu zase nebudeme mít tak ideální ekonomické počasí, proto abychom dávali naše veřejné finance dohromady. A bohužel tato vláda, tito ministři za hnutí ANO předávají nebo posunují veřejné finance do případné krize a dneska už jsme na té klesající fázi hospodářského cyklu v mnohem horších podmínkách, strukturálně v mnohem horších podmínkách, než tomu bylo v roce 2008, protože když se podíváte na součet mandatorních a kvazimandatorních výdajů, tak narostl oproti tomu roku 2008. To znamená, přijde-li v budoucnu nějaká krize, kterou my neovlivníme, tak na tom veřejné finance budou daleko hůře, než byly v roce 2008.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Hned vám dám slovo paní ministryně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Určitě.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Jenom zopakuji svojí otázku, na kterou jsme mi neodpověděl, kde byste šetřil?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
Já bych šetřil například ve státní sféře, protože, když se podíváme, jak narostl.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
50 miliard kde?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
Jak narostl počet státních zaměstnanců o 30 tisíc za posledních 5 let. To není vůbec málo.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Byli to většinou hasiči, policisti. Nejsou to většinou úředníci.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
No, ale i úředníků, když se podíváte třeba na finanční správu.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Na těch byste ušetřil 50 miliard?

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
Já říkám, že by jsme určitě nerozšiřovali takto počet státních zaměstnanců. 20, 30 tisíc za 5 se mi zdá příliš. To je jedna věc a samozřejmě jakákoliv vláda a zodpovědný politik vám to řekne, musí šetřit zejména na výdajové straně státního rozpočtu a zejména v sociálních výdajích, které jsou pro rozpočet dneska nejvíc zátěžové. Já určitě souhlasím s tím, že je potřeba přidávat současným důchodcům, ale vláda neudělala cokoliv s penzijní reformou. Já si myslím, že máme sice rekordně nízkou nezaměstnanost, ale že se to neodráží úplně v sociálních výdajích. Takže to je věc, kam by každý zodpovědný politik, pokud chce dát veřejné finance do pořádku, musí šahnout. Já se to nebojím říct, ale bohužel hnutí ANO se to bojí říct a nic s tím nedělá.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Slíbil jsem vám to slovo.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
To jenom velice krátce. Andrej Babiš svůj slib splnil, protože ten výsledek státního rozpočtu jak za rok 16, ten byl přebytkový, tak za rok 17, kdy už teda nebyl půl roku ministrem.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pojďme se bavit o těch investicích, které chyběly. Neproinvestovaných peněz a podobně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Samozřejmě v investicích já nejsem spokojená, neustále alarmuji, ale budu reagovat v rychlosti na ty mandatorní výdaje, ať neuhneme prostě z toho tématu. Jsme první vláda, která, která aktivně zrušila takzvané mrtvé duše. Ne úplně, protože ono to úplně nejde. My jsme museli nastavit pravidlo, máte tam fluktuaci, máte mateřské, máte dlouhodobě nemocné, takže jsme zhruba přistoupili kolem zrušení asi 2 tisíc míst.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ze 14 a půl tisíců?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Ono to celkově. Berte si, že nemůžeme si dovolit ohrozit bezpečnostní politiku státu, takže nesaháme na ozbrojené složky. Ale udělali jsme třeba to, že nad 5 procent, nad 5 procent neobsazenosti, třeba i u těchto sborů bereme peníze a budeme je dávat postupně, až prostě budou nabírat ty jednotlivé příslušníky, což se samozřejmě potkává s přirozenou fluktuací, takže vlastně my tím šetříme na mandatorních výdajích 3,4 miliardy.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
3 miliardy.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
3,4 pro mě to je hodně peněz, já jsem spokojená. Spokojená v této fázi, ale nespokojená do budoucna. To znamená, že my každou vládu, každou vládu i tuto tento týden zdvihám, že chci prostě, aby resorty udělaly audity a ne jenom ve vztahu k personální obsazenosti. A já dokonce budu motivovat ty resortní ministry tím, a to jsem řekla teď tento týden na vládě, že část peněz, pokud půjdou do šetření a prostě rušení místa, věřím tomu i na našem resortu, že najdu rezervy, že v podstatě část peněz na ty platy prostě těm resortům ponecháme, aby prostě mohly zaplatit ty zbývající úředníky.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Velmi trpělivě tady čekal na svůj čas Jiří Dolejš. Počítám, že vy zvyšování důchodů a platů ve státní sféře kritizovat nebudete. Znamená to tedy, že komunisti ten návrh rozpočtu podpoří?

