CZ EN

Rozhovor s Alenou Schillerovou v pořadu Události, komentáře o zrušení superhrubé mzdy

Zdroj: ČT 24 | 13. 2. 2018 | 22:00 | Pořad: Události, komentáře

 

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ministryně financí Alena Schillerová, dobrý večer.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Dobrý večer.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Fakticky postupně v jednotlivých detailech vašeho návrhu. Rušíte superhrubou mzdu, daň se bude počítat z hrubé mzdy, takže budete muset zvýšit sazbu daně. Zvýšíte ji na ta 2 pásma, proč?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak je potřeba si uvědomit, že my jsme neměli sazbu 15 % u fyzických osob. Když budeme počítat ve vztahu k zaměstnancům, tak ta se počítala ze superhrubé mzdy. Ten základ daně se zvyšoval o 34 % pojistného zaplaceného zaměstnavatelem a tím pádem jsme z toho měli daň 20,1 %.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Z toho, co je napsáno ve smlouvě pracovní.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak. Počítalo se 20,1 % a tím pádem my chceme odstranit tuto zbytečnost. Prostě nelogičnost. V superhrubé mzdě nevidíme žádný smysl. Máme to tady od roku 2008. Nikde v Evropě není takováto forma stanovení mzdy, daně, daňového zatížení.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak ten záměr byl, aby to bylo vidět, kolik ten zaměstnanec stojí zaměstnavatele.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já jsem tento argument četla a musím se mu opravdu smát. Tak už jsme to viděli 10 let.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Pojďme k těm sazbám.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, přesně tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tohle rušíte a tudíž sazby 19 a 24. Proč 19 a 24?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak 19 % proto, že dneska je efektivní sazba 20,1 %. My chceme snížit o 1 procentní bod, což je v podstatě o pětinu dnešní zátěže, protože to je vlastně de facto 5 % ten 1 procentní bod. Chceme, aby to pocítili zaměstnanci ve svých peněženkách.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Teď by bylo 20 %.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, ne, ne. Máme 20,1.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No pětina je 20 %.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
20,1 % z toho pětina je, je dejme tomu nějaké 4 % a my snižujeme o 1 procentní bod. Co se týče té druhé sazby, ta se týká takzvané solidární přirážky. Já bych chtěla zdůraznit, že my vlastně ten návrh tohoto daňového balíčku, kde součástí je novela zákona o dani z příjmu na rok 2019, máme teď v meziresortním připomínkovém řízení. Takže my velice čile vlastně debatujeme ty parametry a momentálně se kloníme k tomu, že tu druhou sazbu nastavíme na 23 %.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili 24 už neplatí, 23.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ne, 23 %. A to z toho prostého důvodu. Solidární přirážka se počítá, že se vezme čtyřnásobek průměrné mzdy, za rok 16 je to zhruba 112 tisíc a nad tyto příjmy se zdaňují plus ještě 7 %. A v podstatě efektivní sazba činí 23,37 %. Kdybychom měli v tomto pásmu říct, že co se vlastně odvádí, tak bychom k tomu museli přičíst ještě zátěž sociální. Tam se už nepočítá sociální pojištění, ale museli bychom to dopočítat. Dostali bychom se možná, kdybychom skutečně to chtěli mít naprosto vyrovnané, na nějakých možná 25 %. A my chceme snižovat daně. To znamená, že ta druhá sazba by byla 23 %.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
23. A je to myšleno tak, že do 1,5 milionu ročně bude ta nižší a to, co je nad to, se dodaní těmi 23, 24 podle toho, co je schváleno procenty.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Přesně tak, přesně tak, jinak to ani nejde. Samozřejmě ještě bych ráda poznamenala, pane redaktore.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Jendu větu krátkou, prosím, mám tady spoustu otázek.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Jednu krátkou větu, že v podstatě my se teď bavíme převážně o zaměstnancích, ale my jsme samozřejmě mysleli i na naše živnostníky a naše podnikatele.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Hned se k nim dostanu, zůstaňme zatím u zaměstnanců.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Dobře.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
To snížení z 20,1 na 19 u průměrné mzdy kolem těch 29 tisíc nebo kolik je teď, to snížení bude kolik? Daňové měsíční snížení?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Jestliže se budete bavit, my máme

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
U zaměstnance.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
celou řadu příkladů, takže kdybychom se bavili.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak něco nejbližšího k tomu, co jsem říkal, no.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tak něco nejbližšího. Bavíme se o zaměstnancích, 25 tisíc mzda, tak to ten rozdíl bude činit asi 275 korun měsíčně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Kdo má na smlouvě napsáno 25 tisíc měsíčně, zhruba 275 korun měsíčně ušetří.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ano, měsíčně, přesně tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak zůstávají odečitatelné položky nebo i ty nějak měníte, protože to má na výši daně taky vliv.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Rozumím. To má velice zásadní vliv. Co se týče novely daňového balíčku, to znamená novely roku 2019, tam nebude žádná změna v tomhle směru.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
I hypotéky zůstanou, o těch jste mluvila, že by se takto odečitatelná položka ...

