CZ EN

Rozhovor s Alenou Schillerovou v pořadu Události, komentáře

Zdroj: ČT 24 | Datum: 29.1.2018 | Rubrika: 22:00 Události, komentáře


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Hosté Událostí, komentářů, ministryně financí Alena Schillerová, dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Dobrý večer.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
A člen předsednictva Starostů a Nezávislých a také krajský zastupitel Věslav Michalík, dobrý večer.

Věslav MICHALÍK, člen předsednictva hnutí /STAN/
--------------------
Dobrý večer.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Vítejte v Událostech, komentářích. Paní ministryně, vy jste z toho evropského financování vyjmuli, pokud se nemýlím, 44 projektů ze šesti operačních programů. Bylo toho tedy víc. Ale mně by zajímalo, z jakých konkrétních důvodů do této skupiny vyjmutých spadá projekt Čapí hnízdo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Takže já bych to ještě uvedla na pravou míru. My jsme obdrželi od Evropské komise dopis s návrhem na vynětí u celkem 7 operačních programů, v prosinci už šesti, a ještě jedna žádost tu byla z předcházejícího období a týká se to 44 projektů, kde jsou určité nesrovnalosti nebo nejasnosti. My jsme v tuto chvíli v pátek odpoledne odeslali dopis Evropské komisi, kde souhlasíme s vynětím u pěti operačních programů, týká se to celkem 24 projektů, z toho jedno z nich je Čapí hnízdo. Důvody jsou jasné. Návrh v dopisu Evropské komise, jedná se o určité nesrovnalosti.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrá, děkuji za upřesnění čísel, která jsem našel v agenturním zpravodajství, tedy 24 projektů z 5 operačních programů, jestli jsem dobře poslouchal, paní ministryně. Ale otázka zůstává, z jakých konkrétních důvodů je v této skupině právě Čapí hnízdo?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Ze stejných důvodů, jako je tomu u ostatních operačních programů. Jsou tam nesrovnalosti, Evropská komise to navrhla. V žádném případě nekrátila alokaci u žádného z těchto operačních programů. V prosinci jsme obdrželi veškeré peníze, a abychom hájili fiskální zájmy tohoto státu, protože pokud bychom to neudělali, tak naopak by s námi zahájila řízení o odnětí této části nebo celé alokace, takže z těchto důvodů jsme rozhodli. Jenom bych ještě poznamenala, že je to zcela standardní rozhodování a zatím se v historii nikdy nestalo, že bychom s vynětím nesouhlasili.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jaké závady ten projekt vykazoval?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Tak to je samozřejmě na posouzení příslušných orgánů a to bych tady ráda zdůvodnila. Protože ono bývá často slučováno právě naše stanovisko o vynětí Evropské komisi s tím, jakým způsobem má být postupováno ze strany regionální rady. Zpráva OLAF, která je jakýmsi pracovním nebo poradním orgánem Evropské komise, obsahovala určitá doporučení a samozřejmě vyplývalo z ní, že se jedná o nesrovnalosti a doporučila Evropské komisi určitý postup a Evropská komise na základě toho ale znovu zdůrazňuji, stejně tak jako u dalších 43 projektů, celkem 44 projektů.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Já tomu rozumím. Opakujete to, co jste říkala. Já jsem se ptal na to, jaké závady to vykazovalo. Vy jste mi říkala. Že to je věcí jiných orgánů, tak proč jste to vyřazovali z toho, anebo máte také pochybnosti, a proto jste souhlasili s Evropskou komisí a ten projekt jste vyjmuli. A já se ptám na ty důvody.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Dali jsme na stanovisko Evropské komise, důvody byly uvedeny ve zprávě OLAF. Zpráva OLAF podléhá mlčenlivosti podle příslušného nařízení rady. Co jsme zveřejnit mohli, jsme zveřejnili, a v tuto chvíli to je všechno, co k tomu mohu říct.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pane Michalíku, souhlasíte s postupem ministerstva financí? Evropská unie požádala, ministerstvo financí vyňalo.

