CZ EN

Reakce MF na stanovisko ČAK k vládní novele daňového řádu

„Berní úředníci získají větší moc“
Datum: 4.1.2018 | Autor: Jan Prokeš, Janis Aliapulios | Zdroj: Hospodářské noviny | Rubrika: Titulní strana

V reakci na informaci České advokátní komory ze dne 4. ledna 2018 týkající se nesouhlasu s návrhem novely daňového řádu uvádí Ministerstvo financí následující.

Návrh implementuje požadavek evropské směrnice DAC 5 na to, aby měl správce daně pro účely výměny informací při mezinárodní daňové spolupráci právo vyžádat si vybrané údaje získávané pro účely boje proti praní špinavých peněz. Tyto informace o svých klientech shromažďují takzvané povinné subjekty, zejména banky, ale částečně např. i advokátní kanceláře nebo notáři. Jedná se o údaje získané při tzv. identifikaci a kontrole klienta, tedy údaje vztahující se ke klientům samotným, a k jejich uskutečňovaným ekonomickým transakcím.

Jediným způsobem, jak směrnici implementovat do tuzemského právního řádu, bylo poskytnout správcům daně pravomoc výše uvedené informace získávat od povinných osob, neboť vlastníkem těchto informací jsou právě tyto povinné osoby. Skutečnost, že navržená úprava dopadá i na advokáty, je tedy dána tím, že patří do zmíněné skupiny povinných osob, a nelze je tedy z navržené úpravy vyloučit. Tento závěr potvrdil i odbor kompatibility Úřadu vlády. Dopad směrnice je však omezen pouze na činnost těchto osob, která nemá charakter tzv. právní pomoci (typicky v trestním řízení). V uvedeném rozsahu je mlčenlivost advokáta zachována. Směrnice cílí zejména na případy, kdy advokáti vykonávají činnost obchodního charakteru (např. když advokát vystupuje jako zprostředkovatel obchodu). Návrh zákona tyto skutečnosti plně respektuje a pouze se omezil na naplnění požadavků nezbytně nutných pro řádnou implementaci směrnice.

Novela usnadní spolupráci mezi daňovými orgány členských států Evropské unie a zlepší akceschopnost Finanční správy. Implementací směrnice dojde ke sjednocení praxe v této oblasti napříč EU. Správci daně budou poskytovány údaje výlučně na jeho žádost. Tyto žádosti budou využívány v ojedinělých a odůvodněných případech a vždy o nich bude existovat písemný záznam k případnému posouzení oprávněnosti. Pro povinné osoby tak nebude existovat aktivní oznamovací povinnost. Tu mají uvedené osoby již dnes pouze ve vztahu k Finančnímu analytickému úřadu a na této povinnosti se nic nemění. Vzhledem ke dlouholeté zkušenosti tohoto úřadu lze očekávat, že požadavky ze strany správce daně budou v této oblasti minimální.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.