Jiří DOLEJŠ, poslanec, člen rozpočtového výboru PS /KSČM/
--------------------
No, tak samozřejmě, že pokud jsme s vládními stranami konkrétně s panem premiérem podepsali takzvaný toleranční patent, kde byly vyřčeny určité přísliby, tak je jasné, že pro jejich realizaci se musí najít v rozpočtu peníze. To je logika věci. Takže z tohoto pohledu budeme hodnotit i rozpočet, byť je jasné, že racionalizace struktury rozpočtu je určitě úkol každý rok a že se musíme připravit na to, že ty mimořádně dobré časy nepochybně brzy skončí. Takže asi nelze škrtem pera vyhodit na ulici tisíce úředníků. A se škrtem pera nelze zrušit miliardy a miliardy, který tečou například na neziskové, na neziskové organizace. To prostě se nedá dělat škrtem pera, musí se to opřít o nějaké konkrétní propočty a analýzy a audity a to je třeba připravit. Takže věřím tomu, že ta racionalizace rozpočtu do budoucna smysl má. Jinak pokud se tady hádají o tu nulu, já si pamatuji, když za pana premiéra tuším Topolánka, ODS zaklínala, že to dotáhne do nuly a myslím si, že největší deficity a i zvýšená míra dluhu tuším asi o 12 procentních bodů byla dosažena za pana premiéra Nečase. Takže ono s tou nulou je to složité /souzvuk zvuků/. Zaklínají se tím mnozí, ale většina, většina států v Evropě, můžeme vyjmout teď spolkové Německo, to je v plusu, tak většina států v Evropě zápasí s úplně jiným trendem a my zrovna nepatříme mezi ty největší hříšníky.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Jsem /souzvuk zvuků/ nicméně.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
Byla krize jenom připomenu a pan Dolejš zapomíná na to, že byl /souzvuk zvuků/.

Jiří DOLEJŠ, poslanec, člen rozpočtového výboru PS /KSČM/
--------------------
Bavili jsme se o případu, co udělá pan premiér Babiš, když přijde krize.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Nebyla a velmi tvrdě řešená.