Věslav MICHALÍK, člen předsednictva hnutí /STAN/
--------------------
Já chápu ten přístup ministerstva financí, ale to, co je potřeba říci, je, že ministerstvo financí tím, že vyňalo, tak se ztotožnilo se stanoviskem OLAF. To znamená, říká: Ano, byly tam taková pochybení, která neumožňují Evropské komisi, aby ten projekt proplatila. A my, když jsme nechtěli vyjmout v ROP Střední Čechy ten projekt, z projektů financovaných z evropských peněz, tak ten důvod byl hlavně pro to, že nevidíme ten druhý konec, kdo potom vynětí se bude domáhat těch peněz které byly zaplaceny z českého státního rozpočtu. Vezměte si, že tady byly stovky možná tisíce případů, žádostí o dotace z Evropské unie, například školy, stovky škol muselo vracet dotaci proto, že udělali nějak drobné pochybení. Nemluvíme o žádném trestném činu. Nehovoříme o podvodu. Hovoříme o drobném pochybení, které vedlo třeba k tomu, že vraceli dotaci, nedostali dotaci, platili penále.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Dobrá, k tomu se dostaneme a tímto chcete říct co? Kdo bude ten, kdo bude ty peníze vymáhat?

Věslav MICHALÍK, člen předsednictva hnutí /STAN/
--------------------
A tím chci říct, že bychom měli přistupovat stejným způsobem k malým, velkým, významným, nevýznamným, a pokud je tady zřejmé a ministerstvo financí to říká, ano, ztotožňujeme se zprávou OLAF, tak by měl někdo ty peníze vymáhat zpět.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To byste měli být vy ve Středočeském kraji.

Věslav MICHALÍK, člen předsednictva hnutí /STAN/
--------------------
Ale když Úřad regionální rady, to je ten orgán, který může zahájit správní řízení s příjemcem, dotace, ale úřad regionální rady nám jako výboru nebyl schopen při jednání výboru oznámit, že oni zahájili takovéto správní řízení nebo že ho zahájí a z toho důvodu také jako člen výboru bych nerad hlasoval pro vynětí, když nevím, jestli to na české straně bude mít ten konec vymáhání těch peněz, které daňové poplatníci už utratili.,


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Na tu středočeskou úroveň se určitě v Událostech, komentářích dostaneme. Paní ministryně, prosím, reakci. To, že jste souhlasili nebo že jste vyjmuli tento projekt z evropského financování, jak říkal pan Michalík, souhlasíte s tím, že jsou tam pochybení? Je to tak.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já bych ráda komentovala svého předřečníka ve dvou zásadních věcech. My jsme se ztotožnili s dopisem Evropské komise, která navrhla vynětí. Ale já vidím ten druhý konec, o kterém hovořil pán ve studiu, a to je ten, že teď je to zcela v zodpovědnosti řídícího orgánu operačního programu Střední Čechy, bavíme-li se o Čapím hnízdě, a samozřejmě dalších řídících orgánů u dalších projektů. Čili oni mají teď zodpovědnost zvážit, zda nastaly důvody pro zahájení správního řízení o odnětí dotace. Čili neslučujme to. My jsme udělali to nejlepší pro fiskální zájmy České republiky, a řídící orgán ROP Střední Čechy, bavíme-li se o Čapím hnízdě, musí zvážit, zda zahájí správní řízení o odnětí dotace. Samozřejmě předpokládám, že tam běží trestní řízení, takže se připojí s případnou náhradou škody.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Vy jste se se stanoviskem Evropské komise v tom dopise, jak jste teď říkala, ztotožnili jsme se s dopisem. Vy jste se s tím ztotožnili, aniž byste se nad tím zamysleli, jestli jeto namístě?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Určitě jsme se nad tím zamysleli. Ministerstvo financí - příslušný odbor - má statut certifikační a platebního orgánu Evropské komise. To jsou zkušení úředníci. Ten dopis Evropské komisi jsem nepodepsala já jako ministryně, ale příslušná ředitelka odboru, úřednice, která tuto agendu vykonává roky. Takže ona přesně ví, co má dělat. Poslali jsme dopis na řídící orgán, vyčkali jsme stanoviska, dostali jsme stanovisko zamítavé. Následovala schůzka ještě se zástupci řídícího orgánu na ministerstvu financí a pak jsme rozhodli stejně tak jako u dalších pěti operačních programů, které se týkají 24 projektů, a takto jsme rozhodovali celá léta nikdy nebylo rozhodováno jinak.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ano. Jednoznačně v tomto případě hrozilo, že tyto peníze by se musely vracet, kdybyste nepostupovali tak, jak teď postupujete.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Přesně tak.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Bude ministerstvo financí se snažit vymáhat nějakou škodu, anebo ten míč je na té straně Středočechů, zjednodušeně řečeno?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Jednoznačně v tomto případě jako případech dalších je na straně řídících orgánů jednotlivých operačních programů, protože to jsou poskytovatelé těchto peněz.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ministerstvo financí tedy dál už konat nebude?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
V tuto chvíli ne.


Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Paní ministryně, děkuji za rozhovor. Na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí
--------------------
Já děkuji za pozvání, přeji hezký večer všem.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.