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Všechno zůstane. Já jsem hovořila o příkladech, ale v souvislosti s novým zákonem o dani z příjmu. A tam skutečně politické parametry teprve začínáme diskutovat.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Všechny odečitatelné položky tedy teď v této novele zůstávají také?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Naprosto beze změny.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Včetně odečitatelné položky na osobu, na manželku, na dítě?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano. My dokonce odečitatelné položky na poplatníka, na dítě vůbec neuvažujeme ani změnit v tom novém zákoně o dani z příjmu. To jsou pro nás nezměnitelné atributy zákona.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Tak teď ty OSVČ. Pro ně by to znamenalo 4 % zvýšení daně o 4 procentní body z 15 na 19.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Když řekneme A, musíme říct B. Samozřejmě, že my nechceme, aby se osobám samostatně výdělečně činným, to znamená našim živnostníkům, fyzickým osobám zvýšila daň. To je základní pilíř prostě i našeho programu.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Daň nebo celkový odvod?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Daně se jim nesmí zvýšit a celkový odvod se jim musí snížit. My počítáme, abychom to vyrovnali, tak umožníme 3/4 pojistného započítat do výdajů. Tím pádem celková odvodová zátěž se sníží těmto osobám podnikajícím.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
No, to mi, prosím, vysvětlete podrobněji. Tak, jak jsem studoval ten materiál nebo informace, které jsou k dispozici, 3/4 zaplaceného pojistného se odečtou od daňového základu, ten se tudíž sníží a z toho se vypočte nějak nové pojistné, to my není vůbec jasné, jak se to bude dělat?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
V podstatě vy si dneska máte měsíční příjem, já mám tady různé příklady.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ono se většinou to řeší ročně.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já to mám přepočítáno na měsíční příjmy a pak to vynásobíme. Ty příklady máme uvedeny na stránkách ministerstva financí. Když si vezmete měsíční příjem podnikatele, já mám tady třeba 4 varianty, advokáta, řezníka, soudního znalce, taxikáře.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Vyberte jednoho, prosím.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Vyberu třeba advokáta s měsíčním příjmem 140 tisíc. On může mít tam nějaký strop, takže jeho měsíční výdaje činí nějakých 33 333, má 40 % paušálu, základ daně má 106 tisíc. Dneska on vlastně zaplatí daň z příjmu 13 930 zhruba, pojistné má asi 22 773. Do výše 50 %, čili celkem zaplatí asi 36 704. On nově si vlastně 3/4 toho pojistného dá do výdajů, takže si logicky sníží ten základ daně. Tím se mu sníží základna pro výpočet daně a samozřejmě i pro výpočet pojistného, takže když bychom si vzali tento příklad, tak on ušetří asi 2 660.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Má být výpadek asi 28 miliard korun na příjmech státu v důsledku těchto změn. Kde se těch 28 miliard vezme?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Tolik to není. Je to na veřejných rozpočtech asi 22,4 miliardy.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Což mají udělat nějaké změny v DPH.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
22,4 miliard je to na veřejných rozpočtech, na státním rozpočtu je to asi 15,7 miliard. My počítáme s tím, že růst daňových příjmů bude nějakých skoro 4 %, to už samo o sobě asi 40 miliard, zhruba v příštích 2 letech ještě počítáme s ekonomickým růstem, takže v rozpočtu budeme mít na toto peníze.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili pokryje to, pokryje to růst ekonomiky, nikoli snižování, případně státních, výdajů státního rozpočtu někde nebo případně vyšší zadlužování. To nehrozí.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Chtěli jsme, aby ty peníze ti poplatníci, zaměstnanci, živnostníci měli v kapsách co nejdříve. Pokud ta novela prostě projde legislativním procesem, tak by byla účinná od 1. ledna 2019. Je to nejrychlejší řešení. A my počítáme jednak s ekonomickým růstem a s růstem samozřejmě daňovým. Máme velmi účinná opatření. Kromě toho vedeme debaty o různých nespotřebovaných nárocích. Začali jsme dneska debatu s panem premiérem, takže i na té výdajové stránce budeme hledat úspory.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili nebude nutno zvyšovat deficit, nebude nutno okrajovat výdaje státního rozpočtu.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Rozhodně ne kvůli této změně.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Kvůli tomuhle tomu. A ještě ta platnost, to, že bude zákon platit od 1. ledna 2019 znamená, že se ta pravidla použijí už pro zdaňovací období 2018?

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, ta pravidla se od účinnosti zruší. To znamená, použijí se nikoli pro rok 18, ale až pro rok 19.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Čili při podávání daňového přiznání v roce 2020.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Ano, přesně tak.

Daniel TAKÁČ, moderátor
--------------------
Ministryně financí Alena Schillerová, děkuju za rozhovor, na shledanou.

Alena SCHILLEROVÁ, ministryně financí v demisi /nestr. za ANO/
--------------------
Já děkuji za pozvání.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.