Jiří DOLEJŠ, poslanec, člen rozpočtového výboru PS /KSČM/
--------------------
Doufejme, že bude lepší než ODS.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
Teď máme plus, takže to je potřeba vnímat.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pojďme se podívat teď do řekněme, slyšeli jsme hodně čísel, pojďme se podívat na shrnutí, které má připravené Jakub.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor
--------------------
Ano Michale rád. Nejrychleji rostoucí položkou jsou důchody. Příští rok si penzisté polepší rekordně. Rozpočet přijde to navýšení skoro na 38 miliard. No a čerstvě oznámené přidání státním zaměstnancům bude znamenat dalších 30 miliard korun. Navýší se ale i výdaje na investice 21 miliarda. Nedostatečné investice dlouhodobě kritizuje třeba i prezident Miloš Zeman, který se mimochodem bude chtít účastnit vládního jednání o rozpočtu v polovině září, prezident pochopitelně může kdykoliv. Tohle jsou data za poslední rok. Jde o kapitálové výdaje bez započtených peněz z Evropské unie. Často se pohybovaly někde kolem 40 miliard a to je třeba ta částka, o kterou příští rok jen vzrostou výdaje právě na penze. Teď ještě salda několika posledních rozpočtů zpravidla desítky miliard v mínusu s výjimkou roku 16. Plán pro letošek zněl 50 miliardový schodek, podle průběžných dat se ale dá odhadovat lepší výsledek. Paní ministryně, jak už jsme říkali jenom to zvýšení penzí bude stát nějakých 38 miliard korun, a to je prakticky téměř bez 2 miliard plus mínus celý schodek státního rozpočtu. Tak mě zajímá, na kolik tohle považujete z ekonomického hlediska za rozumné, za únosné, když vlastně ten schodek jakoby spotřebuje to zvýšení důchodů?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Zdroj: ČSSZ/
--------------------
Já bych ráda zdůraznila, že navýšení penzí o tu novelu, kterou vlastně schválila Poslanecká sněmovna po vrácení senátu, dělá 14,4 miliardy. Ta zbývající část je takzvaná valorizace, která vyplývá ze zákona. Ta vyplývá z růstu průměrné mzdy, protože nám roste průměrná mzda, tak logicky nám roste i ta valorizace. A my jsme vlastně navýšili, nebudu to tady jenom v rychlosti v průměru ten návrh, který prošel a stane se účinný od 1. ledna, tak jsme navýšili v průměru mzdy, promiňte důchody asi o 918 korun a ještě osobám nad 85 let jsme přidali tisícovku. A to je 12,4 na těch 918 korun a ten zbytek je asi 2,2 miliardy. Takže to je ten nárůst, takže musíme počítat s tím, že to jsou mandatorní výdaje, které prostě rostou na základě právní úpravy. A i v době těch hrozných krizích, o kterých tady hovořil pan poslanec Skopeček, to bychom tady měli teď dlouhou debatu na to, jak se to mělo, nebo nemělo řešit. Nebyla jsem u toho. Podle mě ty balíčky byly velmi tvrdý, ale prostě i tehdy na tyto mandatory vždycky bylo. To znamená, to jsou věci.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Nicméně ty mandatorní výdaje rostou, stále rostou, bude, bude i při další krizi bude na to, co vy jste teď.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Oni procentuálně nerostou za poslední 3 roky, když se podíváte tak procentuálně ve vztahu k HDP nerostou a samozřejmě my počítáme s tím a já proto, proto já velmi apeluji na to, abychom začali snižovat mandatorní výdaje. Začali jsme ten první krok. Jsme první vláda, která se do toho pustila. Ono to není vůbec jednoduché a to jsou hodiny a dny a týdny diskuzí s těmi.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Na to naráží každá vláda ano.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Zdroj: ČSSZ/
--------------------
S těmi rezorty a s těmi rezorty a to jsme řešili pouze mrtvé duše, takže počítám s tím, že ty debaty budou pokračovat dál, ale máte pravdu. Apeluji na to, aby se snížily mandatorní výdaje, aby se udělal pořádek. I ty neziskové organizace, tak jak tady zaznělo od pana poslance Dolejše. To není útok na neziskové organizace. Já pouze říkám, je tady nějaká dotační politika těch rezortů a já chci vědět jako ministryně financí a je to moje legitimní právo, jakým způsobem je s těmi penězi nakládáno všeobecně.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Vy jste oznámili mimochodem, chytnu se těch neziskových organizací, oznámili jste zhruba půl miliardové škrty. Víte, jakých organizací typově by se to mělo týkat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Zdroj: ČSSZ/
--------------------
To vám teď vůbec z hlavy neřeknu, protože ta analýza byla.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Podle čeho jste postupovali?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Zdroj: ČSSZ/
--------------------
Byla udělaná analýza jednotlivými rezorty, tu zastřešoval Úřad vlády, který tento, tuto problematiku má na starosti. Museli jsme si vůbec sjednotit čísla protože.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Byly nějaké mantinely, na sport nesahejte, jděte spíš po neziskovkách, které se zabývají možná politickými věcmi.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Zdroj: ČSSZ/
--------------------
Takové žádné mantinely nebyly dány. Mantinely jedině stanovují jednotlivé rezorty, které vypisují výzvy. A já jako ministryně financí jsem zjistila, když vlastně teď to je můj první rozpočet, u kterého jsem od začátku dokonce jako ministryně financí a zjistila jsem, že vůbec vlastně my máme tady státní pokladnu za x miliard, který funguje perfektně, vidíme prostě cash-flow státu každou chvíli a tyto věci nejsou vlastně napojeny na tu státní pokladnu jednotlivě. Dneska tam jsou provozní výdaje těch jednotlivých rezortů a v tom balíku je i tato dotační politika. Dneska už je na nějakých 18 a půl miliardách, takže já chci vědět a to bez spolupráce s rezorty nikdy ten ministr nemůže, já nemůžu říct prostě, snižte 10 procent, to nejde. Oni musí říct a oni musí vědět, že celá řada těch neziskových organizací je potřebných a důležitých, takže začali jsme touto věcí. Udělala se analýza. Udělaly to jednotlivé rezorty. Úřad vlády to zastřešil, my jsme spolupracovali na tom cash-flow, protože zase my vidíme, konkrétně jsme schopni dodělat prostě konkrétní částky. Ta analýza je hotová a prostě sejdeme se na ní jako vláda extra.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Poprosím už jenom krátce, ta půl miliarda je definitivní, protože zaznívaly z vašich úst slova jako 3 miliardy a podobně. Je to definitivní?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Zdroj: ČSSZ/
--------------------
Ony nikdy nezazněly.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Zazněly
.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Zdroj: ČSSZ/
--------------------
Já jsem řekla. Já jsem řekla, že to bych samozřejmě viděla ráda, kdyby takové úspory byly vůbec v oblasti dotací.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Ta slova zazněla dokonce i z úst pana premiéra.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Zdroj: ČSSZ/
--------------------
Já vím přesně, co jsem řekla.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Slyšeli jsme to všichni
.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/ /Zdroj: ČSSZ/
--------------------
Takže ta částka není ještě definitivní, ale myslím, že po té prvotní analýze to tak k tomu směřuje. A samozřejmě to není částka, kterou já bych těm rezortům chtěla aktivně vzít. Já říkám, dají se použít na provozní výdaje, ale prostě musíme vidět, kam ty peníze jdou.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pane Skopečku, země bohatne, všichni víme, že zažíváme ekonomický boom, jaký tahle země nepamatuje. Je přece normální, že lidé z toho chtějí něco mít. Jak byste vysvětlil důchodcům, že, že nemají mít vyšší důchody, jak byste vysvětlil hasičům, dalším povoláním, že zrovna oni musí být ti rozumní a musí počkat na to, až my si na ně našetříme.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
Tak pozor, zatímco já jsem přesvědčoval, že v době krize se všichni musíme uskromnit, takže tam zmražení důchodů a platů státních zaměstnanců a politiků, že je zcela normální, protože zkrátka rozpočtové příjmy jsou slabší než v době ekonomického růstu, tak já si samozřejmě myslím, že důchodci i státní zaměstnanci mají dostat přidáno, když roste ekonomiky. Já si myslím, že mají přidat důchodci, pedagogové a tak dál. My jsme se vesměs i pro růst průměrný pedagogů vyslovili. A v tom to má vláda naší podporu. Mrzelo nás, že nás to nezvládne od září, protože bychom to přáli učitelům od září. Ale přece se musíme říci, v jakých intencích je to ten růst možný. Jestliže jsme opravdu zatím hospodářským vrcholem a příští rok poroste ekonomika zhruba o 3 procenta. Produktivita práce poroste také zhruba o 3 procenta a to je větší číslo, než jsme zažili v těch uplynulých letech. Tak tomu musí být přece přizpůsobena debata i o růstu platů. Stát by se měl podívat na to, jak přidávají podnikatelé v soukromém sektoru. Tam takhle štědrý nárůst platů prostě zaměstnanci v soukromém sektoru nezažijou. A je to sektor, kterej živý státní sektor, takže by neměl se příliš od toho, od toho soukromého sektoru odchýlit a nebavíme se jenom o důchodech. Tato vláda dělá deficit a zároveň přichází s populistickým opatřením 75 procentní slevy pro seniory a děti bez ohledu na to, jestli to dítě pochází z vysoko příjmové rodiny nebo z nízko příjmové rodiny. Zkrátka tady rozhazujeme peníze na populistické sliby jenom, aby sociální demokracie se zachránila v komunálních volbách a hnutí ANO tam mělo dobré výsledky. A když se bavíme o rozpočtu, tak tady říkáme, že není možné snižovat, snižovat důchody, ale proč paní ministryně děláte takovéto populistické kroky, které zkrátka vůbec nejsou potřeba a které ten rozpočet dostávají do těch čísel stejně tak jako další zbytečné prostředky jako transfery soukromým podnikům, investiční pobídky. To jsou všechno věci, kde je potřeba sebrat politickou odvahu a začít to dělat. Ale my tady máme říkám klesající pomalu fázi ekonomického cyklu a vy jste za ty xx let. Tady já jsem, když jste mluvila, tak mně připadalo, že jste nastoupili do vlády včera, že teprve zjišťujete a že všechno plánujete. Ministerstvo financí řídil Andrej Babiš 4 roky. O penzijní reformě ani ň. Slib vyrovnaného deficitu, mandatorní výdaje se zhoršilo, když jste ty veřejné finance zhoršili. Tak neříkejte tady jako, aby to vypadalo, že jste den ve funkci a chcete najednou zlepšit veřejné finance. Zhoršili jste je.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Pane Dolejši, vidíte vy tyto kroky jako populismus, co kdyby se těch 6 miliard, které jsou, které zhruba bude stát toto zlevněné jízdné dali třeba na opravy silnic, na investice.

Jiří DOLEJŠ, poslanec, člen rozpočtového výboru PS /KSČM/
--------------------
Zlevněné šalin karty a lístky do vlaku pro děti a pro seniory asi není to, co by mělo zachraňovat státní rozpočet. Řekněme si rovnou, že tato vláda.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Miliarda k miliardě řekněme.

Jiří DOLEJŠ, poslanec, člen rozpočtového výboru PS /KSČM/
--------------------
Tato vláda dohání to, co neudělala vláda v minulém volebním období, protože konjunktura začala koncem roku 2013 a teď pátým rokem už v podstatě vychládá.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
A není pozdě na to /souzvuk zvuků/.

Jiří DOLEJŠ, poslanec, člen rozpočtového výboru PS /KSČM/
--------------------
Dostáváme se pod úroveň potenciálního růstu kolem 3 procent. Na příští rok už to mohou být 2 procent a zlom může přijít někdy 2020, 2021. To se očekává. A jestliže v tom minulém volebním období některé ty sliby nebyly naplněny a nebyl ten podíl z toho bohatnutí dán lidem, zejména seniorům a lidem, kteří pracují a kteří by měli bejt za svou práci motivováni náležitou mzdou a přežívá tady atmosféra daňového, mzdového pardon mzdového dumpingu, to se týká samozřejmě i útoků na odbory, že si dovolují považovat ve firemním sektoru vyšší mzdy. No, tak to pak je asi něco špatně. Je jasné, že se to musí dohnat, protože, když se to neudělá v rozpočtu na rok 2019, tak už se to relativně neudělá nikdy, protože pak se bude muset takzvaně šetřit. Tak, kdy to uděláme? Já si myslím, že ten rozpočet na rok 2019 je reálně vzato poslední šance, kdy se některé věci dají dohnat, a pak budeme pracovat s nějakým i střednědobějším výhledem. Teď na podzim se máme seznámit s výhledem rady rozpočtové, kde šéfuje paní Zamrazilová. Ta není vázána nějakým politickým cyklem a politickými vlivy. A jistě debatou nad těmito čísly se můžeme dostat do koridoru, který bude věcně opodstatněný, ale nejdřív musíme dohnat ty dluhy.

 

Michal KUBAL, moderátor
--------------------
Každopádně debata bude pokračovat ne jenom v parlamentu, ale určitě i ve studiu Událostí, komentářů, bohužel ne dnes, ale někdy příště. Díky za návštěvu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí /nestr. za ANO/
--------------------
Děkujeme za pozvání, hezký večer.

Jan SKOPEČEK, místopředseda rozpočtového výboru PS /ODS/
--------------------
Děkujeme za pozvání, hezký večer.

Jiří DOLEJŠ, poslanec, člen rozpočtového výboru PS /KSČM/
--------------------
Hezký večer.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.